EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2019 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

EUVL C 171, 6.5.2021, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 171/36


P9_TA(2019)0010

Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2019 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Kuuleminen)

(2021/C 171/10)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston esityksen (07290/2019),

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0154/2019),

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0003/2019),

1.

hyväksyy neuvoston esityksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.


Top