Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0408(03)

Komission tiedonanto räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 126, 8.4.2016, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 126/13


Komission tiedonanto räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU täytäntöönpanosta (uudelleenlaadittu)

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 126/02)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Täydentävät vaatimukset käytölle räjähdysvaarallisissa tiloissa

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 1755:2000+A2:2013

Huomautus 2.1

30.11.2017

CEN

EN 1834-1:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien moottorien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Ryhmän II moottorit syttyvissä kaasu- ja höyry-ympäristöissä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Ryhmä I maanalaisessa työssä käytettävät, kaivoskaasuille ja/tai syttymisherkälle pölylle alttiina olevat moottorit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Ryhmän II moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi syttyvissä pöly-ympäristöissä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1839:2012

Kaasujen ja höyryjen räjähdysrajojen määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1953:2013

Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13012:2012

Jakeluasemat. Polttoaineiden jakelulaitteiden täyttöventtiilien rakenne ja toiminnalliset vaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Vuodonilmaisujärjestelmät. Osa 1: Yleiset periaatteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13237:2012

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien termejä ja määritelmiä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla ”fr”

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 3: Suojaus räjähdyspaineenkestävällä koteloinnilla ”d”

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella ”c”

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-6:2005

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 6: Suojaus syttymislähteiden valvonnalla ”b”

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla ”k”

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13616:2004

Kiinteiden polttonestesäiliöiden ylitäytönestimet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 2: Jakelulaitteissa käytettävien murtoliittimien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 3: Letkurikkoventtiilin rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Jakeluasemat. Osa 4: Jakelulaitteissa käytettävien nivelien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13760:2003

Nestekaasun ajoneuvokäyttö. Jakelulaitteet kevyen ja raskaan liikenteen ajoneuvoille. Täyttöventtiilin mitoitus ja testausvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13821:2002

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Pöly-ilmaseosten pienimmän syttymisenergian määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Nosturit. Offshorenosturit. Osa 1: Offshorenosturit yleiskäyttöön

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 1: Pölypilvien enimmäisräjähdyspaineen pmax määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 2: Pölypilvien suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden (dp/dt)max määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 3: Pölypilvien alemman räjähdysrajan LEL määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 4: Pölypilvien rajahappipitoisuuden LOC määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14373:2005

Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14460:2006

Räjähdyksenkestävät laitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14491:2012

Pölyräjähdysten paineenkevennysjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset vinssit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Kaasujen ja höyryjen syttymislämpötilan määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 1: 2 barin räjähdyksenkestävä tuuletusrakenne

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Suojausjärjestelmät. Osa 2: Passiiviset vesikaukaloesteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa. Suojausjärjestelmät. Osa 4: Louhintavaunujen automaattiset sammutusjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasulaitteiden rakenne ja toiminta nestekaasuajoneuvojen tankkausasemalla. Osa 1: Jakelulaitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14756:2006

Palavien kaasujen ja höyryjen rajahappipitoisuuden (LOC) määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14797:2006

Räjähdyspaineen kevennyslaitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14973:2015

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 14973:2006+A1:2008

Huomautus 2.1

31.5.2016

CEN

EN 14983:2007

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisissa kaivoksissa. Kaivoskaasujen poistoon tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14986:2007

Räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa toimivien puhaltimien suunnittelu

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 14994:2007

Kaasuräjähdyksiä keventävät suojausjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15089:2009

Räjähdyksen eristämisjärjestelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15188:2007

Pölykasautumien itsesyttymiskäyttäytymisen määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15198:2007

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen muiden kuin sähkölaitteiden ja komponenttien riskin arvioinnin menetelmä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15233:2007

Räjähdysvaarallisten tilojen suojausjärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden arvioinnin menetelmä

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15268:2008

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle.

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15794:2009

Palavien nesteiden räjähdyspisteen määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15967:2011

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 16009:2011

Liekittömät räjähdyksen kevennyslaitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 16020:2011

Räjähdyksen suuntaajat

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 16447:2014

Räjähdyksen eristävät läppäventtiilit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Liekinpysäyttimet. Toimintavaatimukset, testausmenetelmät ja käyttörajoitukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 1: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville nestemäisille pinnoitusmateriaaleille.

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 2: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville jauhemaisille pinnoitusmateriaaleille.

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sähköstaattiset kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset – Osa 3: Kädessä pidettävät ruiskutuslaitteet palaville flokkimaisille pinnoitusmateriaaleille.

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50050:2006

Huomautus 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Hapen toteamiseen ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet – Suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Kiinteät sähköstaattiset materiaalien pinnoittamiseen syttyvällä päällystysnesteellä tarkoitut laitteet – Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Kiinteät sähköstaattiset materiaalien pinnoittamiseen syttyvällä jauheella tarkoitut laitteet – Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Kiinteät sähköstaattiset syttyvien hiutaleiden ruiskutuslaitteet – Turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50223:2010

Huomautus 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Syttyvien kaasujen, myrkyllisten kaasujen ja hapen ilmaisemiseen ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet – Vaatimukset ja testit ohjelmistoja ja/tai digitaalitekniikkaa käyttäville laitteille

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Palavaa pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet – Osa 2: Testimenetelmät – Luku 1: Pölyn pienimmän syttymislämpötilan määrittämisenmenetelmät

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Ryhmä I, Luokka M1 laitteet, jotka on tarkoitettu toimimaan tiloissa, joissa vaaran aiheuttaa kaivoskaasu ja/tai hiilipöly

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Siirrettävät tuuletetut huoneet, joissa voi olla sisäinen päästölähde

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Laitteiston turvalliseen toimintaan käytettävät turvalaitteet ottaen huomioon räjähdysvaara

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 0: Laitteet – Yleisvaatimukset

IEC 60079-0:2011 (Muutettu) + IS1:2013

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 1: Laitesuojaus räjähdyspaineen kestävällä koteloinnilla ”d”

IEC 60079-1:2014

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-1:2007

Huomautus 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Räähdysvaaralliset tilat – Osa 2: Paineistettu rakenne ”p”

IEC 60079-2:2014

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Huomautus 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 5: Laitesuojaus käyttämällä hiekkatäytteistä rakennetta ”q”

IEC 60079-5:2015

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-5:2007

Huomautus 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 6: Laitesuojaus öljytäytteellä

IEC 60079-6:2015

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-6:2007

Huomautus 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 7: Laitesuojaus varmennetulla rakenteella ”e”

IEC 60079-7:2015

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-7:2007

Huomautus 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079-11:2012

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 11: Luonnostaan vaarattomat laitteet ”i”

IEC 60079-11:2011

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 15: Suojausluokan ”n” laitteet

IEC 60079-15:2010

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 18: Suojaus massaanvalurakenteella ”m”

IEC 60079-18:2014

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-18:2009

Huomautus 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 20-1: Kaasun ja höyryn materiaaliominaisuudet luokittelua varten – Testimenetelmät ja tiedot

IEC 60079-20-1:2010

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 25: Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät

IEC 60079-25:2010

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 26: Suojausluokan (EPL) Ga laitteet

IEC 60079-26:2014

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-26:2007

Huomautus 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 27: Luonnostaan vaaraton kenttäväyläperiaate (FISCO)

IEC 60079-27:2008

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-28:2015

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 28: Optista säteilyä käyttävien laitteieden ja siirtojärjestelmien suojaus

IEC 60079-28:2015

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-28:2007

Huomautus 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 29-1: Kaasunilmaisimet – Suorituskykyvaatimukset

IEC 60079-29-1:2007 (Muutettu)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 29-4: Kaasunilmaisimet – Suorituskykyvaatimukset avoimeen mittaväliin perustuville palavien kaasujen ilmaisimille

IEC 60079-29-4:2009 (Muutettu)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 30-1: Sähkösaatot – Yleiset ja testausvaatimukset

IEC 60079-30-1:2007

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 31: Pölyräjähdysvaarallisen tilan laitteen suojaus koteloinnilla ”t”

IEC 60079-31:2013

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 60079-31:2009

Huomautus 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 35-1: Kaivoskaasulle alttiissa kaivoksissa käytettävät kypärävalaisimet – Yleisvaatimukset – Räjähdyssuojausta koskeva rakenne ja testaus

IEC 60079-35-1:2011

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 34: Laatujärjestelmien soveltaminen laitevalmistuksessa (ISO/IEC 80079-34:2011)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5500811; faksi + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, puh. +32 2 5196871; faksi + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puh. +33 492 944200; faksi +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top