Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0720(02)

Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (uudelleenlaadittu) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

OJ C 214, 20.7.2011, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 214/1


Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

2011/C 214/01

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimusten-mukaisuus-olettamus lakkaa

Huomautus 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Henkilö-, tavara- ja pikkuhissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 3: Sähkö- ja hydraulikäyttöiset pikkuhissit

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Tavarahissit. Osa 31: Luoksepäästävät tavarahissit

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erikoishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Osa 40: Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut porrashissit ja kaltevassa tasossa liikkuvat nostolavat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityistarkoituksiin käytettävät henkilö- ja tavarahenkilöhissit. Osa 41: Pystysuoraan liikkuvat nostolavat liikuntaesteisille henkilöille

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityistarkoituksiin käytettävät henkilö- ja tavarahenkilöhissit. Osa 43: Nostureissa käytettävät hissit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenne ja asennus

26.5.2010

EN 115-1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Muovi- ja kumiteollisuuskoneet. Ruiskuvalukoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Automaattiset puhallinpolttimet nestemäisille polttoaineille

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Puristimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintä ja dokumentointi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1: Pakkauskoneiden ja niihin liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Pakkauksen muodostus-, täyttö- ja suljentakoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Käärintäkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Lavakuorman käärintäkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 7: Ryhmäpakkauskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 8: Nauhasidontakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkauskonet. Turvallisuus. Osa 9: Pakkauskoneiden, pakkauslinjojen ja näiden lisälaitteiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Muottiinpuhalluskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Vaivauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Vatkauskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 2: Vaatimukset puskutraktoreille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 3: Vaatimukset kuormaajille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 6: Vaatimukset dumppereille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 7: Vaatimukset kaavinvaunuille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 8: Vaatimukset tiehöylille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 9: Vaatimukset putkenlaskukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 10: Vaatimukset ketjukaivukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 11: Vaatimukset maantiivistysjyrille ja kaatopaikkajyrille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 12: Vaatimukset köysikaivukoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset tienjyrsintäkoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Erityisvaatimukset maanvakautuskoneille ja kierrätyskoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 4: Erityisvaatimukset tiivistyskoneille

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 500-4:2006+A1:2009

Huomautus 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Erityisvaatimukset päällystyskoneille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Hyllystöhissit. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 1: Koneiden kulkuaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 2: Työskentelyaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. Osa 1: Kiilahalkaisukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneet. Turvallisuus. Osa 2: Ruuvihalkaisukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Terminologia ja yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuunottamatta

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja -laitteistot

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 1: Periaatteita ja spesifikaatioita koneiden valmistajille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 2: Todentamiseen johtava menetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automaattiset puhallinpolttimet kaasumaisille polttoaineille

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Maatalouskoneet. Lannanlevittimet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Mekaaniset puristimet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset puristimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maatalouskoneet. Säilörehun kuormaus-, sekoitus/silppuamis- ja jakelukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maatalouskoneet. Köynnösleikkurit. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maatalouskoneet. Lietevaunut. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat, jyrsimillä tai haranterillä varustetut vetävät traktorit. Turvallisuus

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Koneturvallisuus. Valimoiden kaavaus- ja keernanvalmistuskoneiden ja -laitosten ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Pneumaattiset massatavarakuljetinjärjestelmät ja niiden komponentit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Maatalouskoneet. Pyöröniittokoneet ja kelaniittomurskaimet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 2: Poltto- ja polttoainejärjestelmien turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 3: Kaasuatmosfäärien muodostamista ja käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Puutarhakoneet. Sähkökäyttöiset käsinohjailtavat ja kannateltavat nurmikon ja nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit. Mekaaninen turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Poravaunut. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kierteettömien mekaanisten kiinnittimien kiinnittämiseen tai irroittamiseen tarkoitetut koneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Katkaisu- ja puristuskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Iskuporakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Hiomakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 8: Kiillotus- ja hiomakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Puikkohiomakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 10: Puristavat käsikoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Nakertimet ja leikkurit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 12: Pienet pyörö- ja pistosahat sekä kaarevateräiset oskilloivat sahat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Naulaimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Yleiset turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Suojakilvettömien tunnelin- ja kuilunporauskoneiden turvallisuus. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 2: keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 3: Keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 4: kettinkiraksit. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 5: Kettinkiraksit. Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 6: Kettinkiraksit. Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 7: Nostimissa käytettävä tarkkatoleranssinen kettinki, luokka T (tyypit T, DAT ja DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Näköön perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, suunnittelu ja testaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 1: Alajyrsinkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 2: Yläjyrsinkoneet, joissa on käsisyöttö/yhdistetty syöttö

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Käsinsyötettävät oikohöyläkoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Koneturvallisuus. Metallin painevalukoneiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 1: Yleiset periaatteet koskien ihmisen ja merkinantolaitteiden sekä ohjaimien vuorovaikutusta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 2: Merkinantolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 3: Ohjaimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 4: Merkinantolaitteiden ja ohjaimien sijoittaminen ja järjestely

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Letkukelasadetuskoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Säteittäin ja lineaarisesti etenevät sadetuskoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Karhennus-, kuorinta-, kiillotus- ja viimeistelyleikkauskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Lestityskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt puuntyöstökoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Nahkateollisuuden koneet. Valssauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Kuuloon ja näköön perustuvien vaara- ja merkinantosignaalien järjestelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Paalutuskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 1: Termit ja määritelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: Koneen ja sen osien manuaalinen käsittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 3: Koneen käytön suositellut voimarajat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 4: Koneesta aiheutuvien työasentojen arviointi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkurit

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kirjansidonnan ja paperin jälkikäsittelyn koneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kompressorit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tyhjöpumput

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 1: Ryhmittely. Yleiset ja turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Palopumput. Alkuimulaitteella varustetut keskipakopalopumput. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mekaaninen värähtely. Liikkuvien koneiden testaus kehoon kohdistuvan tärinäpäästön määrittämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kuorimarummut

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pituusleikkurit ja rullaimet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Pulpperit ja niiden syöttölaitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Arkkikoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kalanterit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Massasäiliöt

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Paalisidoksen poistokoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 14: Rullan halkaisin

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 22: Puuhiomakoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 1: Testausmenetelmän valinta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 2: Merkkiainekaasumenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Koneturvallisuus.Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 3: Testipenkkimenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 4: Poistojärjestelmän sieppaustehokkuus. Merkkiainemenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 6: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoimaton ulostulo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 7: Massaerotustehokkuuden mittaus. Kanavoitu ulostulo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 8: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Testipenkkimenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 9: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Huonemenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 11: Puhdistuvuusindeksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Suulakepuristimet ja suulakepuristinlinjat. Osa 3: Vetolaitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus. Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 2: Polttomoottorikäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 3: Erityisvaatimukset polttomoottorikäyttöisten trukkien sähköisille voimansiirtojärjestelmille

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 1: Liukupöydällä varustetut yksipuoliset tapituskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 2: Ketjulla syötettävät kaksipuoliset tapitus- ja/tai muotoilukoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 3: Rakennuspuun työstöön tarkoitetut liukupöydällä varustetut käsisyöttöiset tapituskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 5: Kiinteällä pöydällä ja syöttöteloilla varustetut tai ketjulla syötettävät yksipuoliset profilointikoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Valimokoneet. Senkkojen, kaatolaitteiden sekä keskipako-, jatkuva- ja puolijatkuvavalukoneiden turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Valimokoneet. Suihkupuhdistuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Koneturvallisuus. Valimokoneiden ja -laitteiden melunmittaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mekaaninen värähtely ja isku. Koneiden tärinäeristys. Ohjeita tärinälähteen eristämiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maatalouskoneet. Tornisiilojen kiinteästi asennetut tyhjennyslaitteet. Turvallisuus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Kuormaussillat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Valssimurskaimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 1: Tekokuidusta valmistetut nostovyöt yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 2: Tekokuidusta valmistetut päällysteraksit yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 4: Luonnon- ja tekokuidusta valmistetut nostoraksit yleiskäyttöön

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Autonostimet

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Huomautus 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Siirrettävät tunkit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Maston varassa kiipeävät työtasot

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Varoitus: Tämä julkaisu ei koske kohtaa 5.3.2.4, kohdan 7.1.2.12 toista alakohtaa, taulukkoa 8 ja kuvaa 9, joiden osalta se ei merkitse olettamusta direktiivin 2006/42/EY säännösten mukaisuudesta.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Jätteenkeräilyajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräilyajoneuvot

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Sivusta kuormattavat jätteenkeräysajoneuvot

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Jätteenkeräilyajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Edestä kuormattavat jätteenkeräilyajoneuvot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Jätteenkeräysajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Jätteenkeräysajoneuvojen melunmittausmenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Lisävaatimukset trukkien automaattisille toiminnoille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Kuivausuunit, joista vapautuu päästöinä palavia aineita. Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Testausohjeet teollisten lämpökäsittelylaitteiden ja niiden apulaitteiden melupäästön mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työkappaleen kiinnitysistukoiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Nostopöytiä koskevat turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Reaktiovalukoneet. Osa 1: Mittaus- ja sekoitinyksikön turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Elintarvikekoneet. Perusteet. Osa 2: Hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kiertävällä paistokehikolla varustetut uunit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Taikinan paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 1: Taotut teräskomponentit, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 2: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 3: Taotut itsesulkeutuvat teräsnostokoukut. Luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 4: Renkaat, luokka 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 5: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 6: Renkaat, Luokka 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vihannesten paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Mäntäpolttomoottorit. Turvallisuus. Osa 1: Dieselmoottorit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Trukkien turvallisuus. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa; palavassa kaasussa, höyryssä ja pölyssä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Henkilöiden nostoon käytettävät takalaitanostimet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 1: Tuntomattojen ja tuntolattioiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 2: Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 3: Tuntopuskureiden, tuntolevyjen, tuntoköysien ja vastaavien laitteiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Nostolavat palo- ja pelastusajoneuvoihin. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset ohjausjärjestelmät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Letkut, letkujohdot ja liittimet.

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Koneturvallisuus. Koneiden valaistus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Jalkineiden muottivalukoneet. Turvallisuusvaatimukset.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 2: Yleisvaatimukset. Turvallisuus ja suorituskyky

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 3: Kiinteästi asennetut laitteet. Turvallisuus ja suorituskyky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maatalouskoneet. Kipattavat perävaunut. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 1: Pöytäpyörösahat (liukupöydällä tai ilman) sekä tarkistus- ja rakennussahat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 3: Alaspäin sahaavat katkaisusahat sekä yhdistetyt katkaisu- ja pöytäpyörösahat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetyt pöytäpyörösahat ja ylöspäin sahaavat katkaisusahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 6: Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7: Yksiteräiset tukkipyörösahat, jotka on varustettu syöttöpöydällä ja joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 8: Moottorikäyttöisellä sahausyksiköllä varustetut särmäävät halkaisusahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusaha

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 13: Puristuspalkilla varustetut vaakalevysahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 14: Pystylevysahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 16: Kulmasahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 17: Yhdellä sahausyksiköllä varustetut vaakasuoraan sahaavat käsikäyttöiset katkaisusahat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maanalaisten kaivosten koneet. Maan alla käytettävät liikkuvat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Veturit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 2: Vakavuus- ja lujuusvaatimukset, laskelmat ja testausmenetelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 3: Tärinän mittausmenetelmät ja tärinän vähentäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 4: Melun mittausmenetelmät ja melun vähentäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Elintarvikekoneet. Viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustiikka. Kompressorien ja alipainepumppujen melumittaus. Tekninen menetelmä (luokka 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maansiirtokoneet. Aukkojen vähimmäismitat (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Maansiirtokoneet. Kulkutiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Maansiirtokoneet. Suojarakenteiden laboratorioarvioinnit. Turvatilan määrittäminen (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Nostosilmukkaruuvit yleisiin nostotarkoituksiin. Luokka 4 (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Maansiirtokoneet. Käyttäjien fyysiset mitat ja käyttäjän vähimmäistila (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maansiirtokoneet. Turvakatto. Laboratoriotesti ja suorituskykyvaatimukset (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Maansiirtokoneet. Kumipyöräalustaisten koneiden jarrujärjestelmät. Järjestelmä- ja toimintavaatimukset sekä testausmenetelmät (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Maansiirtokoneet. Suojukset. Määritelmät ja vaatimukset (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maansiirtokoneet. Turvaohjaamot. Laboratoriotestit ja suorituskykyvaatimukset (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tarkkuusmenetelmät kaiuntahuonemittauksiin (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen ja äänienergiatasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 1: Vertailumenetelmä kovaseinäisessä mittaushuoneessa (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 2: Menetelmät kauintaisessa mittaushuoneessa (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tekninen menetelmä olennaisesti vapaassa kentässä heijastavan tason yläpuolella (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tarkkuusmenetelmät kaiuttomassa ja puolikaiuttomassa mittaushuoneessa (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Kartoitusmenetelmä käyttäen heijastavan tason yläpuolella olevaa lähdettä ympäröivää mittauspintaa (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Vertailumenetelmä kenttäolosuhteissa (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 5: Nivelakselikäyttöiset muokkauskoneet (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Kasvinsuojeluruiskut ja nestemäisen lannoitteen levityslaitteet (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Teknilliset turvallisuusohjeet. Osa 7: Leikkuupuimurit, säilörehun ja puuvillankorjuukoneet (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 10: Pyöröharavat ja -pöyhimet (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 11: Noukinlaitteella varustetut paalaimet (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Huomautus 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumaattinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Huomautus 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästöarvojen ilmoittaminen ja todentaminen (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustiikka. Puhaltimien ja muiden ilmaan siirtävien laitteiden kanavaan säteilemän äänitehotason määrittäminen. Kanavamenetelmä (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselisuojukset. Lujuus- ja kestävyystestit sekä niiden hyväksymisperusteet (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maansiirtokoneet. Hallintalaitteiden optimi- ja ulottumisalueet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maansiirtokoneet. Turvavyöt ja turvavyön kiinnityspisteet. Suorituskykyvaatimukset ja testit (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maansiirtokoneet. Kuljettajan istuimen tärinän arviointi laboratorio-olosuhteissa (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustiikka. Kanavavaimentimien ja pääte-elimien laboratoriomittausmenetelmät. Lisäysvaimennus, virtausmelu ja kokonaispainehäviö (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia. Julkisten ja työalueiden vaarasignaalit. Kuuloon perustuvat vaarasignaalit (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Perkloorietyleeniä käyttävät koneet (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Kuivapesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Helposti syttyviä liuottimia käyttävät koneet (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 1: Pisteittäinen mittaus (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen mittaus ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 3: Tarkkuusmenetelmä pyyhkäisymittaukseen (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 3: Kuitukangaskoneet (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Teollisuusrobotit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Robotti

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Pesukoneet ja lingot (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pesulinjat ja niiden koneet (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kuivauskoneet (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Mankelit, syöttö- ja laskostuskoneet (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Teollisuuspesukoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Silitys- ja kiinnityspuristimet (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Moottorikäyttöiset käsin kannateltavat pensasaitaleikkurit. Mekaaninen turvallisuus. (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Teollisuusompelukoneet. Turvallisuusvaatimukset (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ja testit (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 2: Irroituskulman mittausmenetelmä (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Kuitukangaskoneet (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Sanasto ja symbolit (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Porakoneet ja kierteytyskoneet (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Iskevät ei-pyörivät käsikoneet (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Ruuvin- ja mutterinvääntimet (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Ohjeita työskentelypaikan ja muiden nimettyjen paikkojen äästöäänenpainetasojen mittaamiseen tarkoitettujen perusstandardien käyttämisestä

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa olennaisesti puolivapaassa kentässä ilman merkityksellisiä ympäristökorjauksia (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Emissioäänenpainetasojen määrittäminen työskentelypaikalla ja muissa määrätyissä paikoissa äänitehotasosta laskemalla (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen tarkkoja ympäristökorjauksia (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Tekninen menetelmä päästöäänenpainetasojen mittaamiseksi kenttäolosuhteissa työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa käyttäen äänen intensiteettiä (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Laserlaite. Dokumentoinnin vähimmäisvaatimukset (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 1: Laboratoriomittaukset (vaimennuskyvyn ilmoittamista varten) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustiikka. Koteloinnin äänenvaimennuskyvyn määrittäminen. Osa 2: Kenttämittaukset (vaimennuskyvyn tarkastamista ja todentamista varten) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Koneturvallisuus. Laserkäsittelykoneet. Osa 2: Turvallisuusvaatimukset kädessä pidettäville laserkäsittelylaitteille (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optiikka ja fotoniikka. Laserit ja lasereihin liittyvät laitteet. Lasersäteen tehon, energian ja aikaparametrien testausmenetelmät (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Yhdysrakenteisella polttomoottorilla varustetut sahat (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Metsäkoneet. Moottoroidut pystykarsintasahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Erillisellä selässä kannettavalla moottorilla varustetut sahat (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 1: Metsätöissä käytettävät moottorisahat

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuusvaatimukset ja testaus. Osa 2: Puunhoitotöissä käytettävät moottorisahat (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustiikka. Suositeltava käytäntö vähämeluisten koneiden ja laitteiden suunnittelemiseksi. Osa 1: Suunnittelu (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustiikka. Kanavavaimentimien lisäysvaimennuksen mittaaminen ilman virtausta. Kartoitusmenetelmä laboratoriossa (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Maatalous- ja metsäkoneet. Kannettavat käsin ohjattavat polttomoottorikäyttöiset raivaussahat ja siimaleikkurit. Turvallisuusvaatimukset (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustiikka. Ohjaamojen ääneneristyskyvyn määrittäminen. Laboratorio- ja kenttämittaukset (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Sementin ja laastin kuljetus-, ruiskutus- ja jakelukoneet. Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Reduktiokoneet. Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset. Osa 1: Siipigranulaattorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 3: Repimiskoneita koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 4: Agglomeraattoreita koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Sisäsekoittimet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kaulintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Elintarvikkeet. Automaattiset taikinanannostelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Elintarvikekoneet. Taikinannostatuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Leikkaus- ja lävistyskoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät melupäästöjen mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Nosturien turvallisuus. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Osa 2: Rajoittavat ja ilmaisevat laitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Huomautus 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunnelinlouhintakoneet. Paineilmasulut. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunnelinlouhintakoneet. Louhintavaunut, jatkuvatoimiset louhintakoneet ja iskevät louhintakoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 1: Rakennushissit, joiden tavaralavalle on pääsy hissiä lastattaessa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 2: Vinohissit, joissa pääsy tavaralinjalle on estetty

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Rakennushissit henkilö- ja tavarakuljetukseen pystysuoraan ohjatussa korissa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Hydrostaattinen testaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 2: Säteilypäästön mittausmenetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 3: Säteilyn vähentäminen vaimentamalla tai suojaamalla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkä- ja nahkapuristimet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Lasertyöpaikoissa käytettävät suojukset. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Pyörösahat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vannesahat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kalanterit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 1: Lentomatkustajien käyttämät portaat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 2: Catering-ajoneuvot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 3: Hihnakuljetinajoneuvot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 4: Matkustajasillat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 5: Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 6: Jäänpoistoajoneuvot, jäänpoistolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. osa 7: Lentokoneiden siirtolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 8: Huoltotikkaat ja -tasot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 9: Kontti- ja pallettilastaajat

8.9.2009

 

 

Varoitus: Tämä julkaisu ei koske standardin lauseketta 5.6, jonka soveltamisen ei katsota täyttävän direktiivin 2006/42/EY liitteessä I olevan 1.5.15 kohdan olennaisia terveys- ja urvallisuusvaatimuksia kyseisen liitteen 1.1.2 kohdan b alakohdan vaatimuksen yhteydessä.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 10: Konttien ja kuormalavojen siirtolaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 12: Liikutettavat vedenjakelulaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 13: WC:n tyhjennyslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 14: Liikunta- ja toimintarajoitteisten matkustajien koneeseen nousulaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 15: Matkatavara- ja laitetraktorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 16: Ilmakäynnistyslaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 17: Ilmastointilaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 18: Typpi- ja happiyksiköt

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 19: Lentokonetunkit, akselitunkit ja hydrauliset takaosan tuet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 20: Sähköiset maakäyttölaitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maanalaisten kaivosten koneet. Kolakuljettimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Elintarvikekoneet. Liha- ja kalamyllyt. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tunnelinlouhintakoneet. Kilpilouhintakoneet, työntöjyrsinkoneet, lusikkajyrsinkoneet, tunnelivuorauksen pystytyslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Jalustalla olevat timanttikairauskoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kamaran-, nahan- ja kalvojenvuolukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 4: Säikeiset köydet yleisiin nostotarkoituksiin

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 10: Rakennusteollisuudessa käytetyt kierretyt köydet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkienkorjauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Lämpömuovauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökeskukset

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Rakennustyömaalla käytettävät kiviaineksen katkaisukoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Elintarvikekoneet. Täyttökoneet ja niiden apulaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Elintarvikekoneet. Ravintoöljyjen ja -rasvojen valmistuksessa käytettävät sentrifugit. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maatalouskoneet. Etukuormaimet. Turvallisuus

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Melunmittausmenetelmä. Yleiset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Sentrifugit. Yleiset turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustiikka. Naulaimien melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pinnoituslaitokset. Kasto- ja elektroforeesimaalauslaitteet orgaanisille nestepinnoitteille. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Polttomoottori-generaattoriyksiköt. Turvallisuus

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset särmäyspuristimet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Harkkojen valmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 3: Liuku- ja kääntöpöydällä varustetut koneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 4: Betonisten kattotiilien valmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-1: Pystysuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-2: Vaakasuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-3: Putken esijännityskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-4: Betoniputken päällystyskoneet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 6: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet raudoitettujen betonituotteiden valmistamiseksi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 7: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet esijännitettyjen betonielementtien valmistamiseksi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 8: Kalsiumsilikaatista (ja betonista) rakennustuotteita valmistavat koneet ja laitteet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Asennus ja käyttö

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Maansiirtokoneet. Kumipyöräalustaiset koneet. Ohjattavuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Nosturit. Käyttöä ja testausta koskevat tiedot. Osa 1: Ohjeet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Nosturit. Käyttöön ja testaukseen liittyvät tiedot. Osa 2: Merkinnät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Betonin tiivistys- ja hiertokoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Kenkä-, nahka- ja tekonahkateollisuuden koneet. Naulauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Kylmäainekompressorit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Porakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat niittokoneet. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Neljän sivun jyrsimet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Pintakäsittelylaitosten kaasupäästöjen termiset puhdistuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Puuntyöstökoneet. Kiinteästi asennetut lastujen ja pölyn erottelujärjestelmät. Turvallisuuteen liittyvä toiminta ja turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Suurkeittiökoneiden lisälaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Elintarvikekoneet. Yleiskoneet ja tehosekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kädessä pidettävät tehosekoittimet ja vatkaimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Palkkisekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kulhopaloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 1: Propaanipolttimella tehtävä koe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 2: Laajamittainen palotestaus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Yleiskäyttöön tarkoitetut kuljetushihnat. Sähkö- ja paloturvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 2: Vesiliukoisia puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 3: Syttyviä puhdistusnesteitä käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 4: Halogenoituja liuottimia käyttävien koneiden turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Kipinätyöstökoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselit ja niiden suojukset. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Konekäyttöisten ovien ja porttien turvallisuuslaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pinnoituslaitokset. Orgaanisten pinnoitejauheiden ruiskutuskaapit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kannettavat tai käsinohjattavat koneet ja laitteet, joissa on mekaanisesti toimivat leikkuuterät. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Nosturit. Kuormausnosturit

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Nosturit. Ajoneuvonosturit

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1: Yleiset periaatteet ja vaatimukset

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Hissien ja liukuportaiden huolto. Huolto-ohjeissa noudatettavat säännöt

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Tienpinnan puhdistuskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Tien pintakäsittelykoneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Talvikunnossapidon koneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Paino-, paperinjalostus- ja paperikoneiden melun mittausmenetelmät. Tarkkuusluokat 2 ja 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tehtaan sisäpuoliset säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tehtaan ulkopuolella olevat säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkauskoneet

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kallistuspöydät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Pinoamiskoneet ja -laitteistot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Irroituskoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Laminoidun lasin katkaisukoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Pesulaitteistot

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Porakoneet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 1: Lasisulan annostelukoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Syötön käsittelykoneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 3: IS-koneet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Puristimet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Trukkien turvallisuus. Testausmenetelmät tärinän mittaamiseksi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Hienokeraamisten laattojen ladonta ja purkaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Nahkateollisuuden koneet. Halkaisukoneiden turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Nahkateollisuuden koneet. Rullapäällystyskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Nahkateollisuuden koneet. Pyörivät käsittelyrummut. Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maatalouskoneet. Perunankorjuukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Sisäpuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Jyrsinkoneet (mukaan lukien avarruskoneet)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Nosturit. Laitteet. Osa 1: Sähkötekniset laitteet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Nosturit. Laitteistot. Osa 2: Ei-sähkötekniset laitteet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maatalouskoneet. Juurikkaankorjuukoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Nosturit. Turvallisuus. Käsivoimalla toimivat nosturit

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vihannesten kuorintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Kiinteät hiomakoneet

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Elintarvikekoneet. Kulhon nosto- ja kallistuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pinnoituslaitokset. Yhdistetyt ruiskutus- ja kuivauskaapit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramiikkakoneet. Turvallisuus. Siirtotasot ja siirtovaunut

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Elintavikekoneet. Rumpusekoittimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Elintavikekoneet. Piirakka- ja torttukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 1: Teräsköysirakseissa käytettävät koussit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 2: Teräsköysiraksien pleissatut silmukat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 3: Puristusholkit ja puristusholkkiliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 4: Metalli- ja hartsivaluholkkiliitokset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 13411-4:2002+A1:2008

Huomautus 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 5: Yksivasteiset köysilukot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 6: Epäsymmetriset kiilalukkoliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Teräsköysien päätteet. Turvallisuus. Osa 7: Symmetriset kiilalukkoliitokset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 1: Yleiskäyttöön tarkoitetut raksit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 2: Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Teräsköysiraksit. Turvallisuus. Osa 3: Säieraksit ja köysistä punotut raksit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kelauskoneet kalvoille tai levyille. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Niittokoneeseen tai niittomurskaimeen kiinnitettävä rivivälileikkuri. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Halkaisu-, kaavinta-, viimeistelyleikkaus-, sideaineen kiinnitys- ja sideaineen kuivauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Koneturvallisuus. Palontorjunta ja palosuojelu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekaaninen värähtely. Trukit. Kuljettajan istuintärinän arviointi ja määrittäminen laboratorio-olosuhteissa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Tien kunnossapitokoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Metsäkoneet. Hakkurit. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maansiirtokoneet. Pienoiskaivukoneiden kaatumasuojarakenne (TOPS). Laboratoriotestit ja lujuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Elintarviketeollisuuden koneet. Säilöntäaineen ruiskutuskoneet. Turvallisuus ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Nosturit. Hallintalaitteet ja ohjauspaikat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Elintarviketeollisuuden koneet. Sekoituskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Nosturit. Kulkutiet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Elintarviketeollisuuden koneet. Kiinteät uunin täyttölaitteet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Palavien nesteiden jakeluasemat. Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Elintarvikekoneet. Salaatinkuivaimet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Ikkunaluukut. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Koneturvallisuus. Putkien muovaus- ja valssauskoneiden sekä viimeistelylinjojen turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Puutarhakoneet. Yhdysrakenteisella moottorilla varustetut oksasilppurit. Turvallisuus

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat nurmikon ilmastimet ja rei'ityskoneet. Turvallisuus

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Pelastuskäyttöön tarkoitetut nostotyynyt. Turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Elintarvikekoneet. Maidon tilasäiliöt. Rakenne- ja toimintavaatimukset, sopivuus käyttöön, turvallisuus ja hygienia

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 3: Kylmät pinnat (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Pneumaattiset puristimet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mekaaninen värähtely ja isku. Käsitärinä. Mittausmenetelmä elastisten materiaalien tärinän läpäisylle käsin kuormitettaessa (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Lattiasahat. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kyljys- ja leikeleikkurit.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Paloittelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Leikkuukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Vatkaimella tai sekoittimella varustetut keittokattilat. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Taotut terässakkelit yleisiin nostotarkoituksiin. Suorat ja laajennetut sakkelit. Luokka 6. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Metallisahat

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Elintarvikelaitteet. Suunnitteluohjeet hygienian turvaamiseksi käytössä

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Leivän viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Kiskoliikenne. Rata. Siirrettävien radan rakennus- ja kunnossapitokoneiden turvallisuusvaatimukset

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Levyleikkurit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Koneturvallisuus. Moottoriajoneuvojen konekäyttöiset pysäköintilaitteistot. Turvallisuus- ja EMC-vaatimukset suunnittelua, valmistusta, asennusta ja käyttöönottoa varten

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Lannoitteenlevittimet. Turvallisuus.

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Kylvökoneet. Turvallisuus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Kiskoliikenne. Rata. Kiskoilla kulkevat rakennus- ja huoltokoneet. Osa 3: Yleiset turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Automaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Puoliautomaattinen tikasauto pelastustehtäviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työstökonelinjat ja niiden erikoiskoneet

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutiet (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Koneturvallisuus. Koneensuunnittelua koskevat hygieniavaatimukset (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Nosturit. Käsin ohjattavat kuorman käsittelylaitteet

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Mäntäpolttomoottorit. Vaihtosuuntainen käynnistyslaite. Yleiset turvallisuusvaatimukset (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Nosturit. Turvallisuus. Torninosturit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Pinnoituslaitteet. Pinnoituslaitteen melun mittaus mukaan lukien apulaitteet. Tarkkuusasteet 2 ja 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Palopumput. Moottoriruiskut. Turvallisuus- ja suoritusvaatimukset, testit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet.Osa 2: Konekäyttöiset vinssit

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Nosturit. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet. Osa 2: Konekäyttöiset nostimet

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 2: Nousevat ohjauspaikat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Elintarvikekoneet. Patongin viipalointikoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien pursotuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Avolouhoksilla käytettävät ruskohiilen kuljetinlaitteet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien hydraulisten takomakoneiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Koneturvallisuus. Romupohjainen teräksenvalmistus. Sulan teräksen käsittelyssä käytettävät koneet ja laitteet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 1: Luokittelu, yleis- ja turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Palopumput. Keskipakopalopumput ilman alkuimulaitetta. Osa 2: Yleis- ja turvallisuusvaatimusten todentaminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Koneturvallisuus. Koneeseen liittyvien työskentelypaikkojen suunnittelun antropometriset vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Koneturvallisuus. Teräksen jatkuvavalukoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Metsäkoneet. Itsekulkevat metsäkoneet. Turvallisuusvaatimukset

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Vanneveitsikoneet vaahtomuovin leikkaamiseen. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat polttomoottorikäyttöiset trimmerit. Turvallisuus.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maatalous- ja metsäkoneet, puutarhakoneet. Kävellen ohjattavat ja käsin kannateltavat koneet. Kuumiin pintoihin ulottumisen määrittäminen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Elintarvikekoneet. Kuljettimella varustetut astianpesukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Elintavikekoneet. Jauhojen ja suurimoiden valmistuksessa ja käsittelyssä käytettävät koneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Maanalaisissa asennuksissa käytettävät kuljetushihnat. Sähköisiä ominaisuuksia ja syttyvyyttä koskevat turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Testimenetelmät ja hyväksymisperusteet (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit. Pituussuuntaisen kuormamomentin ilmaisimen ja pituussuuntaisen kuormamomentin rajoittimien spesifikaatio, suorituskyky ja testausvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Nosturit. Silta- ja pukkinosturit

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Rakennustyömaiden siirrettävät seinäsaha- ja vaijerisahalaitteistot. Turvallisuus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Nosturit. Vaatimukset konttitarttujille

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Rinnekoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Koneturvallisuus. Nauhavalssauskoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Pussien ja säkkien kalvokonverttauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kuumavalssaimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Koneturvallisuus. Levytuotteiden kylmävalssaimien turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Konekäyttöiset siirrettävät telineet ja hyllystöt, karusellit ja varastointihissit. Turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Kehäsahojen turvallisuusvaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Luonnonkiveä louhivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Timanttivaijerisahoja koskevat vaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Ketju- ja hihnalouhintakoneet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Elintarvikekoneet. Teurastamoissa käytettävät automaattiset ruhojen halkaisukoneet.Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Jakeluasemat. Turvallisuusvaatimukset uppopumppujärjestelmien rakenteelle ja toiminnalle.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Puutarhakoneet. Puutarhapuhaltimet, imulaitteet ja yhdistetyt puhallus- ja imulaitteet. Turvallisuus

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia. Tietokonepohjaiset ja muut ihmismallit. Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 1: Ohjaamon luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 2: Ilmanpuhdistuslaitteisto

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä (tarkkuusluokka 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Kiskoliikenne. Rata. Kaksitieajoneuvot ja niiden laitteet. Osa 2: Yleiset turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Elintarvikekoneet. Tuorepastan ja täytetyn pastan (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette ja gnocchi) valmistuksessa käytetyt koneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Maatalouskoneet. Voimansiirron liikkuvien osien suojukset. Työkalulla avattava suojus

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Talonrakennuskoneet ja -laitteet. Kannettavat ja kädessä pidettävät polttomoottorikäyttöiset katkaisukoneet. Turvallisuusvaatimukset ja testaus (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Melunmittausmenetelmä. Tarkkuusluokat 2 ja 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mekaaninen värähtely. Käsikoneet ja käsin ohjattavat koneet. Tärinäpäästön arviointiperiaatteet (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Metsäkoneet. Käsin kannateltavien polttomoottorikäyttöisten koneiden tärinän mittaus. Kädensijojen tärinä

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Metsä- ja puutarhakoneet. Käsin kannateltavien polttomoottorikäyttöisten koneiden melun mittaus. Tekninen menetelmä (tarkkuusluokka 2) (ISO 22868:2011)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN ISO 22868:2008

Huomautus 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Metallintyöstökoneiden turvallisuus. Sorvit (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Selässä kannettavat polttomoottorikäyttöiset sumuruiskut. Turvallisuusvaatimukset (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 1: Kulmahiomakoneet ja pystyhiomakoneet (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 2: Vääntimet, mutterinvääntimet ja ruuvinvääntimet (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 3: Kiillotuskoneet sekä pyörivät, epäkesko- ja tasohiomakoneet (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 4: Suorat hiomakoneet (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 5: Porakoneet ja iskuporakoneet (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 6: Tiivistysvasarat (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 7: Nakertimet ja leikkurit (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 8: Edestakaisen liikkeen omaavat sahat, kiillotuskoneet ja viilakoneet sekä heiluriliikkeen tai pyörivän liikkeen omaavat sahat (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 9: Talttausvasarat ja neulahakkurit (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 11: Kivivasarat (ISO 28927-11:2011)

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mekaaninen värähtely. Laboratoriomenetelmä ajoneuvon istuintärinän arvioimiseksi. Osa 1: Perusvaatimukset

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Kiinteät sähköstaattiset pinnoituslaitteet palavalle jauheelle - Turvallisuusvaatimukset

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Ei-palavalla nestemäisellä päällystysmateriaalilla toimivat kiinteät sähköstaattiset laitteet - Turvallisuusvaatimukset

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteisto - Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60204-1:2005 (Muutettu)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Huomautus 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteisto - Osa 11: Vaatimukset suurjännitelaitteistolle, jonka jännite on yli 1 kV AC tai 1,5 kV DC mutta enintään 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteisto - Osa 32: Vaatimukset nostokoneille

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60335-1:2001 (Muutettu)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Huomautus 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Huomautus 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Huomautus 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Huomautus 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Huomautus 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-67: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille lattianhoitokoneille

IEC 60335-2-67:2002 (Muutettu) + A1:2005 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-68: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille syväpuhdistimille

IEC 60335-2-68:2002 (Muutettu) + A1:2005 (Muutettu) + A2:2007 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-69: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille veden- ja pölynimureille

IEC 60335-2-69:2002 (Muutettu) + A1:2004 (Muutettu) + A2:2007 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-72: Erityisvaatimukset laitoskäyttöön tarkoitetuille automaattisille lattianhoitokoneille

IEC 60335-2-72:2002 (Muutettu) + A1:2005 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuus – Osa 2-77: Takaa työnnettävien sähkökäyttöisten ruohonleikkureiden erityisvaatimukset

IEC 60335-2-77:2002 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-79: Erityisvaatimukset korkeapainepesureille ja höyrypuhdistimille

IEC 60335-2-79:2002 (Muutettu) + A1:2004 (Muutettu) + A2:2007 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60745-1:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Huomautus 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-1: Porien ja iskuporien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-1:2003 (Muutettu) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-2: Ruuvinvääntimien ja iskuvääntimien eritysvaatimukset

IEC 60745-2-2:2003 (Muutettu) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 4: Hiomakoneiden ja muiden kuin levytyyppisten kiillotuslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-4:2002 (Muutettu) + A1:2008 (Muutettu)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-5: Pyörösahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-5:2010 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-6: Vasaroiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-6:2003 (Muutettu) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-8: Puutarhasaksien ja jyrsimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-8:2003 (Muutettu) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-9: Kierteityslaitteiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-9:2003 (Muutettu) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-11: Pisto- ja puukkosahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-11:2003 (Muutettu) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-12: Betonintäryttimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-12:2003 (Muutettu) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-13: Ketjusahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-13:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-14: Höyläkoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-14:2003 (Muutettu) + A1:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Huomautus 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Kädessäpidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut. Turvallisuus. Osa 2-15: Pensasaitojen tasausleikkureiden erityisvaatimikset

IEC 60745-2-15:2006 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-16: Naulaimien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-16:2008 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-17: Jyrsimien ja pensasleikkureiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-17:2010 (Muutettu)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-18: Nauhasidontatyökalujen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-18:2003 (Muutettu) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut - Turvallisuus - Osa 2-19: Urituskoneiden erityisvaatimukset

IEC 60745-2-19:2005 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Huomautus 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-20: Vannesahojen erityisvaatimukset

IEC 60745-2-20:2003 (Muutettu) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Kädessä pidettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Turvallisuus – Osa 2-21: Viemärinpuhdistajien erityisvaatimukset

IEC 60745-2-21:2002 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Tämä on ensimmäinen julkaisu

Huomautus 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Siirrettävä moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61029-1:1990 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Huomautus 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-1: Pöytäpyörösahojen erityisvaatimukset

IEC 61029-2-1:1993 (Muutettu) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-6: Vesiliitäntäisten timanttiporien erityisvaatimukset

IEC 61029-2-6:1993 (Muutettu)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-8: Yksikaraisten pystyjyrsimien erityisvaatimukset

IEC 61029-2-8:1995 (Muutettu) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Siirrettävä moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 9: Kulmasahojen erityisvaatimukset

IEC 61029-2-9:1995 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Siirrettävät moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 2-10: katkaisuhiomakoneiden erityisvaatimukset

IEC 61029-2-10:1998 (Muutettu)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Siirrettävä moottorikäyttöiset sähkötyökalut – Osa 11: Kulma- ja konesahojen yhdistelmien eritysvaatimukset

IEC 61029-2-11:2001 (Muutettu)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen - Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaatimukset

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen - Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Koneturvallisuus - Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen - Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Koneturvallisuus: Sähköisesti tunnistavat suojalaitteet - Osa 1: Yleisvaatimukset ja testit

IEC 61496-1:2004 (Muutettu)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Nopeussäädetyt sähkökäytöt - Osa 5-2: Turvallisuusvaatimukset - Toiminnallinen turvallisuus

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Koneturvallisuus- Koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoivien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2) , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja Cenelec julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top