Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/18


Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

2010/C 97/03

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi (ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

CEN

EN 12080:2007

Kiskoliikenne. Laakeripesät. Vierintälaakerit

 

 

CEN

EN 12081:2007

Kiskoliikenne. Laakeripesät. Voitelurasvat

 

 

CEN

EN 12082:2007

Kiskoliikenne. Laakeripesät. Suorituskyvyn testaus

 

 

CEN

EN 13103:2009

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Juoksuakselit. Suunnittelumenetelmä

 

 

CEN

EN 13104:2009

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Vetoakselit. Suunnittelumenetelmä

 

 

CEN

EN 13260:2009

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Pyöräkerrat. Tuotevaatimukset

 

 

CEN

EN 13261:2009

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Akselit. Tuotevaatimukset

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Pyörät. Tuotevaatimukset

 

 

CEN

EN 13715:2006

Kiskoliikenne. Pyöräkerrat ja telit. Pyörät. Pyörän profiili

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Kiskoliikenne. Rata. Ratageometrian laatu. Osa 1: Ratageometrian kuvaus

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Kiskoliikenne. Jarrutus. Pysähtymis- ja hidastumismatkojen laskentamenetelmät. Pysäköintijarrun laskentamenetelmät. Osa 1: Yleiset algoritmit

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Kiskoliikenne. Liikkuvan kaluston jarrulevyt. Osa 1: Akseliin tai vetoakseliin puristetut tai supistetut jarrulevyt, mitat ja laatuvaatimukset

 

 

CEN

EN 14601:2005

Kiskoliikenne. Jarrujohdon ja pääsäiliöjohdon kytkinhanat

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Kiskoliikenne. Laakeripesät. Voitelurasvat. Osa 1: Tavanomaisten junien (nopeus alle 200 km/h) ja suurnopeusjunien (nopeus alle 300 km/h) voitelukyvyn testausmenetelmä

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Kiskoliikenne. Laakeripesät. Voitelurasvat. Osa 2: Alle 200 km/h kulkevien junien voitelurasvojen mekaanisen pysyvyyden testausmenetelmä

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Kiskoliikenne. Jarrujen osoitinlaitteet. Osa 1: Paineilmatoimiset osoitinlaitteet

 

 

CEN

EN 15355:2008

Kiskoliikennne. Jarrut. Toimintaventtiilit ja toimintaventtiilien sulkulaitteet

 

 

CEN

EN 15461:2008

Kiskoliikenne. Melupäästöt. Rataosuuksien dynaamisten ominaisuuksien karakterisointi ohikulkumelun mittauksia varten.

 

 

CEN

EN 15528:2008

Kiskoliikenne. Ratalinjojen luokitus. Rautatievaunujen kuormitusrajat ja infrastruktuuri

 

 

CEN

EN 15551:2009

Kiskoliikenne. Liikkuva kalusto. Puskimet

 

 

CEN

EN 15566:2009

Kiskoliikenne. Liikkuva kalusto. Kytkinlaite ja kytkintanko

 

 

CEN

EN 15595:2009

Kiskoliikenne. Jarrut. Luistonestolaitteet

 

 

CEN

EN 15611:2008

Kiskoliikenne. Jarrut. Releventtiilit

 

 

CEN

EN 15612:2008

Kiskoliikenne. Jarrut. Hätäjarrukiihdytin

 

 

CEN

EN 15624:2008

Kiskoliikenne. Jarrut. Kuormajarrulaitteet

 

 

CEN

EN 15625:2008

Kiskoliikenne. Jarrut. Automaattiset kuormaventtiilit

 

 

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että direktiivin olennaisia vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus direktiivin olennaisten vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston (2) direktiivin 98/34/EY , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Eurooppalaiset standardointielimet vahvistavat yhdenmukaistettuja standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät yhdenmukaistettujen standardien nimet myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen nimien oikeellisuudesta.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top