EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0309(04)

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä maaliskuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL C 57, 9.3.2006, p. 17–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 57/17


Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä maaliskuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/9/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(2006/C 57/07)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja viitenumerot)

ESO:n viitenumero (1)

Yhdenmukaistetun standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

CEN

EN 1010-1:2004

Koneturvallisuus — Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset — Osa 1: Yleiset vaatimukset

 

CEN

EN 1127-1:1997

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus — Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

 

CEN

EN 1127-2:2002

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysten esto ja suojaus — Osa 2: Kaivoksia koskevat perusteet ja menetelmät

 

CEN

EN 1710:2005

Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit

 

CEN

EN 1755:2000

Trukkien turvallisuus — Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa; palavassa kaasussa, höyryssä ja pölyssä

 

CEN

EN 1834-1:2000

Mäntäpolttomoottorit. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien moottorien turvallisuusvaatimukset — Osa 1: Ryhmän II moottorit syttyvissä kaasu- ja höyry-ympäristöissä

 

CEN

EN 1834-2:2000

Mäntäpolttomoottorit — Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset — Osa 2: Ryhmä I maanalaisessa työssä käytettävät, kaivoskaasuille ja/tai syttymisherkälle pölylle alttiina olevat moottorit

 

CEN

EN 1834-3:2000

Mäntäpolttomoottorit — Räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelun ja valmistuksen turvallisuusvaatimukset — Osa 3: Ryhmän II moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi syttyvissä pöly-ympäristöissä

 

CEN

EN 1839:2003

Kaasujen ja höyryjen räjähdysrajojen määrittäminen

 

CEN

EN 12581:2005

Pinnoituslaitokset — Kasto- ja elektroforeesimaalaislaitteet orgaanisille nestepinnoitteille — Turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 12757-1:2005

Pinnoitusaineiden sekoituslaitteet — Turvallisuusvaatimukset — Osa 1: Autojen korjausmaalauksessa käytettävät sekoituslaitteet

 

CEN

EN 12874:2001

Liekinpysäyttimet — Toimintavaatimukset, testausmenetelmät ja käyttörajoitukset

 

CEN

EN 13012:2001

Jakeluasemat — Polttoaineiden jakelulaitteiden täyttöventtiilien rakenne ja toiminnalliset vaatimukset

 

CEN

EN 13160-1:2003

Vuodonilmaisujärjestelmät — Osa 1: Yleiset periaatteet

 

CEN

EN 13237:2003

Räjähdysvaaralliset tilat — Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien termejä ja määritelmiä

 

CEN

EN 13463-1:2001

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 1: Perusmenetelmä ja vaatimukset

 

CEN

EN 13463-2:2004

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 2: Suojaus virtausta rajoittavalla koteloinnilla ”fr”

 

CEN

EN 13463-3:2005

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 3: Suojaus räjähdyspaineenkestävällä koteloinnilla ”d”

 

CEN

EN 13463-5:2003

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella ”c”

 

CEN

EN 13463-6:2005

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 6: Suojaus syttymislähteiden valvonnalla ”b”

 

CEN

EN 13463-8:2003

Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet — Osa 8: Suojaus nesteeseen upottamalla ”k”

 

CEN

EN 13616:2004

Kiinteiden polttonestesäiliöiden ylitäytönestimet

 

CEN

EN 13617-1:2004

Palavien nesteiden jakeluasemat — Osa 1: Jakelulaitteiden rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 13617-2:2004

Palavien nesteiden jakeluasemat — Osa 2: Jakelulaitteissa käytettävien murtoliittimien rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 13617-3:2004

Palavien nesteiden jakeluasemat — Osa 3: Letkurikkoventtiilin rakenteen ja toiminnan turvallisuusvaatimukset

 

CEN

EN 13673-1:2003

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen — Osa 1: Enimmäisräjähdyspaineen määrittäminen

 

CEN

EN 13673-2:2005

Kaasujen ja höyryjen enimmäisräjähdyspaineen ja suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen — Osa 2: Suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden määrittäminen

 

CEN

EN 13760:2003

Nestekaasun ajoneuvokäyttö. Jakelulaitteet kevyen ja raskaan liikenteen ajoneuvoille — Täyttöventtiilin mitoitus ja testausvaatimukset

 

CEN

EN 13821:2002

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus — Pöly-ilmaseosten pienimmän syttymisenergian määrittäminen

 

CEN

EN 13980:2002

Räjähdysvaaralliset tilat — Laatujärjestelmien soveltaminen

 

CEN

EN 14034-1:2004

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen — Osa 1: Pölypilvien enimmäisräjähdyspaineen pmax määrittäminen

 

CEN

EN 14034-4:2004

Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen — Osa 4: Pölypilvien rajahappipitoisuuden LOC määrittäminen

 

CEN

EN 14373:2005

Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmät

 

CEN

EN 14522:2005

Kaasujen ja höyryjen syttymislämpötilan määrittäminen

 

CEN

EN 14591-1:2004

Räjähdyksen esto ja suojaus maanalaisessa kaivostoiminnassa — Suojausjärjestelmät — Osa 1: 2 barin räjähdyksenkestävä tuuletusrakenne

 

CENELEC

EN 50014:1997

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Yleiset vaatimukset

 

EN 50014:1997/A1:1999

Huomautus 3

 

EN 50014:1997/A2:1999

Huomautus 3

 

CENELEC

EN 50015:1998

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Öljytäytteinen rakenne ”o”

 

CENELEC

EN 50017:1998

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Hiekkatäytteinen rakenne ”q”

 

CENELEC

EN 50018:2000

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Räjähdyspaineen kestävä rakenne ”d”

 

EN 50018:2000/A1:2002

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

CENELEC

EN 50019:2000

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Varmennettu rakenne ”e” + Corrigendum 04.2003

 

CENELEC

EN 50020:2002

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Luonnostaan vaaraton rakenne ”i”

 

CENELEC

EN 50021:1999

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Suojausrakenne ”n”

 

CENELEC

EN 50104:2002

Hapen ilmaisuun ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet — Suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät

EN 50104:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(1.2.2005)

EN 50104:2002/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.8.2004)

CENELEC

EN 50241-1:1999

Vaatimukset avoimeen mittausväliin perustuville palavien tai myrkyllisten nesteiden ilmaisimille — Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.8.2004)

CENELEC

EN 50241-2:1999

Vaatimukset avoimeen mittausväliin perustuville palavien tai myrkyllisten kaasujen ilmaisimille — Osa 2: Suorituskykyvaatimukset palavien kaasujen ilmaisimille

 

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet — Osa 1-1: Koteloinnilla suojatut sähkölaitteet — Rakenne ja testaus + Corrigendum 08.1999

 

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.12.2004)

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet — Osa 1-2: Koteloinnilla suojatut sähkölaitteet — Valinta, asennus ja huolto + Corrigendum 12.1999

 

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.12.2004)

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

Palavaa pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät sähkölaitteet — Osa 2:Testimenetelmät — Luku 1: Pölyn pienimmän syttymislämpötilan määrittämisenmenetelmät

 

CENELEC

EN 50284:1999

Erityisvaatimukset ryhmän II, luokan 1G sähkölaitteiden rakenteelle, testille ja merkinnälle

 

CENELEC

EN 50303:2000

Ryhmä I, Luokka M1 laitteet, jotka on tarkoitettu toimimaan tiloissa, joissa vaaran aiheuttaa kaivoskaasu ja/tai hiilipöly

 

CENELEC

EN 50381:2004

Siirrettävät tuuletetut huoneet, joissa voi olla sisäinen päästölähde + Corrigendum 12.2005

 

CENELEC

EN 60079-7:2003

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Osa 7: Luonnostaan vaaraton rakenne ”e” (IEC 60079-7:2001)

EN 50019:2000

Huomautus 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 60079-15:2003

Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet — Osa 15: Suojaustapa ”n” (IEC 60079-15:2001 (Muutettu))

EN 50021:1999

Huomautus 2.1

1.7.2006

CENELEC

EN 61779-1:2000

Palavien kaasujen ilmaisuun ja mittaukseen käytetyt sähkölaitteet — Osa 1: Yleisvaatimukset ja testausmenetelmät (IEC 61779-1:1998 (Muutettu))

EN 50054:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

EN 61779-1:2000/A11:2004

Huomautus 3

Voimassaolo lakkaa

(1.8.2004)

CENELEC

EN 61779-2:2000

Palavien kaasujen ilmaisuun ja mittaamisen tarkoitetut sähkölaitteet — Osa 2: Suorituskykyvaatimukset ryhmän I laitteille, joiden ilmaisualue ulottuu enintään 5 % (til %) metaanipitoisuuteen ilmassa (IEC 61779-2:1998 (Muutettu))

EN 50055:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-3:2000

Palavien kaasujen ilmaisuun ja mittaamisen tarkoitetut sähkölaitteet — Osa 3: Suorituskykyvaatimukset ryhmän I laitteille, joiden ilmaisualue ulottuu 100 % (til %) metaanipitoisuuteen ilmassa (IEC 61779-3:1998 (Muutettu))

EN 50056:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-4:2000

Palavien kaasujen ilmaisuun ja mittaamisen tarkoitetut sähkölaitteet — Osa 4: Suorituskykyvaatimukset ryhmän II laitteille, joiden ilmaisualue on enintään 100 % alemmasta räjähdysrajasta (IEC 61779-4:1998 (Muutettu))

EN 50057:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

CENELEC

EN 61779-5:2000

Palavien kaasujen ilmaisuun ja mittaamisen tarkoitetut sähkölaitteet — Osa 5: Suorituskykyvaatimukset ryhmän II laitteille, joiden ilmaisualue ulottuu 100 % (til %) kaasupitoisuuteen (IEC 61779-5:1998 (Muutettu))

EN 50058:1998

Huomautus 2.1

Voimassaolo lakkaa

(30.6.2003)

CENELEC

EN 62013-1:2002

Herkästi räjähtävää kaivoskaasua sisältävissä kaivoksissa käytettävät kypärävalaisimet — Osa 1: Yleiset vaatimukset — Rakenne ja testaus suhteessa räjähdysvaaraan (IEC 62013-1:1999 (Muutettu))

 

Huomautus 1

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointielin poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1

Standardilla, joka on uusi (tai johon on tehty muutos), on sama soveltamisalue kuin korvatulla standardilla. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

Huomautus 3

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi (sarake 3) käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta direktiivin oleellisten vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko Euroopan standardointielimiltä tai kansallisilta standardointilaitoksilta, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), liitteenä.

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla yhteisökielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista saa Internet-osoitteesta

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eurooppalaiset standardointielimet:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 550 08 11; faksi (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, puhelin (32-2) 519 68 71; faksi (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, puhelin (33) 492 94 42 00; faksi (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top