EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0192

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskeva sopimus *** Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))

OJ C 377E , 7.12.2012, p. 188–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 377/188


Tiistai 10. toukokuuta 2011
Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskeva sopimus ***

P7_TA(2011)0192

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))

2012/C 377 E/31

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05571/2011),

ottaa huomioon luonnoksen laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevaksi sopimukseksi (05571/2011),

ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0068/2011),

ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A7-0142/2011),

1.

antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.

kehottaa Euroopan komissiota tukemaan aktiivisesti laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamista, ratifiointia ja täytäntöönpanoa kauppasopimusten, alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, kalastuskumppanuussopimusten ja unionin kehityspolitiikan yhteydessä;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) pääjohtajalle.


Top