EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0806

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/806, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

ST/7781/2023/INIT

EUVL L 101, 14.4.2023, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/806/oj

14.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/806,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2023,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvosto on saanut uutta tietoa tietyistä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteen I luetteloon merkityistä henkilöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseisten tietojen perusteella olisi saatettava ajan tasalle 35:tä henkilöä koskevat tiedot.

(3)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I ”Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” olevat merkinnät 92, 720, 723, 728, 879, 1172, 1348, 1349–1359, 1361–1364 ja 1366–1378 seuraavasti:

 

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Sukupuoli: mies

Syntymäaika: 15.12.1951

Syntymäpaikka: Leningrad, entinen Neuvostoliitto (nykyinen Pietari, Venäjän federaatio)

Arkadi Rotenberg on merkittävä venäläinen liikemies, jolla on läheiset henkilökohtaiset suhteet presidentti Putiniin. Maaliskuusta 2014 lähtien Rotenberg tai hänen yhtiönsä ovat saaneet valtiolta sopimuksia yhteensä yli 7 miljardin dollarin arvosta. Vuonna 2015 Rotenberg oli sopimusten arvon perusteella vuosittaisen julkisten hankintasopimusten luettelon kärjessä Venäjän hallituksen myönnettyä hänelle sopimuksia 555 miljardin ruplan arvosta. Monet näistä sopimuksista myönnettiin ilman muodollista tarjouskilpailumenettelyä. Pääministeri Dmitri Medvedev allekirjoitti 30. tammikuuta 2015 asetuksen, jonka nojalla Rotenbergin Stroygazmontazh-yhtiö sai valtiolta sopimuksen Kertšin sillan rakentamiseksi Venäjältä laittomasti liitettyyn ”Krimin autonomiseen tasavaltaan”.

Näiden sopimusten kautta hän on hyötynyt taloudellisesti niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan itäosan vakauden horjuttamisesta.

Hän on Stroygazmontazh-yhtiön entinen omistaja; kyseinen yhtiö on saanut valtiolta sopimuksen Kertšin sillan rakentamiseksi Venäjältä laittomasti liitettyyn ”Krimin autonomiseen tasavaltaan”, mikä lujittaa alueen integrointia Venäjän federaatioon ja näin ollen heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta. Stroygazmontazh-yhtiö sai niin ikään tammikuussa 2017 valtiolta 17 miljardin ruplan sopimuksen rautatielinjan rakentamiseksi Kertšin sillalle, mikä heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

Rotenberg omistaa yhtiöt Mostotrest ja Stroygazmontazh-Most, jotka kumpikin on merkitty luetteloon Ukrainan suvereniteettia heikentävien toimiensa vuoksi (tässä liitteessä olevat yhteisöt nro 43 ja 46). Vuonna 2019 Rotenberg myi kaasuputkien rakentamiseen erikoistuneen Stroygazmontazh-yhtiön.

Osallistumisesta Kertšin sillan rakentamiseen hänelle myönnettiin arvonimi ”Venäjän federaation työn sankari” maaliskuussa 2020.

Hän on Prosveštšenije-kustantamon hallituksen puheenjohtaja; kyseinen kustantamo toteutti etenkin ”Venäjän lapsille: osoite Krim” -hankkeen, joka on PR-kampanja, jonka tarkoituksena oli saada krimiläiset lapset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat nyt Venäjällä asuvia Venäjän kansalaisia, ja joka tuki siten Venäjän hallituksen politiikkaa Krimin integroimiseksi Venäjään.

Arkadi Rotenberg ilmoitti 30. tammikuuta 2021 olevansa Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön tutkimuksessa esille tulevan, Gelendžikissä sijaitsevan ”Putinin palatsin” omistaja.

15.3.2015

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Syntymäaika: 12.10.1982

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: liike-elämän edustaja, Maraton Groupin johtaja ja puheenjohtaja, Magnit-yhtiön johtokunnan jäsen

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Semenovich Vinokurov on venäläinen liike-elämän edustaja, jolla on liiketaloudellisia intressejä elintarvikkeiden vähittäiskaupan, lääketeollisuuden, maatalouden ja infrastruktuurin aloilla. Hän on johtavassa asemassa Maraton Group-sijoitusyhtiössä ja Venäjän suurimmassa elintarvikkeiden vähittäiskauppayhtiössä Magnitissa. Hän omistaa osakkeita myös Demetra Holdingista, joka on yksi Venäjän suurimmista viljan vientiä harjoittavista vilja-alan yrityksistä, ja Venäjä puolestaan on maailman suurin vehnän viejä. Hän on naimisissa Ekaterina Sergeevna Vinokurovan kanssa, joka on Venäjän federaation ulkoministerin Sergei Lavrovin tytär. Hänen isänsä on Semen Vinokurov, joka oli valtion unitaarisen yrityksen ”Capital Pharmacies” johtaja ja jota pidetään yhtenä Venäjän lääketeollisuuden tärkeimmistä yrittäjistä. Alexander Vinokurovilla on näin ollen läheiset yhteydet Venäjän federaation hallitukseen, ja hän toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen kyseiselle hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan alkuvaiheiden jälkeen Alexander Semenovich Vinokurov sekä 36 muuta liike-elämän edustajaa tapasivat 24. helmikuuta 2022 presidentti Vladimir Putinin ja muita Venäjän hallituksen jäseniä keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi se osoittaa hänen olevan yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Tätä tukee myös se, että Alexander Vinokurovilla on läheiset henkilökohtaiset yhteydet ulkoministeri Sergei Lavroviin, joka on vastuussa Venäjän Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyssodasta ja politiikoista, jotka heikentävät tai uhkaavat kyseisen valtion alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Syntymäaika: 18.4.1968

Syntymäpaikka: Minsk, entinen Valko-Venäjän SNT, nykyinen Valko-Venäjä

Asema: JSC UCC Uralchem -yhtiön entinen toimitusjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Dmitry Arkadievich Mazepin on mineraalilannoitteita tuottavan Uralchem-yhtiön merkittävä omistaja ja entinen toimitusjohtaja sekä Uralkalin suurin osakkeenomistaja. Uralchem on venäläinen yhtiö, joka valmistaa useita erilaisia kemiallisia tuotteita, kuten mineraalilannoitteita ja ammoniakkipohjaista kaliumnitraattia. Yhtiö on omien sanojensa mukaan Venäjän suurin ammoniumnitraatin tuottaja sekä toiseksi suurin ammoniakki- ja typpilannoitteiden valmistaja. Venäjän valtio on nimennyt sekä Uralchemin että Uralkalin ”strategiseksi omaisuudeksi”. Dmitry Arkadievich Mazepin toimii näin ollen sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen alkuvaiheiden jälkeen Dmitry Arkadievich Mazepin sekä 36 muuta liike-elämän edustajaa tapasivat 24. helmikuuta 2022 presidentti Vladimir Putinin ja muita Venäjän hallituksen jäseniä keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi se osoittaa hänen olevan yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Joulukuussa 2021 Dmitry Mazepin siirsi Kyprokseen sijoittautuneet holdingyrityksensä Uralchem Holdingin ja siinä määräysvaltaa käyttävän CI-Chemical Investin Venäjän oikeudenkäyttövallan alaisuuteen Kaliningradin alueella sijaitsevan Oktjabrskin saaren erityishallintoalueelle.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Syntymäaika: 6.4.1967

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: Rusagro Groupin hallituksen entinen puheenjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen, kyproslainen

Sukupuoli: mies

Vadim Nikolaevich Moshkovich on venäläinen yrittäjä, jolla on liiketaloudellisia intressejä maataloudessa ja kiinteistökehityksessä. Vuonna 2004 Vadim Moshkovich perusti Rusagro Groupin, joka on merkittävä sianlihan, rasvojen ja sokerin tuottaja ja joka oli vuonna 2021 Venäjän suurin maatalousalan holdingyhtiö. Näin ollen Vadim Nikolaevich Moshkovich toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen alkuvaiheiden jälkeen Vadim Nikolaevich Moshkovich sekä 36 muuta liike-elämän edustajaa tapasivat 24. helmikuuta 2022 presidentti Vladimir Putinin ja muita Venäjän hallituksen jäseniä keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen osoittaa, että hän kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi se osoittaa hänen olevan yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Asema: Vladimir Putinia lähellä oleva oligarkki. Evrazin suuri osakkeenomistaja. Entinen Tšukotkan kuvernööri.

Syntymäaika: 24.10.1966

Syntymäpaikka: Saratov, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: 1 Lipovaja Aleja, Nemtšinovo, Odintsovon alue, Moskova, Venäjä

Lähellä olevat henkilöt: Vladimir Putin

Roman Abramovich on venäläinen oligarkki, jolla on pitkäaikaiset ja läheiset yhteydet Vladimir Putiniin. Hänellä on ollut etuoikeutettu pääsy presidentin luo ja heidän välinen suhteensa on pysynyt erittäin hyvänä. Tämä yhteys Venäjän johtajaan on auttanut häntä ylläpitämään merkittävää omaisuuttaan. Hän on suuri osakkeenomistaja Evraz-teräskonsernissa, joka on yksi Venäjän suurimmista veronmaksajista.

Hän on näin ollen hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös yksi johtavista venäläisistä liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

15.3.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

alias Sandra NIKOLIĆ

(serbiaksi: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Syntymäaika: 21.4.1977

Syntymäpaikka: Belgrad, Serbia

Lähellä oleva henkilö: Andrey Igorevich Melnichenko (aviomies)

Kansalaisuus: serbialainen, kroatialainen

Sukupuoli: nainen

Passin numero: Kroatian passi nro 094949450 (voimassaolon päättymispäivä: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko on venäläisen teollisuusalan toimijan Andrey Igorevich Melnichenkon vaimo. Andrey Igorevich Melnichenko siirsi hänelle 9. maaliskuuta 2022 suuren lannoitetuottajan EuroChem Groupin ja kivihiiliyhtiö SUEK:n tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan aseman.

Aleksandra Melnichenko hyötyy aviomiehensä omaisuudesta ja varallisuudesta. Maaliskuussa 2022 Aleksandra Melnichenko korvasi aviomiehensä Firstline Trustin tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana. Firstline Trustia hallinnoi Linetrust PTC Ltd, joka edustaa EuroChem Groupin tosiasiallista omistajaa.

Näin ollen hän on lähellä johtavaa liike-elämän edustajaa, joka toimii talouden aloilla, jotka tarjoavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä Venäjään ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

1348.

Georgiy Sergeevich STAROSTIN

(Георгий Сергеевич СТАРОСТИН)

Syntymäaika: 1.12.1986

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 771380617804 (Venäjä)

Kapteeni Georgiy Starostin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Starostin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1349.

Sergey Vladimirovich ILIN

(Сергей Владимирович ИЛЬИН)

Syntymäaika: 14.11.1987

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Sergey Ilin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Sergey Ilin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1350.

Yuriy Aleksandrovich NIKONOV

(Юрий Александрович НИКОНОВ)

Syntymäaika: 9.5.1984

Syntymäpaikka: Baku, entinen Neuvostoliitto, nykyinen Azerbaidžan

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 271201003620, 016154160136 (Venäjä)

Kapteeni Yuriy Nikonov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Yuriy Nikonov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1351.

Ekaterina Viktorovna CHUGUNOVA

(Екатерина Викторовна ЧУГУНОВА)

Syntymäaika: 10.3.1991

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 312609219100 (Venäjä)

Luutnantti Ekaterina Chugunova on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Ekaterina Chugunova on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1352.

Igor Alekseevich GROZA

(Игорь Алексеевич ГРОЗА)

Syntymäaika: 2.6.1996

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 261205020910 (Venäjä)

Luutnantti Igor Groza on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Igor Groza on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1353.

Ivan Dmitrievich POPOV

(Иван Дмитриевич ПОПОВ)

Syntymäaika: 17.8.1998

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 280403816493 (Venäjä)

Majuri Ivan Popov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Ivan Popov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1354.

Matvey Andreevich LIYBAVIN

(Матвей Андреевич ЛЫБАВИН)

Syntymäaika: 2.9.1992

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 732610491457 (Venäjä)

Majuri Matvey Liybavin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Matvey Liybavin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1355.

Roman Aleksandrovich KUROCHKIN

(Роман Александрович КУРОЧКИН)

Syntymäaika: 25.2.1985

Syntymäpaikka: Chernyakhovsk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Majuri Roman Kurochkin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Roman Kurochkin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1356.

Dmitri Yuryevich TIKHONOV

(Дмитрий Юрьевич ТИХОНОВ)

Syntymäaika: 26.1.1993

Syntymäpaikka: Lipetsk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 482305758073 (Venäjä)

Vanhempi luutnantti Dmitri Tikhonov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Dmitri Tikhonov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1357.

Nikolay Vladimirovich TARASOV

(Николай Владимирович ТАРАСОВ)

Syntymäaika: 29.8.1985

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 503811568315 (Venäjä)

Vanhempi luutnantti Nikolay Tarasov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Nikolay Tarasov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1358.

Anton Olegovich SHATUN

(Антон Олегович ШАТУН)

Syntymäaika: 12.2.1990

Syntymäpaikka: Gudauta, Georgia

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 610209429700 (Venäjä)

Kapteeni Anton Shatun on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Anton Shatun on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1359.

Alexey Petrovich BETEKHTIN

(Алексей Петрович БЕТЕХТИН)

Syntymäaika: 7.12.1987

Syntymäpaikka: Vladivostok, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Alexey Betekhtin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Alexey Betekhtin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1361.

Artyom Aleksandrovich CHERNOV

(Артём Александрович ЧЕРНОВ)

Syntymäaika: 13.10.1988

Syntymäpaikka: Kovrov, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 770482092946 (Venäjä)

Kapteeni Artyom Chernov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Artyom Chernov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1362.

Stanislav Aleksandrovich MINKOV

(Станислав Александрович МИНКОВ)

Syntymäaika: 16.6.1984

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Kapteeni Stanislav Minkov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Stanislav Minkov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1363.

Alexey Sergeevich VOLKOV

(Алексей Сергеевич ВОЛКОВ)

Syntymäaika: 27.6.1997

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 784202352764 (Venäjä)

Luutnantti Alexey Volkov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Alexey Volkov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1364.

Andrey Anatolievitch IVANYUTIN

(Андрей Анатольевич ИВАНЮТИН)

Syntymäaika: 3.9.1980

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: majuri

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 503114955109 (Venäjä)

Majuri Andrey Ivanyutin on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen majuri Andrey Ivanyutin on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1366.

Pavel Aleksandrovich VASILYEV

(Павел Александрович ВАСИЛЬЕВ)

Syntymäaika: 19.3.1990

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: vanhempi luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 532007713046 (Venäjä)

Vanhempi luutnantti Pavel Vasilyev on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen vanhempi luutnantti Pavel Vasilyev on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1367.

Alexey Nikolaevich MIKHAYLOV

(Алексей Николаевич МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: 29.1.1985

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 770474370653 (Venäjä)

Kapteeni Alexey Mikhaylov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Alexey Mikhaylov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1368.

Elvira Yunusovna OBUKHOVA

(Эльвира Юнусовна ОБУХОВА)

Syntymäaika: 14.6.1988

Syntymäpaikka: Perm, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: nainen

Verotunnistenumero: 590613130708 (Venäjä)

Kapteeni Elvira Obukhova on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Elvira Obukhova on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1369.

Pavel Borisovich OBUKHOV

(Павел Борисович ОБУХОВ)

Syntymäaika: 7.2.1983

Syntymäpaikka: Podolsk, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 503614915506 (Venäjä)

Kapteeni Pavel Obukhov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Pavel Obukhov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1370.

Vitaly Viktorovich YASKELAYNEN

(Виталий Викторович ЯСКЕЛАЙНЕН)

Syntymäaika: 1.10.1986

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kapteeni

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 780625739170 (Venäjä)

Kapteeni Vitaly Yaskelaynen on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kapteeni Vitaly Yaskelaynen on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1371.

Alexandr Arsenovich GREGORYAN

(Александр Арсенович ГРЕГОРЯН)

Syntymäaika: 22.5.1998

Syntymäpaikka: Tver, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 695010890820 (Venäjä)

Luutnantti Alexandr Gregoryan on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Alexandr Gregoryan on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1372.

Artyom Andreevich VEDENOV

(Артём Андреевич ВЕДЕНОВ)

Syntymäaika: 10.2.1989

Syntymäpaikka: Kostroma, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Luutnantti Artyom Vedenov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Аrtyom Vedenov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1373.

Nikita Evgenievich POPLAVSKIY

(Никита Евгеньевич ПОПЛАВСКИЙ)

Syntymäaika: 15.3.1998

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 504602606022 (Venäjä)

Luutnantti Nikita Poplavskiy on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Nikita Poplavskiy on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1374.

Vladimir Sergeevich PETROV

(Владимир Сергеевич ПЕТРОВ)

Syntymäaika: 23.2.1998

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: luutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 521406165185 (Venäjä)

Luutnantti Vladimir Petrov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön jäsen. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen luutnantti Vladimir Petrov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1375.

Evgeniy Grigorievitch KAPSHUK

(Евгений Григорьевич КАПШУК)

Syntymäaika: 15.7.1974

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: eversti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 773128151404 (Venäjä)

Eversti Evgeniy Kapshuk on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen eversti Evgeniy Kapshuk on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1376.

Anton Yurievich TIMOSHINOV

(Антон Юрьевич ТИМОШИНОВ)

Syntymäaika: 29.1.1986

Syntymäpaikka: ei tiedossa

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: everstiluutnantti

Sukupuoli: mies

Everstiluutnantti Anton Timoshinov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen everstiluutnantti Anton Timoshinov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1377.

Igor Borisovich BAGNYUK

(Игорь Борисович БАГНЮК)

Syntymäaika: 30.4.1982

Syntymäpaikka: Riika, Latvia

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: everstiluutnantti

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 770470599386 (Venäjä)

Everstiluutnantti Igor Bagnyuk on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) ohjussuunnitteluyksikön komentaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen everstiluutnantti Igor Bagnyuk on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Syntymäaika: 20.3.1975

Syntymäpaikka: Yalchiki tai Nizhny Tagil, entinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sotilasarvo: kenraalimajuri

Sukupuoli: mies

Verotunnistenumero: 012190931739, 502239120417 (Venäjä)

Kenraalimajuri Robert Baranov on Venäjän asevoimien yleisesikunnan tietokonekeskuksen (GVC) johtaja. Tässä tehtävässä hän on keskeinen henkilö Venäjän Ukrainaan, myös siviilikohteisiin, huhti–lokakuussa 2022 tekemissä ohjusiskuissa, joissa kuoli yli 30 ja loukkaantui yli 100 pelkästään lokakuussa 2022. Näin ollen kenraalimajuri Robert Baranov on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.12.2022”


Top