EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0953

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/953, annettu 22 päivänä helmikuuta 2022, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Επανομή” (Epanomi) (SMM))

C/2022/1219

OJ L 165, 21.6.2022, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/953/oj

21.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/953,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2022,

erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Επανομή” (Epanomi) (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on tutkinut suojatun maantieteellisen merkinnän ”Επανομή” (Epanomi) eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön, jonka Kreikka on esittänyt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti.

(2)

Komissio on julkaissut eritelmän muutoksen hyväksymispyynnön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisia vastaväitteitä.

(4)

Eritelmän muutos olisi sen vuoksi hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Επανομή” (Epanomi) (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL C 393, 29.9.2021, s. 34.


Top