Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE3801

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta” (COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD))

EESC 2018/03801

OJ C 440, 6.12.2018, p. 104–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 440/104


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta”

(COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD))

(2018/C 440/17)

Esittelijä:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Lausuntopyyntö

Euroopan parlamentti, 28.5.2018

neuvosto, 1.6.2018

Oikeusperusta

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla

Vastaava erityisjaosto

”yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus”

Hyväksyminen erityisjaostossa

4.9.2018

Hyväksyminen täysistunnossa

19.9.2018

Täysistunnon nro

537

Äänestystulos

(puolesta / vastaan / pidättyi äänestämästä)

190/2/3

1.   Päätelmät ja suositukset

1.1

ETSK suhtautuu myönteisesti ehdotukseen asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 (1) muuttamisesta ja oikaisemisesta. Ehdotus noudattaa sidosryhmiltä ja jäsenvaltioilta ensimmäisen täytäntöönpanokauden aikana saatua palautetta, ja sen vuoksi sitä olisi tuettava.

1.2

Koska tyyppihyväksyntämenettelyn osia on jatkuvasti tarpeen mukauttaa, komitea kannattaa komissiolle myönnetyn tarvittavien delegoitujen säädösten antamista koskevan valtuutuksen pidentämistä vielä viidellä vuodella.

1.3

ETSK on tyytyväinen komission vahvaan sitoumukseen kuulla eri sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia kaikista tähän alaan liittyvistä aloitteista.

1.4

ETSK antaa tunnustusta komission työlle kansainvälisellä tasolla. Delegoiduilla säädöksillä käyttöön otetut uudet standardit määritellään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten valmisteluelinten, kuten YK:n Euroopan talouskomission UNECEn ja OECD:n aihekohtaisten työryhmien kanssa.

2.   Komission ehdotus

2.1

Komission ehdotuksessa saatetaan asetus (EU) N:o 167/2013 teknisen kehityksen tasalle siten, että tiettyjä vaatimuksia päivitetään ja eräät virheelliset sanamuodot korjataan. Taustalla on sidosryhmiltä ja jäsenvaltioilta ensimmäisen täytäntöönpanokauden aikana saatu palaute.

2.2

Tarkemmin sanottuna ehdotetussa säädöksessä selvennetään kahden traktoriluokan määritelmää ja korjataan tiettyjä asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen kannalta tärkeitä termejä, jotta niissä ei ole tulkinnanvaraa, sekä viittauksia kumottuun säädökseen.

2.3

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 komissiolle annetaan valtuudet vahvistaa yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, testausmenetelmät ja raja-arvot neljässä delegoidussa säädöksessä, joiden aiheina ovat i) työturvallisuus (ajoneuvojen rakennetta koskevat vaatimukset), ii) toimintaturvallisuus, iii) jarrut sekä iv) ympäristö- ja käyttövoimaominaisuudet. Kyseisten valtuuksien määräaika päättyi jo 21. maaliskuuta 2018.

2.4

Nyt esitetyssä ehdotuksessa jatketaan viidellä vuodella komission toimivaltaa antaa delegoituja säädöksiä ja säädetään mahdollisuudesta pidentää kyseistä aikaa ilman eri toimenpiteitä, ellei neuvosto tai Euroopan parlamentti sitä nimenomaisesti vastusta.

3.   Yleistä

3.1

ETSK suhtautuu myönteisesti ehdotukseen asetukseksi asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta. Se vastaa sidosryhmien ja jäsenvaltioiden esiin tuomiin huolenaiheisiin, ja tiettyjen vaatimusten päivittämisen ja eräiden virheellisten sanamuotojen korjaamisen ansiosta se parantaa lainsäädännön sovellettavuutta ja selkeyttä. Tämä hyödyttää luonnollisesti kaikkia osapuolia.

3.2

Komitea on periaatteessa samaa mieltä ehdotuksesta pidentää vielä viidellä vuodella komissiolle annettua valtuutusta antaa delegoituja säädöksiä ja on tyytyväinen siihen, että komissio katsoo aiheelliseksi jatkaa säädösvallan siirtoa määrätyn kauden, joka voidaan uusia, elleivät neuvosto ja parlamentti vastusta tätä. Tämä on komitean toistuvasti esittämän toiveen mukaista (2).

Bryssel 19. syyskuuta 2018.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Luca JAHIER


(1)  EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1; EUVL C 54, 19.2.2011, s. 42.

(2)  EUVL C 345, 13.10.2017, s. 67


Top