EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1245

Komission asetus (EU) 2021/1245, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2021, suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevan eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Coteaux du Pont du Gard” (SMM))

C/2021/5641

OJ L 272, 30.7.2021, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1245/oj

30.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/29


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/1245,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2021,

suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevan eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Coteaux du Pont du Gard” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on tutkinut suojatun maantieteellisen merkinnän ”Coteaux du Pont du Gard” eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön, jonka Ranska on esittänyt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti.

(2)

Komissio on julkaissut eritelmän muutoksen hyväksymispyynnön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisia vastaväitteitä.

(4)

Eritelmän muutos olisi sen vuoksi hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Coteaux du Pont du Gard” (SMM) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2021.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL C 112, 30.3.2021, s. 2.


Top