EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1259

Neuvoston päätös (EU) 2022/1259, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Luxemburgin suurherttuakunta on ehdottanut, nimeämisestä

ST/10465/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1259/oj

20.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 191/68


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/1259,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Luxemburgin suurherttuakunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/853 (1),

ottaa huomioon Luxemburgin hallituksen ehdotuksen,

on kuullut Euroopan komissiota,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 300 artiklan 2 kohdan nojalla talous- ja sosiaalikomitea muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien, erityisesti talous- ja yhteiskuntaelämän, kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan toimijoiden järjestöjen edustajista.

(2)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä lokakuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/1392 (2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Claudine OTTOn erottua tehtävästään.

(4)

Luxemburgin hallitus on ehdottanut Christel CHATELAINia (Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2025,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Christel CHATELAIN (Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2025.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. NEKULA


(1)  EUVL L 139, 27.5.2019, s. 15.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2020/1392, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2020 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2025 päättyväksi kaudeksi 18 päivänä syyskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen kumoamisesta ja korvaamisesta (EUVL L 322, 5.10.2020, s. 1).


Top