EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 49/35


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Euroopan keskuspankki vastaanotti 1 päivänä helmikuuta 2006 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta (KOM(2005)611 lopullinen) (jäljempänä ’ehdotettu asetus’). EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan, koska ehdotettuun asetukseen sisältyy säännöksiä, jotka koskevat Euroopan valuuttajärjestelmää (EMS) ja Euroopan rahapoliittisen instituutin tehtäviä, jotka siirtyivät EKP:lle Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 44 artiklan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Erityishuomautuksia

EKP esittää kaksi ehdotettua asetusta koskevaa erityishuomautusta.

1.1   Ehdotetun asetuksen nimi

EKP ehdottaa, että ehdotetun asetuksen nimi muutettaisiin siten, että se heijastaisi paremmin niiden kahden vanhentuneen asetuksen asiasisältöä, jotka on kumottava, koska nämä molemmat asetukset liittyvät enemmän EMS:n toimintaan kuin laajempaan rahapolitiikan alaan.

1.2   Viittaus EKP:n lausuntoon

Perustamissopimuksen 253 artiklan mukaan neuvoston antamissa asetuksissa on viitattava niihin lausuntoihin, jotka perustamissopimuksen mukaan on hankittava. EKP ehdottaa tämän vuoksi, että ehdotetun asetuksen johdanto-osan viittauskappaleissa viitattaisiin tähän lausuntoon.

2.   Muutosehdotukset

Muutokset, joita ehdotettuun asetukseen olisi edellä esitetyn perusteella tehtävä, esitetään tämän lausunnon liitteessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 21 päivänä helmikuuta 2006.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


LIITE

Muutosehdotukset

Komission ehdottama teksti (1)

EKP:n ehdottamat muutokset (2)

Muutos 1

Ehdotetun asetuksen nimi

NEUVOSTON ASETUS

rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan valuuttajärjestelmää koskevien asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

Perustelu — katso lausunnon 1.1 kohta

Muutos 2

Ehdotetun asetuksen johdanto-osan viittauskappaleet

[Ei ehdotusta tällä hetkellä]

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon [3],

[3 ] EUVL C […], […], s. […]

Perustelu — katso lausunnon 1.2 kohta


(1)  Kursiivi itse tekstissä osoittaa EKP:n poistettavaksi ehdottaman tekstin.

(2)  Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n ehdottaman uuden tekstin.


Top