Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0615(02)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009, täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

OJ C 209, 15.6.2018, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/12


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009, täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 209/02)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Huomautus 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä toteuttamisohjeita (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Huomautus 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Toimipaikkojen ja organisaatioiden ympäristöarviointi (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Ympäristömerkit ja -selosteet. Yleiset periaatteet (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoiset ympäristöväittämät (tyypin II ympäristöselosteet) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Huomautus 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Ympäristömerkit ja -selosteet. Tyypin I ympäristömerkintä. Periaatteet ja menettelyt (ISO 14024:2018)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN ISO 14024:2000

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Ympäristöasioiden hallinta. Ohjeita ympäristönsuojelun tason arviointiin (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Huomautus 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Sanasto (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristöviestintä. Ohjeita ja esimerkkejä (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 1: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistojen laskennasta ja raportoinnista organisaatiotasolla (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 2: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasujen päästövähennysten ja poistojen lisäysten laskennasta, seurannasta ja raportoinnista projektitasolla (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Kasvihuonekaasut. Osa 3: Määrittelyt ja opastusta kasvihuonekaasuja koskevien väittämien validoinnista ja todentamisesta (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Kasvihuonekaasut. Vaatimukset kasvihuonekaasuja validoiville ja todentaville elimille käytettäväksi akkreditoinnissa ja muissa tunnustamismenettelyissä (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Huomautus 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Lääketieteelliset laboratoriot. Laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Huomautus 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Lääketieteelliset laboratoriot. Referenssimittauslaboratorioiden vaatimukset (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Sanasto ja yleiset periaatteet (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä akkreditoiville akkreditointielimille (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Huomautus 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset johtamisjärjestelmiä auditoiville ja sertifioiville elimille. Osa 1: Vaatimukset (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Huomautus 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset henkilöitä sertifioiville elimille (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Huomautus 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Huomautus 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Yleiset pätevyysvaatimukset referenssimateriaalien tuottajille (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointielinten ja akkreditointielinten vertaisarvioinneille (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Yleiset vaatimukset pätevyyskokeiden järjestäjälle (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Huomautus 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osa 2: Vaatimustenmukaisuusvakuutusta tukeva dokumentaatio (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioiville elimille (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Huomautus 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Tuotesertifioinnin perusteet ja ohjeet tuotesertifiointiohjelmille (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Huomautus 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Vieritestaus. Laatu-ja pätevyysvaatimukset (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Huomautus 2.1

30.11.2019

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, puh.+33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top