EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(03)

Päätös N:o 655, tehty 23 päivänä lokakuuta 2008 , menettelyn aloittamisesta luvan myöntämiseksi maanalaisten luonnonvarojen — öljyn ja maakaasun — etsintää ja tutkimusta varten maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti alueella Blok 1–12 Kneja, jolla Vratsan, Plevenin, Lovetchin, Gabrovon ja Veliko Ternovon alueet sijaitsevat, sekä luvan myöntämistä koskevasta tarjouskilpailuilmoituksesta

OJ C 36, 13.2.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 36/9


PÄÄTÖS N:o 655,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2008,

menettelyn aloittamisesta luvan myöntämiseksi maanalaisten luonnonvarojen — öljyn ja maakaasun — etsintää ja tutkimusta varten maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti alueella Blok 1–12 Kneja, jolla Vratsan, Plevenin, Lovetchin, Gabrovon ja Veliko Ternovon alueet sijaitsevat, sekä luvan myöntämistä koskevasta tarjouskilpailuilmoituksesta

(2009/C 36/09)

BULGARIAN TASAVALTA

МINISTERINEUVOSTO

Maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 5 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan, 44 artiklan 3 kohdan nojalla, ottaen huomioon maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 4 artiklan 2 kohdan 16 alakohdan ja 1 pykälän 24 a momentin,

MINISTERINEUVOSTO ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Aloitetaan menettely luvan myöntämiseksi raakaöljyn ja maakaasun etsimiseksi ja tutkimiseksi alueella Blok 1–12 Kneja, jonka pinta-ala on 1 348,45 km2 ja jonka maantieteelliset koordinaatit kuvataan ja annetaan etsintä- ja tutkimussopimusluonnokseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen erottamaton osa, sisältyvässä projektikartassa.

2.

Ilmoitetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään tarjouskilpailumenettelyllä.

3.

Etsintä- ja tutkimuslupa on voimassa viisi vuotta etsintä- ja tutkimussopimuksen voimaantulopäivästä, ja voimassaoloaikaa on oikeus pidentää maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan haltijan valintaa koskeva tarjouskilpailu järjestetään 150 päivänä siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, talous- ja energiaministeriön rakennuksessa, osoite: Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

5.

Määräaika tarjouskilpailuasiakirjojen ostolle päättyy 120 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.

Määräaika tarjouskilpailuun osallistumista koskevan ilmoituksen jättämiselle päättyy 130 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7.

Määräaika tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisten tarjousten jättämiselle päättyy 144 päivänä klo 17:00 siitä, kun tämä päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.

Tarjouskilpailu ei edellytä henkilökohtaista läsnäoloa.

9.

Tarjouskilpailuasiakirjojen hinnaksi vahvistetaan 500 Bulgarian levaa. Tarjouskilpailuasiakirjat voi ostaa 5 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa osoitteesta: Talous- ja energiaministeriö, huone N:o 802, Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

10.

Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden on täytettävä maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 23 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

11.

Tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden tarjoukset arvioidaan ehdotettujen työohjelmien, ympäristönsuojeluvälineiden, koulutuksen, bonusten sekä osallistujien hallinnollisten ja taloudellisten resurssien perusteella.

12.

Tarjouskilpailuun osallistumista varten on asetettava 10 000 BGN suuruinen vakuus, joka maksetaan ennen 6 kohdassa vahvistetun määräajan päättymistä tarjouskilpailuasiakirjoissa mainitulle talous- ja energiaministeriön pankkitilille.

13.

Jos ehdokasta ei hyväksytä tarjouskilpailuun, ehdokkaan antama vakuus palautetaan 14 päivän kuluessa päivämäärästä, jona hänelle on ilmoitettu hylkäämisestä.

14.

Valitun tarjouksen tekijän vakuus pidetään edelleen hallussa, mutta muiden tarjouksen tekijöiden vakuudet palautetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun ministerineuvoston päätös etsintä- ja tutkimusluvan myöntämisestä on julkaistu Bulgarian valtion lehdessä (State Gazeta).

15.

Tarjouskilpailuun osallistumista koskevat ilmoitukset ja tarjouskilpailuehtojen mukaiset tarjoukset on toimittava maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 46 artiklan mukaisesti bulgarian kielellä talous- ja energiaministeriölle, osoite: Triaditsa Street N:o 8, Sofia.

16.

Tarjoukset on laadittava tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten ja ehtojen mukaisesti.

17.

Tarjouskilpailu järjestetään, vaikka siihen hyväksyttäisiin vain yksi ehdokas.

18.

Talous- ja energiaministeriö valtuutetaan:

18.1

toimittamaan tämä päätös julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä, Bulgarian valtion lehdessä (State Gazette) ja ministerineuvoston Internet-sivustolla;

18.2

nimeämään komitea, jonka tehtävänä on järjestää ja toteuttaa tarjouskilpailu.

19.

Tästä päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Pääministeri

Sergei STANISHEV

Ministerineuvoston pääsihteeri

Serdalin MAVROV

Todistetaan oikeaksi

Johtaja valtioneuvoston kanslia

Veselin DAKOV


Top