EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 88/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 19 päivänä maaliskuuta 2008 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’), jolla kodifioidaan Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3605/93 (1).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

Huomautukset

EKP:llä ei ole ehdotettua asetusta koskevia erityisiä huomautuksia.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä huhtikuuta 2008.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2103/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1).


Top