EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018HB0036

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/36)

OJ C 21, 17.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 21/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2018,

yhteisötietorekisteristä

(EKP/2018/36)

(2019/C 21/01)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan sekä 132 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisötietorekisteri (Register of Institutions and Affiliates Data RIAD) on oikeudellisia ja muita tilastollisia institutionaalisia yksiköitä koskevien viitetietojen yhteinen tietoaineisto, jonka kerääminen tukee liiketoimintaprosesseja koko eurojärjestelmässä sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehtävien hoitamista. RIAD-tietokantaan rekisteröidyt tiedot tukevat eurojärjestelmän jäseniltä sekä sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankeilta, joiden rahayksikkö ei ole euro, jos tällaiset kansalliset keskuspankit osallistuvat RIAD-tietokannan operointiin vapaaehtoisesti.

(2)

Jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, sijaitsevien RIAD-tietokannan operointiin vapaaehtoisesti osallistuvien kansallisten keskuspankkien olisi tehtävä yhteistyötä keskenään, eurojärjestelmän keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin kanssa toimittaessaan, päivittäessään ja validoidessaan tietoja RIAD-tietokantaan kirjatuista yhteisöistä Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2018/875 (EKP/2018/16) (1) mukaisesti, ja annettava ja saatava tietoja kotimaisista yhteisöistään vastavuoroisesti.

(3)

Jotta taattaisiin tiivis ja tehokas yhteistyö koko EKPJ:ssä RIAD-tietokannan hallinnointia varten ja suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 9 perustelukappaleen mukaisesti, mainittuja suuntaviivoja olisi täydennettävä suosituksella.

(4)

RIAD-tietokannassa olevien tietojen vaihtoon sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia EKPJ:n sääntöjä tai, jos kyseessä on muut tiedot kuin tilastotiedot, luottamuksellisuutta koskevia muita sääntöjä; sellaisten jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole euro, väliseen tietojenvaihtoon sovelletaan mahdollisesti oikeudellisia lisärajoitteita kansallisella tasolla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

I   Määritelmä

Tässä suosituksessa ’yhteisöllä’ tarkoitetaan samaa kuin suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 2 artiklan 1 alakohdassa olevassa määritelmässä.

II   Tilastotietojen kerääminen

Niiden, joille tämä suositus on osoitettu, olisi sovellettava sellaisten jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro, osoitettuja suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) säännöksiä.

III   Loppusäännös

Tämä suositus on osoitettu sellaisten jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö ei ole euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä joulukuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16).(EUVL L 154 18.6.2018, s. 3).


Top