EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AB0006

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä (CON/2003/6)

OJ C 105, 1.5.2003, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0006

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä (CON/2003/6)

Virallinen lehti nro C 105 , 01/05/2003 s. 0037 - 0037


Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 2003,

Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä

(CON/2003/6)

(2003/C 105/07)

1. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto vastaanotti Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajan 14.4.2003 päivätyssä kirjeessä pyynnön antaa lausunto 14 päivänä huhtikuuta 2003 päivätystä neuvoston suosituksesta 2003/301/EY, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä(1).

2. Edellä mainittu suositus annetaan euron käyttöönottaneiden jäsenvaltioiden hallitusten päämiehille sen jälkeen kun EKP:n neuvostoa ja Euroopan parlamenttia on kuultu asiassa, ja siinä suositellaan Gertrude Tumpel-Gugerellin nimittämistä EKP:n johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1.6.2003 alkaen.

3. EKP:n neuvosto toteaa, että esitetty ehdokas on henkilö, jolla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla.

4. EKP:n neuvosto ei vastusta neuvoston suositusta nimittää esitetty ehdokas EKP:n johtokunnan jäseneksi.

5. EKP:n neuvosto on antanut tämän lausunnon perustamissopimuksen 112 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 11.2 ja 43.3 artiklan mukaisesti.

6. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 24 päivänä huhtikuuta 2003.

EKP:n neuvoston puolesta

puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EUVL L 109, 1.5.2003.

Top