EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM(2005) 155 lopull.) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 144/16


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM(2005) 155 lopull.)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Euroopan keskuspankki vastaanotti 3 päivänä toukokuuta 2005 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 14 kohdan toiseen alakohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Terveellä finanssipolitiikalla on ensiarvoisen tärkeä merkitys talous- ja rahaliiton (EMU) onnistumiselle. Se on edellytyksenä vakaalle makrotaloudelle, kasvulle ja sisäiselle yhtenäisyydelle euroalueella. Perustamissopimukseen sekä vakaus- ja kasvusopimukseen kirjatulla finanssipoliittisella säännöstöllä luodaan perusta EMU:lle, minkä vuoksi se on avainasemassa julkisen talouden kurinalaisuutta koskevien odotusten vakiinnuttamisessa. Tämän sääntöihin perustuvan järjestelmän, jolla on tarkoitus varmistaa kestävä julkinen talous antamalla automaattisten vakauttajien osaltaan tasoittaa tuotannon vaihteluita, on pysyttävä selkeänä, yksinkertaisena ja täytäntöönpanokelpoisena. Samalla kun noudatetaan näitä periaatteita, helpotetaan myös avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista järjestelmää sovellettaessa.

4.

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus ottaa huomioon ne vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskevat muutokset, joista sovittiin 20 päivänä maaliskuuta 2005 pidetyssä neuvoston (Ecofin) kokouksessa. Ehdotettu asetus koskee liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa. Ehdotetulla asetuksella pyritään varmistamaan terve finanssipolitiikka luomalla julkisen talouden kurinalaisuutta tukevia kannustimia. Vaikka EKP ei katso tarpeelliseksi lausua ehdotetun asetuksen yksittäisistä säännöksistä, se muistuttaa, että liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tulee olla tiukat aikarajat säilyttäen sekä uskottava että tehokas toimiakseen suojana kestämätöntä julkista taloutta vastaan. Tätä taustaa vasten EKP kannattaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 (1) mahdollisimman vähäistä muuttamista. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tinkimätön ja johdonmukainen soveltaminen edistäisi kurinalaisen finanssipolitiikan noudattamista.

Annettu Frankfurt am Mainissa 3 päivänä kesäkuuta 2005.

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.


Top