EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0408(01)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

OJ C 103, 8.4.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/13


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2014/C 103/08)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (2)

”PESCABIVONA”

EY-nro: IT-PGI-0005-01139-31.07.2013

SMM ( X ) SAN (   )

1.   Nimi

”Pescabivona”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.6 – Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Nimityksellä ”Pescabivona” tarkoitetaan neljän seuraavan tuotantoalueelta peräisin olevan ja siellä kehitetyn persikan ekotyypin hedelmiä:

Murtiddara eli Primizia Bianca, Bianca, Agostina ja Settembrina.

Kulutukseen saatettaessa SMM-tunnuksella ”Pescabivona” suojattujen hedelmien on täytettävä persikoiden ja nektariinien kaupan pitämiseen sovellettavat voimassa olevat vaatimukset, ja niillä on oltava seuraavat laatuominaisuudet:

Valko- ja kovamaltoinen pyöreä persikka, jonka kuoren pohjaväri on kellanvihreän valkoinen ja peiteväri punertava (Settembrina-ekotyypin hedelmien saumakohdassa on punainen juova),

punaisen peitevärin osuus saa levitä alle 50 prosenttiin päällysketosta.

Eri ekotyyppien merkityksellisten fysikaalis-kemiallisten muuttujien vähimmäisarvojen on vastattava seuraavassa taulukossa esitettyjä arvoja:

Ekotyyppi

Liukenevat aineet

Liukenevien aineiden ja kokonaishappopitoisuuden välinen suhde

Mallon kiinteys

Murtiddara eli Primizia Bianca

> 10

> 1,20

> 3

Bianca

> 10

> 1,20

> 3

Agostina

> 10

> 1,20

> 3

Settembrina

> 10

> 1,20

> 3,5

Liukenevat aineet Brix-asteina ilmaistuna; Liukenevien aineiden ja kokonaishappopitoisuuden välinen suhde (°Bx/meq / 100 ml); Mallon kiinteys penetrometrin 8 millimetrin kärjellä mitattuna (kg / 0,5 cm2).

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien tuotantovaiheiden viljelystä sadonkorjuuseen on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Etiketissä on oltava samassa kentässä maininta ”indicazione geografica protetta” (suojattu alkuperänimitys), Euroopan unionin tunnus ja tuotteen oma tunnus, joka koostuu nimestä ”pescabivona” (ks. kuva).

Image

Yksityisiin tuotemerkkeihin viittaavien mainintojen käyttö on sallittua, kunhan ne eivät ole luonteeltaan mainostavia tai omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan, ja ne on merkitty pienemmällä tekstillä kuin tunnus ”pescabivona”.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

SMM-tuotteen ”Pescabivona” tuotantoalue käsittää osia Agrigenton maakunnassa sijaitsevasta Bivonan kunnasta sekä sen naapurikunnista Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) ja Palazzo Adriano (PA).

5   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Monti Sicani -vuorijonon suojassa Sisilian sisäosassa Magazzolo-joen valuma-alueella sijaitsevan maantieteellisen alueen erityispiirre on sen kukkulainen ja vuoristoinen pinnanmuodostus. Ilmasto on lauhkea syksyisin, talvisin ja keväisin, ja talven vähimmäislämpötilat vastaavat juuri sopivasti kasvin kylmäntarvetta; kesäisin on kuivaa ja hyvin kuumaa. Alueen maaperä koostuu peitemaannoksesta, ruskomaasta ja tulvamaasta. Se on keskisyvää tai syvää, huokoista, vettä läpäisevää, orgaanista ainesta sisältävää, vähäemäksistä tai neutraalia.

5.2   Tuotteen erityisyys

Pescabivonan erityispiirteitä ovat punaisen peitevärin vähäinen esiintyminen päällysketossa (alle 50 %), erittäin makea kiinteä malto sekä sokeri- ja happopitoisuuden korkea suhde. Kypsymisajankohta vaihtelee neljän ekotyypin mukaan kesäkuun alkupuolelta lokakuun loppuun.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Pescabivona” rekisteröintihakemus perustuu tuotteen maineeseen, jonka kuluttajat yhdistävät sen väriominaisuuksiin, kuten peitevärin vähäiseen esiintymiseen päällysketossa (alle 50 %), sekä erityisen miellyttävään makeaan makuun, sokeri- ja happopitoisuuden korkeaan suhteeseen ja erittäin kiinteään maltoon. Kypsymisajankohdan jakaantuminen neljän ekotyypin mukaan mahdollistaa korkealaatuisen tuotannon jatkumisen myös siihen aikaan vuodesta, kun persikoiden saatavuus vähenee ja laatu alenee erityisesti ilmastosta johtuvista syistä.

Persikanviljely alkoi kyseisellä maantieteellisellä alueella 1950-luvun alussa, ja ensimmäiset erikoistuneet persikkatarhat perustettiin Bivonan alueen pohjoisosiin käyttäen lisäysaineistona siemenistä kasvatettuja parhaita paikallisia linjoja. Eri lajikkeista yksi osoittautui erityisen arvostetuksi, ja kypsymisajankohdan (elokuu) mukaan se nimettiin Agostinaksi. Ajan myötä – sitä mukaa, kun maantieteellisellä alueella erikoistuttiin persikanviljelyyn – viljelijät valikoivat myös seuraavat kolme muuta ekotyyppiä: keskivarhain kypsyvät Murtiddara ja Bianca sekä myöhään kypsyvä Settembrina.

Myös viljelyn osalta on olemassa viittauksia, jotka auttavat ymmärtämään Pescabivonan ja maantieteellisen alueen välisen yhteyden. Kyseisen maantieteellisen alueen historia, perinteet ja elinkeinoelämä ovat näkyvästi sidoksissa tuotteen maineeseen. Siitä todistavat joka vuosi Bivonassa vuodesta 1984 alkaen järjestetyn juhlan yhteydessä kuluttajilta saatu positiivinen palaute sekä ammatillisissa ja suurelle yleisölle tarkoitetuissa kustanteissa julkaistut kirjoitukset. L’informatore Agrario -lehdessä (Verona, XXXVIII (24), 1982) julkaistussa artikkelissa ”A Bivona c’è una pesca a polpa bianca che…” Pescabivona mainitaan yhtenä Sisilian tärkeimmistä valkomaltoisista persikoista, joka aistinvaraisten ominaisuuksiensa ansiosta on saavuttanut menestystä tietyillä saaren suurimpien kaupunkien markkinoilla. Informatore Agrario -lehden numeron 27/2006 liitteessä julkaistussa artikkelissa ”’Vecchie’ varietà per una nuova peschicoltura in Sicilia” vertaillaan sisilialaisten persikoiden ominaisuuksia kansainvälisiin lajikkeisiin ja mainitaan nimenomaan Pescabivonan ekotyypit esimerkkinä alueen viljelijöiden panoksesta kotoperäisten lajikkeiden hyödyntämisessä. Myös matkailualan lehdissä julkaistuissa artikkeleissa viitataan persikanviljelyyn kyseisellä Sisilian alueella ja korostetaan tämän hedelmän merkitystä Bivonan kunnassa; sitä kutsutaan ”persikanviljelyn pääkaupungiksi”, josta Pescabivona-nimen alkuperä ja maine ovat lähtöisin (Terre del vino, ”Ha il sapore dell’autunno la pesca di Bivona”, nro 10, lokakuu 2007, s. 80); laRepubblica.it – ”In gita a Bivona per fare un pieno di pesche doc”, 24.8.2012; http://www.lafrecciaverde.it – "Agroalimentare: Pescabivona – una storia nata lungo il Magazolo, 20.11.2010).

Eritelmän julkaisutiedot

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 (3) 5 artiklan 7 kohta)

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

tai

menemällä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kotisivulle (www.politicheagricole.it), valitsemalla ensin ”Qualità e sicurezza (ylhäällä oikealla) ja sen jälkeen ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(3)  Katso alaviite 2.


Top