EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0406(01)

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39824 – Kuorma-autot) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4673)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/6


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.39824 – Kuorma-autot)

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4673)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2017/C 108/05)

Komissio antoi 19. heinäkuuta 2016 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhtä jatkuvaa rikkomista.

(2)

Päätös on osoitettu seuraaville yrityksille: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, yhdessä ’MAN’; Daimler AG, jäljempänä ’Daimler’; Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, jäljempänä ’Iveco’; AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, yhdessä ’Volvo/Renault’ sekä PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV ja DAF, yhdessä ’DAF’.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(3)

MANin esitettyä 20. syyskuuta 2010 sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen komissio teki tarkastuksia 18.–21. tammikuuta 2011 eri kuorma-autonvalmistajien toimitiloissa. Volvo/Renault haki sakkojen lieventämistä 28. tammikuuta 2011, Daimler 10. helmikuuta 2011 kello 10.00 ja Iveco 10. helmikuuta 2011 kello 22.22.

(4)

Komissio aloitti 20. marraskuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn yrityksiä DAF, Daimler, Iveco, MAN ja Volvo/Renault vastaan ja antoi väitetiedoksiannon, jonka se toimitti kyseisille yrityksille.

(5)

Väitetiedoksiannon antamisen jälkeen yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, lähestyivät komissiota epävirallisesti ja pyysivät, että asiaa jatkettaisiin sovintomenettelyssä. Komissio päätti aloittaa asiaa koskevan sovintomenettelyn sen jälkeen kun kaikki väitetiedoksiannon saajat olivat vahvistaneet halukkuutensa osallistua sovintoon tähtääviin keskusteluihin. Tämän jälkeen MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault ja Iveco jättivät komissiolle virallisen pyynnön aloittaa komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 (2) 10 a artiklan 2 kohdan mukainen sovintomenettely.

(6)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteisen lausunnon 18. heinäkuuta 2016, ja komissio antoi päätöksen 19. heinäkuuta 2016.

2.2   Yritykset, joille päätös on osoitettu, ja rikkomisen kesto

(7)

Yritykset, joille päätös on osoitettu, ovat osallistuneet kilpailunvastaiseen yhteistyöhön ja/tai ovat siitä vastuussa. Ne ovat rikkoneet näin SEUT-sopimuksen 101 artiklaa seuraavassa esitettyjen ajanjaksojen aikana. Sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen 26 kohdan mukaisesti Volvo/Renault vapautettiin osittain sakoista ajanjakson 17. tammikuuta 1997–15. tammikuuta 2001 osalta.

Yritys

Kesto

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. tammikuuta 1997–20. syyskuuta 2010

Daimler AG

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

Fiat Chrysler Automobiles NV.,

CNH Industrial NV.,

Iveco S.p.A.,

Iveco Magirus AG

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks NV.

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

2.3   Yhteenveto rikkomisesta

(8)

Rikkomisen kohteena ovat 6–16 tonnia painavat kuorma-autot (keskiraskaat) ja yli 16 tonnia painavat (raskaat) perävaunuttomat kuorma-autot ja vetoautot, joista jäljempänä käytetään yhdessä nimitystä ’kuorma-auto’ (3). Asia ei koske myynninjälkeistä tai muuta palvelua eikä käytettyjen kuorma-autojen tai muiden tavaroiden tai palvelujen myyntiä.

(9)

Rikkomus koostui salaisista yhteistoimintajärjestelyistä, jotka koskivat hinnoittelua ja bruttohintojen korotuksia kuorma-automarkkinoilla ETA-alueella sekä keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen Euro 3–6 -standardien edellyttämien päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja kustannusten siirtämistä eteenpäin. Yritysten, joille päätös on osoitettu, päätoimipaikat olivat suoraan mukana hintaa, hinnankorotuksia ja uusien päästöstandardien käyttöönottoa koskevissa keskusteluissa vuoteen 2004 asti. Viimeistään elokuusta 2002 keskusteluja käytiin saksalaisten tytäryritysten kautta, jotka raportoivat eriasteisesti kukin omalle päätoimipaikalleen. Niitä käytiin sekä monen- että kahdenvälisesti.

(10)

Salaisiin yhteistoimintajärjestelyihin sisältyi sopimuksia ja/tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka koskivat hintoja ja bruttohintojen korotuksia bruttohintojen mukauttamiseksi ETA-alueella sekä Euro 3–6 -standardien edellyttämien päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja kustannusten siirtämistä eteenpäin.

(11)

Rikkomus kattoi koko ETA-alueen ja kesti 17. päivästä tammikuuta 199718. päivään tammikuuta 2011.

2.4   Korjaustoimenpiteet

(12)

Päätöksessä sovelletaan sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (4) vuodelta 2006. Päätöksessä määrätään sakkoja kaikille (7) kohdassa mainituille yrityksille paitsi MANille.

2.4.1.   Sakon perusmäärä

(13)

Sakkojen määrää määrittäessään komissio otti huomioon asianomaisten yritysten raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen, sellaisina kuin ne on määriteltyinä (8) kohdassa, myynnin ETA-alueella viimeisenä vuonna ennen rikkomisen loppumista, sen, että hintojen koordinointi on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista, rikkomisen keston, yritysten, joille päätös on osoitettu, suuren markkinaosuuden raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen markkinoista Euroopassa, sen, että rikkominen kattoi koko ETA-alueen, sekä lisämäärän, jolla yrityksiä estetään harjoittamasta hintojen koordinointia tulevaisuudessa.

2.4.2.   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(14)

Komissio katsoo, että asiaan ei liity raskauttavia eikä lieventäviä seikkoja.

2.4.3.   Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä annetun tiedonannon soveltaminen

(15)

Komissio vapautti MANin kokonaan sakoista. Volvo/Renaultin sakkoja lievennettiin 40 prosenttia, Daimlerin sakkoja lievennettiin 30 prosenttia ja Ivecon sakkoja lievennettiin 10 prosenttia.

2.4.4.   Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltaminen

(16)

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltamisen johdosta kaikkien yritysten, joille päätös on osoitettu, sakkoja lievennettiin 10 prosenttia.

3.   PÄÄTELMÄT

(17)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättiin seuraavat sakot:

a)

0 euroa

MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH yhteisvastuullisesti.

b)

670 448 000 euroa

AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB ja Renault Trucks SAS; tästä määrästä

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH on yhteisvastuussa 468 855 017 euron määrästä.

c)

1 008 766 000 euroa

Daimler AG.

d)

494 606 000 euroa

Iveco S.p.A.; tästä määrästä

1)

Fiat Chrysler Automobiles NV on yhteisvastuussa 156 746 105 euron määrästä,

2)

Fiat Chrysler Automobiles NV ja Iveco Magirus AG ovat yhteisvastuussa 336 119 346 euron määrästä ja

3)

CNH Industrial NV ja Iveco Magirus AG ovat yhteisvastuussa 1 740 549 euron määrästä.

e)

752 679 000 euroa

PACCAR Inc. ja DAF Trucks NV yhteisvastuullisesti; tästä määrästä

DAF Trucks Deutschland GmbH on yhteisvastuussa 376 118 773 euron määrästä.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Sotilaskäyttöön tarkoitettuja kuorma-autoja lukuun ottamatta.

(4)  Suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1).


Top