EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0328(09)

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 77, 28.3.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0328(09)

Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 077 , 28/03/2002 s. 0044 - 0044


Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92(1) 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti(2)

(2002/C 77/12)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

SAKSA

Myönnetyt toimiluvat

Luokka A: Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa säädettyjä rajoituksia

>TAULUKON PAIKKA>

(1) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2) Lähetetty Euroopan komissiolle ennen 31.12.2001.

Top