EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1089

Neuvoston asetus (EU) 2023/1089, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

ST/7487/2023/INIT

OJ L 146, 6.6.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1089/oj

6.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/1089,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2023,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(2)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä kesäkuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/1094 (3), jolla yhtä luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon merkitsemisen perustetta muutettiin niin, että siihen voidaan sisällyttää Venäjällä toimivia johtavia liike-elämän edustajia ja heidän perheenjäseniään tai muita heistä hyötyviä luonnollisia henkilöitä sekä liike-elämän edustajia, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän Federaation hallitukselle.

(3)

Kyseinen muutos kuuluu perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että sitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 3 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Venäjällä toimivat johtavat liike-elämän edustajat ja heidän perheenjäsenensä tai muut heistä hyötyvät luonnolliset henkilöt taikka liike-elämän edustajat, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta; tai”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 20.


Top