EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0324(02)

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2023, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varajäsenen nimittämisestä Tanskan osalta 2023/C 109/03

ST/6868/2023/INIT

OJ C 109, 24.3.2023, p. 71–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2023

24.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 109/71


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2023,

työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varajäsenen nimittämisestä Tanskan osalta

(2023/C 109/03)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 24 päivänä helmikuuta 2022 annetulla päätöksellä (2) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 1 päivänä maaliskuuta 2022 alkavaksi ja 28 päivänä helmikuuta 2025 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Tanskan hallitus on nimennyt ehdokkaan avoinna olevaan paikkaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraava henkilö työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varajäseneksi 28 päivänä helmikuuta 2025 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Jäsenvaltio

Varajäsen

Tanska

Ulrik SPANNOW

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös, annettu 24 päivänä helmikuuta 2022, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä (EUVL C 92, 25.2.2022, s. 1).


Top