EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2578

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2578, annettu 13 päivänä marraskuuta 2023, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 7797)

C/2023/7797

OJ L, 2023/2578, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2578/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2578/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2578

20.11.2023

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/2578,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2023,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2023) 7797)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) (”eläinterveyssäännöstö”) ja erityisesti sen 259 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on lintujen tarttuva virustauti, joka voi vaikuttaa merkittävästi siipikarjan kasvatuksen kannattavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan virukset voivat tarttua muuttolintuihin, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän syys- ja kevätmuuttojensa aikana. Tämän vuoksi korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen ilmetessä on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja saattaa levitä muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(2)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi oikeudellinen kehys. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa kuuluu mainitussa asetuksessa esitetyn luetteloitujen tautien määritelmän piiriin, ja siihen sovelletaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä. Asetusta (EU) 2016/429 täydennetään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/687 (2) tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta, mukaan lukien korkeapatogeenista lintuinfluenssaa koskevat taudintorjuntatoimenpiteet.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2447 (3) hyväksyttiin asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä vahvistetaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksiin liittyvät kiireelliset toimenpiteet unionin tasolla.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2023/2447 säädetään erityisesti, että suoja- ja valvontavyöhykkeiden ja muiden rajoitusvyöhykkeiden, joita jäsenvaltiot muodostavat korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeinä ja muina rajoitusvyöhykkeinä luetellut alueet.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 hyväksymisen jälkeen Bulgaria on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista Veliko Tarnovon, Pazardzhikin, Dobrichin ja Haskovon alueilla sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(6)

Romania on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista Teleormanin läänissä sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(7)

Tanska on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta Slagelsen kunnassa sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(8)

Unkari on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista Hajdú-Biharin and Szabolcs-Szatmár-Beregin lääneissä sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(9)

Bulgarian, Tanskan, Unkarin ja Romanian toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti vaaditut taudintorjuntatoimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten taudinpurkausten ympärille.

(10)

Komissio on tutkinut kyseiset Bulgarian, Tanskan, Unkarin ja Romanian toteuttamat taudintorjuntatoimenpiteet yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden kanssa ja katsoo, että Bulgarian, Tanskan, Unkarin ja Romanian toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä pitopaikoista, joissa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset on vahvistettu.

(11)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitteessä ei tällä hetkellä luetella suoja- tai valvontavyöhykkeitä Bulgarian, Unkarin ja Romanian osalta.

(12)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Bulgarian, Tanskan, Unkarin ja Romanian kanssa, suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti asianmukaisesti muodostaneet.

(13)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitteessä lueteltuja Tanskan suoja- ja valvontavyöhykkeitä olisi sen vuoksi muutettava.

(14)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitteessä olisi lueteltava uusia suoja- ja valvontavyöhykkeitä Bulgarian, Unkarin ja Romanian osalta.

(15)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Bulgarian, Tanskan, Unkarin ja Romanian delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostamat suoja- ja valvontavyöhykkeet ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(16)

Näin ollen täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2023/2447 olisi muutettava.

(17)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2023/2447 tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/2447 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2023.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)   EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2447, annettu 24 päivänä lokakuuta 2023, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (EUVL L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).


LIITE

”LIITE

A osa

1 artiklan a kohdassa ja 2 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Veliko Turnovo Region

BG-HPAI(P)-2023-00003

The following villages in Veliko Turnovo municipality:

Debelets

Veliko Turnovo

5.12.2023

Pazardzhik Region

BG-HPAI(P)-2023-00004

BG-HPAI(P)-2023-00006

The following villages in Pazardzhik municipality:

Glavinitsa

Aleko Konstantinovo

Mokrishte

Pazardzhik

5.12.2023

Haskovo Region

BG-HPAI(P)-2023-00005

The following villages in Haskovo municipality:

Krivo pole

Koren

Momino

29.11.2023

Dobrich Region

BG-HPAI(P)-2023-00007

BG-HPAI(P)-2023-00008

The following villages in Dobrich municipality:

Donchevo

Opanets

Bogdan

13.1.2024

Jäsenvaltio: Tanska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

DK-HPAI(P)-2023-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956

2.12.2023

Jäsenvaltio: Unkari

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00080

Hajdúnánás település közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.12.2023

HU-HPAI(P)-2023-00081

Tiszagyulaháza település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.12.2023

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00081

Tiszadob település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.12.2023

Jäsenvaltio: Puola

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

PL-HPAI(P)-2023-00071

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych

53.827482 / 15.126153

9.11.2023

Jäsenvaltio: Romania

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

County: Teleorman

RO-HPAI(P)-2023-00004

RO-HPAI(P)-2023-00005

Loc. Calomfireşti – Comuna Poroschia

Loc. Poroschia – Comuna Poroschia

Loc. Ţigăneşti – Comuna Ţigăneşti

Loc. Brânceni - Comuna Brânceni

22.11.2023

B osa

1 artiklan a kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Veliko Turnovo and Gabrovo Regions

BG-HPAI(P)-2023-00003

The following villages in Veliko Turnovo municipality:

Ledenik

Momin sbor

Pushevo

Bukovets

Shemshevo

Kilifarevo

Yalovo

Natsovtsi

Verlinka

Golemani

Plakovo

Velchevo

Pchelishte

Prisovo

Malki chiflik

Sheremetya

Arbanasi

14.12.2023

The following villages in Dryanovo municipality:

Manoya

Kosarka

Sokolovo

Runya

Salasuka

Dlagnia

Gozdeika

Turkincha

Krancha

Zaya

Ganchovets

Kereka

14.12.2023

The following villages in Veliko Turnovo municipality:

Debelets

Veliko Turnovo

6.12.2023–14.12.2023

Pazardzhik Region

BG-HPAI(P)-2023-00004

BG-HPAI(P)-2023-00006

The following villages in Pazardzhik municipality:

Zvanichevo

Lyahovo

Patalenitsa

Tsrancha

Bratanitsa

Debrshitsa

Ognyanovo

Sinitovo

Miryantsi

Malo Konare

Dobrovnitsa

Dragor

Ivaylo

Saraya

Yunatsite

14.12.2023

The following villages in Pazardzhik municipality:

Glavinitsa

Aleko Konstantinovo

Mokrishte

Pazardzhik

6.12.2023–14.12.2023

The following villages in Peshtera municipality:

Kapitan Dimitrievo

Radilovo

14.12.2023

Haskovo Region

BG-HPAI(P)-2023-00005

The following village in Haskovo municipality:

Elena

Knizhovnik

Malevo

Manastir

Dinevo

Rodopi

Stamboliyski

Stoykovo

Podkrepa

8.12.2023

The following villages in Haskovo municipality:

Krivo pole

Koren

Momino

30.11.2023–8.12.2023

The following village in Harmanli municipality:

Slavyanovo

Bolyarski Izvor

8.12.2023

The following village in Stambolovo municipality:

Malak Izvor

Golyam Izvor

Dolno Botevo

Kralevo

Gledka

Stambolovo

Tsareva Polyana

Zhalti Bryag

8.12.2023

Dobrich Region

BG-HPAI(P)-2023-00007

BG-HPAI(P)-2023-00008

The following villages in Dobrich municipality:

Dobrich

Draganovo

Novo Botevo

Dolina

Vedrina

Odrintsi

Branishte

Stefanovo

Plachidol

Malka Smolnitsa

Zlatia

22.1.2024

The following villages in Dobrich municipality:

Donchevo

Opanets

Bogdan

14.1.2024–22.1.2024

Jäsenvaltio: Tanska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

DK-HPAI(P)-2023-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2327; E 11.3956

11.12.2023

The parts of Slagelse municipality that are that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2327; E 11.3956

3.12.2023–11.12.2023

Jäsenvaltio: Unkari

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Hajdú-Bihar vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00080

Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás és Polgár települések közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

10.12.2023

Hajdúnánás település közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.12.2023–10.12.2023

HU-HPAI(P)-2023-00081

Polgár, Tiszagyulaháza és Újtikos települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

11.12.2023

HU-HPAI(P)-2023-00081

Tiszagyulaháza település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2023–11.12.2023

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00080

Tiszavasvári település közigazgatási területének a 47.873579 és a 21.393143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.12.2023

HU-HPAI(P)-2023-00081

Tiszavasvári, Tiszadada és Tiszadob települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

11.12.2023

HU-HPAI(P)-2023-00081

Tiszadob település közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2023–11.12.2023

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00081

Girincs, Kesznyéten, Kiscsécs, Prügy, Sajóörös, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc és Tiszaújváros települések közigazgatási területének a 47.984320 és a 21.149250 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.12.2023

Jäsenvaltio: Puola

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

PL-HPAI(P)-2023-00071

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim

3.

Część gminy Nowogard w powiecie goleniowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

53.82748 / 15.12615

18.11.2023

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych

53.82748 / 15.12615

10.11.2023–18.11.2023

Jäsenvaltio: Romania

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

County: Teleorman

RO-HPAI(P)-2023-00004

RO-HPAI(P)-2023-00005

Mun. Alexandria

Loc. Purani – Comuna Vităneşti

Loc. Teleorman – Comuna Mârzăneşti

Loc. Mârzăneşti – Comuna Mârzăneşti

Loc. Valea Părului – Comuna Mârzăneşti

Loc. Cernetu – Comuna Mârzăneşti

Loc. Ştorobăneasa – Comuna Ştorobăneasa

Loc. Beiu – Comuna Ştorobăneasa

Loc. Smârdioasa – Comuna Smârdioasa

Loc. Şoimu – Comuna Smârdioasa

Loc. Cervenia – Comuna Cervenia

Loc. Izvoarele - Comuna Izvoarele

1.12.2023

Loc. Calomfireşti – Comuna Poroschia

Loc. Poroschia – Comuna Poroschia

Loc. Ţigăneşti – Comuna Ţigăneşti

Loc. Brânceni - Comuna Brânceni

23.11.2023–1.12.2023

C osa

1 artiklan b kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitetut muut rajoitusvyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Ei ole

 

 

 

 

*

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2578/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top