EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IP0006

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. heinäkuuta 2019 Venäjästä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanteesta (2019/2734(RSP))

OJ C 165, 4.5.2021, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 165/10


P9_TA(2019)0006

Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. heinäkuuta 2019 Venäjästä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanteesta (2019/2734(RSP))

(2021/C 165/03)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Krimin tilanteesta, erityisesti seuraavat: päätöslauselma 11. kesäkuuta 2015 sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (1), päätöslauselma 10. syyskuuta 2015 Venäjästä ja erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksista (2), päätöslauselma 4. helmikuuta 2016 Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (3), päätöslauselma 12. toukokuuta 2016 Krimin tataareista (4), päätöslauselma 16. maaliskuuta 2017 ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta (5), päätöslauselma 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (6), päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 Ojub Titijevin ja ihmisoikeuskeskus Memorialin tapauksesta Venäjällä (7), päätöslauselma 14. kesäkuuta 2018 Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta (8), päätöslauselma 25. lokakuuta 2018 tilanteesta Asovanmerellä (9), päätöslauselma 14. helmikuuta 2019 Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (10), päätöslauselma 12. joulukuuta 2018 Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (11) ja päätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta (12),

ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 25. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman laittomasti liitetyllä Krimillä ja Sevastopolissa olevien tai sieltä kotoisin olevien monien vankien tapauksista, 10. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman laittomasti vangittujen Ukrainan kansalaisten tapauksista, 17. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman Venäjän yhä laittomasti vangittuna pitämistä ukrainalaisista merimiehistä, 22. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Pavlo Hrybin tuomitsemisesta ja 17. huhtikuuta 2019 antaman julkilausuman ukrainalaisten merimiesten laittoman vangitsemisen jatkumisesta,

ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2018 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman Venäjän federaation poliittisina vankeina pitämistä Ukrainan kansalaisista,

ottaa huomioon 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman jännityksen kiristymisestä Asovanmerellä ja Kertšinsalmella sekä uhasta Euroopan turvallisuudelle,

ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman parlamentaarisen yleiskokouksen valtuuksia ja äänestämistä koskevan päätöksentekoprosessin tehostamisesta,

ottaa huomioon 25. toukokuuta 2019 annetun Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen määräyksen tapauksessa nro 26, joka koskee kolmen Ukrainan laivaston aluksen takavarikointia,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta ja 19. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/205 Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin (Ukraina) ihmisoikeustilanteesta,

ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen,

ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen osapuoli; ottaa huomioon julistuksen 5 artiklan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, jotka molemmat edellyttävät, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta; ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 9 artiklan, jossa edellytetään, että ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon, sekä julistuksen 19 ja 20 artiklan, joissa edellytetään, että jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen sekä oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen,

ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2019 annetun Venetsian komission raportin yhdistysten rahoituksesta,

ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2016 annetun Venetsian komission lausunnon Venäjän federaation laista nro 129-FZ (federaation laki ulkomaisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ei-toivotusta toiminnasta),

ottaa huomioon 12. elokuuta 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

A.

ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden mukaisesti ja Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön täysjäsenenä Venäjän federaatio on sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia;

B.

ottaa huomioon, että Euroopan unioni ei tunnusta Venäjän lainsäädännön täytäntöönpanoa Krimillä ja Sevastopolissa ja odottaa, että kaikki Krimin niemimaalla ja Venäjällä laittomasti vangittuina olevat Ukrainan kansalaiset vapautetaan välittömästi;

C.

toteaa, että EU tukee edelleen täysin Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen mukaisesti ja muistuttaa, että on äärimmäisen tärkeää noudattaa linjausta, jonka mukaan Krimin ja Sevastopolin laitonta Venäjään liittämistä ei tunnusteta;

D.

ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ja poliittinen johto jatkavat tukahduttavaa ja autoritaarista hallintotapaa omia kansalaisiaan, kansalaisyhteiskuntaa, poliittista oppositiota ja tiedotusvälineiden työntekijöitä vastaan; ottaa huomioon, että Venäjän luisuminen autoritaariseen hallintoon on vaikuttanut kielteisesti EU:n ja Venäjän suhteisiin sekä Euroopan ja maailman vakauteen; ottaa huomioon, että tällaisia tukahduttamistoimia ovat muun muassa opposition ehdokkaiden hylkääminen vaaleissa, kuten tällä hetkellä on tapahtunut kunnallisvaalien ehdokkaille Ilja Jašinille, Lyubov Sobolille ja Ivan Ždanoville Moskovan vaaleissa;

E.

ottaa huomioon, että vuonna 2015 annetulla ”ei-toivottujen järjestöjen lailla” Venäjän yleiselle syyttäjälle annettiin valtuudet kieltää ”ei-toivotuiksi” katsotut ulkomaiset ja kansainväliset järjestöt ilman oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että kyseistä lakia käytetään yhä useammin venäläisten kansalaisjärjestöjen ja niiden aktivistien rankaisemiseen;

F.

ottaa huomioon, että tietoja kidutuksesta ja julmasta ja halventavasta kohtelusta on kantautunut useista eri tapauksista; toteaa, että näitä väitteitä ei ole tähän mennessä tutkittu riittävästi; ottaa huomioon, että kidutusta on käytetty tunnustusten saamiseksi ja syyllisyyttä koskevien väärien todisteiden tukemiseksi; ottaa huomioon, että tällaisten toimien kohteeksi on joutunut myös Krimillä toimivia asianajajia, jotka tarjoavat uhreille oikeudellista apua, ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka raportoivat Krimillä poliittisista syistä tapahtuvista tahdonvastaisista katoamisista, sekä toimittajia, jotka raportoivat Krimin tataarien tilanteesta;

G.

ottaa huomioon, että monet vangeista ja pidätetyistä ovat joutuneet vankiloissa ankariin ja epäinhimillisiin oloihin, joissa heidän fyysinen ja psyykkinen terveytensä on uhattuna; ottaa huomioon, että vangit tarvitsevat kiireellistä lääketieteellistä apua ja hoitoa;

H.

ottaa huomioon, että 25. marraskuuta 2018 Venäjän federaatio pidätti sotilasvoimaa käyttäen 24 ukrainalaista merimiestä ja takavarikoi heidän kolme alustaan lähellä Kertšinsalmea; ottaa huomioon, että ukrainalaiset merimiehet ovat olleet laittomasti vangittuina 25. marraskuuta 2018 lähtien;

I.

ottaa huomioon, että Venäjän tukemat separatistijoukot pitävät ainakin 130 ukrainalaista vangittuna Donbassin alueella ja heistä vähintään 25 on sotilaita;

J.

ottaa huomioon, että 25. toukokuuta 2019 antamassaan määräyksessä Kansainvälinen merioikeustuomioistuin päätti äänin 19 puolesta ja yksi vastaan, että Venäjän federaation on välittömästi vapautettava Ukrainan laivaston alukset Berdyansk, Nikopol ja Yani Kapu ja palautettava ne Ukrainan hallintaan, vapautettava välittömästi 24 pidätettyä ukrainalaista merimiestä ja sallittavan heidän paluunsa Ukrainaan, ja että molempien osapuolten on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka voisivat pahentaa tai laajentaa kiistaa;

K.

ottaa huomioon, että vastauksena Kertšinsalmen ja Asovanmeren tilanteen kärjistymiselle, mukaan lukien 24 ukrainalaisen merimiehen laiton pidättäminen, Euroopan unioni lisäsi 15. maaliskuuta 2019 kahdeksan venäläistä viranomaista niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta;

L.

ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2019 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin mukaan 27. maaliskuuta 2019 Venäjä suoritti 26 kotietsintää ja pidätti sen seurauksena 24 ihmistä, joista useimmat ovat Krimin tataariaktivisteja ja joita uhkaavat nyt jopa 20 vuoden laittomat vankeustuomiot; ottaa huomioon, että Venäjä pidätti laittomasti ainakin 37 Ukrainan kansalaista laittomasti miehitetyllä Krimillä vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana; toteaa, että lähes kaikki heistä kuuluvat Krimin alkuperäiseen tataarikansaan;

M.

ottaa huomioon, että kesäkuun 2018 alusta lähtien yli 70 Ukrainan kansalaista on pidätetty poliittisista syistä eri puolilla Venäjän federaatiota ja miehitettyä Krimiä; ottaa huomioon, että Memorial-ihmisoikeusjärjestön arvioiden mukaan 297 henkilöä pidettiin poliittisina vankeina Venäjällä maalikuussa 2019, kun heitä oli 50 neljä vuotta sitten, mukaan lukien elokuvaohjaaja Oleg Sentsov, jolle myönnettiin Saharov-mielipiteenvapauspalkinto vuonna 2018;

N.

ottaa huomioon, että joulukuussa 2017 naamioituneet miehet hyökkäsivät raa’asti Environmental Watch for the North Caucausus -kansalaisjärjestön johtajaa Andrei Rudomakhaa ja hänen kollegojaan Viktor Čirikovia, Aleksandr Saveljevia ja Vera Kholodnajaa vastaan, minkä jälkeen Rudomakhalla diagnosoitiin aivotärähdys ja useita kasvomurtumia; ottaa huomioon, että vaikka viranomaisilla on käytössään todistusaineistoa, mukaan lukien valvontakameranauhoituksia ja hyökkääjien sormenjäljet, tutkinta ei tuottanut konkreettisia tuloksia eikä raa’an hyökkäyksen tekijöitä ja suunnittelijoita ole vieläkään rangaistu; toteaa, että sen sijaan Rudomakha on yhä rikostutkinnan kohteena valtionduuman jäsenen ”herjauksesta”;

O.

toteaa, että Venäjällä hyväksytyssä ”ulkomaisia toimijoita” koskevassa laissa vaaditaan kansalaisjärjestöjä, jotka saavat ulkomaista rahoitusta ja harjoittavat ”poliittista toimintaa”, ilmoittautumaan hallituksen erityiseen ulkomaisten toimijoiden luetteloon, jolloin ne joutuvat hallituksen erityistarkkailuun ja niiden on ilmoitettava kaikissa julkaisuissaan, lehdistötiedotteissaan ja raporteissaan, että ne on laatinut ulkomainen toimija;

P.

ottaa huomioon, että Alexandra Koroleva, joka on yksi maan vanhimmista ja näkyvimmistä ympäristönsuojelijoista ja Kaliningradissa toimivan Ekozaschita!(Ecodefence!) -kansalaisjärjestön johtaja, joutui pakenemaan maasta ja hakemaan turvapaikkaa häntä vastaan nostettujen syytteiden vuoksi, jotka koskivat sakkojen maksamatta jättämistä ryhmän kieltäydyttyä rekisteröitymästä ”ulkomaiseksi toimijaksi”; ottaa huomioon, että jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi joutua jopa kahdeksi vuodeksi vankilaan;

Q.

ottaa huomioon, että Ekozaschita! on yksi Venäjän 49 kansalaisjärjestöstä, joilla on vireillä hakemus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (hakemus 9988/13) ja jotka väittävät, että ulkomaisia toimijoita koskeva laki loukkaa useita ihmisoikeusnormeja, myös sananvapautta ja yhdistymisvapautta, minkä päätelmän Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu vahvistaa;

R.

ottaa huomioon, että viime kuukausina ympäristönsuojelijoita Andrei Borovikovia ja Vjatšeslav Jegorovia vastaan on avattu ainakin kaksi rikostutkimusta julkisia kokoontumisia koskevan lain toistuvista rikkomuksista, jotka liittyvät ympäristömielenosoituksiin Arkangelin ja Moskovan alueilla;

S.

ottaa huomioon, että viimeisimmän 8. heinäkuuta 2019 järjestetyn EU–Ukraina-huippukokouksen yhteydessä antamassaan yhteisessä lausumassa Euroopan unioni ja Ukraina vaativat vapauttamaan välittömästi kaikki Krimin niemimaalla ja Venäjällä laittomasti pidätetyt ja vangitut Ukrainan kansalaiset, mukaan lukien Krimin tataariaktivistit;

T.

ottaa huomioon, että neljä ukrainalaista poliittista vankia – Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon vuonna 2018 saanut Oleg Sentsov, Olexandr Koltšenko, Oleksandr Šumkov ja Volodymyr Baluh – olivat nälkälakossa kesäkuussa 2018 vastustaakseen ukrainalaisten poliittisten vankien jatkuvaa vangittuna pitämistä Venäjällä;

U.

ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on sallinut Venäjän federaation valtuuskunnan palata Euroopan neuvostoon, joka on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö, ja palauttanut sen äänestysoikeuden 25. kesäkuuta 2019 vaatien samalla, että tämä yhteistoiminnan uudelleenkäynnistäminen tarkoittaa myös Euroopan neuvoston arvojen ja normien noudattamista;

1.

kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki laittomasti ja mielivaltaisesti pidätetyt Ukrainan kansalaiset (13) sekä Venäjällä että Ukrainaan kuuluvilla väliaikaisesti miehitetyillä alueilla ja huolehtimaan heidän turvallisesta kotiinpaluustaan, mukaan lukien Krimin tataarit, Punaisella torilla 10. heinäkuuta 2019 pidätetyt rauhanomaiset mielenosoittajat, poliittisin perustein vangitut Ukrainan kansalaiset sekä 24 Ukrainan laivaston alusten miehistön jäsentä;

2.

kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan välittömästi ja ehdoitta kaiken Alexandra Korolevaan ja Ekozaschita!-järjestöön sekä Venäjällä toimiviin ihmisoikeuksien puolustajiin ja ympäristöaktivisteihin kohdistuvan häirinnän, myös oikeuslaitoksen tasolla, ja antamaan heidän jatkaa laillista toimintaansa ilman häiriöitä;

3.

kannustaa Venäjän viranomaisia luopumaan ”ulkomaisia toimijoita” koskevasta laista sekä pyytämään tukea Euroopan neuvoston Venetsian komissiolta ja panemaan sen suositukset täysimääräisesti täytäntöön asiaankuuluvien kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti;

4.

kehottaa Venäjää julkaisemaan täydellisen luettelon Ukrainan miehitetyillä alueilla Donbassissa ja Luhanskissa pidetyistä vangeista ja auttamaan heitä pitämään yhteyttä omaisiinsa ja asianajajiin;

5.

tuomitsee jyrkästi Venäjän jatkuvat kansainvälisen oikeuden perusperiaatteisiin ja normeihin kohdistuvat loukkaukset ja erityisesti sen, että maa kieltäytyy noudattamasta kansainvälisten tuomioistuinten päätöksiä; vaatii Venäjän federaatiota panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, jotka koskevat Krimin niemimaalla ja Venäjän federaation alueella pidätettyjen henkilöiden ihmisoikeuksien loukkaamista;

6.

korostaa, että venäläisillä tuomioistuimilla, sen paremmin siviili- kuin sotilastuomioistuimilla, ei ole valtaa antaa tuomioita Venäjän kansainvälisesti tunnustetun alueen ulkopuolella tehdyistä teoista ja huomauttaa, ettei oikeudenkäyntiä voida pitää laillisena tällaisissa tapauksissa;

7.

kehottaa Venäjän federaatiota takaamaan kansainvälisille hallitustenvälisille järjestöille, erityisesti YK:n ihmisoikeustarkkailuryhmälle, Etyjin Krimin ihmisoikeustilannetta arvioivalle valtuuskunnalle, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle, muille Euroopan neuvoston ryhmille ja instituutionaalisille mekanismeille sekä kansainvälisille humanitaarisille järjestöille ja varsinkin Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, esteettömän pääsyn Ukrainan miehitetyille Krimin ja Donbassin alueille;

8.

kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan täysimääräisen yhteistyön YK:n erityismenettelyjen kanssa ja kutsumaan ihmisoikeuksia ja ympäristöasioita käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän erityisraportoijan sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoijan vierailemaan maassa, jotta he voivat raportoida ympäristönsuojelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta;

9.

huomauttaa, että Venäjän federaation alueella toimivat ihmisoikeuksien puolustajat ja ympäristöaktivistit joutuvat usein häirinnän, valvonnan, fyysisten hyökkäysten, uhkailun, toimistoihin ja koteihin kohdistuvien ratsioiden ja etsintöjen, herjaus- ja mustamaalauskampanjoiden, oikeudellisen ahdistelun, mielivaltaisten pidätysten ja kaltoinkohtelun kohteeksi, ja lisäksi heidän sananvapautta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevia oikeuksiaan loukataan;

10.

ehdottaa, että Euroopan unionin on harkittava Venäjän federaation alueella ja miehitetyllä Krimin alueella poliittisen vainon uhriksi joutuneiden henkilöiden oikeudenkäyntien ottamista pysyvään seurantaan, ja kehottaa EU:n Venäjän-edustustoa ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjä jatkamaan ihmisoikeusaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien oikeudenkäyntien seurantaa ja niihin osallistumista sekä järjestämään riippumattomien lääkärien vierailuja Venäjän federaation alueella tai miehitetyllä Krimin alueella poliittisista syistä pidätettyjen ukrainan kansalaisten luokse heidän vankeusolojensa ja terveydentilansa seuraamiseksi;

11.

vaatii Venäjän viranomaisia kaikilla hallinnon tasoilla tunnustamaan ympäristönsuojelijoiden ratkaisevan roolin ympäristön suojelussa ja ympäristöoikeuksien noudattamisen turvaamisessa sekä tuomitsemaan julkisesti kaikki ympäristönsuojelijoihin kohdistuvat hyökkäykset, pelottelun, häirinnän sekä heidän toimintansa kriminalisoinnin;

12.

vaatii Venäjän viranomaisia lopettamaan ympäristöjärjestöjen rauhanomaisen ja laillisen toiminnan rajoittamisen nostamalla tekaistuja rikossyytteitä paikallisia ympäristöaktivisteja vastaan tai pidättämällä rauhanomaisten paikallisten mielenosoitusten osanottajia ja määräämällä heille suhteettoman suuria sakkoja;

13.

kehottaa Venäjän viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia oikeudellisia välineitä ympäristöaktivisteihin kohdistuvien hyökkäysten ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi; vaatii Venäjän viranomaisia varmistamaan tehokkaan tutkinnan ja tekijöiden saattamisen vastuuseen Andrei Rudomakhan tapauksessa sekä muissa ympäristönsuojelijoihin kohdistuneita hyökkäyksiä koskevissa tapauksissa;

14.

kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa, EU:n Venäjän-edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjä kiinnittämään jatkuvasti huomiota ympäristönsuojelijoiden tilanteeseen ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisätoimiin venäläisten ympäristönsuojelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi;

15.

ilmaisee huolensa vankeusoloja koskevista tiedoista ja erityisesti väitteistä, jotka koskevat kidutusta, kaltoinkohtelua ja perusterveydenhuollon epäämistä ja kehottaa siksi jälleen Venäjän viranomaisia varmistamaan, että kaikkien pidätettyjen oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti, takaamaan asianmukaisen lääketieteellisen hoidon kaikille vangeille sekä kunnioittamaan lääkärin etiikkaa, johon kuuluu, ettei vankeja hoideta vastoin heidän tahtoaan tai pakkoruokita nälkälakon yhteydessä, koska se voidaan katsoa kidutukseksi tai muuksi kaltoinkohteluksi;

16.

suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta ja toistaa olevansa vahvasti sitä mieltä, että EU:n pakotteita ei pidä purkaa ennen kuin Venäjä alkaa noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan lukien Minskin sopimusta; kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan tiiviisti ja yhtenäisesti yhdessä sovittuihin Venäjän vastaisiin pakotteisiin ja harkitsemaan kohdennettuja toimia sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa poliittisten vankien pidätyksistä ja oikeudenkäynneistä; kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään painostusta Venäjää kohtaan sen varmistamiseksi, että kaikki Venäjän miehittämillä alueilla pidätetyt poliittiset vangit vapautetaan;

17.

kehottaa komission seuraavaa varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa laatimaan EU:lle kattavan uuden Venäjän-strategian, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja vakautta; korostaa, että tarvittavan vuoropuhelun perustana on oltava vankat periaatteet, kuten kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja venäjän naapurimaiden alueellinen koskemattomuus, samalla kun vahvistetaan ihmisten välisiä yhteyksiä Venäjän kansalaisten kanssa; korostaa, että Venäjän vastaiset pakotteet voidaan purkaa vasta kun maa noudattaa täysimääräisesti velvoitteitaan; painottaa tästä huolimatta, että EU:n olisi oltava tarvittaessa valmis hyväksymään uusia pakotteita, myös kohdennettuja henkilökohtaisia pakotteita, ja rajoittamaan rahoituksen ja teknologian saantia, jos Venäjä jatkaa edelleen kansainvälisen oikeuden rikkomista;

18.

toistaa tukevansa ihmisoikeusloukkauksia koskevaa eurooppalaista pakotejärjestelmää, niin kutsuttua Magnitski-lakia, jolla on tarkoitus langettaa seuraamuksia vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille, ja kehottaa neuvostoa jatkamaan asiaa koskevaa työtään viipymättä; korostaa, että ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille henkilöille ei pitäisi myöntää EU:n viisumia eivätkä he saisi säilyttää omaisuuttaan EU:n jäsenvaltioissa;

19.

toistaa tuomitsevansa jyrkästi Venäjän federaation hyökkäyksen Ukrainaa vastaan 25. marraskuuta 2018 laittomasti miehitetyn Krimin niemimaan rannikon edustalla Kertšinsalmen lähellä; korostaa, että Kansainvälinen merioikeustuomioistuin määräsi Venäjän vapauttamaan alukset ja niiden miehistön välittömästi ja ehdoitta; painottaa, että merioikeustuomioistuimen määräyksen täytäntöönpanon laiminlyönti on jälleen vakava kansainvälisten velvoitteiden rikkomus; katsoo, että Venäjän alusten ja niiden miehistön vapauttamiselle asettamat ehdot, jotka se esitti 25. kesäkuuta 2019 Ukrainalle osoittamassaan ilmoituksessa, ovat selkeästi vastoin tuomioistuimen määräystä ja mahdollisesti rikkovat entisestään sitä vastaan pahentamalla tai pitkittämällä kiistaa;

20.

kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa kiinnittämään jatkuvasti huomiota ihmisoikeustilanteeseen Krimin niemimaalla ja niillä Itä-Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa;

21.

kehottaa Venäjän federaatiota panemaan kaikilta osin täytäntöön 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta, 19. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin (Ukraina) ihmisoikeustilanteesta, 19. joulukuuta 2017 ja 22. joulukuuta 2018 annetut YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat sekä Kansainvälisen tuomioistuimen antaman määräyksen väliaikaisista toimenpiteistä tapauksessa Ukraina v. Venäjä, joka koski kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen soveltamista;

22.

muistuttaa huolestuneena, että monet ukrainalaisille poliittisille vangeille venäläisissä oikeusistuimissa annetut tuomiot ovat liittyneet vakoiluun (esimerkiksi Pavlo Hrybin, Oleksi Stognin, Hlib Šabliyn, Volodymyr Prisitšin, Volodymyr Dudkan, Dmytro Štyblikovin, Jevhen Panovin, Andri Zahteyn, Valentyn Vygovskyn, Viktor Šurin ja Dmitri Dolgopolovin tapaukset), mikä palauttaa mieliin viime vuosisadan sortoajat 30-luvulta 50-luvun puoliväliin, jolloin lukuisia Neuvostoliiton kansalaisia pidätettiin ja tuomittiin tällä perusteella;

23.

vastustaa Venäjän yleisen syyttäjäviranomaisen antamaa päätöstä, jossa Ukrainan maailmankongressi julistetaan uhaksi Venäjän kansalliselle turvallisuudelle;

24.

odottaa, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 25. kesäkuuta 2019 antama päätös johtaa välittömiin parannuksiin siinä, miten Venäjällä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja Euroopan neuvoston normeja, ja erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamien päätösten toimeenpanossa;

25.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)  EUVL C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)  EUVL C 316, 22.9.2017, s. 198.

(3)  EUVL C 35, 31.1.2018, s. 38.

(4)  EUVL C 76, 28.2.2018, s. 27.

(5)  EUVL C 263, 25.7.2018, s. 109.

(6)  EUVL C 346, 27.9.2018, s. 86.

(7)  EUVL C 463, 21.12.2018, s. 31.

(8)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0259.

(9)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0435.

(10)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0115.

(11)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0518.

(12)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0157.

(13)  Ei-tyhjentävässä luettelossa ovat muun muassa: Oleg Sentsov, Olexandr Koltšenko, Oleksiy Chyrniy, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Valentyn Vyhivskyi, Yurii Primov, Rustem Vaitov, Ruslan Zeytullayev, Ferat Sayfullayev, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Roman Sushchenko, Pavlo Hryb, Oleksiy Syzonovych, Enver Mamutov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Henadii Lymeshko, Yevhen Panpv, Hlib Shablii, Volodymyr Prisich, Ihor Kyiashko, Teimur Abdillaiev, Uzeir Adsullaiev, Rustem Ismailov, Aider Saledinov, Emil Dzhemadenov, Volodymyr Balukh, Dmytro Shtyblikov, Muslim Aliyev, Emir Usein Kuku, Vadym Siruk, Inver Bekirov, Refat Alimov, Arsen Dzhepparov, Oleksandr Shumkov, Tofik Abdulgaziev, Izzet Abdullaev, Vladlen Abdulkadyrov, Mejit Abdurakhmanov, Bilyal Adilov, , Osman Arifmemetov, Farkhod Bazarov, , Servet Gaziev, Dzhemil Gafarov, Reza Izetov, Alim Karimov, Seyran Murtaza, Yashar Muyedinov, Erfan Osmanov, Seytveli Sietabdiev, Rustem Siethalilov, Ruslan Suleymanov, Shaban Umerov, Marlen Asanov, Seiran Sakiiev, Memet Belialov, Tymur Ibrahimov, Server Zekiriaiev, Ernes Ametov, Oleksiy Bessarabov, Volodymyr Dudka, Oleksii Stohnii, Mykola Shyptur, Evhen Karakashev, Nariman Memedeminov, Oleksandr Steshenko, Enver Seitosmanov, Server Mustafaiev, Edem Smailov, Edem Bekirov, Diliaver Gafarov, Renat Suleimanov, Eskender Abdulganiev, Rustem Emiruseinov, Arsen Abkhairov, Raim Aivazov, Aider Dzepparov, Taliat Abdurakhmanov, Seiran Mustafaiev, Arsen Kubedinov, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Arsen Yunusov, Eskender Kantemyrov, Eskender Emirvaliev, Suleiman Kadyrov, Taliat Yunusov, Mykola Semena, Musa Abkerimov, Vitaliy Kuharenko Asan Chapukh, Bekir Dehermendzhi, Kiazim Ametov, Ruslan Trubach, Shaban Umerov, Rustem Seytkhalilov, Riza Izetov, Farid Bazarov, Dzemil Gafarov, Seyran Murtazi, Alim Kerimov, Tofik Abdulgariev, Bilyala Adilov, Medzhit Abdurakhmanov, Rustem Sheykhaliev, Alim Sheykhaliev, Seytveli Seytabdiev, Yashar Muedinov, Asan Yanikov, Enver Ametov, Ruslan Suleymanov, Akim Bekirov, Erfan Osmanov, Server Gaziev, Remzi Bekirov, Osman Arifmetov, Vlaslen Abdulkadyrov, Izzet Abdullaiev, Tair Ibragimov, Ayder Dzepparov, Eldar Kantermirov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagaiev, Enver Omerov, Riza Omerov, Eskander Suleymanov ja Lenur Khalilov.


Top