EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2005) 154 lopull.) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 144/17


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2005) 154 lopull.)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Euroopan keskuspankki vastaanotti 3 päivänä toukokuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi julkisyhteisön rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (jäljempänä ’asetusehdotus’ tai ’ehdotettu asetus’).

2.

Asetusehdotus perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 99 artiklan 5 kohtaan. Vaikka tässä määräyksessä ei nimenomaisesti edellytetä EKP:n kuulemista, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ovat olennaisia toimintoja pyrittäessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ensisijaiseen tavoitteeseen eli hintatason vakauden ylläpitämiseen. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu tämän vuoksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Terveellä finanssipolitiikalla on ensiarvoisen tärkeä merkitys talous- ja rahaliiton (EMU) onnistumiselle. Se on edellytyksenä vakaalle makrotaloudelle, kasvulle ja sisäiselle yhtenäisyydelle euroalueella. Perustamissopimukseen sekä vakaus- ja kasvusopimukseen kirjatulla finanssipoliittisella säännöstöllä luodaan perusta EMU:lle, minkä vuoksi se on avainasemassa julkisen talouden kurinalaisuutta koskevien odotusten vakiinnuttamisessa. Tämän sääntöihin perustuvan järjestelmän, jolla on tarkoitus varmistaa kestävä julkinen talous antamalla automaattisten vakauttajien osaltaan tasoittaa tuotannon vaihteluita, on pysyttävä selkeänä, yksinkertaisena ja täytäntöönpanokelpoisena. Samalla kun noudatetaan näitä periaatteita, helpotetaan myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista järjestelmää sovellettaessa.

4.

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus ottaa huomioon ne vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskevat muutokset, joista sovittiin 20 päivänä maaliskuuta 2005 pidetyssä neuvoston (Ecofin) kokouksessa. Asetusehdotus koskee valvontamenettelyä ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden asettamista jäsenvaltioiden finanssipolitiikalle. Vaikka EKP ei katso tarpeelliseksi lausua ehdotetun asetuksen yksittäisistä säännöksistä, se kannattaa pyrkimystä parantaa talouspolitiikan valvontaa ja koordinointia sellaisten keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, joilla on tarkoitus varmistaa julkisen talouden kestävyys. Valvontamenettelyjen tinkimätön ja johdonmukainen soveltaminen edistäisi kurinalaisen finanssipolitiikan noudattamista.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä kesäkuuta 2005.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


Top