EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1071

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1071, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 tiettyjen liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman hyväksymisestä tai hyväksynnän peruuttamisesta tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä tiettyjen luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/3446

EUVL L 143, 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

2.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/105


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1071,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 tiettyjen liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman hyväksymisestä tai hyväksynnän peruuttamisesta tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä tiettyjen luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan ja 42 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan sen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetteloituja tauteja koskevat tautikohtaiset säännöt ja säädetään siitä, miten kyseisiä sääntöjä on sovellettava luetteloitujen tautien eri luokkiin. Asetuksessa (EU) 2016/429 säädetään, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia pakollisia hävittämisohjelmia ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia valinnaisia hävittämisohjelmia ja että tällaiset ohjelmat edellyttävät komission hyväksyntää. Mainitussa asetuksessa säädetään myös jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaata asemaa koskevasta komission hyväksynnästä tai sen peruuttamisesta kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen luetteloitujen tautien osalta.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/689 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429, ja siinä vahvistetaan jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman myöntämistä, säilyttämistä ja väliaikaista tai kokonaan tapahtuvaa peruuttamista koskevat kriteerit sekä jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden pakollisten tai valinnaisten hävittämisohjelmien hyväksyntää koskevat vaatimukset.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/620 (3) vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja luetteloituja eläintauteja koskevat täytäntöönpanosäännöt siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaasta asemasta ja rokottamattomuusstatuksesta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä. Sen liitteissä luetellaan erityisesti jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet tai lokerot, joilla on taudista vapaa asema, sekä olemassa olevat hyväksytyt pakolliset tai valinnaiset hävittämisohjelmat. Tiettyjen tautien epidemiologisen tilanteen muuttumisen vuoksi on tarpeen muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 tiettyjä liitteitä, jotta voidaan sisällyttää luetteloihin uudet taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet ja poistaa luetteloista vyöhykkeet, joilla on vahvistettu taudinpurkauksia tai joilla taudista vapaan aseman säilyttämistä koskevat edellytykset eivät enää täyty, sekä hyväksyä tietyt komissiolle toimitetut pakolliset tai valinnaiset hävittämisohjelmat.

(4)

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan, Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan (Mycobacterium bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) (MTBC), raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan (RABV), naudan tarttuvan leukoosin (EBL), naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV), Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttaman tartunnan (ADV), naudan virusripulin (BVD) ja bluetongue-viruksen aiheuttaman tartunnan (serotyypit 1–24) (BTV) osalta useat jäsenvaltiot ovat hiljattain hakeneet komissiolta taudista vapaan aseman myöntämistä tai pakollisten tai valinnaisten hävittämisohjelmien hyväksymistä alueensa tietyille vyöhykkeille. Lisäksi useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet RABV-tartunnan ja BTV-tartunnan taudinpurkauksista, jotka on myös otettava huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 tietyissä liitteissä.

(5)

Italia ja Portugali ovat toimittaneet komissiolle nautaeläinten Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 säädetyt taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät Italiassa Basilicatan alueella Materan maakunnassa sekä Portugalissa Santarémin ja Setúbalin piireissä. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisten hakemusten on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit. Sen vuoksi kyseiset vyöhykkeet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä I olevan I osan 1 luvun luetteloon vyöhykkeinä, joilla on taudista vapaa asema nautaeläinten Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta.

(6)

Ranska ja Italia ovat toimittaneet komissiolle lammas- ja vuohieläinten Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 säädetyt taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät Ranskan merentakaisilla alueilla Guayanassa, Guadaloupessa, Martiniquessa, Mayottessa ja Réunionissa sekä Italiassa Campanian alueella Napolin ja Salernon maakunnissa. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisten hakemusten on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit. Sen vuoksi kyseiset vyöhykkeet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä I olevan I osan 2 luvun luetteloon vyöhykkeinä, joilla on taudista vapaa asema lammas- ja vuohieläinten Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta.

(7)

Italia ja Espanja ovat toimittaneet komissiolle MTBC-tartunnan osalta tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetut taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät MTBC-tartunnan osalta Italiassa Calabrian alueella Catanzaron maakunnassa, Campanian alueella Napolin maakunnassa, Apulian alueella Barletta-Andria-Tranin, Brindisin ja Leccen maakunnissa ja Sardinian alueella Koillis-Sardinian maakunnassa sekä Espanjassa Kastilia ja Leónin itsehallintoalueella Burgosin, Leónin ja Valladolidin maakunnissa. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisten hakemusten on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit MTBC-tartunnan osalta. Sen vuoksi kyseiset vyöhykkeet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä II olevaan I osaan vyöhykkeinä, joilla on taudista vapaa asema MTBC-tartunnan osalta.

(8)

Portugali on toimittanut EBL:n osalta komissiolle tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetut taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät EBL:n osalta Porton piirissä. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisen hakemuksen on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit EBL:n osalta. Sen vuoksi kyseinen vyöhyke olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä IV olevaan I osaan vyöhykkeenä, jolla on taudista vapaa asema EBL:n osalta.

(9)

Slovakia on toimittanut komissiolle IBR/IPV-tartunnan osalta hakemuksen valinnaisen hävittämisohjelman hyväksymiseksi vyöhykkeelle, joka käsittää Bratislavan, Košicen, Prešovin, Trnavan ja Žilinan alueet. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisen hakemuksen on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 2 luvussa vahvistetut hävittämisohjelmien hyväksymistä koskevat kriteerit IBR/IPV-tartunnan osalta. Sen vuoksi kyseinen vyöhyke olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä V olevaan II osaan vyöhykkeenä, jolla on hyväksytty IBR/IPV:n hävittämisohjelma.

(10)

Puola on toimittanut komissiolle ADV-tartunnan osalta tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 vahvistetut taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät ADV-tartunnan osalta kaikilla alueilla, jotka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VI olevassa II osassa alueina, joilla on hyväksytty hävittämisohjelma. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisen hakemuksen on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit ADV-tartunnan osalta. Sen vuoksi kyseiset vyöhykkeet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VI olevaan I osaan vyöhykkeinä, joilla on taudista vapaa asema ADV-tartunnan osalta.

(11)

Saksa on toimittanut komissiolle BVD:n osalta tietoja, jotka osoittavat, että delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 säädetyt taudista vapaan aseman tunnustamista koskevat edellytykset täyttyvät BVD:n osalta Baijerin osavaltiossa Schwabenin hallintopiirissä (Regierungsbezirk) Augsburgin ja Ostallgäun alueilla. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisen hakemuksen on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit BVD:n osalta. Sen vuoksi kyseiset vyöhykkeet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VII olevaan I osaan vyöhykkeinä, joilla on taudista vapaa asema BVD:n osalta.

(12)

Lisäksi Saksa on BVD:n osalta ilmoittanut komissiolle, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VII olevassa I osassa mainitut Baijerin osavaltiossa sijaitsevat vyöhykkeet, joilla on BVD:tä koskeva taudista vapaa asema, eli hallintopiirit Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken ja Unterfranken, olisi saatettava ajan tasalle. Näiden vyöhykkeiden koko alue on vapaa BVD:stä, toisin kuin hallintopiiri Niederbayern, jossa BVD:tä esiintyy edelleen joissakin kyseisen alueen osissa. Sen vuoksi ei ole tarpeen mainita hallintopiirien Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken ja Unterfranken kohdalla lueteltuja pienempiä yksiköitä, kuten kaupunkeja ja piirikuntia (Landkreis), ja ne olisi poistettava. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VII olevaa I osaa olisi muutettava.

(13)

Slovakia on ilmoittanut komissiolle useista RABV-tartunnan taudinpurkauksista, joita esiintyy Prešovin hallintoalueella (kraj Prešovský) Humennén, Medzilaborcen, Sninan, Stropkovin, Svidnikin ja Vranov nad Topl’oun alueilla ja Košicen hallintoalueella (kraj Košický) Michalovcen, Sobrancen ja Trebišovin alueilla. Koska Slovakian koko alueella on taudista vapaa asema RABV-tartunnan osalta ja se sisältyy täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä III olevan I osan luetteloon, kyseisten alueiden taudista vapaa asema olisi peruutettava ja Slovakiaa koskevaa kohtaa kyseisessä luettelossa olisi muutettava.

(14)

Slovakia on myös toimittanut komissiolle RABV-tartunnan osalta hakemuksen pakollisen hävittämisohjelman hyväksymiseksi vyöhykkeelle, joka käsittää Prešovin hallintoalueella (kraj Prešovský) Humennén, Medzilaborcen, Sninan, Stropkovin, Svidnikin ja Vranov nad Topl’oun alueet sekä Košicen hallintoalueella (kraj Košický) Michalovcen, Sobrancen ja Trebišovin alueet. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisen hakemuksen on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 2 luvussa vahvistetut hävittämisohjelmien hyväksymistä koskevat kriteerit RABV-tartunnan osalta. Sen vuoksi kyseinen vyöhyke olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä III olevaan II osaan vyöhykkeenä, jolla on hyväksytty RABV-tartunnan hävittämisohjelma.

(15)

Belgia ja Saksa ovat toimittaneet komissiolle BTV-tartunnan osalta tietoja, jotka osoittavat, että edellytykset taudista vapaan aseman tunnustamiseksi BTV-tartunnan osalta täyttyvät Belgian koko alueella ja Saksassa Rheinland-Pfalzin osavaltiossa Bernkastel-Wittlichin, Eifelkreis Bitburg-Prümin, Trierin, Trier-Saarburgin ja Vulkaneifelin piirikunnissa. Komission tekemän arvioinnin perusteella kyseisten hakemusten on osoitettu täyttävän delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvussa vahvistetut taudista vapaan aseman myöntämistä koskevat kriteerit BTV-tartunnan osalta. Sen vuoksi Belgia olisi lueteltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VIII olevassa I osassa ja kyseinen Rheinland-Pfalzin osavaltiossa sijaitseva vyöhyke olisi lisättävä siinä jo lueteltuun Saksan alueeseen taudista vapaina alueina BTV-tartunnan osalta.

(16)

Espanja on ilmoittanut komissiolle Galician itsehallintoalueella Ourensen ja Pontevedran maakunnissa esiintyvistä BTV:n serotyypin 4 aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksista, jotka vaikuttavat myös ympäröiviin Lugon maakunnassa sijaitseviin Sarrian, Chantadan ja Terra de Lemos-Quirogan alueisiin sekä Kastilia ja Leónin itsehallintoalueella Zamoran maakunnassa sijaitseviin Alcañicesin ja Puebla de Sanabrian alueisiin. Koska kyseisillä alueilla on taudista vapaa asema ja ne sisältyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VIII olevan I osan luetteloon, niiden taudista vapaa asema BTV-tartunnan osalta olisi peruutettava ja kyseisessä luettelossa olevaa Espanjaa koskevaa kohtaa olisi muutettava.

(17)

Espanja on BTV-tartunnan osalta ilmoittanut komissiolle myös, että se on laajentanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VIII olevassa II osassa luetellun vyöhykkeen osalta jo hyväksytyn valinnaisen hävittämisohjelman alueellista soveltamisalaa lisäämällä siihen vyöhykkeen, joka käsittää Ourensen ja Pontevedran maakunnat, useita Galician itsehallintoalueella Lugon maakunnassa sijaitsevia alueita, useita Kastilia-La Manchan itsehallintoalueella Toledon maakunnassa sijaitsevia alueita, Kastilia ja Leónin itsehallintoalueella Salamancan maakunnan ja useita Ávilan ja Zamoran maakunnissa sijaitsevia alueita sekä useita Madridin itsehallintoalueen alueita. Sen vuoksi kyseinen vyöhyke olisi lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteessä VIII olevassa II osassa olevaan Espanjaa koskevaan kohtaan vyöhykkeenä, jolla on hyväksytty BTV-tartunnan hävittämisohjelma.

(18)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteitä I–VIII olisi muutettava.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteet I–VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 211).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (EUVL L 131, 16.4.2021, s. 78).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 liitteet I–VIII seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan I osan 1 luku seuraavasti:

i)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

ii)

Korvataan Portugalia koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Portugali

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira”

b)

Muutetaan I osan 2 luku seuraavasti:

i)

Korvataan Ranskaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Ranska

Koko alue”

ii)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

c)

Muutetaan II osan 1 luku seuraavasti:

i)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia”

ii)

Korvataan Portugalia koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Portugali

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel”

d)

Korvataan II osan 2 luvussa Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Avellino

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan I osa seuraavasti:

i)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro

Regione Campania: Provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto”

ii)

Korvataan Espanjaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Espanja

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Burgosin, Leónin ja Valladolidin maakunta

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”

b)

Muutetaan II osa seuraavasti:

i)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Italia

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sardegna: Città metropolitana di Sassari

Regione Sicilia”

ii)

Korvataan Espanjaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: seuraavat maakunnat: Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan I osassa Slovakiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Slovakia

”Koko alue, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

Prešovin hallintoalueella (kraj Prešovský) Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou

Košicen hallintoalueella (kraj Košický) Michalovce, Sobrance, Trebišov”

b)

Lisätään II osaan Slovakiaa koskeva kohta Romaniaa koskevan kohdan jälkeen seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Slovakia

Prešovin hallintoalueella (kraj Prešovský) seuraavat alueet: Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou

Košicen hallintoalueella (kraj Košický) seuraavat alueet: Michalovce, Sobrance, Trebišov”

4)

Korvataan liitteessä IV olevassa I osassa Portugalia koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Portugali

Koko alue, lukuun ottamatta aluetta Região Autónoma da Madeira”

5)

Lisätään liitteessä V olevaan II osaan Slovakiaa koskeva kohta Luxemburgia koskevan kohdan jälkeen seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

”Slovakia

Kraj Bratislava

Kraj Košice

Kraj Prešov

Kraj Trnava

Kraj Žilina

5. kesäkuuta 2023”

6)

Muutetaan liite VI seuraavasti

a)

Korvataan I osassa Puolaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Puola

Koko alue”

b)

Poistetaan II osasta Puolaa koskeva kohta;

7)

Muutetaan liite VII seuraavasti:

a)

Korvataan I osassa Saksaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Saksa

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen,

Regierungsbezirk Mittelfranken

Regierungsbezirk Oberfranken

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Unterfranken

Regierungsbezirk Schwaben

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen”

b)

Korvataan II osassa Saksaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

”Saksa

Bundesland Bayern:

Seuraavat kaupungit ja piirikunnat hallintopiirissä Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21. helmikuuta 2022”

8)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Muutetaan I osa seuraavasti:

i)

Lisätään Belgiaa koskeva kohta ennen Tšekkiä koskevaa kohtaa seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Belgia

Koko alue”

ii)

Korvataan Saksaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Saksa

Koko alue”

iii)

Korvataan Espanjaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio

Alue

”Espanja

Comunidad Autónoma de Andalucía: Almerían maakunta

Granadan maakunta, seuraavat alueet: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

Ciudad Realin maakunnassa Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena

Toledon maakunnassa Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

Salamancan maakunta

Ávilan maakunnassa Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Zamoran maakunnassa Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

Orensen maakunta

Pontevedran maakunta

Lugon maakunnassa Sarria, Chantada ja Terra de Lemos-Quiroga

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid, lukuun ottamatta seuraavia alueita:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia”

b)

Korvataan II osa seuraavasti:

”II OSA

Jäsenvaltiot tai niiden vyöhykkeet, joilla on hyväksytty BTV:n aiheuttaman tartunnan hävittämisohjelma

Jäsenvaltio

Alue

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ensimmäisen hyväksynnän päivä

Espanja

Communidad Autónoma de Andalucía:

Cádizin, Córdoban, Huelvan, Jáénin, Málagan ja Sevillan maakunnat

Granadan maakunta: Motril (Costa de Granada)

Communidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Ciudad Realin maakunta, seuraavat alueet: Almadén, Almodóvar del Campo ja Piedrabuena

Toledon maakunta, seuraavat alueet: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

Salamancan maakunta

Ávilan maakunta, seuraavat alueet: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Zamoran maakunta, seuraavat alueet: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

Communidad Autónoma de Extremadura

Communidad Autónoma de Galicia:

Orensen maakunta

Pontevedran maakunta

Lugon maakunnassa Sarria, Chantada ja Terra de Lemos-Quiroga

Communidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, seuraavat alueet:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21. helmikuuta 2022”


Top