EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0749

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/749, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2023, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Tanskassa bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) ja tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) osalta sovellettavista kansallisista toimenpiteistä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlanti) ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta sovellettavista kansallisista toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/2304

EUVL L 99, 12.4.2023, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/749/oj

12.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/749,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2023,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Tanskassa bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) ja tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) osalta sovellettavista kansallisista toimenpiteistä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlanti) ostereiden herpesviruksen 1 μνar (OsHV-1 μνar) osalta sovellettavista kansallisista toimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta, jäljempänä ’eläinterveyssäännöstö’9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 226 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 (2) liitteissä I ja II vahvistetaan luettelot jäsenvaltioista tai niiden osista, joita pidetään vapaina tietyistä vesieläinten taudeista, joita ei luetella asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai joihin sovelletaan kyseisten tautien hävittämisohjelmaa.

(2)

Tanska on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitsevista lokeroista, jotka luetellaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä I, neljä on lakannut olemasta, minkä vuoksi ne olisi poistettava niiden lokeroiden luettelosta, joiden katsotaan olevan vapaita tarttuvasta haimakuoliotaudista (IPN) Tanskassa. Yksi näistä lokeroista olisi lisäksi poistettava niiden lokeroiden luettelosta, joiden katsotaan olevan vapaita bakteeriperäisestä munuaistaudista (BKD).

(3)

Tanska on myös ilmoittanut komissiolle, että sen alueella on ilmennyt IPN:n taudinpurkaus yhdessä sen alueella sijaitsevassa lokerossa, joka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä II. Kyseiseen lokeroon ei enää sovelleta IPN:n hävittämisohjelmaa, minkä vuoksi se olisi poistettava luettelosta.

(4)

Lisäksi Tanska on ilmoittanut komissiolle, että sen alueella sijaitseva uusi lokero on aloittanut BKD:n hävittämisohjelman. Kyseinen lokero olisi sen vuoksi lisättävä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä II olevaan luetteloon lokeroista, joihin sovelletaan BKD:n hävittämisohjelmaa.

(5)

Tanska on ilmoittanut komissiolle myös, että sen alueella sijaitseva lokero, joka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä II, on saattanut onnistuneesti päätökseen BKD:n hävittämisohjelman ja IPN:n hävittämisohjelman. Kyseinen lokero olisi sen vuoksi poistettava mainitussa liitteessä olevasta luettelosta, ja se olisi sen sijaan lisättävä kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä I olevaan luetteloon lokeroista, joiden katsotaan olevan vapaita BKD:stä, ja luetteloon lokeroista, jotka ovat vapaita IPN:stä.

(6)

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlannin osalta on ilmoittanut komissiolle, että koska kaikki Pohjois-Irlannin alueet, joilla pidetään ostereiden herpesvirukselle 1 μνar alttiita vesiviljelyeläimiä, eivät enää ole vapaita kyseisestä taudista, sen torjumista koskevien kansallisten toimenpiteiden säilyttämistä ei enää pidetä tarpeellisena. Pohjois-Irlannin alue, lukuun ottamatta alueita Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough ja Strangford Lough, joka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteessä I, olisi sen vuoksi poistettava kyseisestä luettelosta.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteitä I ja II olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/260 liitteet I ja II tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta (EUVL L 59, 19.2.2021, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Jäsenvaltiot (1) ja niiden osat, joita pidetään vapaina tietyistä vesieläimiin vaikuttavista taudeista ja joiden osalta on hyväksytty kansallisia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Tunnus

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Koikarpin herpesvirustauti (KHV)

Ranska

FR

Durançolen vyöhyke Durançole-joen lähteestä sen laskupaikkaan FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançolesta

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

 

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

 

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

 

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

 

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

 

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

 

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Italia

IT

Monticolo-järvien vyöhyke, johon kuuluvat hautomo IT004BZ106, ”Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see” ja ”Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see”

Irlanti

IE

Koko alue

Portugali

PT

Seuraava lokero, joka koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

UK(NI)

Pohjois-Irlanti

Karpin kevätviremia (SVC)

Tanska

DK

Koko alue

Suomi

FI

Koko alue

Unkari

HU

Koko alue

Irlanti

IE

Koko alue

Ruotsi

SE

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

UK(NI)

Pohjois-Irlanti

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Tanska

DK

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Suomi

FI

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikoista, joilla on omat hyväksyntänumeronsa:

177–1/

Hanka-Taimen Oy,

177–2

Vanajan ja Venekosken kalanviljelylaitokset

386–1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärven kalanviljelylaitos

386–2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahden kalanviljelylaitos

065–3

Kainuun Lohi Oy, Likolammen kalalaitos

185–2

Terhontammi Oy, Sorsakosken kalanviljelylaitos

383

Kuusamon Jalokala Oy, Käylän kalanviljelylaitos

253–3

Luonnonvarakeskus – Luke, Taivalkosken kalanviljelylaitos

Irlanti

IE

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

UK(NI)

Pohjois-Irlanti

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Tanska

DK

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Suomi

FI

Alueen mannerosat

Slovenia

SI

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

 

SIRIB050108 Pšata

 

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Gyrodactylus salaris -loistartunta (GS)

Suomi

FI

Tenojoen ja Näätämöjoen valuma-alueet; Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen valuma-alueita pidetään puskurivyöhykkeinä

Irlanti

IE

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

UK(NI)

Pohjois-Irlanti

Lohikalojen alfaviruksen aiheuttama tartunta (SAV)

Suomi

FI

Alueen mannerosat

LIITE II

Jäsenvaltiot (2) ja niiden osat, joilla on tiettyjen vesieläimiin vaikuttavien tautien osalta hävittämisohjelmat ja joiden osalta on hyväksytty kansallisia toimenpiteitä asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Tunnus

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Tanska

DK

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Tanska

DK

Seuraavat yksittäiset lokerot, joista kukin koostuu vesiviljelypitopaikasta, jolla on oma hyväksyntänumeronsa:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

Ruotsi

SE

Alueen rannikko-osat


(1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

(2)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.


Top