EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011 , ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden muuttuu, koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välisen valuuttasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 213/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011,

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden muuttuu, koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välisen valuuttasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 29 päivänä kesäkuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden muuttuu, koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välisen valuuttasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (1) (jäljempänä päätösehdotus) ja päätösehdotuksen liitteenä olevan valuuttasopimuksen sanamuodosta.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, koska päätösehdotus liittyy perustamissopimuksen 219 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvaan valuuttasopimukseen. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Yleiset huomautukset

EKP suhtautuu päätösehdotukseen myönteisesti, koska liitteenä olevan valuuttasopimuksen sanamuodosta ilmenevät asianmukaisella tavalla EKP:n huomautukset ja muutosehdotukset, jotka esitettiin 11.3.2011 annetussa EKP:n lausunnossa CON/2011/22 suosituksesta neuvoston päätökseksi järjestelyistä Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa tehtävän valuuttasopimuksen neuvotteluja varten (2), ja EKP:n neuvotteluprosessin aikana esittämä näkemys.

EKP:lla on kuitenkin päätösehdotukseen joitakin muutosehdotuksia, joilla pyritään varmistamaan se, että neuvoston päätös järjestelyistä Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa tehtävän valuuttasopimuksen neuvotteluja varten (3) ja päätösehdotus ovat keskenään yhdenmukaisia.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä heinäkuuta 2011.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 360 lopullinen.

(2)  Julkaistu samanaikaisesti tämän lausunnon kanssa.

(3)  Ei vielä julkaistu.


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti

EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Muutos 1

Johdanto-osan neljäs viittauskappale (uusi)

Ei tekstiä

”ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,”

Perustelu

Ehdotettu muutos on välttämätön, jotta tekstistä ilmenisi, että unionin säädös on annettu perustamissopimuksen 127 artiklan 4 kohdan ja 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sillä niiden mukaan EKP:ia kuullaan sen toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla kaikista esityksistä unionin säädöksiksi.

Muutos 2

Johdanto-osan 3 perustelukappale

”(3)

Neuvosto antoi komissiolle 13 päivänä huhtikuuta 2011 valtuudet neuvotella valuuttasopimuksesta Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa ja edellyttäen sen hyväksyntää asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Sopimus parafoitiin 30 päivänä toukokuuta 2011.”

”(3)

Neuvosto antoi komissiolle 13 päivänä huhtikuuta 2011 valtuudet neuvotella valuuttasopimuksesta Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa sekä tehdä neuvotteluissa kaikilta osin yhteistyötä EKP:n kanssa ja pyrkiä sen kanssa sopimukseen sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Sopimus parafoitiin 30 päivänä toukokuuta 2011.”

Perustelu

Ehdotettu muutos on välttämätön, jotta päätösehdotus on yhdenmukainen järjestelyistä Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa tehtävän valuuttasopimuksen neuvotteluja varten tehdyn neuvoston päätöksen 1 artiklan kanssa  (2).


(1)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Ei vielä julkaistu.


Top