EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Schengenin säännöstö - Sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen

OJ L 239, 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 102 - 110

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)

Schengenin säännöstö - Sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen

Virallinen lehti nro L 239 , 22/09/2000 s. 0115 - 0123


SOPIMUS RUOTSIN KUNINGASKUNNAN LIITTYMISESTÄ

tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen

BELGIAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, RANSKAN TASAVALTA, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA ja ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA, jotka ovat Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä "vuoden 1990 yleissopimus", osapuolia, samoin kuin Italian tasavalta, Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta, Helleenien tasavalta ja Itävallan tasavalta, jotka ovat liittyneet vuoden 1990 yleissopimukseen 27 päivänä marraskuuta 1990, 25 päivänä kesäkuuta 1991, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyillä sopimuksilla,

sekä RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

jotka

ottavat huomioon Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetun pöytäkirjan Ruotsin kuningaskunnan hallituksen liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehtyyn Schengenin sopimukseen sellaisena kuin se on muutettuna Italian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan, Helleenien tasavallan ja Itävallan tasavallan hallituksen liittymisestä 27 päivänä marraskuuta 1990, 25 päivänä kesäkuuta 1991, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyillä pöytäkirjoilla,

vuoden 1990 yleissopimuksen 140 artiklan nojalla

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ruotsin kuningaskunta liittyy tällä sopimuksella vuoden 1990 yleissopimuksen osapuoleksi.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden 1990 yleissopimuksen 40 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ovat Ruotsin kuningaskunnan osalta:

a) Ruotsin poliisiviranomaisten palveluksessa olevat poliisimiehet (polismän som är anställda av svenska polismyndigheter).

b) Ruotsin tulliviranomaisten palveluksessa olevat tullivirkamiehet, silloin kun heillä on poliisin toimivaltuudet eli pääasiassa salakuljetusrikosten ja muiden maahan saapumiseen ja sieltä poistumiseen liittyvien rikosten yhteydessä (tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

c) merivartioinnista vastaavat Ruotsin merivartiolaitoksen virkailijat (tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).

2. Tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden 1990 yleissopimuksen 40 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu viranomainen on Ruotsin kuningaskunnan osalta Ruotsin poliisiylijohto (Rikspolisstyrelsen).

3 artikla

Tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden 1990 yleissopimuksen 41 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut virkamiehet ovat Ruotsin kuningaskunnan osalta:

1) Ruotsin poliisiviranomaisten palveluksessa olevat poliisimiehet (polismän som är anställda av svenska polismyndigheter).

2) Ruotsin tulliviranomaisten palveluksessa olevat tullivirkamiehet, silloin kun heillä on poliisin toimivaltuudet eli pääasiassa salakuljetusrikosten ja muiden maahan saapumiseen ja sieltä poistumiseen liittyvien rikosten yhteydessä (tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

4 artikla

Tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä vuoden 1990 yleissopimuksen 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ministeriö on Ruotsin kuningaskunnan osalta ulkoasiainministeriö (Utrikesdepartementet).

5 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita Pohjoismaiden passiunionin puitteissa tapahtuvaa yhteistyötä, sikäli kuin sellainen yhteistyö ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa tai estä tämän sopimuksen soveltamista.

6 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen huostaan, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille sopimuspuolille.

2. Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun niiden valtioiden ratifioimis- tai hyväksymiskirjat, joiden osalta vuoden 1990 yleissopimus on tullut voimaan, ja Ruotsin kuningaskunnan ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Muiden valtioiden osalta tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä niiden ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallettamisen jälkeen edellyttäen, että se on tullut voimaan edellisen alakohdan määräysten mukaisesti.

3. Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus ilmoittaa voimaantulopäivän kaikille sopimuspuolille.

7 artikla

1. Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus toimittaa Ruotsin kuningaskunnan hallitukselle vuoden 1990 yleissopimuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan ja saksan kielellä.

2. Vuoden 1990 yleissopimuksen ruotsinkielinen teksti liitetään tähän sopimukseen. Se on tehty myös espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan ja saksan kielellä, jotka kaikki kahdeksan tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tämän vakuudeksi alla mainitut ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Luxemburgissa yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi, yhtenä kappaleena espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin ja saksan kielellä, jotka kaikki kahdeksan tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset. Sopimus talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen arkistoon, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille sopimuspuolille.

Belgian kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011601.TIF">

Saksan liittotasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011701.TIF">

Helleenien tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011702.TIF">

Espanjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011703.TIF">

Ranskan tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011704.TIF">

Italian tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011705.TIF">

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011706.TIF">

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011801.TIF">

Itävallan tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011802.TIF">

Portugalin tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011803.TIF">

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.011804.TIF">

PÄÄTÖSASIAKIRJA

I Allekirjoittaessaan sopimuksen Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon ovat liittyneet Italian tasavalta 27 päivänä marraskuuta 1990, Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta 25 päivänä kesäkuuta 1991, Helleenien tasavalta 6 päivänä marraskuuta 1992 ja Itävallan tasavalta 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyillä sopimuksilla, Ruotsin kuningaskunnan hallitus allekirjoittaa myös päätösasiakirjan, pöytäkirjan sekä ministerien ja valtiosihteerien yhteisen julistuksen, jotka on tehty samanaikaisesti kuin vuoden 1990 yleissopimus.

Ruotsin kuningaskunnan hallitus allekirjoittaa lisäksi niihin sisältyvät yhteiset julistukset ja ottaa huomioon niihin sisältyvät yksipuoliset julistukset.

Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus toimittaa Ruotsin kuningaskunnan hallitukselle oikeaksi todistetun jäljennöksen espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin ja saksan kielellä päätösasiakirjasta, pöytäkirjasta sekä ministerien ja valtiosihteerien yhteisestä julistuksesta, jotka on tehty samanaikaisesti kuin vuoden 1990 yleissopimus.

II Allekirjoittaessaan sopimuksen Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon ovat liittyneet Italian tasavalta 27 päivänä marraskuuta 1990, Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta 25 päivänä kesäkuuta 1991, Helleenien tasavalta 6 päivänä marraskuuta 1992 ja Itävallan tasavalta 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyillä sopimuksilla, sopimuspuolet ovat hyväksyneet seuraavat julistukset:

1. Yhteinen julistus liittymissopimuksen 6 artiklasta

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen ennen liittymissopimuksen voimaantuloa kaikki seikat, jotka saattavat vaikuttaa vuoden 1990 yleissopimuksen soveltamisalaan ja liittymissopimuksen voimaansaattamiseen.

Liittymissopimusta sovelletaan vuoden 1990 yleissopimuksen jo voimaan saattaneiden valtioiden ja Ruotsin kuningaskunnan välillä, kun vuoden 1990 yleissopimuksen soveltamisen edellytykset on täytetty kaikissa näissä valtioissa ja kun tarkastukset ulkorajoilla ovat toiminnassa.

Suhteessa kaikkiin muihin valtioihin liittymissopimusta sovelletaan, kun kaikki vuoden 1990 yleissopimuksen soveltamisen edellytykset on täytetty kyseisessä valtiossa ja kun tarkastukset ulkorajoilla ovat toiminnassa.

2. Yhteinen julistus vuoden 1990 yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohdasta

Sopimuspuolet toteavat, että allekirjoitettaessa sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä vuoden 1990 yleissopimuksen osapuoleksi kyseisen yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa mainittuina yhteisinä viisumimääräyksinä pidetään sanotun yleissopimuksen osapuolten 19 päivästä kesäkuuta 1990 alkaen soveltamia yhteisiä viisumimääräyksiä.

3. Yhteinen julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdystä, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevasta yleissopimuksesta

Vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot vahvistavat, että kyseisen yleissopimuksen mukaisessa yhteistyössä sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Dublinissa 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 4 kohtaa sekä Schengenin yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden tekemiä, yleissopimukseen liitettyjä julistuksia.

III Sopimuspuolet ottavat huomioon Ruotsin kuningaskunnan antaman julistuksen Italian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Helleenien tasavallan ja Itävallan tasavallan liittymissopimuksista.

Ruotsin kuningaskunnan hallitus ottaa huomioon Italian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan, Helleenien tasavallan ja Itävallan tasavallan 27 päivänä marraskuuta 1990, 25 päivänä kesäkuuta 1991, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehtyjen liittymissopimusten sekä sanottuihin sopimuksiin liitettyjen päätösasiakirjojen ja julistusten sisällön.

Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen edellä mainituista asiakirjoista Ruotsin kuningaskunnan hallitukselle.

Ruotsin kuningaskunnan julistus Tanskan kuningaskunnan ja Suomen tasavallan liittymissopimuksista vuoden 1990 yleissopimukseen

Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen Ruotsin kuningaskunta ottaa huomioon Tanskan kuningaskunnan ja Suomen tasavallan liittymistä vuoden 1990 yleissopimukseen koskevien sopimusten sisällön ja niihin liitettyjen päätösasiakirjojen ja julistusten sisällön.

Tehty Luxemburgissa yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi yhtenä kappaleena espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin ja saksan kielellä, jotka kaikki kahdeksan tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset. Päätösasiakirja talletetaan Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen arkistoon, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille sopimuspuolille.

Belgian kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012001.TIF">

Saksan liittotasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012002.TIF">

Helleenien tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012101.TIF">

Espanjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012102.TIF">

Ranskan tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012103.TIF">

Italian tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012104.TIF">

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012105.TIF">

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012106.TIF">

Itävallan tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012201.TIF">

Portugalin tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012202.TIF">

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2000239FI.012203.TIF">

MINISTERIEN JA VALTIOSIHTEERIEN JULISTUS

Joulukuun 19 päivänä 1996 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan ja Portugalin tasavallan hallitusten edustajat allekirjoittivat Luxemburgissa sopimuksen Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta, Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta, Helleenien tasavalta ja Itävallan tasavalta ovat liittyneet 27 päivänä marraskuuta 1990, 25 päivänä kesäkuuta 1991, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 28 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyillä sopimuksilla.

He totesivat, että Ruotsin kuningaskunnan hallituksen edustaja on hyväksynyt julistuksen, jonka Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan hallituksia edustaneet ministerit ja valtiosihteerit ovat antaneet Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990, sekä samana päivänä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tehdyn päätöksen, jotka myös Italian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Helleenien tasavallan ja Itävallan tasavallan hallitukset ovat hyväksyneet.

Top