EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 9 päivänä joulukuuta 2005 , — Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 323/31


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 20 päivänä lokakuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (1) (jäljempänä 'direktiiviehdotus').

2.

EKP:n toimivalta lausunnon antamiseen perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan, koska direktiiviehdotus sisältää säännöksiä, joilla on vaikutusta Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja yhdentymiseen ja jotka voisivat mahdollisesti vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että määräaikaa, johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2004/39/EY (2) osaksi kansallista lainsäädäntöään, jatketaan kuudella kuukaudella eli lokakuuhun 2006 ja siihen, että direktiivin 2004/39/EY varsinaista soveltamista varten annetaan kuuden kuukauden lisäaika, joka on käytettävissä sen jälkeen kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi sekä jäsenvaltioille että sijoituspalveluyrityksille. Lisäksi EKP toteaa, että neuvosto ja Euroopan parlamentti harkitsevat tällä hetkellä määräaikojen pidentämistä vielä kolmella lisäkuukaudella eli yhdeksään kuukauteen. EKP ei vastusta myöskään tällaista jatkoaikaa.

Annettu Frankfurt am Mainissa 9 päivänä joulukuuta 2005.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  (KOM(2005) 253 lopullinen).

(2)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).


Top