EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(01)

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

OJ C 139, 14.6.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 139/19


EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2006/C 139/03)

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Italia (Campania)

Tuen numero: N 77/06

Nimike: Tuet luonnonmullistusten koettelemille maatalousalueille (Salernon maakunnassa 31.1.–8.3.2005 välisenä aikana esiintynyt halla)

Tarkoitus: Epäsuotuisista sääoloista maataloustuotannolle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

Oikeusperusta: Decreto legislativo n. 102/2004

Talousarvio: Viitataan komission hyväksymään tukijärjestelmään (NN 54/A/04)

Tuen intensiteetti tai määrä: 100 prosenttiin asti

Kesto: Kunnes määrärahat on käytetty

Muita tietoja: Komission valtiontukiasian NN 54/A/2004 yhteydessä hyväksymän järjestelmän soveltamistoimenpide (komission 7. kesäkuuta 2005 päivätty kirje K(2005)1622lopull.)

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta

Tuen numero: N 88/2006

Nimike: Compulsory Breeding Programme for TSE Resistance in Sheep (Pakollinen jalostusohjelma TSE-resistenssin aikaansaamiseksi lampaissa)

Tarkoitus: Pakollisen jalostusohjelman käyttöönottaminen TSE-resistenssin aikaansaamiseksi lampaissa genotyyppimääristysten avulla ja poistamalla karjasta pässit, joilla on VRQ-alleeli

Oikeusperusta: Ei vielä valmis. Vuoden 2006 lampaiden genotyyppiasetusten on määrä tulla voimaan huhtikuussa 2006

Talousarvio: 53,1 milj. GBP (77,8 milj. EUR)

Tuen intensiteetti tai määrä: 100 %:iin asti

Kesto: Huhtikuusta 2006 huhtikuuhun 2011

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Ranska

Tuen numero: N 105/06

Nimike: Parfyymien tuotantoon tarkoitettujen kasvien sekä aromaattisten ja lääkinnällisten kasvien alan tukijärjestelmän soveltamisen jatkaminen

Tarkoitus: Jatkaa parfyymien tuotantoon tarkoitettujen kasvien sekä aromaattisten ja lääkinnällisten kasvien alan tukijärjestelmän soveltamista viidellä vuodella ja korottaa talousarviota

Oikeusperusta: Code Rural legislative part, artiklasta L 621-1 artiklaan 621-11

Talousarvio: Talousarvion korotus: 250 000 EUR (50 000 EUR vuodessa)

Tuen intensiteetti tai määrä: 100 prosenttiin asti

Kesto: Järjestelmää jatketaan viidellä vuodella vuoteen 2011 asti.

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Tšekki

Tuen numero: N 111/2005

Nimike: Viinirahastosta myönnetty tuki

Tarkoitus: Tuki on tarkoitettu laatuviinien tuotannon ja markkinoinnin edistämiseen, teknisen avun antamiseen tiedon jakamiseksi viininviljelystä ja -valmistuksesta sekä viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 54–58 artiklan mukaisesti tuotettujen viinien mainostamiseen.

Oikeusperusta:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Talousarvio: Vuotuinen talousarvio: 70 000 000 CZK (noin 2,3 miljoonaa EUR)

Tuen intensiteetti tai määrä: Vaihtelee

Kesto: Rajoittamaton

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Portugali

Tuen numero: N 291/2005

Nimike: Luottojärjestely rehuhankintojen hyväksi

Tarkoitus: Järjestelyn tarkoituksena on korvata nautaeläinten, lampaiden ja vuohien laajaperäistä kasvatusta sekä mehiläishoitoa harjoittavien viljelijöiden kärsimät vahingot Tras-os-Montesin, Beira Interiorin, Beira Oesten, Alentejon ja Algarven maatalouspiirien alueella. Vahingot aiheutuivat Portugalia marraskuusta 2004 alkaen koetelleesta kuivuudesta

Oikeusperusta: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Talousarvio: 2,25 miljoonaa EUR

Tuen intensiteetti tai määrä: Enintään 4,5 %

Kesto: Vuoden 2006 loppuun asti

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Päätöksen tekopäivä:

Jäsenvaltio: Tšekki

Tuen numero: N 427/2005

Nimike: Naudan tarttuvan rinotrakeiitin kansallinen torjuntaohjelma

Tarkoitus: Tuki eläintautien torjuntaan

Oikeusperusta: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Talousarvio: Yhteensä: 458 000 000 CZK (noin 16 131 000 miljoonaa EUR)

Vuosittain:

2006 — 112 000 000 CZK

2007 — 63 000 000 CZK

2008 — 62 000 000 CZK

2009 — 69 000 000 CZK

2010 — 70 000 000 CZK

2011 — 55 000 000 CZK

2012 — 27 000 000 CZK

Tuen intensiteetti tai määrä: 50 %

Kesto: 2006–2012

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Top