EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 23 päivänä toukokuuta 2013 , ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 176/11


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2013,

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 16 päivänä toukokuuta 2013 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (1) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta lausunnon antamiseen perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan, 128 artiklan 2 kohtaan, 133 artiklaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä ehdotettu asetus koskee eurometallirahojen yksikköarvoja ja teknisiä eritelmiä. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Tarkoitus ja sisältö

Ehdotettu asetus on sisällöltään lähes samanlainen kuin liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 975/98 (2), ja siihen sisältyvät EKP:n lausunnossa CON/2011/18 (3) esitetyt suositukset, jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/98 1 artiklan ja liitteen I muuttamista ja johdanto-osan 13 kappaleen poistamista.

Muutoksilla ennen kaikkea korvataan kaikki asetuksen (EY) N:o 975/98 1 artiklaan sisältyvässä taulukossa olevat metallirahojen paksuutta koskevat arvot eurometallirahojen paksuutta koskevilla todellisilla arvoilla. Nämä arvot ovat hyvin tiedossa, ja niitä käytetään rahapajoissa metallirahojen valmistuksessa viitearvoina.

Yleiset huomautukset

EKP suhtautuu myönteisesti tähän komission aloitteeseen, jonka tarkoituksena on laatia uudelleen neuvoston asetus (EY) N:o 975/98, sillä ehdotetussa asetuksessa otetaan huomioon ja se sisältää eurometallirahojen teknisiä eritelmiä koskevat EKP:n aiemmat suositukset.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä toukokuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Lausunto CON/2011/18, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2011, ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (EUVL C 114, 12.4.2011, s. 1). Kaikki EKP:n lausunnot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla http://www.ecb.europa.eu


Top