EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9173

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9173 – Astorg Asset Management / Montagu Private Equity / Nemera Capital) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 444/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9173 – Astorg Asset Management / Montagu Private Equity / Nemera Capital)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 444/10)

1.   

Komissio vastaanotti 29. marraskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Astorg Asset Management (Astorg, Luxemburg)

Montagu Private Equity LLP (Montagu, Ranska)

Nemera Capital (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Nemera Group, Ranska), tällä hetkellä yrityksen Montagu yksinomaisessa määräysvallassa.

Astorg hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Nemera Group. Keskittymän seurauksena Nemera Group tulee Astorgin ja Montagun yhteiseen määräysvaltaan.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Astorg: pääomasijoitusyhtiö

—   Montagu: pääomasijoitusyhtiö

—   Nemera Group: lääke-, biotekniikka- ja rinnakkaisvalmisteteollisuudelle toimitettavien muovisten lääkeannostelujärjestelmien valmistaja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9173 – Astorg Asset Management / Montagu Private Equity / Nemera Capital

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top