EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0662

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/662, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022, Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

ST/7650/2022/INIT

OJ L 121, 22.4.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/662/oj

22.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/662,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2022,

Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 401/2013 (1) ja erityisesti sen 4 i artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä toukokuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 401/2013.

(2)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevaa luetteloa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseisen uudelleentarkastelun perusteella tietoja olisi muutettava yhdeksän henkilön osalta.

(3)

Asetus (EU) N:o 401/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 121, 3.5.2013, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevan kohdan ”A. 4 a artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt” 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 ja 38 kohta seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”15.

Min Aung Hlaing

Syntymäaika: 3.7.1956

Syntymäpaikka: Tavoy, Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Kansallinen henkilötunnus: 12/ SAKHANA(N)020199

Sukupuoli: mies

Min Aung Hlaing on toiminut Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) komentajana vuodesta 2011. Hän on valtion hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston jäsen. Min Aung Hlaing julistautui ”pääministeriksi”1. elokuuta 2021. Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa/Burmassa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Kansallinen puolustus- ja turvallisuusneuvosto jatkoi virallisesti 31. tammikuuta 2022 hätätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka Min Aung Hlaing pyynnöstä.

Koska kaikki valta on keskitetty komentaja Min Aung Hlaingille ja koska hän on valtion hallintoneuvoston puheenjohtaja, hän on osallistunut suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa. Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta, myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhanomaista kokoontumisvapautta. Valtion hallintoneuvoston määräysvallassa toimivat asevoimat ja viranomaiset ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat surmanneet siviili- ja aseettomia mielenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananvapautta, myös rajoittamalla pääsyä internetiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja vallankaappauksen vastustajia. Valtion hallintoneuvoston puheenjohtajana komentaja Min Aung Hlaing on suoraan vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

YK ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt raportoivat vuonna 2018, että ase- ja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 alkaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhinen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat, että monet kyseisistä loukkauksista vastaavat kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkein vakavimpia rikoksia. Min Aung Hlaing on toiminut Tatmadawin komentajana vuodesta 2011 alkaen ja on näin ollen suoraan vastuussa kyseisistä rohingya-väestöön kohdistuneista vakavista loukkauksista ja rikkomuksista.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Syntymäaika: 24.5.1951

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Myint Swe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja toimi Tatmadawin nimittämänä varapresidenttinä 1. helmikuuta 2021 saakka. Myint Swe osallistui kyseisenä päivänä kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokoukseen muiden Tatmadawin jäsenten kanssa. Kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokous oli perustuslain vastainen eikä siihen osallistunut siviilijäseniä. Myint Swe julistettiin kyseisessä kokouksessa virkaatekeväksi presidentiksi. Myint Swe julisti tämän jälkeen hätätilan ja siirsi valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Menettelyä hätätilan julistamiseksi rikottiin, sillä perustuslain mukaan ainoastaan presidentillä on toimivalta julistaa hätätila. Myint Swe hyväksyi 31. tammikuuta 2022 hätätilan jatkamisen 31 heinäkuuta 2022 saakka.

Hyväksymällä nimittämisensä virkaatekeväksi presidentiksi ja siirtämällä lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle, Myint Swe osallistui demokraattisesti valitun hallituksen syrjäyttämiseen vallasta, ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

22.3.2021

17.

Soe Win

Syntymäaika: 1.3.1960

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Soe Win on toiminut Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) varakomentajana vuodesta 2011. Hän on valtion hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston jäsen. Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Soe Win osallistui 31. tammikuuta 2022 kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka.

Valtion hallintoneuvoston varapuheenjohtajana varakomentaja Soe Win on osallistunut suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa. Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta, myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhanomaista kokoontumisvapautta. Valtion hallintoneuvoston määräysvallassa toimivat asevoimat ja viranomaiset ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat surmanneet siviili- ja aseettomia mielenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananvapautta, myös rajoittamalla pääsyä internetiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja vallankaappauksen vastustajia.

Valtion hallintoneuvoston varapuheenjohtajana varakomentaja Soe Win on suoraan vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Yhdistyneet kansakunnat ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt raportoivat vuonna 2018, että ase- ja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 alkaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhinen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat, että monet kyseisistä loukkauksista vastaavat kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkein vakavimpia rikoksia. Soe Win on toiminut Tatmadawin varakomentajana vuodesta 2011 alkaen ja on näin ollen suoraan vastuussa kyseisistä rohingya-väestöön kohdistuneista vakavista loukkauksista ja rikkomuksista.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Syntymäaika: 4. tai 5.5.1961

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraali Mya Tun Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen. Hänet nimitettiin puolustusministeriksi 1. helmikuuta 2021, ja hän on valtion hallintoneuvoston jäsen.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Mya Tun Oo osallistui 31. tammikuuta 2022 kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka. Kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston ja valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali Mya Tun Oo on osallistunut suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta, myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhanomaista kokoontumisvapautta. Valtion hallintoneuvoston määräysvallassa toimivat asevoimat ja viranomaiset ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat surmanneet siviili- ja aseettomia mielenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananvapautta, myös rajoittamalla pääsyä internetiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja vallankaappauksen vastustajia.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali Mya Tun Oo on suoraan vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Lisäksi Mya Tun Oo on puolustusministerinä vastuussa asevoimien Kayahin osavaltiossa 25. joulukuuta 2021 tekemistä iskuista, joissa surmattiin yli 30 ihmistä, myös lapsia ja humanitaarisia työntekijöitä, sekä eri puolilla Myanmaria toteutetuista joukkomurhista ja siviilien kidutuksista. Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Myanmarissa/Burmassa.

Yhdistyneet kansakunnat ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt raportoivat vuonna 2018, että ase- ja poliisivoimat olivat vuodesta 2011 alkaen syyllistyneet karkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin rohingya-väestöä vastaan Kachinin, Rakhinen ja Shanin osavaltioissa, ja totesivat, että monet kyseisistä loukkauksista vastaavat kansainvälisen oikeuden mukaan kaikkein vakavimpia rikoksia. Mya Tun Oo oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) yhteisen esikunnan päällikkö, joka on kolmanneksi korkein asema asevoimien hierarkiassa, elokuusta 2016 hänen puolustusministeriksi nimittämiseensä saakka. Tässä ominaisuudessa hän valvoi Rakhinen osavaltiossa toteutettuja sotilasoperaatioita ja koordinoi eri asevoimien, mukaan lukien maa-, meri- ja ilmavoimat, toimintaa sekä tykistöoperaatioita. Hän on näin ollen vastuussa kyseisistä rohingya-väestöön kohdistuneista vakavista loukkauksista ja rikkomuksista.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Syntymäaika: 23.7.1964

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraali Maung Maung Kyaw on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) ja valtion hallintoneuvoston jäsen. Hän toimi aiemmin, vuosien 2018 ja tammikuun 2022 välisenä aikana, Myanmarkin ilmavoimien komentajana. Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta tehtäviään. Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali Maung Maung Kyaw on osallistunut suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä vastuussa, ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

Valtion hallintoneuvosto teki lisäksi päätöksiä, joilla rajoitetaan sananvapautta, myös tiedonsaannin vapautta, ja rauhanomaista kokoontumisvapautta. Valtion hallintoneuvoston määräysvallassa toimivat asevoimat ja viranomaiset ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 1. helmikuuta 2021 lähtien; ne ovat surmanneet siviili- ja aseettomia mielenosoittajia, rajoittaneet kokoontumis- ja sananvapautta, myös rajoittamalla pääsyä internetiin, ja pidättämällä ja vangitsemalla mielivaltaisesti oppositiojohtajia ja vallankaappauksen vastustajia. Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraali Maung Maung Kyaw on suoraan vastuussa kyseisistä tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Lisäksi aiemmassa asemassaan Myanmarin ilmavoimien päällikkönä hän oli suoraan vastuussa Kayahin osavaltiossa joulukuussa 2021 tehdyistä iskuista, jotka kohdistuivat siviiliväestöön ja vaativat lukuisia uhreja. Hän on näin ollen vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Syntymäaika: joulukuu 1948

Syntymäpaikka: Kyee Nee Village, Chauk Township, Magway Region, Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Osoite: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing on liittohallituksen ministeri, joka johtaa liittohallituksen ministeriötä (MOUGO 2). Hän oli viestintäministeri 2. helmikuuta 2021–1. elokuuta 2021. Hänet nimitti valtion hallintoneuvoston puheenjohtaja, jolle siirrettiin valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta 2. helmikuuta 2021 alkaen. Viestintäministerinä hän vastasi valtio-omisteisista tiedotusvälineistä (sanomalehdet MWD, MRTV, Myanmar Alin, Kyemon ja Global New Light of Myanmar sekä uutistoimistot Myanmar News Agency (MNA) ja Myanmar Digital News) ja oli siksi vastuussa virallisista uutislähetyksistä ja virallisten uutisten julkaisemisesta. Hänen kaudellaan viestintäministerinä sanomalehdet olivat täynnä armeijaa kannattavia artikkeleita, ja hän on siis vastuussa juntan propagandasta ja disinformaation levittämisestä valtio-omisteisten tiedotusvälineiden kautta, jotka eivät raportoi totuudenmukaisesti. Hän on suoraan vastuussa päätöksistä, jotka johtivat Myanmarin tiedotusvälineisiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Tähän sisältyvät ohjeistukset, joilla riippumattomia tiedotusvälineitä kiellettiin käyttämästä sanoja ”vallankaappaus”, ”sotilashallinto” ja ”juntta” ja joiden johdosta viiden paikallisen uutistoimiston toiminta maassa on kielletty. Ottaen huomioon hänen aiemman ja nykyisen asemansa hallituksen jäsenenä hänen toimensa, politiikkansa ja toimintansa heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Syntymäaika: 29.3.1960

Syntymäpaikka: Mandalay, Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Soe Htut on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen. Hän on myös jäsen valtion hallintoneuvostossa, jota johtaa komentaja Min Aung Hlaing.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan 1. helmikuuta 2021 ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan käyttäjäksi perustettiin 2. helmikuuta 2021 valtion hallintoneuvosto, ja demokraattisesti valittua hallitusta estettiin näin hoitamasta tehtäviään.

Soe Htut nimitettiin sisäministeriksi 1. helmikuuta 2021. Soe Htut osallistui 31. tammikuuta 2022 kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka. Kyseisen päätöksen vuoksi ja koska hän on valtion hallintoneuvoston jäsen, hänen toimensa, politiikkansa ja toimintansa heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa.

Sisäministeri vastaa Myanmarin poliisivoimista, palo- ja pelastustoimesta ja vankeinhoitolaitoksesta. Sisäministeriön tehtäviin kuuluvat valtion turvallisuus ja yleinen järjestys. Asemansa perusteella kenraaliluutnantti Soe Htut on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin Myanmarin poliisi on syyllistynyt 1. helmikuuta 2021 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen, kuten siviilien ja aseettomien mielenosoittajien surmaamisesta, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden loukkauksista, oppositiojohtajien ja rauhanomaisten mielenosoittajien mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista sekä sananvapauden loukkauksista.

Valtion hallintoneuvoston jäsenenä kenraaliluutnantti Soe Htut on lisäksi osallistunut suoraan valtion tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja ollut siitä vastuussa ja on näin ollen vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa. Hän on myös suoraan vastuussa valtion hallintoneuvoston tukahduttamistoimia koskevista päätöksistä, myös lainsäädännöstä, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja rajoittaa Myanmarin kansalaisten vapauksia, sekä Myanmarin turvallisuusjoukkojen tekemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Syntymäaika: 30.4.1963

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Tun Tun Naung on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) jäsen ja aiemmin komentaja. Hän on raja-asioiden ministeri ja kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston jäsen. Tun Tun Naung oli vuonna 2013 pohjoisen komentoalueen komentaja, joka valvoi Burman asevoimien konfliktia Kachinin itsenäisyysarmeijan kanssa. Tässä konfliktissa Tun Tun Naungin komennossa olevat Myanmarin joukot syyllistyivät vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin. Tun Tun Naung oli vuonna 2017 erikoisoperaatiotoimisto 1:n komentaja. Hänen alaisuudessaan joukot syyllistyivät Rakhinen osavaltiossa etnisiin vähemmistöihin kohdistuneisiin julmuuksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin rohingya-väestöön kohdistuneiden ”puhdistusoperaatioiden” aikana. Kyseiset operaatiot alkoivat 25. elokuuta 2017, ja ne käsittivät rohingya-väestön mielivaltaisia teloituksia, fyysistä väkivaltaa, kidutusta, seksuaalista väkivaltaa ja vangitsemisia. Komentajana vuosina 2013 ja 2017 toiminut Tun Tun Naung on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Myanmarissa/Burmassa.

Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan puolustusvoimien komentajalle ylikenraali Min Aung Hlaingille. Kyseisten tapahtumien aikana Tun Tun Naung hyväksyi nimityksen liittohallituksen raja-asioiden ministeriksi 1. helmikuuta 2021 ja siten paikan kansallisessa puolustus- ja turvallisuusneuvostossa. Tun Tun Naung osallistui 31. tammikuuta 2022 kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa jatkettiin hätätilaa 31. heinäkuuta 2022 saakka. Kyseisen päätöksen vuoksi ja koska hän on liittohallituksen jäsen ja raja-asioiden ministeri, Tun Tun Naung on vastuussa demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentävistä toimista Myanmarissa sekä toimista, jotka uhkaavat maan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Syntymäaika: 31.7.1957

Syntymäpaikka: Mandalay, Myanmar/Burma

Kansalaisuus: Myanmar

Sukupuoli: mies

Passin numero: DM001478 (Myanmar/Burma), myönnetty 10. syyskuuta 2012, voimassaolo päättyy 9. syyskuuta 2022

Kansallinen henkilötunnus: 12DAGANA011336

Win Shein on liittohallituksen suunnittelu- ja valtiovarainministeri, jonka nimitti komentaja Min Aung Hlaing 1. helmikuuta 2021. Myanmarin asevoimat (Tatmadaw) kaappasivat vallan Myanmarissa komentaja Min Aung Hlaingin johdolla 1. helmikuuta 2021 mitätöimällä 8. marraskuuta 2020 pidettyjen vaalien tulokset ja syöksemällä demokraattisesti valitun hallituksen vallasta. Virkaatekevänä presidenttinä toimiva varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan Min Aung Hlaingille.

Hyväksymällä nimityksensä liittohallituksen suunnittelu- ja valtiovarainministeriksi ja tärkeän asemansa vuoksi hallinnon talouspolitiikassa, Win Shein on vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa.

21.6.2021”.


Top