Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0038

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastukset * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 265/39


Tiistai 20. lokakuuta 2009
Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastukset (kodifioitu toisinto) *

P7_TA(2009)0038

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0873),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0033/2009),

ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0028/2009),

A.

toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Top