EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0586

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen  

/* COM/2013/0586 final - 2013/ () */

52013PC0586

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen   /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


PERUSTELUT

Vuonna 2011 hyväksytyn Kroatian liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdassa määrätään, että Kroatia liittyy liittyymisasiakirjan liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin ja että nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Kroatian osalta ajankohtana, jonka neuvosto määrittää. Liittymisasiakirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti neuvosto päättää yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan kaikista liittymisen johdosta tarvittavista mukautuksista kyseisiin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin sekä julkaisee mukautetut tekstit Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liittymisasiakirjan liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin sisältyvät kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23. heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus 90/436/ETY, jäljempänä ”välimiesmenettely-yleissopimus”, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä välimiesmenettely-yleissopimukseen 21. joulukuuta 1995 tehty sopimus, välimiesmenettely-yleissopimuksen muuttamisesta 25. toukokuuta 1999 tehty pöytäkirja ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä välimiesmenettely-yleissopimukseen 8. joulukuuta 2004 tehty sopimus. Välimiesmenettely-yleissopimusta muutettiin 25. toukokuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla sekä 21. joulukuuta 1995 ja 8. joulukuuta 2004 tehdyillä sopimuksilla.

Bulgaria ja Romania liittyivät välimiesmenettely-yleissopimukseen vuoden 2005 liittymisasiakirjan nojalla. Päätöksellä 2008/492/EY, joka tehtiin 23. kesäkuuta 2008, tehtiin mukautukset, jotka aiheutuivat Bulgarian ja Romanian liittymisestä välimiesmenettely-yleissopimukseen, ja vahvistettiin sen voimaantulopäivä, sellaisena kuin se oli muutettuna Bulgarian ja Romanian osalta.

Tällä komission suosituksella neuvoston päätökseksi on tarkoitus tehdä vuoden 2011 liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti tarvittavat mukautukset, jotka aiheutuvat Kroatian liittymisestä edellä mainittuun välimiesmenettely-yleissopimukseen, sekä määrittää sen voimaantulopäivä, sellaisena kuin se on muutettuna Kroatian osalta.

Suositus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Kroatian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 3 artiklan 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen[1],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon[2],

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Yleissopimus 90/436/ETY[3], jäljempänä ’välimiesmenettely-yleissopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1990, ja se tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

(2)       Välimiesmenettely-yleissopimusta muutettiin 25 päivänä toukokuuta 1999 allekirjoitetulla pöytäkirjalla[4], 21 päivänä joulukuuta 1995 allekirjoitetulla sopimuksella[5], 8 päivänä joulukuuta 2004 allekirjoitetulla sopimuksella[6] ja 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyllä päätöksellä 2008/492/EY[7].

(3)       Vuonna 2011 hyväksytyn liittymisasiakirjan[8] 3 artiklan 4 kohdassa määrätään, että Kroatia liittyy jäsenvaltioiden välillä tehtyihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin, jotka on lueteltu liittymisasiakirjan liitteessä I. Niiden on määrä tulla Kroatian osalta voimaan neuvoston määrittämänä päivänä.

(4)       Vuoden 2011 liittymisasiakirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti neuvoston on määrä tehdä kaikki tarvittavat mukautukset, jotka aiheutuvat liittymisestä mainittuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin sekä julkaista mukautetut tekstit Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan välimiesmenettely-yleissopimus seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan i–xxvii alakohta seuraavasti:

”i) Belgiassa:

a) impôt des personnes physiques / personenbelasting

b) impôt des sociétés / vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales / rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents / belasting der niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques / aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii) Bulgariassa:

a) данък върху доходите на физическите лица

b) корпоративен данък

iii) Tšekissä:

a) daň z přijmů fyzických osob

b) daň z přijmů právnických osob

iv) Tanskassa:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

v) Saksassa:

a) Einkommensteuer

b) Koerperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, jos tämä vero perustuu myyntivoittoon

vi) Virossa:

a) tulumaks

vii) Irlannissa:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

viii) Kreikassa:

a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

ix) Espanjassa:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x) Ranskassa:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

xi) Kroatiassa:

a) porez na dohodak

b) porez na dobit

xii) Italiassa:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

xiii) Kyproksessa:

a) Φόρος Εισοδήματος

b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

xiv) Latviassa:

a) uzħēmumu ienākuma nodoklis

b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

xv) Liettuassa:

a) Gyventojų pajamų mokestis

b) Pelno mokestis

xvi) Luxemburgissa:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, jos tämä vero perustuu myyntivoittoon

xvii) Unkarissa:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

xviii) Maltassa:

a) taxxa fuq l-income

xix) Alankomaissa:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

xx) Itävallassa:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

xxi) Puolassa:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

xxii) Portugalissa:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

xxiii) Romaniassa:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

xxiv) Sloveniassa:

a) dohodnina

b) davek od dobička pravnih oseb

xxv) Slovakiassa:

a) daň z príjmov právnických osôb

b) daň z príjmov fyzických osôb

xxvi) Suomessa:

a) valtion tuloverot / de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero / inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero / kommunalskatten

d) kirkollisvero / kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero / källskatten å ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero / källskatten för begränsat skattskyldig

xxvii) Ruotsissa:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

xxviii) Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.”

2) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan luettelo seuraavasti:

”– Belgiassa:

De Minister van Financiën tai valtuutettu edustaja,

Le Ministre des Finances tai valtuutettu edustaja,

– Bulgariassa:

Министъра на финансите или негов упълномощен

представител,

– Tšekissä:

Ministr financí tai valtuutettu edustaja,

– Tanskassa:

Skatteministeren tai valtuutettu edustaja,

– Saksassa:

Der Bundesminister der Finanzen tai valtuutettu edustaja,

– Virossa:

Rahandusminister tai valtuutettu edustaja,

– Irlannissa:

The Revenue Commissioners tai valtuutettu edustaja,

– Kreikassa:

Ο Υπουργός των Οικονομικών tai valtuutettu edustaja,

– Espanjassa:

El Ministro de Economía y Hacienda tai valtuutettu edustaja,

– Ranskassa:

Le Ministre chargé du budget tai valtuutettu edustaja,

– Kroatiassa:

Ministar financija tai valtuutettu edustaja,

– Italiassa:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali tai valtuutettu edustaja,

– Kyproksessa:

Ο Υπουργός Οικονομικών tai valtuutettu edustaja,

– Latviassa:

Valsts ieņēmumu dienests,

– Liettuassa:

Finansu ministras tai valtuutettu edustaja,

– Luxemburgissa:

Le Ministre des Finances tai valtuutettu edustaja,

– Unkarissa:

a pénzügyminiszter tai valtuutettu edustaja,

– Maltassa:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi tai valtuutettu edustaja,

– Alankomaissa:

De Minister van Financiën tai valtuutettu edustaja,

– Itävallassa:

Der Bundesminister für Finanzen tai valtuutettu edustaja,

– Puolassa:

Minister Finansów tai valtuutettu edustaja,

– Portugalissa:

O Ministro das Finanças tai valtuutettu edustaja,

– Romaniassa:

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat,

– Sloveniassa:

Ministrstvo za finance tai valtuutettu edustaja,

– Slovakiassa:

Minister financií tai valtuutettu edustaja,

– Suomessa:

Valtionvarainministeriö tai valtuutettu edustaja,

Finansministeriet tai valtuutettu edustaja,

– Ruotsissa:

Finansministern tai valtuutettu edustaja,

– Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

The Commissioners of Inland Revenue tai valtuutettu edustaja.”

2 artikla

Välimiesmenettely-yleissopimuksen ja 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn pöytäkirjan samoin kuin 21 päivänä joulukuuta 1995 ja 8 päivänä joulukuuta 2004 tehtyjen sopimusten kroatian kielellä laaditut tekstit[9] ovat todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin näiden yleissopimusten ja pöytäkirjan muut kielitoisinnot.

3 artikla

Välimiesmenettely-yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, 21 päivänä joulukuuta 1995 ja 8 päivänä joulukuuta 2004 tehdyillä sopimuksilla, päätöksellä 2008/492/EY ja tällä päätöksellä, tulevat voimaan XXX[päivämäärä] Kroatian ja kunkin Euroopan unionin jäsenvaltion välillä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

[1]               EUVL L […], […], s. […].

[2]               EUVL L […], […], s. […].

[3]               Yleissopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10.)

[4]               Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja (EYVL C 202, 16.7.1999, s. 1).

[5]               Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tehty sopimus Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn, allekirjoitusten osalta avoimeksi jätettyyn yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (EYVL C 26, 31.1.1996, s. 1).

[6]               Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehty sopimus (EUVL C 160, 30.6.2005, s. 1).

[7]               Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, Bulgarian ja Romanian liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen (EUVL L 174, 3.7.2008, s. 1).

[8]               Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehty asiakirja (EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21).

[9]               Yleissopimusten, pöytäkirjan ja päätöksen 2008/492/EY kroatiankieliset tekstit julkaistaan myöhemmin virallisen lehden erityispainoksessa.

Top