EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0259R(02)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/259, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 42 I, 23. helmikuuta 2022)

EUVL L 103, 31.3.2022, p. 17–17 (CS, DA, DE, LT, HU, RO, SK, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/259/corrigendum/2022-03-31/oj

31.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/17


Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/259, annettu 23 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 42 I, 23. helmikuuta 2022 )

Sivulla 2, 1 artiklalla lisätyssä 6 b artiklassa:

on:

”1.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevassa 53, 54 ja 55 kohdassa luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 24 päivänä elokuuta 2022 sovitut toimet ja tehdyt sopimukset, mukaan lukien niihin liittyvät pankkisuhteet, voidaan lopettaa tai irtisanoa viimeistään 23 päivänä helmikuuta 2022.”

Pitää olla:

”1.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevassa 53, 54 ja 55 kohdassa luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 23 päivää helmikuuta 2022 sovitut toimet ja tehdyt sopimukset, mukaan lukien niihin liittyvät pankkisuhteet, voidaan lopettaa tai irtisanoa viimeistään 24 päivänä elokuuta 2022.”


Top