EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AP0172

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Latvian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin (AA-AFNS 1-6 - C5-0118/2003 - 2003/0901C(AVC))

OJ L 236, 23.9.2003, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2003/172/oj

52003AP0172

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Latvian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin (AA-AFNS 1-6 - C5-0118/2003 - 2003/0901C(AVC))

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0008 - 0008
Virallinen lehti nro 064 E , 12/03/2004 s. 0366 - 0366


Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma

Latvian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin (AA-AFNS 1-6 - C5-0118/2003 - 2003/0901C(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Latvian tasavallan hakemuksen liittyä Euroopan unioniin,

- ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C5-0118/2003),

- ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2003) 79),

- ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin,

- ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan ja 96 artiklan 6 kohdan,

- ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2003 antamansa päätöslauselman Kööpenhaminassa käytyjen laajentumisneuvottelujen päätelmistä(1),

- ottaa huomioon ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunnan suosituksen (A5-0092/2003),

A. ottaa huomioon, että ehdokasvaltioiden liittymisen ehdot ja unioniin liittymisestä aiheutuvat mukautukset on vahvistettu ehdotuksessa liittymissopimukseksi, ja pyytää tulla kuulluksi, mikäli kyseiseen tekstiin tehdään merkittäviä muutoksia,

B. ottaa huomioon, että tässä puoltavassa lausunnossa ei määritetä parlamentin kantaa siihen, miten rahoitusnäkymiä mukautetaan laajentumiseen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) 25 kohdan mukaisesti, ja ottaa huomioon, että ehdotuksen liittymissopimukseksi liitteeseen XV kirjatut määrät muodostavat rahoitusnäkymien mukauttamisen vaatiman vähimmäistason,

1. antaa puoltavan lausunnon Latvian tasavallan hakemuksesta liittyä Euroopan unioniin;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

Top