EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0331(02)

Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä 2023/C 116/06

ST/6498/2023/INIT

EUVL C 116, 31.3.2023, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

31.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023,

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä

(2023/C 116/06)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16 päivänä tammikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/126 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen neuvostolle toimittamat ehdokasluettelot,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 9 päivänä huhtikuuta 2019 (2), 6 päivänä kesäkuuta 2019 (3), 8 päivänä heinäkuuta 2019 (4), 14 päivänä kesäkuuta 2021 (5) ja 2 päivänä kesäkuuta 2022 (6) antamillaan päätöksillä EU-OSHAn hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2019 ja päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2023.

(2)

Jäsenet ja varajäsenet jatkavat tehtävissään siihen asti, kun heidän toimikautensa uusitaan tai seuraajansa nimitetään.

(3)

Jäsenet ja varajäsenet nimitetään neljän vuoden pituiseksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt EU-OSHAn hallintoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi 1 päivänä huhtikuuta 2023 alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2027 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Jäsenvaltio

Jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Véronique CRUTZEN

Aurore MASSART

Bulgaria

Darina KONOVA

Nikolay ARNAUDOV

Tšekki

Jaroslav HLAVÍN

Lucie KYSELOVÁ

Tanska

Annemarie KNUDSEN

Anne-Marie VON BENZON

Saksa

Kai SCHÄFER

Sebastian HAUS-RYBICKI

Viro

Silja SOON

Marika LIIV

Irlanti

Marie DALTON

Stephen CURRAN

Kreikka

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Aggeliki MOIROU

Espanja

Carlos ARRANZ CORDERO

Mercedes TEJEDOR AIBAR

Ranska

Lucie MEDIAVILLA

Anne AUDIC

Kroatia

Marina PRELEC

Žanna JANČIEV

Italia

Antonio VALENTI

Laura TOMASSINI

Kypros

Aristodemos ECONOMIDES

Chrysanthos SAVVIDES

Latvia

Renārs LŪSIS

Jolanta GEDUŠA

Liettua

Aldona SABAITIENĖ

Gintarė BUŽINSKAITĖ

Luxemburg

Marco BOLY

Patrice FURLANI

Unkari

Attila LUMNICZKY

Gyula MADARÁSZ

Malta

Melhino MERCIECA

Silvio FARRUGIA

Alankomaat

Tanja WESSELIUS

Martin DEN HELD

Itävalta

Gertrud BREINDL

Anna RITZBERGER-MOSER

Puola

Agnieszka WOLSKA

Agnieszka GAJEK

Portugali

Nelson FERREIRA

Paula SOUSA

Romania

Elena PERJU

Veronica HAȘ

Slovenia

Nikolaj PETRIŠIČ

Vladka KOMEL

Slovakia

Martina KOSTURÁKOVÁ

Adam ŠULÍK

Suomi

Raimo ANTILA

Liisa HAKALA

Ruotsi

Magnus FALK

Johanna BENGTSSON RYBERG

II   TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Jäsenvaltio

Jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Caroline VERDOOT

Kris VAN EYCK

Bulgaria

 

 

Tšekki

 

 

Tanska

Ulrik SPANNOW

Can SARIALTUN

Saksa

Sebastian SCHNEIDER

Moriz-Boje TIEDEMANN

Viro

 

 

Irlanti

Dessie ROBINSON

Sylvester CRONIN

Kreikka

Andreas STOIMENIDIS

Markos KONTIZAS

Espanja

Ana GARCÍA DE LA TORRE

Rubén PINEL BALLESTEROS

Ranska

Abderrafik ZAIGOUCHE

 

Kroatia

 

 

Italia

 

Cinzia FRASCHERI

Kypros

Evangelos EVANGELOU

Stelios CHRISTODOULOU

Latvia

Mārtiņš PUŽULS

Gita OŠKĀJA

Liettua

Inga RUGINIENĖ

Ričardas GARUOLIS

Luxemburg

 

 

Unkari

 

 

Malta

Victor CARACHI

Anthony CASARU

Alankomaat

Wim VAN VEELEN

 

Itävalta

Julia NEDJELIK-LISCHKA

Petra STREITHOFER

Puola

Tomasz NAGÓRKA

Paulina BARAŃSKA

Portugali

Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

Vanda Teresa ROGADO MADEIRA PEREIRA DA CRUZ

Romania

 

 

Slovenia

 

 

Slovakia

Peter RAMPAŠEK

Vladimír KMEC

Suomi

Erkki AUVINEN

Lotta SAVINKO

Ruotsi

Karin FRISTEDT

Cyrene MARTINSSON WAERN

III   TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

Jäsenvaltio

Jäsenet

Varajäsenet

Belgia

Kris DE MEESTER

Marc DE WILDE

Bulgaria

Georgi STOEV

Petya GEOREVA

Tšekki

Jiří PUTNA

Martin RÖHRICH

Tanska

Clemens ØRNSTRUP ETZERODT

Jens SKOVGAARD LAURITSEN

Saksa

Eckhard METZE

Stefan ENGEL

Viro

Marju PEÄRNBERG

 

Irlanti

Michael GILLEN

Katharine MURRAY

Kreikka

Katerina DASKALAKI

 

Espanja

Miriam PINTO LOMEÑA

Laura CASTRILLO NÚÑEZ

Ranska

Franck GAMBELLI

Patrick LÉVY

Kroatia

Nenad SEIFERT

Nuša ŽUNEC

Italia

Fabiola LEUZZI

Pier Paolo MASCIOCCHI

Kypros

Emilios MICHAEL

Polyvios POLYVIOU

Latvia

 

 

Liettua

Rūta JASIENĖ

 

Luxemburg

Thierry GRIMÉE

Marc KIEFFER

Unkari

István KOMORÓCZKI

 

Malta

Martin BONDIN

Joseph DELIA

Alankomaat

Mario VAN MIERLO

 

Itävalta

Christa SCHWENG

Tobias SONNWEBER

Puola

 

 

Portugali

Manuel Marcelino PERALTA DA PENA COSTA

Luís HENRIQUE

Romania

Victorița Mihaela GRIGORE

 

Slovenia

Jože SMOLE

 

Slovakia

Robert MEITNER

Silvia SUROVÁ

Suomi

Auli RYTIVAARA

Anne SALOMAA

Ruotsi

Cecilia ANDERSSON

Anders WESTLUND

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. BUSCH


(1)  EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58.

(2)  Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä (EUVL C 135, 11.4.2019, s. 7).

(3)  Neuvoston päätös, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallintoneuvoston hallituksia edustavien jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Kreikan, Ranskan ja Luxemburgin osalta (EUVL C 195, 11.6.2019, s. 4) ja neuvoston päätös (EU) 2019/963, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallintoneuvoston yhden varajäsenen nimittämisestä Ranskan osalta (EUVL L 156, 13.6.2019, s. 3).

(4)  Neuvoston päätös, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston yhden jäsenen nimittämisestä Unkarin osalta (EUVL C 232, 10.7.2019, s. 4).

(5)  Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston yhden jäsenen ja yhden varajäsenen nimittämisestä Latvian osalta (EUVL C 234 I, 17.6.2021, s. 3).

(6)  Neuvoston päätös (EU) 2022/896, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) hallintoneuvoston yhden jäsenen ja yhden varajäsenen nimittämisestä Romanian osalta (EUVL L 155, 8.6.2022, s. 49).


Top