EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023Y0119(01)

Hrvatska narodna bankan ja Euroopan keskuspankin välinen Sopimus annettu 30 päivänä joulukuuta 2022, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Hrvatska narodna bankaa 2023/C 18/01

OJ C 18, 19.1.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

19.1.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 18/1


Hrvatska narodna bankan ja Euroopan keskuspankin välinen SOPIMUS

annettu 30 päivänä joulukuuta 2022,

saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Hrvatska narodna bankaa

(2023/C 18/01)

TÄMÄN 30 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2022 TEHDYN SOPIMUKSEN OSAPUOLET

(1)

Hrvatska narodna banka ja

(2)

Euroopan keskuspankki (EKP)

(jäljempänä ’osapuolet’)

katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) (1) 3 artiklan 1 kohdan mukaan niiden valuuttavarantojen yhteenlaskettu määrä euroina, jotka Hrvatska narodna bankan on Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 48.1 artiklan mukaisesti siirrettävä Euroopan keskuspankille (EKP) 1 päivänä tammikuuta 2023, on 639 849 638,12 euroa.

(2)

EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan ja päätöksen EKP/ 2023/135 (EKP/2022/51) 4 artiklan 1 kohdan mukaan EKP:llä on 1 päivästä tammikuuta 2023 alkaen velvoite hyvittää Hrvatska narodna bankaa euromääräisellä saatavalla, jonka määrä vastaa Hrvatska narodna bankan yhteenlaskettua euromääräistä osuutta valuuttavarannosta, ellei kyseisen päätöksen 3 artiklan täsmennyksistä muuta johdu. EKP ja Hrvatska narodna banka sopivat, että Hrvatska narodna bankan saatava on 327 152 181,93 euroa sen varmistamiseksi, että Hrvatska narodna bankan saatavan määrä euroina suhteessa niiden saatavien yhteismäärään euroina, joilla on hyvitetty muita euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja (jäljempänä ’muut kansalliset keskuspankit’), vastaa sen painoarvon, joka Hrvatska narodna bankalla on EKP:n pääoman merkintään sovellettavassa jakoperusteessa, ja sen yhteenlasketun painoarvon, joka muilla rahaliittoon osallistuvilla kansallisilla keskuspankeilla on tässä jakoperusteessa, välistä suhdetta.

(3)

Johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa mainittujen määrien välinen ero johtuu a) EKPJ:n perussäännön 48.1 artiklassa tarkoitettujen ”kulloinkin voimassa olevien valuuttakurssien” soveltamisesta niiden valuuttavarantosaamisten arvoon, jotka Hrvatska narodna banka on jo siirtänyt EKPJ:n perussäännön 30.1 artiklan mukaisesti ja b) muiden kansallisten keskuspankkien hallussa oleviin, perussäännön 30.3 artiklassa tarkoitettuihin saataviin kohdistuvista vaikutuksista, jotka perustuvat EKP:n pääoman jakoperusteen tarkistamiseen 1 päivänä tammikuuta 2004 (2), 1 päivänä tammikuuta 2009 (3), 1 päivänä tammikuuta 2014 (4), 1 päivänä tammikuuta 2019 (5) ja 1 päivänä helmikuuta 2020 (6) EKPJ:n perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti sekä EKP:n jakoperusteen mukauttamiseen 1 päivänä toukokuuta 2004 (7), 1 päivänä tammikuuta 2007 (8) ja 1 päivänä heinäkuuta 2013 (9) EKPJ:n perussäännön 48.3 artiklan mukaisesti.

(4)

EKP ja Hrvatska narodna banka sopivat edellä mainitun eron osalta, että Hrvatska narodna bankan saatavaa voidaan vähentää kuittaamalla sitä määrällä, joka Hrvatska narodna bankan on maksettava EKP:n varanto- ja varausosuutena EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan ja päätöksen EKP/ 2023/135 (EKP/2022/51) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mikäli Hrvatska narodna bankan saatava on suurempi kuin 327 152 181,93 euroa.

(5)

EKP:n ja Hrvatska narodna bankan tulisi sopia muista menettelyyn liittyvistä näkökohdista Hrvatska narodna bankan saatavan hyvittämiseksi ottaen huomioon, että valuuttakurssivaihteluista riippuen voi olla tarpeen pikemminkin lisätä saatavaa kuin vähentää sitä johdanto-osan toisessa kappaleessa mainittuun määrään.

(6)

EKP:n neuvosto on EKPJ:n perussäännön 10.3 artiklan ja siinä määrätyn menettelyn mukaisesti hyväksynyt, että EKP tekee tämän sopimuksen, joka koskee EKPJ:n perussäännön 30 artiklan nojalla tehtävää päätöstä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hrvatska narodna bankan saatavan hyvittämistä koskeva menettely

1.   Jos sen saatavan määrä, joka EKP:n on hyvitettävä Hrvatska narodna bankalle EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan ja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti (jäljempänä ’saatava’), on suurempi kuin 327 152 181,93 euroa jonakin niistä suorituspäivistä, jolloin EKP vastaanottaa Hrvatska narodna bankalta valuuttavarantoja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 3 artiklan mukaisesti, saatavan määrää vähennetään kyseisestä päivästä alkavin vaikutuksin 327 152 181,93 euroon. Tämä vähennys tehdään kuittaamalla saatava sitä määrää vastaan, joka Hrvatska narodna bankan on maksettava EKP:n vararahasto- ja varausosuuksina 1 päivänä tammikuuta 2023 EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaisesti ja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kuitattua määrää käsitellään EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan ja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksettavien EKP:n vararahasto- ja varausosuuden ennakkomaksuna, joka katsotaan tehdyksi päivänä, jolloin kuittaus tapahtuu.

2.   Jos määrä, joka Hrvatska narodna bankan on maksettava osuutena EKP:n vararahastoon ja varauksiin EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan ja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on pienempi kuin Hrvatska narodna bankan saatavan määrän ja 327 152 181,93 euron erotus, saatavan määrä vähennetään 327 152 181,93 euroon a) kuittaamalla 1 kohdan mukaisesti ja b) siten, että EKP maksaa Hrvatska narodna bankalle tällaisen kuittauksen jälkeen jäävää vajetta vastaavan määrän euroina. Määrä, joka EKP:n on tämän kohdan nojalla maksettava, erääntyy 1 päivänä tammikuuta 2023. EKP antaa viipymättä määräyksen kyseisen määrän ja sille kertyneen nettomääräisen koron siirtämiseksi euromääräisiä maksuja keskuspankkirahassa käsittelevän Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) välityksellä. Kertynyt korko lasketaan päiväkohtaisesti käyttämällä todelliset päivät/360 -laskentamenetelmää ja korkoa, joka on sama kuin eurojärjestelmän viimeisimmässä perusrahoitusoperaatiossaan käyttämä marginaalikorko.

3.   Jos Hrvatska narodna bankan saatava on pienempi kuin 327 152 181,93 euroa päivänä, jolloin EKP saa Hrvatska narodna bankalta valuuttavarantoja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 3 artiklan mukaisesti, saatavan määrää korotetaan kyseisenä päivänä 327 152 181,93 euroon, ja Hrvatska narodna banka maksaa EKP:lle kyseistä erotusta vastaavan määrän euroina. Määrä, joka Hrvatska narodna bankan on maksettava tämän kohdan nojalla, erääntyy 1 päivänä tammikuuta 2023, ja se on maksettava viimeisenä päivänä, jolloin EKP saa Hrvatska narodna bankalta valuuttavarantoja päätöksen (EU) 2023/135 (EKP/2022/51) 3 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Loppumääräykset

1.   Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

2.   Tämä sopimus on tehty 30 päivänä joulukuuta 2022 kahtena alkuperäiskappaleena englannin kielellä ja osapuolten asianmukaisesti valtuutettujen edustajien allekirjoittamana. Kumpikin sopimuksen osapuoli saa sopimuskappaleen.

Hrvatska narodna bankan puolesta

Boris VUJČIĆ

Pääjohtaja

Euroopan keskuspankin puolesta

Christine LAGARDE

EKP:n puheenjohtaja


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2023/135, annettu 30 päivänä joulukuuta 2022, Hrvatska narodna bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2022/51) (EUVL L 17, 19.1.2023, s. 94).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2003/17, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 27).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2008/23, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 21, 24.1.2009, s. 66).

(4)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/28, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 16, 21.1.2014, s. 53).

(5)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27) (EUVL L 9, 11.1.2019, s. 178).

(6)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta (EKP/2020/3) (EUVL L 27 I, 1.2.2020, s. 4).

(7)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2004/5, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2004, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 205, 9.6.2004, s. 5).

(8)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2006/21, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL L 24, 31.1.2007, s. 1).

(9)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2013/17, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EUVL 187, 6.7.2013, s. 15).


Top