EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XP0273

Korruption torjuminen eurooppalaisessa urheilussa Euroopan parlamentin kannanotto 9. kesäkuuta 2011 korruption torjumiseen eurooppalaisessa urheilussa

OJ C 380E , 11.12.2012, p. 138–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 380/138


Torstai 9. kesäkuuta 2011
Korruption torjuminen eurooppalaisessa urheilussa

P7_TA(2011)0273

Euroopan parlamentin kannanotto 9. kesäkuuta 2011 korruption torjumiseen eurooppalaisessa urheilussa

2012/C 380 E/20

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan 2 kohdan seitsemännen luetelmakohdan, jossa todetaan, että unionin toiminnan tulee tähdätä urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiseen edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta,

ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.

tunnustaa eurooppalaisen urheilun erittäin tärkeät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset unionin kansalaisiin ja yrityksiin,

B.

toteaa, että urheilun valkoisen kirjan mukaan (KOM(2007)0391) Euroopan laajuisen lahjonnan ongelma on pyrittävä ratkaisemaan Euroopan tason toimilla ja että komissio seuraa edelleen rahanpesun torjuntaa koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa urheilualalla jäsenvaltioissa,

1.

pyytää komissiota koordinoimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laajamittaista tutkimusta korruptiotapauksista eurooppalaisessa urheilussa ja kuulemaan kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä;

2.

pyytää komissiota ja jäsenvaltioita korostamaan erityisesti järjestäytyneen rikollistoiminnan ja laillisen sekä laittoman vedonlyönnin, urheiluagenttien, tuomareiden, urheiluseurojen toimihenkilöiden sekä urheilijoiden yhteyksiä, joiden kautta eurooppalaisten urheilukilpailujen tulokset pyritään sopimaan ennalta;

3.

pyytää komissiota säätelemään online-vedonlyöntiä eurooppalaisen urheilun rehellisyyden ja kestävän kehityksen hyväksi erityistoimenpiteillä pelien ennalta sopimisen estämiseksi, vaatimalla toiminnanharjoittajilta toimiluvan ja takaamalla oikeudenmukaisen paluun ruohonjuuritason urheiluun myöntämällä kilpailunjärjestäjille vedonlyöntioikeuden;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet (1) komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.


(1)  Allekirjoittajien nimet julkaistaan 9. kesäkuuta 2011 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).


Top