EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0424

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) KOM(2006) 657 lopullinen — 2006/0220 COD

EUVL C 161, 13.7.2007, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
EUVL C 161, 13.7.2007, p. 20–20 (MT)

13.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/75


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto)”

KOM(2006) 657 lopullinen — 2006/0220 COD

(2007/C 161/20)

Neuvosto päätti 23. marraskuuta 2006 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 262 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon edellämainitusta aiheesta

Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 22. helmikuuta 2007. Esittelijä oli Mário Soares.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 14.–15. maaliskuuta 2007 pitämässään 434. täysistunnossa (maaliskuun 14. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon äänin 160 puolesta, 0 vastaan 6:n pidättyessä äänestämästä.

1.

Tarkasteltavana oleva direktiiviehdotus liittyy komission suunnitelmaan yksinkertaistaa ja selkeyttää yhteisön lainsäädäntöä, jotta siitä saataisiin yksiselitteisempää ja luettavampaa tavallisille kansalaisille.

2.

Kodifiointi on erittäin tärkeä hallinnollinen prosessi, jossa on noudatettava yhteisön tavanomaista lainsäädäntömenettelyä, eikä sen yhteydessä saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä.

3.

Tarkasteltavana olevalla ehdotuksella on tarkoitus kodifioida työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 20. lokakuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/987/ETY. Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole ehdotuksessa muutettu, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset.

4.

Vaikka kodifiointi onkin prosessi, jossa sen ominaisluonteesta johtuen ei voida eikä pidä muuttaa kodifioitavia direktiivejä, ETSK katsoo, että komission on tehtäviensä puitteissa mentävä lainsäädännön yksinkertaistamista pidemmälle. Sen on analysoitava eri direktiivien sisältöä ratkaistakseen mahdolliset asiakohdat, jotka ajan kuluessa ovat osoittautuneet epäselviksi tai jotka käytäntö on osoittanut tietyiltä osin vanhentuneiksi.

5.

Koska tämä lausunto koskee kuitenkin yhden direktiivin kodifiointia, ETSK ottaa huomioon kohdassa 1 esitetyt tavoitteet sekä kohdissa 2 ja 3 mainitut takeet ja antaa tarkasteltavana olevasta direktiiviehdotuksesta puoltavan lausunnon.

Bryssel 14. maaliskuuta 2007

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean

puheenjohtaja

Dimitris DIMITRIADIS


Top