EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä, koskien luonnosta komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 254/4


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2005,

Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä, koskien luonnosta komission asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 5 päivänä syyskuuta 2005 Euroopan yhteisöjen komissiolta pyynnön antaa lausunto luonnoksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2495/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (jäljempänä ”ehdotettu asetus”).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ja yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (1) 5 artiklan 3 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus muuttaa kaikkien yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHIen) yhteinen indeksin viitejakso vuodesta 1996 = 100 vuoteen 2005 = 100 ja luoda menettely indeksin viitejaksojen ajantasaistamiseksi tulevaisuudessa. Ehdotettu asetus sisältää lisäksi tekniset erittelyt uuden indeksin viitejakson täytäntöönpanoa ja YKHIn uusien alaindeksien käsittelyä varten.

4.

EKP suhtautuu myönteisesti ehdotettuun asetukseen. Ajantasaistamisella ei ole vaikutusta YKHIn perusteella laskettuun vuotuiseen inflaatiovauhtiin lukuun ottamatta pyöristysvaikutuksia, joiden odotetaan jäävän pieniksi. EKP:llä ei ole huomautettavaa ehdotettuun asetukseen sisältyvistä teknisistä erittelyistä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 4 päivänä lokakuuta 2005.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top