Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998D0010

Schengenin säännöstö - Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, sopimuspuolten yhteistyöstä karkotettaessa ulkomaalaisia lentoteitse (SCH/Com-ex (98) 10)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 193–195 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2003; Kumoaja 32003L0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/10(3)/oj

41998D0010

Schengenin säännöstö - Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, sopimuspuolten yhteistyöstä karkotettaessa ulkomaalaisia lentoteitse (SCH/Com-ex (98) 10)

Virallinen lehti nro L 239 , 22/09/2000 s. 0193 - 0195


TOIMEENPANEVAN KOMITEAN PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998,

sopimuspuolten yhteistyöstä karkotettaessa ulkomaalaisia lentoteitse

(SCH/Com-ex (98) 10)

TOIMEENPANEVA KOMITEA, joka

ottaa huomioon Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 132 artiklan,

ottaa huomioon kyseisen yleissopimuksen 23 artiklan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Hyväksytään tähän päätökseen liitetty asiakirja SCH/II-Read (97) 5 rev 5 sopimuspuolten yhteistyöstä karkotettaessa ulkomaalaisia lentoteitse. Kyseisiä periaatteita sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona tämä päätös on tehty.

Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 1998.

Puheenjohtaja

J. Vande Lanotte

PUHEENJOHTAJAVALTIO ITÄVALLAN NOOTTI

SCH/II-Read (97) 5 rev 5

ASIA: SOPIMUSPUOLTEN YHTEISTYÖ KARKOTETTAESSA ULKOMAALAISIA LENTOTEITSE

Puheenjohtajavaltio Portugali, joka

ottaa huomioon, että kaikkien sopimuspuolten osoittama yhteistyöhalukkuus on kirjattava tehokkaaksi määritelmäksi, jotta Schengenin sopimusalueelta karkottamisessa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista voidaan helpottaa,

on tietoinen siitä, että vapaan henkilöliikenteen yhteisen alueen olemassaolo edellyttää väistämättä, että rajavalvonnasta ja ulkomaalaislain soveltamisesta vastaavien viranomaisten on toimittava tarvittaessa yhteistyössä,

toteaa, että sopimuspuolet ovat kohdanneet vaikeuksia karkottaessaan toisten sopimuspuolten alueiden kautta matkustavia ulkomaalaisia,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 30 päivänä marraskuuta 1992 antaman suosituksen, joka koskee karkotukseen liittyvää kauttakulkua varten myönnettävän asiakirjan käyttöönottoa, ja

ehdottaa, että kaikki sopimuspuolet käyttäisivät yhtenäistä asiakirjaa, jolla esitetään pyyntö ulkomaalaisten karkotuksen vuoksi tarvittavan kauttakulkuluvan saamiseksi (ks. liitteenä oleva malli).

Karkotukseen liittyvän kauttakulun helpottamista koskeva pyyntö

Nyt hyväksyttäväksi esitetyn mallin käytössä sovellettaisiin seuraavia yleisiä ehtoja ja tavoitteita:

- Kauttakulun helpottamista koskeva pyyntö on toimitettava kauttakulkuvaltion viranomaiselle mahdollisimman pian, periaatteessa kuitenkin vähintään kaksi päivää aikaisemmin, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä tapauksia.

- Pyynnön on sisällettävä Schengen-alueelta karkotettavasta/karkotettavista henkilöstä/henkilöistä kaikki perustiedot, eli henkilöllisyys, määräpaikka, käytettävä matkustusasiakirja ja lentoa koskevat tiedot sekä saattajien henkilöllisyys ja tieto saapumispäivästä ja ajankohdasta pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lentoasemalle.

- Kaikki näin laaditun pyynnön saaneet sopimuspuolet sitoutuvat toimittamaan hyväksyttyä kauttakulkua koskevat tiedot toimivaltaisille viranomaisille rajanylityspaikoilla, joiden kautta kauttakulku tapahtuu, niin että sitä voidaan helpottaa tehokkaasti.

- Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on kauttakulun helpottamiseen kuuluttava - muiden varotoimenpiteiden lisäksi ja aina kun karkotustoimenpiteen kitkaton toteuttaminen sitä edellyttää - saapumisajankohdasta alkaen pyynnön vastaanottaneen valtion rajavalvontaviranomaisten edustajan suorittama saattaminen, tämän välineiden käyttäminen ja mahdolliset yhteydet lentoaseman muiden edustajien kanssa.

- Pyyntö voidaan hylätä erityisesti silloin, jos kauttakulun ennakoitu kesto ylittää pyynnön vastaanottaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisen enimmäisajan.

- Sopimuspuolet sitoutuvat toimittamaan toisilleen tiedot niistä toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyshenkilöistä, joille pyynnöt on osoitettava.

LIITE

>PIC FILE= "L_2000239FI.019502.EPS">

Top