EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien Euroopan yhteisöjen komission suositusta neuvoston päätökseksi, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista (KOM(2004) 548 lopullinen)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 256/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2004,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien Euroopan yhteisöjen komission suositusta neuvoston päätökseksi, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista (KOM(2004) 548 lopullinen)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Euroopan unionin neuvosto pyysi 8 päivänä syyskuuta 2004 Euroopan keskuspankilta (EKP) lausuntoa Euroopan yhteisöjen komission esittämästä suosituksesta neuvoston päätökseksi, joka koskee valuuttasuhteista Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehtävää sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista (KOM(2004) 548 lopullinen) (jäljempänä ’suositus’).

2.

EKP:n toimivalta antaa lausunto suosituksesta perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 111 artiklan 3 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3.

Suosituksessa ehdotetaan luonnosta neuvoston päätökseksi, jossa säädetään, että koska 11 päivänä toukokuuta 2004 annetussa neuvoston päätöksessä 2004/548/EY (1) vahvistetut edellytykset valuuttasuhteista tehtävää sopimusta (jäljempänä ’sopimus’) koskevien neuvottelujen aloittamiseksi Andorran ruhtinaskunnan (jäljempänä ’Andorra’) ja yhteisön välillä täyttyvät, nämä neuvottelut voidaan aloittaa.

4.

Päätöstä 2004/548/EY koskevassa 1 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa lausunnossaan CON/2004/12 (2) EKP totesi muun muassa, että olisi yhteisön edun mukaista aloittaa neuvottelut valuuttasopimuksen tekemiseksi Andorran kanssa.

5.

Suosituksen mukaan päätöksessä 2004/548/EY vahvistetut edellytykset täyttyvät, koska yhteisö ja Andorra ovat parafoineet säästöjen tuottojen verotusta koskevan sopimuksen ja Andorra on sitoutunut ratifioimaan sen ennen 30 päivää huhtikuuta 2005. Tämän vuoksi EKP ei näe mitään syytä, joka puhuisi sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista vastaan.

6.

EKP panee merkille, että mikäli Andorra ei ratifioi säästöjen tuottojen verotusta koskevaa sopimusta ennen 30 päivää huhtikuuta 2005, sopimusta koskevat neuvottelut keskeytetään.

7.

Päätöksen 2004/548/EY 7 artiklan mukaisesti komissio käy yhteisön puolesta neuvottelut Andorran kanssa siten, että Espanja ja Ranska osallistuvat neuvotteluihin täysimääräisesti ja EKP osallistuu neuvotteluihin täysimääräisesti toimivaltansa puitteissa.

Annettu Frankfurt am Mainissa 6 päivänä lokakuuta 2004.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 244, 16.7.2004, s. 47.

(2)  EUVL C 88, 8.4.2004, s. 18.


Top