EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2310

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2310, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 9889) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/9889

OJ L 461I , 27.12.2021, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2310/oj

27.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 461/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/2310,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2021,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 9889)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) (1) ja erityisesti sen 259 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on lintujen tarttuva virustauti, joka voi vaikuttaa merkittävästi siipikarjan kasvatuksen kannattavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan virukset voivat tarttua muuttolintuihin, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän syys- ja kevätmuuttojensa aikana. Tämän vuoksi korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja saattaa levitä muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(2)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi oikeudellinen kehys. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa kuuluu mainitussa asetuksessa esitetyn luetteloitujen tautien määritelmän piiriin, ja siihen sovelletaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä. Lisäksi komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/687 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429 tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta, mukaan lukien korkeapatogeenista lintuinfluenssaa koskevat taudintorjuntatoimenpiteet.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641 (3) on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä vahvistetaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksiin liittyvät taudintorjuntatoimenpiteet.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/641 säädetään erityisesti, että suoja- ja valvontavyöhykkeiden, joita jäsenvaltiot muodostavat korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä muutettiin äskettäin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/2186 (4), kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia oli esiintynyt siipikarjassa tai vankeudessa pidettävissä linnuissa Bulgariassa, Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Ranskassa, Kroatiassa, Unkarissa, Puolassa ja Portugalissa ja nämä taudinpurkaukset oli huomioitava kyseisessä liitteessä.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/2186 hyväksymisen jälkeen Belgia, Saksa, Irlanti, Ranska, Italia, Unkari ja Puola ovat ilmoittaneet komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin uusista taudinpurkauksista pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja ja jotka sijaitsevat mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä luetelluilla alueilla tai niiden ulkopuolella. Myös Ruotsi on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta kyseisen jäsenvaltion Skurupin kunnassa sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(7)

Belgiassa vahvistetut taudinpurkaukset sijaitsevat Ranskan ja Alankomaiden rajojen läheisyydessä. Sen vuoksi kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet asianmukaisesti yhteistyötä tarvittavien valvontavyöhykkeiden muodostamisessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, sillä valvontavyöhykkeet ulottuvat Ranskan ja Alankomaiden alueelle.

(8)

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on Pohjois-Irlannin osalta ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksista pitopaikoissa, joissa pidettiin siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Irlannissa vahvistetut uudet taudinpurkaukset sijaitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, rajan läheisyydessä. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti asetusta (EU) 2016/429 ja siihen perustuvia komission säädöksiä sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

(9)

Näin ollen täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/641 säädettyjä kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. Sen vuoksi Irlannin viranomaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet asianmukaista yhteistyötä tarvittavien suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, sillä yksi Irlannissa vahvistettuihin uusiin taudinpurkauksiin liittyvä suojavyöhyke ja niihin liittyvät valvontavyöhykkeet ulottuvat Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle Pohjois-Irlannin osalta.

(10)

Yksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta vahvistetuista uusista taudinpurkauksista sijaitsee Irlannin rajan läheisyydessä. Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet asianmukaisesti yhteistyötä tarvittavan valvontavyöhykkeen muodostamisessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, sillä valvontavyöhyke ulottuu Irlannin alueelle.

(11)

Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Unkarin, Alankomaiden, Puolan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti vaaditut taudintorjuntatoimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten taudinpurkausten ympärille.

(12)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä ei tällä hetkellä luetella Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, suojavyöhykkeitä eikä Ruotsin osalta suoja- tai valvontavyöhykkeitä.

(13)

Komissio on tutkinut kyseiset Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Unkarin, Alankomaiden, Puolan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, toteuttamat taudintorjuntatoimenpiteet yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden sekä Pohjois-Irlannin osalta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja katsoo, että näiden jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat Belgiassa, Saksassa, Irlannissa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Puolassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta sekä valvontavyöhykkeen rajat Alankomaissa ovat riittävällä etäisyydellä pitopaikoista, joissa äskettäiset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset on vahvistettu.

(14)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Unkarin, Puolan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin osalta, kanssa, suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta, Pohjois-Irlannin osalta, ovat muodostaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti. Lisäksi on tarpeen pikaisesti määritellä unionin tasolla, yhteistyössä Alankomaiden kanssa, valvontavyöhyke, jonka kyseinen jäsenvaltio on muodostanut delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti.

(15)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä lueteltuja Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Unkarin, Alankomaiden, Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueita, Pohjois-Irlannin osalta, olisi muutettava.

(16)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä olisi lueteltava suojavyöhykkeet sikäli kuin on kyse Belgiasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlannin osalta samoin kuin Ruotsin suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(17)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka Belgia, Saksa, Irlanti, Ranska, Italia, Unkari, Puola, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta, Pohjois-Irlannin osalta, ovat muodostaneet sekä valvontavyöhyke, jonka Alankomaat on muodostanut, delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(18)

Näin ollen täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2021/641 olisi muutettava.

(19)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2021/641 tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(20)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (EUVL L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2186, annettu 9 päivänä joulukuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (EUVL L 444, 10.12.2021, s. 110).


LIITE

”LIITE

A OSA

1 ja 2 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2, 715340, lat 51,019488.

28.12.2021

Those parts of the municipalities Ravels and Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,9846572, lat 51,3918016.

28.12.2021

Those parts of the municipalities Alveringem and Poperinge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,568978, lat 50,919620.

28.12.2021

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Plovdiv Region

The following village in the Maritsa municipality: Trilistnik

The following village in the Rakovski municipality: Stryama

19.12.2021

The following village in the Rodopi municipality: Tsalapitsa

The following village in the Stamboliyski municipality: Stamboliyski

7.1.2022

Pazardzhik Region

The following villages in the Septemvri municipality: Varvara, Vetren dol, Simeonovets, Semtchinovo

24.12.2021

Jäsenvaltio: Tšekki

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Plzeň Region

Hradišťská Lhotka (647578); Hradišťský Újezd (647586); Louňová (687341); Měcholupy u Blovic (692743); Sedliště nad Úslavou (786179); Smederov (795551); Srby nad Úslavou (786187); Vlčice u Blovic (783757); Žďár u Blovic (795569); Ždírec u Blovic (795577).

22.12.2021

South Moravian Region

Charvátská Nová Ves (650684); Hlohovec (639435); Lednice na Moravě (679828).

19.12.2021

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landkreis Waldshut

Gemeinde Dettighofen: Teile der Gemarkung Dettighofen, an der Landesgrenze zur Schweiz südlich von Berwangen in westlicher Richtung am nördlichen Ortsrand von Dettighofen in Richtung der Gemeindegrenze Klettgau.

Gemeinde Klettgau: Gemarkung Bühl.

Gemeinde Hohentengen: Teile der Gemarkungen Stetten und Günzgen; an der Gemarkungsgrenze Bühl nach Süden in Richtung Riedgraben, dem Riedgraben und weiter dem Badgraben folgend bis zur nördlichen Ortsgrenze Herdern, der Ortsgrenze zunächst in westlicher, dann in südlicher Richtung bis zum Rhein folgend.

17.12.2021

BAYERN

Landkreis Erding

Gemeinde Eitting: westlich ab dem Kreuzungspunkt Isarkanal / FTO am östlichen Straßenrand der FTO Richtung Norden, der nördlicher Rand beginnt auf Linie Dorfstraße ab der FTO Richtung Freisinger Straße nach Berglern bis zum südwestlichen Ufer des Sempt-Flutkanales. In dessen Verlängerung über den Isarkanal, parallel südlich der Eittinger Str. und westlich am Ortsrand an Berglern und Glaslern entlang. Am südlichen Ortsende von Glaslern wird auf die östliche Staßenseite gewechselt, an Flurwegen entlang geht es Richtung Süden bis zur Wartenberger Str. Langengeisling wird nördlich umgangen auch die Kiesabbauflächen am Kronthaler Weiher und die Deponie bei Siglfing.

29.12.2021

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Celle

Das Gebiet umfasst die gesamten Gemarkungen Wietze, Wieckenberg, Jeversen, Bannetze, Thören, Meißendorf, Lohheide, Walle, Winsen (Aller), Wolthausen, Stedden, Hornbostel, Südwinsen und Hambühren in den amtlichen Gemarkungsgrenzen.

3.1.2022

Stadt Delmenhorst

Beginnend im Norden von der Stadtgrenze entlang der ehemaligen Bahnlinie nach Süden bis zum Schnittpunkt mit der Delme, dem Lauf der Delme folgend bis zur Nordenhamer Str., von dort in westlicher Richtung bis zur Wendenstr., dieser bis zur Einmündung Thüringer Str. folgend, entlang der Thüringer Str. bis zur Stedinger Str. und weiter auf der Welsestr. bis zur Mühlenstr., deren Verlauf folgend bis zur Bahnlinie. Entlang der Bahn in Richtung Oldenburg bis zum Schnittpunkt mit der Welse. Anschließend der Welse folgend bis zur westlichen Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg.

28.12.2021

Landkreis Harburg

Beginnend im südwestlichen Bereich der Schutzzone an der Kreisgrenze an der B 75

die Kreisgrenze entlang in südöstliche Richtung bis zur K 23 (Wümmegrund)

K 23 weiter in nördliche Richtung bis K 41

K 41 in nördliche Richtung bis Ortseingang Otter

westlich entlang der der Ortsbebauung Otter bis zur K 41 nördlich von Otter

K 41 weiter in nördliche Richtung bis L 241

die L 241 queren, weiter entlang „Niedersachsenstraße“ bis K 57 („Tostedter Straße“)

weiter auf K 57 in westliche Richtung bis B 75

B 75 nach Westen bis Einmündung L 141

L 141 in nördliche Richtung bis Gemeindegrenze Dohren/Tostedt

der Gemeindegrenze in westliche Richtung folgend bis zur K 15

K 15 Richtung Norden bis zum Abzweig „Wüstenhöfener Aue“

der Straße „Wüstenhöfener Aue“ in westliche Richtung bis zur Eisenbahnstrecke für den Güterverkehr

der Eisenbahnstrecke in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze

entlang der Kreisgrenze in südliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der B 75

23.12.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist im Ostern der Gemeinde Ganderkesee der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Am Rotdornbusch in Elmeloh

Über die Straße Am Rotdornbusch und Neue Straße auf die Straße Zur Wassermühle

Die Straße Zur Wassermühle bis Abzweigung Elise-Fink-Weg folgen

Von dort über den Elise-Fink-Weg und die Straße Im Langeland auf den Kirchweg Richtung Stenum

In Stenum den Dorfring weiter folgen bis zum Heilstättenweg

Über den Heilstättenweg und die Straße Hohenkamp auf den Pappelweg

Weiter über Pappelweg und Ziegelweg auf die Nutzhorner Straße (L867)

Der L867 Richtung Schierbrok bis Hohlweg

Von dort dem Hohlweg, die Straßen Zur Schiffstede und Sannauer Hellmer nördlich bis zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Wesermarsch folgen

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Wesermarsch mit Übergang zur Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in Elmeloh

28.12.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Kreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze GT / PB westlich des Steinhorster Beckens

Ziegeleisstr. in nord-westlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Ziegeleistr., in nördlicher Richtung folgen bis Westerwieher Str.

Links auf Westerwieher Str., in nord-westlicher Richtung folgen bis Kaunitzer Str.

Rechts auf Kaunitzer Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Am Furlbach

Rechts auf Am Furlbach, in nord-östlicher Richtung folgen

Links weiter auf Am Furlbach, in nördlicher Richtung folgen bis Tegelheide

Rechts auf Tegelheide, in nord-östlicher Richtung folgen bis Sennebach

Sennebach in nord-östlicher Richtung folgen bis Südstr.

Links auf Südstr., in nördlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Südstr., in östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

Links auf Delbrücker Str., in nördlicher Richtung folgen bis Feldweg Richtung Koldingsweg

Rechts auf Feldweg, in östlicher Richtung folgen bis Koldingsweg

Links auf Koldingsweg, in nördlicher Richtung folgen bis Feldweg Richtung Zum Furlbach

Rechts auf Feldweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Zum Furlbach

Rechts auf Zum Furlbach, in östlicher Richtung folgen bis Zum Sennebach

Rechts auf Zum Sennebach, in südlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

Kreisgrenze in süd-westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen

24.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: Dem Grasweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, der Grubebachstraße folgen bis zur Einmündung Im Kuhlen, an der Gabelung dann weiter auf den Westernwiesenweg, dem Westernwiesenweg folgend bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Enger Weg, dem Enger Weg folgend bis zum Übergang in die Straße Birkenkamp, dem Birkenkamp folgend bis zur Einmündung Nordhagener Straße, der Nordhagener Straße folgend bis zur Einmündung Sperberweg, dem Sperberweg folgend bis zur Einmündung Lerchenweg, dem Lerchenweg folgend bis zur Einmündung Westenholzer Straße.

Im Osten: Der Westenholzer Straße folgend bis zur Einmündung Timmerdamm, dem Timmerdamm folgend bis zur Einmündung Lippstädter Straße, der Lippstädter Straße in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Straße Zu-Neukirchs-Schleuse, Zu-Neukirchs-Schleuse folgend bis zur Einmündung Wiesenweg, dem Wiesenweg folgend bis zur Einmündung Kiliansdamm, dem Kiliansdamm folgend bis zur Einmündung Neue Reihe, Neue Reihe folgend bis zur Einmündung der Straße Im Ort, Im Ort folgend bis zur Einmündung der Straße Untereichen, Untereichen folgend bis zur Einmündung Mantinghauser Straße, der Mantinghauser Straße folgend bis zur Boker Straße, der Boker Straße folgend bis zur Einmündung Alte Römerstraße.

Im Süden: Der Alte Römerstraße folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße.

Im Westen: Der Westenholzer Straße folgen bis zur Einmündung Wildweg, dem Wildweg ca. 600m folgend, dann ca. 700m in nördlicher Richtung am Feldrand entlang, dann in westliche Richtung bis zur Einmündung Alter Mühlenweg, Alter Mühlenweg folgend bis zum Übergang Brückenweg, Brückenweg folgend bis zur Einmündung Ziegeleistraße, Ziegeleistraße folgend bis zur Einmündung Mühlenheider Straße, Mühlenheider Straße folgend bis zum Übergang in die Wulfhorster Straße, Wulfhorster Straße folgend bis zur Einmündung Bogenweg, dann in östlicher Richtung der Wulfhorster Straße folgend bis zur Einmündung Wiebeler Straße, dann der westlichen Grenze des Golfplatzes folgend bis zur Einmündung Boikweg, dem Boikweg folgend bis zur Einmündung Knäppenstraße, der Knäppenstraße folgend bis zur Einmündung Ottensdamm, dem Ottensdamm folgend bis zur Einmündung Grasweg.

17.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: Am Übergang von der Straße Am Sporckhof zum Grubebach dem Grubebach folgen bis zur Einmündung der Straße Jüdendamm, der Straße Jüdendamm in südlicher Richtung folgen bis zum Übergang in die Graf-Sporck-Straße, der Graf-Sporck-Straße folgen bis zum Übergang in die Straße Alter Markt, der Straße Alter Markt folgen bis zum Übergang in die Straße Thülecke, der Straße Thülecke folgen bis zur ersten Einmündung der Kirchstraße, der Kirchstraße folgen bis zur Einmündung der Straße Am Wiemenkamp, der Straße Am Wiemenkamp folgen bis zur Einmündung in die Adolf-Kolping-Straße, der Adolf-Kolping-Straße folgen bis zur Einmündung in die Boker Straße.

Im Osten: Der Boker Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Südstraße, der Südstraße folgen bis zur Einmündung Schlaunstraße, der Schlaunstraße folgen bis zur Einmündung Jakobstraße, der Jakobstraße folgen bis zur Einmündung Stettiner Straße, der Stettiner Straße folgen bis zum Übergang in die Straße Galgenlaake, der Straße Galgenlaake folgen bis zur Einmündung in die Anreppener Straße, der Anreppener Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Am Hagenbach, der Straße am Hagenbach folgen bis zur Einmündung in die Paradiesstraße, der Paradiesstraße folgen bis zur Einmündung der Straße Hengsterberg, der Straße Hengsterberg folgen bis zur Einmündung der Feldmarkstraße, der Feldmarkstraße folgen bis zum Verbindungsweg zum Hölzermannweg, dem Verbindungsweg folgen bis zum Hölzermannweg, dem Hölzermannweg folgen bis zur Einmündung der Von-der-Recke-Straße, der Von-der-Recke-Straße folgen bis zur Einmündung der Paradiesstraße.

Im Süden: Der Paradiesstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Boker Straße, der Boker Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Querung der Lippe, der Lippe folgen bis zur Querung der Brückenstraße, der Brückenstraße folgen bis zur Einmündung der Boker Straße, der Boker Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Am See, der Straße Am See folgen bis zur Einmündung Alte Römerstraße, der Straße Alte Römerstraße folgen bis zur Einmündung Parkstraße, der Parkstraße folgen bis zur Einmündung Sudhäger Straße, der Sudhäger Straße folgen bis zum Übergang in die Sudhagener Straße, der Sudhagener Straße folgen bis zur Einmündung in den Blumenweg.

Im Westen: Dem Blumenweg folgen bis zur Einmündung in die Suternstraße, der Suternstraße folgen bis zur Einmündung der Anton-Pieper-Straße, der Anton-Pieper-Straße folgen bis zur Einmündung in die Westenholzer Straße, der Westenholzer Straße folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Biekedamm, dem Verbindungsweg folgen bis zur Einmündung in den Biekedamm, dem Biekedamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Im Kuhlen, der Straße Im Kuhlen in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Nordhagener Straße.

Im Norden: Der Nordhagener Straße folgen bis zur Einmündung in die Rietberger Straße/B 64, der Rietberger Straße/B 64 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Am Sporckhof, der Straße Am Sporckhof folgen bis zur Querung des Grubebaches

24.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: Der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh von deren Zusammentreffen mit der Westerwieher Straße in östlicher Richtung folgend bis zu deren Zusammentreffen mit der Gütersloher Straße.

Im Osten: Entlang der Gütersloher Straße von der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis zur Einmündung des Hallerweges, dem Hallerweg folgend bis zu dessen Zusammentreffen mit der Gemeindegrenze Delbrück-Hövelhof, der Gemeindegrenze Delbrück-Hövelhof in süd-westlicher Richtung folgend bis zu deren Zusammentreffen mit der Nordstraße, der Nordstraße in östlicher Richtung folgend bis zu deren Einmündung in die Hövelhofer Straße, entlang der Hövelhofer Straße bis zur Einmündung der Straße Auf dem Haupte.

Im Süden: Der Straße Auf dem Haupte von deren Abzweig von der Hövelhofer Straße folgend bis zu deren Übergang in die Straße Auf der Bache, der Straße Auf der Bache folgend bis zur Einmündung der Straße Horsthöfe, der Straße Horsthöfe folgend bis diese ca. 340 Meter vor der Einmündung des Strothweges einen Entwässerungsgraben überquert, dem Entwässerungsgraben ca. 1900 Meter in westlicher Richtung folgend bis zu dessen Zusammentreffen mit dem Prozessionsweg, dem Prozessionsweg folgend bis zu dessen Übergang in die Lipplinger Straße, der Lipplinger Straße folgend bis zur Einmündung des Postdamms.

Im Westen: Dem Postdamm von der Einmündung der Lipplinger Straße bis zur Einmündung des Hammweges, dem Hammweg ca. 450 in nördlicher Richtung folgend bis zur Überquerung eines Entwässerungsgrabens, dem Entwässungsrungsgraben ca. 260 Meter entlang bis zu dessen Zusammentreffen mit der Straße Brakendiek, der Straße Brakendiek in westlicher Richtung entlang bis Einmündung des Jüdendamms, dem Jüdendamm in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in Westerwieher Straße, der Westerwieher Straße von der Einmündung Jüdendamm in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh.

24.12.2021

SACHSEN

Landkreis Zwickau

Stadt Crimmitschau

Gemarkungen: Gösau westlich Schnittpunkt Kreisstraße K 9378 Landesgrenze Thüringen zu A4 „Drei Linden“

Frankenhausen westlich A4 „Drei Linden“ bis Forsthaus Sahnpark,

Leitelshain westlich Forsthaus Sahnpark bis Kühgrund

Crimmitschau nordwestlich des Kühgrunds bis zur Gemarkungsgrenz Rudelswalde,

Rudelswalde nördlich entlang der Straße Am Feldschlösschen, bis zur Kreuzung Westbergstraße,

Langenreinsdorf nördlich der Ortslage entlang „Vorderes Tal“ bis Gemarkungsgrenze Mannichswalde

Gemarkung Mannichswalde

28.12.2021

SACHSEN-ANHALT

 

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

nördliche Begrenzung: Ortsausgang Püggen Richtung Rohrberg

östliche Begrenzung: Ortsausgang Beetzendorf Richtung Siedengrieben

südliche Begrenzung: Ortsausgang Tangeln Richtung Beetzendorf

westliche Begrenzung: Orsteingang Ahlum aus Richtung Mellin

2.1.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

die Stadt Glückstadt

die Gemeinden Blomesche Wildnis und Engelbrechtsche Wildnis

ab der Gemeindegrenze Blomesche Wildnis, der Straße Büttel bis zur Dorfstraße in der Gemeinde Krempdorf folgend

der Dorfstr. folgend bis zum Flurstück Gemarkung Krempdorf, Flur 1, Flurstück 159/88, diesem Flurstück in südöstl. Richtung folgen bis zum Flur 5, Flurstück 6/4

den Flurstücken Gemarkung Krempdorf, Flur 5, Flurstück 2/1 und Flur 5, Flurstück 47/1 und dem Flurstück, Gemarkung Elskop, Flur 1, Flurstück 4/2 bis zur Elskoper Dorfswettern folgend

Gemarkung Elskop, Flur 1, Flurstück 510 bis zur Gemeindegrenze Engelbrechtsche Wildnis südöstlich folgen

1.1.2022

THÜRINGEN

Kreis Altenburger Land

Gemeinde Heyersdorf: Ortsteil Heyersdorf

Gemeinde Jonaswalde: Ortsteil Jonaswalde

Gemeinde Thonhausen

Gemeinde Vollmershain: Ortstei Vollmershain (Nöbdenitz)

29.12.2021

Kreis Hildburghausen

Gemeinde Ehrenberg

Gemeinde Grimmelshausen

Gemeinde Henfstädt

Gemeinde Kloster Veßra: nördlich der Hauptstraße ausgehend von Zollbrück inkl. der Ortsteile Kloster Veßra und Neuhof (Lengfeld)

Gemeinde Lengfeld

Gemeinde Themar: Ortsteil Obermühle, Ortsteil Rasenmühle, Ortsteil Schöne Aussicht, Ortsteil Tachbach, Ortsteil Themar

Gemeinde Beinerstadt: nordöstliches Gebiet ausgehend von den Koordinaten X: 32614791 Y:5593257 nach Westen bis X: 32614791 Y: 5593257

31.12.2021

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

County Monaghan

Protection zone 1

That part of the County Monaghan that comprises the townlands of Corhelshinagh, Corlat, Corlea, Corracharra, Cortaghart, Cortober, Crossduff, Derrygoony, Dooraa, Drumcanon, Drumcunnion, Drumgor, Fairtaghy, Faraghy, Formil, Garrybane, Garryduff, Kilkit, Lackan, Lattacrom, Lisinisky, Lurgachamlough, Mullanalt, Rebane, Shantonagh, Shantony, Tooa and Tullyrain.

That part of the County of Monaghan that lies within the outer margin of an imaginary line drawn from the junction of the roads known as the R162-10 and the L0310-12 in the townland of Creeve, continuing along the L310-12, the L30121, the L03012, and the L07040-0 to the boundary with county Cavan at Vicar Bridge and, from there continuing along the county boundary with County Cavan, in an easterly direction, to the junction of the R181 and the L04023-0 at Loughaphortan, and then continuing along the L04023-0, the L04013-0, the L04012, the L04011, the L04010, the R180-3, the L0410, the L03131-0 to the junction of that L0310-12 and the R162-10 in the townland of Creeve.

24.12.2021

Protection zone 2

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Lisdrumgormly, Latnakelly, Annaclough, Croghan, Tattyreagh North, Lisnagreeve, Cornahoe Upper and Drumgallon, in the Electoral District of Annayallla, the townlands of Carrickaslane, Killycracken, Corrintra, Errryroe, Creaghanroe, Tullynamalra, Tullynagrow, Tullinearly and Lurganboy, in the Electoral Division of Carrickaslane, the townlands of Loughbrattoge, Doocharn, Drollagh, Tallintrat, Tattinlieve, Tullycaghny, Liseenan, Mullyash, Drumacrib, Aghnadamph, Alsmeed, Tavanaskea and Lurganearly, in the Electoral District of Mullyash, and the townlands of Errybane, Drumleek North, Oram, Drumaliss, Lurganmore, Lisdonny, Moy, Drumagelvin, Tullyharnett, Drumleek South, Formil, Drumnakill, Tullyrahan, Tullycollive, Tullynahattina, Tullycoora, Tullyvanus, Tullintlisny and Skerrymore in the Electoral Division of Church Hill.

7.1.2022

Protection zone 3

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Aghaderry, Aghadrumcru, Aghnavar, Ardginny, Cavan (Moutray), Clonacullen, Clonisboyle, Corgreenan, Creaghan, Derrygorry, Dernagola, Drumartigan, Drumbirn, Esker, Girfin, Ivy Hill, Killybrone, Killydreen, Killyhoman, Killyreask, Killyslavan, Lisroosky, Moy, Kullanacask, Mullanacross, Mullaghnahegny, Mullanafinnog, Mullanderg, Mullynure, Raflacony, Skinnahergna, Tavanagh and Urlish.

2.1.2022

Cavan County

Protection zone 4

That part of the county of Cavan that comprises the Electoral Division of Carrafin (apart from the townlands of Killaghmeen, Derryhoo, Tullyanog, Portacloghan, Fawlaght, and Feugh (Maxwell)), the Electoral Division of Butler’s Bridge (apart from the towlands of Corracreeny, Drumharid, and Curraghanoe), that part of the Electoral Division of Castlesaunderson that comproses the townlands of Portlawney, Bessbrook, Drumalure beg, Cormacmullan, Drumalure More, and that part of the Electoral Division of Cavan Rural that comprises the townlands of Derryheen, Derredis Lower, Derridis Upper, Drummullig and Rahultan.

7.1.2022

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

EAUZE

MANCIET

7.1.2022

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

WARHEM

25.12.2021

BAMBECQUE

HERZEELE

HONDSCHOOTE

HOUTKERQUE

KILLEM

LEDRINGHEM

OOST-CAPPEL

OUDEZEELE

REXPOEDE

STEENVOORDE

WEST-CAPPEL

WINNEZEELE

WORMHOUT

WYLDER

30.12.2021

Jäsenvaltio: Kroatia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Županija: Sisačko-moslavačka

Naselja na području Grada Siska: Odra Sisačka, Stara Drenčina, Vurot, Staro Pračno, Stupno, Žabno, Sela i Jazvenik te područje Siska sjeverno od linije koja prolazi Capraškom ulicom.

17.12.2021

Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Region: Veneto - Lombardia

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00091, IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.441104605 E10.888279804, N45.490788167 E10.878953759)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00230 (WGS84 dec. coordinates N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.393123102 E10.946768294)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00054, IT-HPAI(P)-2021-00108, (WGS84 dec. coordinates N45.143767787 E11.236107915, N45.144248388 E11.221639049)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the outbreaks IT-HPAI(P)-2021-00104 (WGS84 dec. coordinates N45.180835 E11.396585)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00092, IT-HPAI(P)-2021-00093 (WGS84 dec. coordinates N45.210448697 E11.731952791, N45.20830846 E11.706987889)

23.12.2021

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00063, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00070, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00085, IT-HPAI(P)-2021-00087, IT-HPAI(P)-2021-00088, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256 (WGS84 dec. coordinates N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.206867817 E11.104038155, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.203818305 E10.990038222, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.36976874 E11.299938509, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.158817 E11.085753, N45.147313 E10.965899, N45.179407 E10.993756, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.245441 E11.316658, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.219025246 E11.2044031, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.253853 E11.2513, N45.407173686 E11.106457363, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.290374 E10.902535, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.28669 E10.780547, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.27651552 E10.998598533, N45.2787 E10.80099, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243 (WGS84 dec. coordinates N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.212961569 E11.569073484, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.226552621 E11.625151446, N45.318426217 E11.622130447, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.225241 E11.519374, N45.320354003 E11.598131352, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.202676157 E11.59248139, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.372915861 E11.595687681, N45.175584392 E11.504312926, N45.268433724 E11.56989791, N45.23719605 E11.592096053, N45.279600307 E11.580033364, N0 E0, N45.176134 E11.554899, N45.181351695 E11.549993059, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the outbreaks IT-HPAI(P)-2021-00257 (WGS84 dec. coordinates N45.467634674 E11.647320817)

9.1.2022

Region: Lombardia

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00059, IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00136, IT-HPAI(P)-2021-00147, IT-HPAI(P)-2021-00148, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00222, IT-HPAI(P)-2021-00223, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238 (WGS84 dec. coordinates N45.29094 E10.155602, N45.291849 E10.22094, N45.287212 E10.211417, N45.268601 E10.198274, N45.267177 E10.233081, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.287398 E10.352606, N45.257987 E10.432123, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204)

9.1.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometres from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00102, IT-HPAI(P)-2021-00134 (WGS84 dec. coordinates N45.20814 E10.132711, N45.221999 E10.142106)

31.12.2021

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00161) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.257577 E10.533102

31.12.2021

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00254 (WGS84 dec. coordinates N45.283549 E10.669582, N45.248841 E10.643449, N45.285595 E10.618179)

9.1.2022

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00140) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.010521 E 10.840548

31.12.2021

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00240) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333108 E10.522951

9.1.2022

Region: Friuli Venezia Giulia

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00133) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46.102221 E13.09021

1.1.2022

Region: Emilia Romagna

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00166) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N43.931118 E12.696819

28.12.2021

Jäsenvaltio: Unkari

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Bács-Kiskun megye:

Császártöltés, Hajós és Homokmégy a 46.407141 és a 19.197183, a 46.417287 és a 19.158443, valamint a 46.411300 és a 19.191000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2021

Balotaszállás, Jánoshalma, Kelebia, Kisszállás, Mélykút és Tompa települések közigazgatási területeinek a 46.223598 és a 19.589190, a 46.224850 és a 19.411590, a 46.227060 és a 19.395470, a 46.286000 és a 19.560700, a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, a 46.275470 és a 19.528820, a 46.235270 és a 19.529500, a 46.268432 és a 19.574210, a 46.244355 és a 19.552609, a 46.240529 és a 19.552816, a 46.283838 és a 19.357308, a 46.177780 és a 19.616043, a 46.281765 és a 19.555604, a 46.276507 és a 19.343578, a 46.311164 és a 19.293536, a 46.294410 és a 19.668580, a 46.257726 és a 19.266559, valamint a 46.204650 és a 19.524540 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2021

Balotaszállás és Kiskunhalas települések közigazgatási területeinek a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2021

Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.460266 és a 19.844996 valamint a 46.457047 és 19.878295 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2022

Kiskunmajsa közigazgatási területének a 46.49166107 és a 19.6898098 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Jászszentlászló és Kiksunmajsa és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, valamint a 46.527020 és a 19.755420 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.552970 és a 19.970389 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.1.2022

Csongrád-Csanád megye:

Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, valamint a 46.294410 és a 19.668580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2021

Csengele és Kistelek települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, valamint a 46.527020 és a 19.755420 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Csengele település települések közigazgatási területének a 46.460266 és a 19.844996 valamint a 46.457047 és 19.878295 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2022

Kistelek, Ópusztaszer és Pusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.535800 és a 19.999900, a 46.552970 és a 19.970389 valamint a 46.539249 és a 19.819304 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.1.2022

Békés megye:

Békéscsaba, Csabaszabadi, Szabadkígyós és Újkígyós települések közigazgatási területeinek a 46.589450 és a 20.998790, a 46.592343 és a 21.001890, valamint a 46.597195 és a 21.045011 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.12.2021

Kétsoprony és Kondoros települések közigazgatási területeinek a 46.746460 és a 20.826430 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.12.2021

Hajdú-Bihar megye:

Nyíradony és Nyírmártonfalva települések közigazgatási területeinek a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.12.2021

Balmazújváros és Nagyhegyes települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2021

Hajdúböszörmény település közigazgatási területének a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.1.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Dombrád, Gégény, Kékcse, Pátroha, Rétközberencs ésTiszakanyár települések közigazgatási területeinek a 48.198772 és a 21.972811 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.12.2021

Balkány település közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

29.12.2021

Jäsenvaltio: Puola

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Przykona miejscowości: Psary, Smulsko, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Gąsin, Kaczki Plastowe, Olszówka, Przykona, Wichertów, Żeroniczki

b)

w gminie Dobra miejscowości: Żeronice, Stefanów

22.12.2021

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Opatówek miejscowości: Opatówek, Borów, Cienia-Folwark, Cienia Pierwsza, Janików, Józefów, Michałów Drugi, Rajsko, Sierzchów, Szulec, Warszew

b)

w gminie Szczytniki miejscowości: Krowica Zawodnia, Marchwacz

24.12.2021

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Przykona miejscowości: Psary, Zimotki, Dąbrowa, Smulsko, Boleszczyn, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Przykona, Wichertów, Żeroniczki, Słomków Kościelny

24.12.2021

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Przykona miejscowości: Smulsko, Boleszczyn, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Przykona, Wichertów, Żeroniczki

b)

w gminie Dobra miejscowości: Ugory, Żeronice, Stefanów

26.12.2021

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Godziesze Wielkie miejscowości: Wolica

b)

w gminie Opatówek miejscowości: Opatówek, Chełmce, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Szałe, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Trojanów, Zduny, Zawady

c)

w mieście Kalisz osiedla: Winiary

30.12.2021

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim

a)

w gminie: Uniejów miejscowości: Brzeziny, Człopy, Człopki, Kuczki, Ostrowsko, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Skotniki, Stanisławów, Spycimierz na północy miejscowości obszar leśny wzdłuż polnej drogi, Spycimierz Kolonia, Uniejów wzdłuż ulicy Wschodniej, dalej ulicą Polną, ulicą Łęczycką do Zieleni, Wielenin Kolonia wzdłuż granicy lasu, Zieleń., Góry

1.1.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Przykona miejscowości: Trzymsze, Ewinów

30.12.2021

Województwo łódzkie

1)

w powiecie zgierskim:

a)

w gminie Ozorków miejscowość: Śliwniki ograniczone od wschodu ulicami Żytnią i Makową;

b)

w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Mikołajew, Rafałów, Julianki, Piaskowice, Wytrzyszczki, Żelgoszcz, Rózinów, Chrząstów Wielki, Ignacew Górny, Ignacew Parzęczewski, Parzęczew, Swoboda, Bibianów, Florianki, Konstantki, Mamień, Janów, Piaskowce-Parcela, Śliwniki, Stary Chrząstów, Kolonia Chrząstów, Gołaszyny, Ignacew Folwarczny, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły, Czekaj, Górka-Betlejem, Wielka Wieś.

4.1.2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie piotrkowskim:

a)

w gminie Moszczenica miejscowości: Cegielnia Moszczenicka, Gazomia Nowa, Raków, Gazomia Stara, Wola Moszczenicka, Białkowice-Pastwisko, Pomyków, Białkowice-Młyn, Białkowice, Gazomka, Moszczenica, Moszczenica Poduchowna;

b)

w gminie Wolbórz miejscowości: Psary-Lechawa, Psary Witowskie, Psary Stare, Młynary, Młynary Małe, Kuznocin, Proszenie, Stare Proszenie, Nowe Proszenie.

6.1.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Opatówek miejscowości: Opatówek, Borów, Cienia-Folwark, Cienia Pierwsza, Janików, Józefów, Michałów Drugi, Rajsko, Sierzchów, Szulec, Warszew

b)

w gminie Szczytniki miejscowości: Krowica Zawodnia, Marchwacz

6.1.2022

Województwo warmińsko-mazurskie

1)

w powiecie iławskim:

 

w gminie: Iława, miejscowości: Kamień Duży, Kamień Mały, Nowa Wieś, Szałkowo, Wola Kamieńska, część miasta Iława położona na północny wschód od południowego brzegu jez. Mały Jeziorak, wzdłuż rzeki Iławki do północnego brzegu jez. Iławskiego

7.1.2022

Jäsenvaltio: Portugali

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

The parts of Benavente, Alcochete and Palmela municipalities that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.740551N; 8.803278W.

29.12.2021

Jäsenvaltio: Ruotsi

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Those parts of the municipality Skurup contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.57 and E13.30.05

5.1.2022

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Those parts of County Tyrone contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,4089 and E -6,9989

2.1.2022

Those parts of County Antrim contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.8769 and E -6.2090

25.12.2021

Those parts of County Armagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,1469 and E -6,6819

7.1.2022

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,0477 and E -7,4079

7.1.2022

Those parts of County Armagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,1745 and E -6,7358

7.1.2022

Those parts of County Armagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,3196 and E -6,5699

4.1.2022

Those parts of Counties Londonderry and Tyrone contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,6627 and E -6.5841

6.1.2022

B OSA

1 ja 3 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

The parts of the municipalities De Panne, Veurne, Alveringem and Poperinge contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,5336650 lat 50,979266.

25.12.2021

The parts of the municipalities Alveringem and Poperinge contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,537569 , lat 50,8512320.

3.1.2022

Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2, 715340, lat 51,019488.

6.1.2022

Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2, 715340, lat 51,019488.

29.12.2021–6.1.2022

Those parts of the municipalities Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,9846572, lat 51,3918016

6.1.2022

Those parts of the municipalities Ravels and Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,9846572, lat 51,3918016.

29.12.2021–6.1.2022

Those parts of the municipalities Alveringem, Poperinge, Veurne and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,568978, lat 50,919620

6.1.2022

Those parts of the municipalities Alveringem and Poperinge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,568978, lat 50,919620.

29.12.2021–6.1.2022

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Plovdiv Region

The following villages in the Maritsa municipality: Rogosh, Skutare, Manole, Manolsko Konare, Yasno pole, Dink, Krislovo, Kalekovets, Zhelyazno, Voivodinovo.

The following villages in the Rakovski municipality: Rakovski, Shihsmanrsi.

The following village in the Sadovo municipality: Sadovo

22.12.2021

The following village in the Maritsa municipality: Trilistnik

The following village in the Rakovski municipality: Stryama

20.12.2021–28.12.2021

The following villages in the Plovdiv municipality: Plovdiv

The following villages in the Saedinenie municipality: Saedinenie

The following villages in the Maritsa municipality: Tsaratsovo, Voysil, Benkovski, Radinovo, Kostievo

The following villages in the Rodopi municipality: Orizari, Kadievo, Zlatitrap

The following villages in the Stamboliyski municipality: Yoakim Gruevo, Kurtovo Konare, Novo selo, Trivoditsi

16.1.2022

The following village in the Rodopi municipality: Tsalapitsa

The following village in the Stamboliyski municipality: Stamboliyski

8.1.2022–16.1.2022

Pazardzhik Region

The following villages in the Pazardzhik municipality: Hadzhievo, Govedare, Malo Konare, Zvanichevo, Lozen, Bratanitsa, Lyahovo, Patalenitsa

The following villages in the Belovo municipality: Belovo, Dabravite, Menenkyovo, Akandzhievo

The following villages in the Septemvri municipality: Septemvri, Karabunar, Boshulya, Zlokuchene, Kovachevo

2.1.2022

The following villages in the Septemvri municipality: Varvara, Vetren dol, Simeonovets, Semtchinovo

25.12.2021–2.1.2022

Jäsenvaltio: Tšekki

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Plzeň Region

Blovice (605735); Březí u Žinkov (797081); Budislavice (697184); Bzí (617300); Čečovice (618799); Čížkov u Blovic (624071); Čmelíny (697974); Dožice (631469); Drahkov (631582); Dvorec (703460); Hořehledy (765902); Hradiště u Blovic (605751); Chlum u Blovic (651516); Chocenice (651982); Chocenická Lhota (652008); Chocenický Újezd (652016); Chynín (796239); Jarov u Blovic (657603); Kbelnice u Letin (680583); Kladrubce (665291); Klášter u Nepomuka (665495); Kokořov (797103); Komorno (668842); Kotousov (651991); Kozlovice u Nepomuka (671746); Letiny (680605); Libákovice (745081); Lipnice u Spáleného Poříčí (684139); Liškov (618802); Měrčín (618811); Mileč (694568); Mítov (706540); Mohelnice u Nepomuka (697982); Nechanice u Nových Mitrovic (702447); Nepomuk (703478); Nová Ves u Nepomuka (705942); Nové Mitrovice (706558); Novotníky (726974); Prádlo (726982); Přebudov (665304); Přešín (796247); Radošice (738492); Seč u Blovic (746436); Soběsuky u Nepomuka (751855); Spálené Poříčí (752703); Struhaře (757021); Svárkov (680613); Štítov u Blovic (763985); Těnovice (765929); Tojice (786195); Třebčice (697991); Únětice u Blovic (774421); Víska (698008); Vlčtejn (783919); Vlkov u Spáleného Poříčí (752711); Vojovice (784613); Vrčeň (786209); Zahrádka u Čížkova (624098); Záluží u Spáleného Poříčí (765937); Zdemyslice (792276); Zhůř (657611); Žákava (704504); Železný Újezd (796255); Želvice (694584); Žinkovy (797111).

31.12.2021

Hradišťská Lhotka (647578); Hradišťský Újezd (647586); Louňová (687341); Měcholupy u Blovic (692743); Sedliště nad Úslavou (786179); Smederov (795551); Srby nad Úslavou (786187); Vlčice u Blovic (783757); Žďár u Blovic (795569); Ždírec u Blovic (795577).

23.12.2021– 31.12.2021

South Bohemian Region

Dvory nad Lužnicí (633925); Halámky (636827); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Horní Stropnice (644196); Meziluží (644234); Svébohy (644293); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Krabonoš (705730); Nová Ves nad Lužnicí (705756); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Nové Hrady (706256); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Buková u Nových Hradů (794511); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Suchdol nad Lužnicí (759147); Tušť (771937); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Božejov u Nových Hradů (794503); Žár u Nových Hradů (794546); Žumberk u Nových Hradů (794554).

Údolí u Nových Hradů (706272) – jižní část katastrálního území, přičemž hranici na severu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

19.12.2021

Byňov (706191); Štiptoň (706264);

Údolí u Nových Hradů (706272) – severní část katastrálního území, přičemž hranici na jihu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

11.12.2021–19.12.2021

Třebeč (769398); Čížkrajice (624128); Mezilesí u Trhových Svinů (624144); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Dobrá Voda u Horní Stropnice (644170); Hojná Voda (644188); Horní Stropnice (644196); Konratice (744352); Meziluží (644234); Paseky u Horní Stropnice (644323); Rychnov u Nových Hradů (744361); Staré Hutě u Horní Stropnice (644269); Šejby (644315); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Kamenná u Trhových Svinů (662712); Kondrač (662739); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Trhové Sviny (768154); Božejov u Nových Hradů (794503); Žumberk u Nových Hradů (794554);

25.12.2021

Svébohy (644293); Byňov (706191); Nové Hrady (706256); Štiptoň (706264); Údolí u Nových Hradů (706272); Buková u Nových Hradů (794511); Žár u Nových Hradů (794546)

17.12.2021–25.12.2021

South Moravian Region

Břeclav (613584); Poštorná (726346); Bulhary (616168); Ladná (678872); Nejdek u Lednice (679836); Mikulov na Moravě (694193); Milovice u Mikulova (695211); Moravský Žižkov (699250); Podivín (723835); Nové Mlýny (736325); Přítluky (736333); Rakvice (739201); Sedlec u Mikulova (746789); Úvaly u Valtic (776688); Valtice (776696); Velké Bílovice (778672); Zaječí (790346).

28.12.2021

Charvátská Nová Ves (650684); Hlohovec (639435); Lednice na Moravě (679828).

20.12.2021–28.12.2021

Jäsenvaltio: Tanska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of 10 kilometres radius, centred on GPS coordinates N 55,22317058; E 11,44812112

25.12.2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometers, centered on GPS coordinates N 55,22317058; E 11,44812112

17.12.2021–25.12.2021

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landkreis Waldshut

Gemeinde Hohentengen, ausgenommen die östlichen Teile der Gemarkungen Stetten und Hohentengen.der Schutzzone

Gemeinde Küssaberg: Gemarkung Küßnach; Teile der Gemarkung Bechtersbohl, östlich der Küssaburg in gerader Linie von der nördlichen zur südlichen Gemarkungsgrenze folgend.

Gemeine Klettgau: Gemarkungen Weisweil, Erzingen, Riedern am Sand, Grießen, Rechberg und Geißlingen.

Lauchringen: Teile der Gemarkung Oberlauchringen, östlicher Teil des Waldgebietes Wolftal.

Gemeinde Wutöschingen: Gemarkung Rechberg; Teile der Gemarkung Schwerzen, im Südosten an der Gemarkungsgrenze Wutöschingen dem nordwestlichen Rand des Segelfluggeländes, des Gewanns Rötteläcker, Horn und Zankholz in südwestlicher Richtung folgend bis an die Gemarkungsgrenze Geißlingen.

Gemeinde Dettighofen: Gemarkungen Baltersweil, Teile der Gemarkungen Dettighofen und Berwangen nördlich der Schutzzone.

Gemeinde Jestetten mit allen Ortsteilen.

26.12.2021

BAYERN

Landkreis Erding

Gemeindegebiete Langenpreising, Wartenberg, Fraunberg, Bockhorn, Erding, Moosinning, Oberding, Eitting und Berglern im Ganzen.

Gemeinde Walpertskirchen: Ortsteile Wattendorf und Niederhof. Das Geimeindegebiet Wörth wird im Norden noch getreift, hier befindet sich jedoch keinerlei Bebauung.

7.1.2022

Landkreis Erding

Gemeinde Eitting: westlich ab dem Kreuzungspunkt Isarkanal / FTO am östlichen Straßenrand der FTO Richtung Norden, der nördlicher Rand beginnt auf Linie Dorfstraße ab der FTO Richtung Freisinger Straße nach Berglern bis zum südwestlichen Ufer des Sempt-Flutkanales. In dessen Verlängerung über den Isarkanal, parallel südlich der Eittinger Str. und westlich am Ortsrand an Berglern und Glaslern entlang. Am südlichen Ortsende von Glaslern wird auf die östliche Staßenseite gewechselt, an Flurwegen entlang geht es Richtung Süden bis zur Wartenberger Str. Langengeisling wird nördlich umgangen auch die Kiesabbauflächen am Kronthaler Weiher und die Deponie bei Siglfing.

30.12.2021–7.1.2022

Landkreis Freising

Die Überwachungszone umfasst ein Gebiet, das wie folgt abgegrenzt wird:

im Südosten ab der Kreuzung St 2350 mit St 2331, Stadtgebiet Moosburg a.d. Isar, entlang der St 2331 in südlicher Richtung bis zur Grenze zum Landkreis Erding sowie im weiteren Verlauf in südwestlicher Richtung entlang der Grenze zum Landkreis Erding bis Hallbergmoos, Birkenecker Straße

im Süden ab dem Kreuzungspunkt der Grenze zum Landkreis Erding mit der Birkenecker Straße in Hallbergmoos entlang der Birkenecker Straße, Hallbergmoos, in westlicher Richtung bis zur Ludwigstraße, Hallbergmoos, sowie im weiteren Verlauf der Ludwigstraße, Hallbergmoos, bis zur Kreuzung mit B 301 im Gemeindegebiet Hallbergmoos

im Westen

ab der Kreuzung der B 301 mit der Ludwigstraße im Gemeindegebiet Hallbergmoos entlang der B 301 in nördlicher Richtung bis zur A 92, Anschlussstelle Freising Mitte, im weiteren Verlauf ab der Anschlussstelle Freising Mitte entlang FS 44 in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit FS 45

ab Kreuzung FS 44 mit FS 45 entlang FS 45 in westlicher Richtung bis zur Isar

entlang der Isar ab FS 45 in nördlicher Richtung bis B 301, Isarbrücke bei Freising

entlang der B 301 ab Isar/Isarbrücke B301 bei Freising in nördlicher Richtung bis zum Übergang auf St 2350, im weiteren Verlauf entlang der St 2350 in nordöstlicher Richtung bis zur Unterquerung Goldhausener Straße im Gemeindegebiet Marzling

ab Unterquerung der St 2350 bei der Goldhausener Straße entlang der Goldhausener Straße in nördlicher Richtung bis Höhe Goldhausen 9, Gemeinde Marzling

im Norden

ab Goldhausener Straße, Höhe Goldhausen 9, Gemeinde Marzling, in einer gedachten Linie in ost-nord-östlicher Richtung bis Höhe Großenviecht Nr. 15, Gemeinde Langenbach

ab Großenviecht Nr. 15, Gemeinde Langenbach, in nordöstlicher Richtung entlang der Ortsverbindungsstraße nach Kleinviecht, Gemeinde Langenbach, bis Höhe Kleinviecht 7

ab Kleinviecht 7, Gemeinde Langenbach, in einer gedachten Linie in ost-nord-östlicher Richtung bis Langenbach, Kreuzung Inkofener Straße mit Moosstraße

ab Langenbach, Kreuzung Inkofener Straße mit Moosstraße in nordöstlicher Richtung der Moosstraße folgend bis zum nördlichen Verlauf der Gartenstraße, in der Folge der Gartenstraße in südöstlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Gartenstraße mit Wiesenstraße

ab Langenbach, Kreuzung Gartenstraße mit Wiesenstraße, in südlicher Richtung entlang einer gedachten Linie bis zur Bahnlinie München-Landshut, Abzweig nach Zolling

entlang der Bahnlinie München-Landshut ab Abzweig nach Zolling in östlicher Richtung bis zum Bahnübergang bei Thonstetten / Moosham, Stadt Moosburg a.d. Isar

ab Bahnübergang Thonstetten / Moosham, Stadt Moosburg a.d. Isar, in südlicher Richtung entlang der Ortsverbindungsstraße bis zur Kreuzung mit St 2350

entlang der St 2350 ab Abzweig Thonstetten / Moosham, Stadt Moosburg a.d. Isar, in nordöstlicher Richtung bis Amper-Überführungskanal, Stadt Moosburg a.d. Isar

entlang des Amper-Überführungskanals ab Überquerung der St 2350, Stadt Moosburg a.d. Isar, in östlicher Richtung bis zur Isar

entlang der Isar ab Amper-Überführungskanal, Stadt Moosburg a.d. Isar, in nördlicher Richtung bis zur Überquerung der St 2350, Isarbrücke Stadt Moosburg a.d. Isar

ab Isar, Isarbrücke Stadt Moosburg a.d. Isar, entlang der St 2350 in östlicher Richtung bis zur Kreuzung mit St 2331

7.1.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze Loher Straße. Der Loher Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Nordloher Straße L829. Der Nordloher Straße L829 in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung Edewechter Straße. Der Edewechter Straße folgend bis zur Einmündung Am Langen Tangen. Der Straße Am Langen Tangen folgend bis zur Straße Am Jagen. Der Straße Am Jagen in östlicher Richtung folgend bis zur Kanalstraße. Der Kanalstraße bis zur Einmündung Karlshofer Straße folgend. Der Karlshofer Straße bis Am Voßbarg folgend. Der Straße Am Voßbarg in südlicher Richtung bis zur Straße Ollendamm folgend. Der Straße Ollendamm in westlicher Richtung folgend bis Hochtanger Weg. Der Straße Hochtanger Weg in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung Lange Riede. Der Straße Lange Riede bis zur Hauptstraße K128 folgend. Der Hauptstraße K128 in südlicher Richtung bis zur Einmündung Holtkamp folgend. Der Straße Holtkamp bis Burgfelder Straße folgend. Der Burgfelder Straße in südlicher Richtung bis zur Straße Zur Tonkuhle folgend. Der Straße Zur Tonkuhle folgend bis zur Einmündung Lienenweg folgend. Der Straße Lienenweg in südlicher Richtung bis zur Straße Zur Loge folgend. Der Straße Zur Loge bis zur Straße Auf der Loge folgend. Der Straße Auf der Loge in südlicher Richtung bis zur Hauptstraße folgend. Der Hauptstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung Holljestraße. Der Holljestraße folgend bis zur Einmündung Brannendamm. Dem Brannendamm folgend bis zur Kreuzung Industriestraße. Der Industriestraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung Heuersdamm. Dem Heuersdamm folgend übergehend in die Vegesacker Straße. Der Vegesacker Straße folgend übergehend in die Straße Jenseits der Vehne. Der Straße Jenseits der Vehne bis zur Einmündung Kiebitzweg folgend. Dem Kiebitzweg folgend bis zum Feldweg. Dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße B401. Der Küstenkanalstraße B401 in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung Langendamm K142. Dem Langendamm K142 dem Kanal überquerend in südlicher Richtung bis zur Einmündung Prinzendamm folgend. Der Straße Prinzendamm bis zur Kreisgrenze folgend. Entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Loher Straße.

18.12.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Bösel von der Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland dem Bachmannsweg südlich folgend bis zum Ende des Vehnemoors und dem Rand des Vehnemoors erst in südwestliche, dann in südöstliche Richtung bis zur Georg-Schumacher-Straße folgend. Entlang dieser bis Korsorsstraße, dieser südwestlich folgend bis Am Vehnemoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Fladderburger Straße, dieser südwestlich folgend bis An der Lahe, dieser südlich folgend bis Osterloher Schloot, dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis Neuland, dieser westlich folgend bis Schäferstraße, entlang dieser bis Garreler Straße, dieser westlich folgend, die Kirche St. Cäcilia Bösel passierend, bis Am Kirchplatz, entlang dieser und im Weiteren Bahnhofstraße und Thüler Straße bis Bernethsdamm, entlang diesem bis Industriestraße, dieser folgend bis Beim Steinwitten, dieser südwestlich folgend bis Querdamm, diesem nordwestlich folgend bis Tegeler Tange, entlang dieser bis Streek, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Waldstück, dort der Baumreihe südwestlich folgend bis Thüler Straße, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis Am Horstberg, entlang dieser, den Wittmoorsdamm passierend, bis zur Waldgrenze, dieser nordwestlich und sodann südwestlich folgend und am Ende der Waldgrenze in direkter Linie zum Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Lange Tange, entlang dieser bis Osttangesdamm, diesem südlich folgend bis zur Waldgrenze, dieser westlich sodann über den Kaufwald Schloot folgend bis Burendamm, dort dem Waldrand entlang des Burendamms erst nördlich, dann westlich, nördlich, erneut westlich und schließlich südlich folgend und an der Baumreihe entlang bis zur Friesoyther Straße. Dieser nördlich folgend bis Sportplatzstraße, entlang dieser und – die Marka überquerend – Deepstreek erst in südliche Richtung bis Dailer, entlang dieser und an der Abzweigung in nördliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zum Delschloot, diesem folgend bis Delschloot, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Hinterberg, diesem südlich folgend bis Höhe Bergstraße, dort dem Wirtschaftsweg nördlich folgend vorbei am westlich abgehenden und sodann vorbei am östlich abgehenden Wirtschaftsweg bis zum Verbindungsgraben zum Neuscharreler Graben auf Höhe des westlich gelegenen kleinen Waldstückes, dem Verbindungsgraben folgend bis Neuscharreler Straße, dieser südlich folgend bis Im Alten Haferland, entlang dieser bis Neuscharreler Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend, bis dieser nördlich abknickt, dort der Baumreihe weiter westlich folgend bis zum Waldstück, dort der Baumreihe südlich folgend bis zum Waldstück und dort der Baumreihe westlich folgend bis Schwarzenberger Straße. Dieser nördlich folgend bis Ostgraben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Neulorup, dort dem Wasserverlauf weiter nördlich folgend, die Achterhörner Straße überquerend bis Ohe, dem Wasserverlauf westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland, dieser in nördliche Richtung folgend bis Westermoor Graben, dem Wasserverlauf nordöstlich folgend bis Winkelhörne Graben, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Bätholter Straße, entlang dieser in nördliche Richtung über Tonkuhle bis Grotangeweg, diesem östlich folgend bis zur Abfahrt der Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Moorgutsstraße, dieser östlich folgend bis zur Bahnlinie Sedelsberg/ Barßel, entlang dieser in nördlich Richtung bis zur Stromtrasse, dieser in östliche Richtung folgend bis Ostermoorstraße, dieser nördlich folgend bis Sater Landstraße, entlang dieser in östliche Richtung bis Nord-Süd-Straße und entlang dieser bis Drosselweg. Entlang diesem bis zur Gemeindegrenze Barßel/ Saterland, dieser in nördliche Richtung folgend bis zur Bahnlinie Ramsloh/ Barßel, dieser in östliche Richtung folgend bis Schleusenstraße, entlang dieser in südliche Richtung bis zum Wirtschaftsweg auf Höhe der Baggerseen, welcher von der Schleusenstraße in östliche Richtung zum Elisabethfehn-Ost Hauptgraben abzweigt, diesem folgend bis Ostendstraße, entlang dieser erst in östliche und sodann südliche Richtung bis Rosmarinheide, entlang dieser bis Westmarkstraße, dieser nördlich folgend bis Mühlenweg, entlang diesem über Pestalozzistraße bis Friesoyther Straße, dieser östlich folgend bis Feldstraße, entlang dieser bis Wilhelm-Busch-Straße, dieser folgend bis Lönsstraße, dieser folgend bis Ulmenstraße und dieser östlich folgend bis Kiefernweg. Diesem in nördliche Richtung folgend bis Feldstraße, entlang dieser in östliche Richtung bis Carolinenhofstraße, dieser nördlich folgend bis zur Bahnlinie Barßel/ Westerstede-Ocholt, dieser östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser östlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

17.12.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe von der Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland dem Heinfelder Wasserzug in südöstliche Richtung folgend bis Heinfelder Straße, dieser südlich folgend bis Küstenkanal, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Lahe Ableiter, dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis zum Verbindungsgraben zur Lahe, entlang diesem zur Lahe und dem Wasserverlauf in südliche Richtung folgend bis Buchweizendamm. Diesem in südliche Richtung folgend bis Altenoyther Ringstraße, entlang dieser in westliche Richtung bis Zu den Kämpen, dieser südlich folgend bis In den Kämpen, entlang dieser in westliche Richtung bis Vitusstraße, dieser nördlich folgend bis Eggershauser Esch und dieser westlich folgend bis Barßeler Straße. Dieser nördlich folgend bis Eggershauser Esch, entlang diesem und an der Gabelung südwestlich folgend bis Mehrenkamper Straße, dieser südlich folgend bis Lindenweg und entlang diesem bis Schwaneburger Straße. Dieser nordwestlich folgend und auf Höhe der Teichanlage dem Wirtschaftsweg in nordwestliche Richtung bis zu dessen Ende folgen und dort der Baumreihe erst südwestlich – die Soeste überquerend – dann nördlich und sodann westlich folgend bis Späte Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis dieser in Richtung Soeste abknickt, dort dem Verbindungsgraben zu Am Friesoyther Kanal II in westliche Richtung folgend bis Am Friesoyther Kanal II, dieser nördlich folgend bis Am Küstenkanal und dieser nördlich folgend bis Schwaneburger Straße. Dieser westlich folgend bis zum Rand des Schwaneburger Moores-Nord, entlang diesem in nördliche Richtung bis zum Verbindungsweg Schwaneburger Straße/ Treibtorfweg, diesem nördlich folgend bis Treibtorfweg, entlang diesem in westliche Richtung bis zum Verbindungsgraben zum Reekenfelder Graben, diesem nördlich folgend bis zum Reekenfelder Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Scharreler Damm, entlang diesem in nördliche Richtung über Glittenbergstraße bis Schleusenstraße, dieser westlich folgend bis zum Verbindungsgraben zum Reeker Graben, diesem folgend bis zum Reeker Graben, dem Wasserverlauf in nordwestliche und sodann nordöstliche Richtung folgend bis Soeste, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Glittenbergstraße, dieser nordöstlich über Schepser Straße folgend bis Höhe Am Kamp, dort der Schepser Straße östlich folgend bis Langes Moor Graben, dem Wasserverlauf nordöstlich und sodann östlich entlang dem Waldrand folgend bis Heinfelder Wasserzug, dem Wasserverlauf folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und entlang dieser bis zum Ausgangspunkt.

9.12.2021–17.12.2021

Landkreis Cuxhaven

Beginnend am Wesertunnel/Straße B437 in Richtung Stotel, an der Abbiegung Richtung Dedesdorf auf die Straße „Bütteler Str.“ (L121) Richtung Norden bis zur Kreuzung „Zur Windmühle“, dieser Straße folgend, übergehend in die Straße „Wiemsdorfer Dorfstr.“. Nach Norden bis zur Straße „Minneörterstr.“, dieser Straße bis zum Ende folgend, abbiegend Richtung Norden in die Straße „Landweg“. Der Straße „Landweg“ entlang, bis zum Feldweg „Doosen“, diesem folgend als Übergang bis auf den Fluss „Lune“. Der „Lune“ flussaufwärts folgend bis zum Straßenübergang der Straße „Schnarrbeck“ südlich des Autobahnzubringers der A27 Bremerhaven Süd, übergehend in „Neddenkamp“ ,übergehend in die Straße „Im Tweyad“ (Nesse) und weiter auf der Straße „Georgstr.“ und der „Lindenstr.“ Fortlaufend in östlicher Richtung in die Straße „Bahnhofstr.“ (L143) in Richtung Loxstedt. Dort an der Kreuzung L143/K56 der Straße „Düringer Str.“ in „Zur Dorfeiche“ folgend, dann abbiegend auf die Straße „Friedrich-Wilhelmsdorfer-Str.“. Auf dieser entlang auf der „Cronemeyerstr.“ und weiter bis zur Straße „Falkenstr.“, übergehend auf den Bachlauf „Stinstedter Graben“ zum „Dohrener Bach“, weiter flussabwärts bis zum Straßenübergang der Straße „Lunestedter Str./Heerstedter Str.“ (K45), Lunestedt. Dieser Straße nach Süden weiter in Richtung Lunestedt folgend bis zur Kreuzung „Westerbeverstedter Str. (K44). Von dort übergehend in die Straße „Deelbrügger Str.“ und weiter als „Westerbeverstedter Mühlenweg“ und „Deelbrügge“ bis zur Straße „Stubbener Landstr.“ (L134), Beverstedt. Der L134 in südlicher Richtung folgend bis in den Ort Stubben. Von dort der Straße „Bahnhofstr.“ (L134) in die Straße „Brunshausener Str.“, zu „Im Dorfe“ übergehend, nach Süden in die Straße „Alter Postweg“ und weiter bis zur Landkreisgrenze Cuxhaven zum Landkreis Osterholz. Entlang der Landkreisgrenze bis hin zum Anfangspunkt am Wesertunnel (B437)

23.12.2021

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Kreuzung „Schwegen“ (K54)/“Bremerhavener Str.“ (L135/B6) auf der B6 nach Süden bis zur Kreuzung L135/K45 auf die Straße „Kreisstraße“. Dieser Straße folgend durch den Ort Wittstedt Richtung Heise, übergehend auf den Fluss „Gakau“. Dem Flussverlauf flussaufwärts folgend in Richtung Bramstedt – Harrendorf – Finna, übergehend auf die Straße „Finna“ (K46) in Richtung Börsten bis zur Kreuzung „Dorfhagener Weg/Bramstedter Weg“, weiter auf der Straße „Bramstedter Weg“ in Richtung Süden bis zur Kreuzung „Am Radeland/An der Bundesstr.“ (L135/B6) und weiter bis zur Straße „Potthofsweg“. Dem Straßenverlauf folgend bis zur Straße „Bungelnstr.“ und weiter über den „Kuhlenkampsweg“, den Weg „Zur Schafsbrücke“ über die Drepte bis zur Kreuzung „Lehnstedter Weg“, diesem in südlicher Richtung folgend und weiter auf den Feldweg „Königsdamm“ bis zur Anschlussstelle „Harmonie“ (L135/B6) und weiter in Richtung BAB27/E234. Von dort auf BAB27 in Richtung Bremerhaven bis zum Brückenübergang der Straße „Schwegen“ (K54) von dort weiter entlang der Straße „Schwegen“ in östlicher Richtung fortlaufend durch den Ort Langendammsmoor bis zur Kreuzung „Bremerhavener Str. (L135/B6) als Anfangspunkt.

15.12.2021–23.12.2021

Landkreis Harburg

Beginnend im südwestlichen Bereich der Überwachungszone an der Kreisgrenze an der B 75

die Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zur Bahnstrecke RB 38 (nördlich „Wintermoor an der Chaussee“)

die Bahnstrecke in nördliche Richtung bis Seppensen, „Ahornweg“

den „Ahornweg“ in westliche Richtung, weiter entlang „Weg in der Interessenten-forst“, „Seppenser Weg“ und „Bürgermeister-Kröger-Straße“ bis „Neue Brückenstraße“

„Neue Brückenstraße“ Richtung Norden bis zur „Buchholzer Straße“

„Buchholzer Straße“ Richtung Nordost bis „Brumhagen“ und weiter bis zur B 75 Höhe Einmündung „Bremer Straße“

B 75 Richtung Westen bis Kreuzung B 75 / B 3

B 3 Richtung Norden bis Einmündung k 58 „Mühlenstraße“

K 58 weiter durch Wenzendorf bis K 40 in Dierstorf

K 40 in westliche Richtung bis zur BAB 1

BAB 1 in westliche Richtung bis Abfahrt Hollenstedt

in Hollenstedt entlang der L 141 „Tostedter Straße“ Richtung Norden bis „Hauptstraße“

„Hauptstraße“ (K 16) in westliche Richtung und weiter über „Holtorfsbosteler Straße“ bis Holvede

in Holvede weiter entlang der K 16 in westliche Richtung bis zur Kreisgrenze

die Kreisgrenze in südliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der B 75

1.1.2022

Landkreis Harburg

Beginnend im südwestlichen Bereich der Schutzzone an der Kreisgrenze an der B 75

die Kreisgrenze entlang in südöstliche Richtung bis zur K 23 (Wümmegrund)

K 23 weiter in nördliche Richtung bis K 41

K 41 in nördliche Richtung bis Ortseingang Otter

westlich entlang der der Ortsbebauung Otter bis zur K 41 nördlich von Otter

K 41 weiter in nördliche Richtung bis L 241

die L 241 queren, weiter entlang „Niedersachsenstraße“ bis K 57 („Tostedter Straße“)

weiter auf K 57 in westliche Richtung bis B 75

B 75 nach Westen bis Einmündung L 141

L 141 in nördliche Richtung bis Gemeindegrenze Dohren/Tostedt

der Gemeindegrenze in westliche Richtung folgend bis zur K 15

K 15 Richtung Norden bis zum Abzweig „Wüstenhöfener Aue“

der Straße „Wüstenhöfener Aue“ in westliche Richtung bis zur Eisenbahnstrecke für den Güterverkehr

der Eisenbahnstrecke in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze

entlang der Kreisgrenze in südliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der B 75

24.12.2021–1.1.2022

Landkreis Heidekreis

Start Kreisgrenze/Ottermoorer Weg

westlich des Ottermoorer Weges

westlich der Straße „Am Sportplatz“ bis zur „Triftstraße“

nördlich der Triftstraße bis „Eichenstrücken“

westlich von Eichenstrücken

westlich von Aueweg bis zum Fluss Fintau

nördlich der Fintau bis zur K 31

nordöstlich der Kreisgrenze entlang bis zum Königsgraben

südlich von Königsgraben (entlang der Kreisgrenze) bis Schiel

in Schiel entlang der Kreisgrenze bis zur Wümme

südwestlich von der Wümme bis zum Ottermoorer Weg

1.1.2022

Landkreis Heidekreis

Das Gebiet erstreckt sich im Süden beginnend an der Kreuzungsstelle der Grindau mit der Kreisgrenze. Der Kreisgrenze in westlicher Richtung folgend und anschließend entlang der westlichen Grenzen der Ortsteile Lindwedel, Hope und Buchholz in Richtung Norden bis zur Aller. Anschließend der A7 in nördlicher Richtung folgend bis zum Esseler Kanal. Dem Esseler Kanal östlich folgend bis zur Kreuzung mit der K 149. In Kröpke dem Nordkanal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Ende, von dort entlang der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.

12.1.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Überwachungszone ist der Schnittpunkt der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Diepholz und die Autobahn A1 in der Gemeinde Groß Ippener

Von dort der A1 Richtung Wildeshausen bis zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/ Groß Ippener folgend

Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/ Groß Ippener nördlich mit Übergang zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/ Ganderkesee westlich bis Querung der K286 (Harpstedter Straße/ Sether Mühle)

Anschließend auf der Harpstedter Straße die B213 querend und der K342 Richtung Ganderkesee bis zur Abzweigung Straße Havekoster Sand

Über die Straße Havekoster Sand und der K234 nach Immer auf die K327

Die K327 Richtung Klattenhof bis Immer Bäke

Weiter der Immer Bäke mit Übergang zur Welse flussabwärts bis zum Wasserzug vom Pohlkamp

Von dort dem Wasserzug vom Pohlkamp flussaufwärts bis zur Querung der Straße Zur Feldhorst in Bergedorf

Anschließend über die Alte Dorfstraße und die Bergedorfer Landstraße (K232) zur L888 in Steinkimmen

Der L888 weiter Richtung Hude bis Abzweigung der Straße Am Kimmerholz

Weiter die Straße Am Kimmerholz und den Steinkimmer Weg die A28 und die Bremer Straße (K343) querend bis zur Straße Im Dorf in Kirchkimmen folgen

Von dort über die Kirchkimmer Straße, Nabbenkamp, Zum Wendenkamp und Am Sandfang auf die Vielstedter Straße (K226)

Der K226 weiter bis zum Kreuzungsbereich der Parkstraße (L867) in Hude folgen

L867 nördlich bis zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Wesermarsch

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Wesermarsch mit Übergang zur Stadt-/ Kreisgrenze Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg und der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Diepholz im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

6.1.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist im Ostern der Gemeinde Ganderkesee der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Am Rotdornbusch in Elmeloh

Über die Straße Am Rotdornbusch und Neue Straße auf die Straße Zur Wassermühle

Die Straße Zur Wassermühle bis Abzweigung Elise-Fink-Weg folgen

Von dort über den Elise-Fink-Weg und die Straße Im Langeland auf den Kirchweg Richtung Stenum

In Stenum den Dorfring weiter folgen bis zum Heilstättenweg

Über den Heilstättenweg und die Straße Hohenkamp auf den Pappelweg

Weiter über Pappelweg und Ziegelweg auf die Nutzhorner Straße (L867)

Der L867 Richtung Schierbrok bis Hohlweg

Von dort dem Hohlweg, die Straßen Zur Schiffstede und Sannauer Hellmer nördlich bis zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Wesermarsch folgen

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Wesermarsch mit Übergang zur Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in Elmeloh

29.12.2021–6.1.2022

Landkreis Osterholz

Bereich 1 (Insel Harriersand): Von der nördlichen Inselspitze südwärts der Weser bis auf Höhe Inselstraße 10. Von dort in südöstlicher Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze Cuxhaven Höhe Aschwardener Flutgraben. Anschließend auf dem rechten Nebenarm der Weser nordwärts entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt.

Bereich 2: An der Kreisgrenze zu Cuxhaven beginnend entlang des Viehsteigfleths südöstlich Richtung der Straße Treudel. Dieser folgend bis zur Kreuzung Meyenburger Damm/Uthleder Str. Der Utleder Str. folgend Richtung Osten bis zum Aschwardener Flutgraben. Entlang des Aschwardener Flutgrabens/ Meyenburger Mühlengrabens bis zur Straße Grafe. Der Straßen Grafe und Brakland östlich bis zur Kreuzung Düngelweg/Großer Kamp folgend. Großer Kamp und Dorfstr. folgend bis zur Kreuzung Buggehorner Weg/Großkämper Damm. Großkämper Damm folgend bis zum Garlstedter Abzugsgraben. Diesem folgend bis zum Truppenübungsplatz und an dessen Außengrenze entlang bis zur Straße Buggehorn. Den Straßen Buggehorn/Im Dingenhof bis zur Kreuzung Alte Dorfstr. folgend. Weiter entlang Alte Dorfstr. Richtung Osten bis zur Kreuzung Hohe Berg. Hohe Berg folgend bis zur Kreuzung Überm Fähr. Überm Fähr/Isehorner Weg folgend bis zur Kreuzung Isehorn. Der Straße Isehorn nach Südosten folgend bis zur Kreuzung Dorfstr. Dorfstr./Büttel nordwestlich folgend bis zur Kreuzung Alt Ohlenstedt. Der Straße Alt Ohlenstedt bis zur Kreuzung Haslah folgend. Anschließend in östlicher Richtung Alt Ohlenstedt/Littberg folgend. Entlang der Straßen Littberg/Hamberger Weg/Garlstedter Str. bis zur Kreuzung Schrum/Garlstedter Str./Vorwohlder Weg. Der Straße Schrum folgend bis zu den Bahngleisen. Entlang der Bahngleise Richtung Nordwesten bis zum Mützenweg. Entlang des Mützenwegs bis zur Kreuzung Bahnhofstr. Der Bahnhofstr. folgend bis zur Kreuzung Kampstr. Entlang der Kampstr. bis zur Kreuzung Mühlenstr. Dieser folgend bis zur Landstr. Nördlich entlang der Landstr./Oldendorfer Landstr. bis zur Kreuzung Alter Postweg. Der Straße Alter Postweg folgend bis zur Landkreisgrenze. Von dort entlang der Landkreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Viehsteigfleth.

23.12.2021

Landkreis Rotenburg

Die Überwachungszone erstreckt sich über die Gemarkungen Vahlde, Lauenbrück, Stemmen-Vahlde, Stemmen, Kalbe Tiste und den Teil der Gemarkung Fintel, der nördlich des Bruchweges und dessen Verlängerungen nach Westen und Osten gelegen ist.

1.1.2022

Landkreis Stade

Beginnend an der Bundeswasserstraße Elbe in Drochtersen bei der Einmündung Barnkruger Süderelbe.

Entlang der Barnkruger Süderelbe bis zum Ruthenstrom. Dem Ruthenstrom in westlicher Richtung entlang folgen, bis dieser in den Ritscher Schleusenfleth übergeht.

Dem Ritscher Schleusenfleth entlang in südlicher Richtung bis zur Höhe Johann-Grodtmann-Straße (Drochtersen) folgen. Der Johann-Grodtmann-Straße bis zur Kreuzung K 28 (Ritschermoorstraße, Drochtersen) folgen, dann entlang der K 28 in Richtung Süden bis zur Kreuzung Landern (Höhe des Baches Landern West Ritsch).

Dem Weg Landern weiter in westlicher Richtung bis zur Kreuzung K 12 (Aschhorn, Drochtersen).

Der K 12 Aschhorn in Richtung Norden über Theisbrüggermoor, Buschhörne, Dornbuschermoor und Fasanenweg bis zur Kreuzung K 12/B 495 folgen.

Auf der B 495 Richtung Westen bis zur Kreisgrenze der Landkreise Cuxhaven und Stade entlang. Der Kreisgrenze Richtung Norden folgen bis zum Naturschutzgebiet Oederquarter Moor, von dort in einer gedachten Linie über die Wiesen bis zur Straße Torfstieg. Dem Torfstieg entlang bis zur K 12 (Dösemoor, Oederquart).

Der K 12 (Dösemoor) in westlicher Richtung entlang bis zur Kreuzung Freiburger Weg/Kajedeich (Oederquart). Dem Freiburger Weg in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung L 113 (Landesbrücker Str./Osterende, Freiburg) folgen.

Der L 113 (Landesbrücker Str. ab Freiburg) weiter bis zur Kreuzung L 111 (Neuensteden/Allwördener Str. ab Freiburg) folgen. Auf der L 111 (Neuenstedten) weiter in Richtung Westen bis zur Straße Storchenweg (Freiburg).

Dem Storchenweg entlang Richtung Norden bis zur Kreuzung Feldmark/Kamerunweg (Freiburg). Dann dem Kamerunweg bis zum Südlichen Sielgraben folgen.

Dem Südlichen Sielgraben nach Norden bis zur Einmündung in die Bundeswasserstraße Elbe folgen.

9.1.2021

Landkreis Wesermarsch

Die Überwachungszone umfasst die Gemeinde Lemwerder sowie Teile der Gemeinde Berne,

beginnend an der südlichen Landkreisgrenze in Berne, Zum Grenzweg,

dann Vörreeg in zunächst nördlicher und dann östlicher Richtung bis zur Feldmarkstraße,

Feldmarkstraße in Richtung Norden weiter bis zur Lechterstraße,

weiter entlang der Warflether Hellmer bis zur B212neu,

B212neu in südöstlicher Richtung bis Höhe Motzener Kanal,

Motzener Kanal in Richtung Norden bis zur Einmündung in die Weser/Kreisgrenze

6.1.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Kreis Gütersloh

Ackfelder Str. in östlicher Richtung folgen bis Lippentruper Str.; links auf Lippentruper Str., in nördlicher Richtung folgen bis Rennefelder Weg; rechts auf Rennefelder Weg, in östlicher Richtung folgen bis Alte Stromberger Str.; links auf Alte Stromberger Str., in nördlicher Richtung folgen bis Stromberger Str.; links auf Stromberger Str., in westlicher Richtung folgen bis Lippentruper Str.; rechts auf Lippentruper Str., in nördlicher Richtung folgen bis Sudetenstr.; rechts auf Sudetenstr., in östlicher Richtung folgen; Kreisverkehr durchqueren, weiter auf Max-Planck-Str. in nord-östlicher Richtung; rechts auf Mühlenweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Wiedenbrücker Str.; links auf Wiedenbrücker Str., in nördlicher Richtung folgen bis Merschweg; rechts auf Merschweg, in östlicher Richtung folgen; links auf Merschweg, in nord-östlicher Richtung folgen; rechts auf Merschweg, in nord-östlicher Richtung folgen; weiter auf Selhorststr. In östlicher Richtung; links auf Selhorststr., In nördlicher Richtung folgen; rechts auf Selhorststr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Krögerstr.; links auf Krögerstr., in nördlicher Richtung folgen bis Batenhorster Str.; rechts auf Batenhorster Str., in östlicher Richtung folgen bis Bokel-Mastholter-Hauptkanal; Bokel-Mastholter-Hauptkanal in nördlicher Richtung folgen bis Lannertbach; Lannertbach in süd-östlicher Richtung folgen bis Zur Flammenmühle; links auf Zur Flammenmühle, in nördlicher Richtung folgen bis Am Emssee; rechts auf Am Emssee, in nördlicher Richtung folgen bis B64; rechts auf B64, in süd-östlicher Richtung folgen bis Inselweg; links auf Inselweg, weiter auf Wiedenbrücker Str., in süd-östlicher Richtung folgen bis Sennebachweg; rechts auf Sennebachweg, in südlicher Richtung folgen, weiter in östlicher Richtung; weiter auf Emsaue, in östlicher Richtung; weiter auf In den Emswiesen in nord-östlicher Richtung bis Wiedenbrücker Str.; Wiedenbrücker Str. überqueren, weiter auf Dasshorstweg in nördlicher Richtung bis Lilienweg; rechts auf Lilienweg, in östlicher Richtung folgen bis Gladiolenweg; links auf Gladiolenweg, in nord-östlicher Richtung folgen; weiter auf Rinnerforth, in süd-östlicher Richtung folgen; Bahnhofstr. überqueren; weiter auf Stennerlandstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Markenstr.; rechts auf Markenstr., in südlicher Richtung folgen bis Westerwieher Str.

19.12.2021

Kreis Gütersloh

Wiesenstr. in nördlicher Richtung folgen bis Zum Freien Stuhl; links auf Zum Freien Stuhl, in westlicher Richtung folgen bis Lippstädter Str.; rechts auf Lippstädter Str., in nördlicher Richtung folgen bis Flurstr.; rechts auf Flurstr., in östlicher Richtung folgen bis Halaustr.; links auf Halaustr., in nördlicher Richtung folgen; weiter auf Brandstr., erst in nord-östlicher, dann in süd-östlicher Richtung folgen; weiter auf Brandstr. in nördlicher Richtung bis Ockerstr.; rechts auf Ockerstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Vennstr.; rechts auf Vennstr., in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

11.12.2021–19.12.2021

Kreis Gütersloh

Der Kreisgrenze GT / SO in nord-westlicher Richtung folgen; weiter auf Kreisgrenze GT / WAF, in süd-östlicher Richtung folgen bis Ackfelder Str.; Ackfelder Str. in östlicher Richtung folgen bis Lippentruper Str.; links auf Lippentruper Str., in nördlicher Richtung folgen bis Höchtestr.; rechts auf Höchtestr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Mühlenstr.; links auf Mühlenstr., in nördlicher Richtung folgen bis Eusternbach; Eusternbach in nördlicher Richtung folgen bis Batenhorster Str.; links auf Batenhorster Str., in östlicher Richtung folgen; weiter auf Buschweg in östlicher Richtung bis Pferdekamp; rechts auf Pferdekamp, in nördlicher Richtung folgen bis Beckumer Str.; rechts auf Beckumer Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Lippstädter Str.; links auf Lippstädter Str., in nördlicher Richtung folgen bis Bokeler Str.; rechts auf Bokeler Str., in östlicher Richtung folgen bis Am Eusternbach; links auf Am Eusternbach, in nord-östlicher Richtung folgen bis Röckinghauser Str.; rechts auf Röckinghauser Str., in östlicher Richtung folgen bis Eusternbach; Eusternbach in nördlicher Richtung folgen bis Ems; Ems in östlicher Richtung folgen bis B55; links auf B55, in nördlicher Richtung folgen bis Dechant-Hense-Str.; rechts auf Dechant-Hense-Str., in östlicher Richtung folgen; weiter auf Hellingrottstr.; links auf Zum Sägewerk, in nördlicher Richtung folgen bis Forstweg; rechts auf Forstweg, in östlicher Richtung folgen bis Patersweg; links auf Patersweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Landstr.; links auf Neuenkirchener Landstr., in süd-östlicher Richtung folgen bis Heideweg; links auf Heideweg, in nord-östlicher Richtung folgen; rechts auf Heideweg, in östlicher Richtung folgen bis Bachlauf; Bachlauf in östlicher Richtung folgen bis Kapellenstr.; links auf Kapellenstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.; rechts auf Varenseller Str., in östlicher Richtung folgen; weiter auf Hauptstr., in östlicher Richtung folgen bis Plümersweg; links auf Plümersweg, in nord-westlicher Richtung folgen bis Ölbach; Ölbach in nord-östlicher Richtung folgen bis Spexardweg; rechts auf Spexardweg, in süd-östlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.; links auf Varenseller Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Westfalenweg Rechts auf Westfalenweg, in östlicher Richtung folgen bis Chromstr.; rechts auf Chromstr., in östlicher Richtung folgen; weiter auf Eiserstr., in südlicher Richtung folgen bis Bogenstr.; links auf Bogenstr., in östlicher Richtung folgen bis Schillingweg; links auf Schillingweg, in östlicher Richtung folgen; weiter auf Frickenweg in süd-östlicher Richtung; links auf Österweger Str., in nördlicher Richtung folgen bis Bachlauf; Bachlauf in östlicher Richtung folgen bis Lönsweg; rechts auf Lönsweg, in südlicher Richtung folgen bis Bornholter Str.; links auf Bornholter Str., in östlicher Richtung folgen bis Wapelweg; rechts auf Wapelweg, in süd-östlicher Richtung folgen bis Neuenkirchener Str.; links auf Neuenkirchener Str., in östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.; rechts auf Delbrücker Str., in südlicher Richtung folgen; weiter auf Kaunitzer Str. in süd-östlicher Richtung bis Ems; Ems in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

20.12.2021

Kreis Gütersloh

Haselhorststr. in nordwestlicher Richtung folgen bis Rietberger Str.; rechts auf Rietberger Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis An der Graft; links auf An der Graft, in süd-westlicher Richtung folgen bis Löfkenfeld; rechts auf Löfkenfeld, in nord-östlicher, dann links in nord-westlicher, dann rechts in nord-östlicher Richtung folgen bis Glupkerheide; links auf Glupkerheide, in nord-westlicher Richtung folgen bis Triftstr.; rechts auf Triftstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Mastholter Str.; links auf Mastholter Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.; rechts auf Delbrücker Str., in südlicher Richtung folgen bis Heinrich-Kuper-Str.; links auf Heinrich-Kuper-Str., in süd-östlicher Richtung folgen bis Torfweg; links auf Torfweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis An den Teichwiesen; rechts auf An den Teichwiesen, in süd-östlicher Richtung folgen bis Markenstr.; links auf Markenstraße, in nördlicher Richtung folgen, dann weiter in nord-westlicher Richtung bis Markgraben; Markgraben Richtung nord-östlich folgen, weiter südöstlich bis Im Thüle; rechts auf im Thüle süd-westlich folgen bis Ems; Emsverlauf in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

12.12.2021–20.12.2021

Kreis Gütersloh

Kreisgrenze GT / WAF in nördlicher Richtung folgen bis Liesborner Str.

Rechts auf Liesborner Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Vornholzstr. , in nord-östlicher Richtung folgen bis Graftstr.

Rechts auf Graftstr., in süd-östlicher Richtung folgen bis Am Fortbaum

Links auf Am Fortbaum, in nord-östlicher Richtung folgen bis Im Strohdach

Rechts auf Im Strohdach, in östlicher Richtung folgen bis Austenfeld

Links auf Austenfeld, in nördlicher Richtung folgen bis Vornholzstr.

Links auf Vornholzstr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Laumoor

Rechts auf Laumoor, in nord-östlicher Richtung folgen bis Schwarzer Graben

Schwarzer Graben in süd-östlicher, dann nord-östlicher Richtung folgen bis Katthagenstr.

Rechts auf Katthagenstr., in südlicher, dann östlicher Richtung folgen bis Lippstädter Str.

Rechts auf Lippstädter Str., in südlicher Richtung folgen bis Alte Landstr.

Links auf Alte Landstr., in nordöstlicher Richtung folgen bis Stukemeyerstr.

Rechts auf Stukemeyerstr., in östlicher Richtung folgen, dann rechts weiter auf Stukemeyerstr. In südlicher Richtung bis Bachlauf folgen

Bachlauf in östlicher Richtung bis Kreisgrenze GT / PB folgen

Kreisgrenze GT / PB in südlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / SO

Kreisgrenze GT / SO in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen

22.12.2021

Kreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt im Süd-Westen des Kreisgebiets am Mastholter Grenzgraben (Kreisgrenze GT / PB), nördlich von Bad Waldliesborn

Waldliesborner Str. in nördlicher Richtung folgen bis Weststr.

Links auf Weststr., in nördlicher Richtung folgen

Links weiter auf Weststr., in süd-westlicher Richtung folgen bis Fechtelstr.

Rechts auf Fechtelstr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Langer Kamp

Rechts auf Langer Kamp, in nord-östlicher Richtung folgen bis Graftstr.

Links auf Graftstr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Am Fortbaum

Rechts auf Am Fortbaum, in nördlicher Richtung folgen

Weiter auf Vornholzstr., in nördlicher Richtung folgen bis Holzheide

Rechts auf Holzheide, in nördlicher Richtung folgen bis Mastholter Str.

Rechts auf Mastholter Str., in östlicher Richtung folgen bis Holzheide

Links auf Holzheide, in nördlicher Richtung folgen bis Schlingfeldweg

Rechts auf Schlingfeldweg, in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Unter den Eichen, in nord-östlicher Richtung folgen bis Langenberger Str.

Links auf Langenberger Str., in nord-westlicher Richtung folgen bis Rietberger Str.

Rechts auf Rietberger Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Bokeler Str., in nord-östlicher, dann nördlicher, dann östlicher Richtung folgen bis Hardtweg

Links auf Hardtweg, in nördlicher Richtung folgen bis Zur Flammenmühle

Rechts auf Zur Flammenmühle, in nördlicher Richtung folgen bis zur Ems

Dem Emsverlauf in östlicher Richtung folgen bis Inselweg

Links auf Inselweg, in nördlicher Richtung folgen

Weiter auf Wiedenbrücker Str., in süd-östlicher Richtung folgen bis Schnellweg

Links auf Schnellweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Marschweg

Rechts weiter auf Schnellweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Sandfeldstr.

Links auf Sandfeldstr., in nördlicher Richtung folgen bis Druffeler Str.

Rechts auf Druffeler Str., in östlicher Richtung folgen

Durch den Kreisverkehr weiter auf Platzstr., in nord-östlicher Richtung folgen

Durch den Kreisverkehr weiter auf Platzstr., in nördlicher Richtung folgen bis Detmolder Str.

Rechts auf Detmolder Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Rechts auf Detmolder Str., in südlicher Richtung folgen bis zum Sennebach

Dem Sennebach in östlicher Richtung folgen bis Dammweg

Links auf Dammweg, in nördlicher Richtung folgen

Rechts auf Dammweg, in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Westerwieher Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Rechts auf Westerwieher Str., in südlicher Richtung folgen bis Südstr.

Links auf Südstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

Rechts auf Delbrücker Str., in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze GT / PB

Der Kreisgrenze in süd-westlicher Richtung folgen bis zum Ausgangspunkt

26.12.2021

Kreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der südlichen Kreisgrenze GT / SO nördlich des Zachariassees

Lippstädter Str. in nördlicher Richtung folgen bis Haustenbach

Haustenbach in westlicher Richtung folgen bis Waldliesborner Str.

Rechts auf Waldliesborner Str., in nördlicher Richtung folgen bis Benteler Str.

Rechts auf Benteler Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Weststr.

Links auf Weststr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Kiefernweg

Rechts auf Kiefernweg, in nördlicher, dann östlicher Richtung folgen bis Hellekamp

Links auf Hellekamp, in nördlicher Richtung folgen bis Vennegosse

Vennegosse in östlicher Richtung folgen bis Hellestr.

Links auf Hellestr., in nördlicher Richtung folgen

Links weiter auf Hellestr., in westlicher Richtung folgen bis Plassmeiersweg

Rechts auf Plassmeiersweg, in nördlicher Richtung folgen bis Katthagenstr.

Links auf Katthagenstr., in nördlicher Richtung folgen bis Bachlauf Richtung Langenberger Str.

Bachlauf in nördlicher Richtung folgen bis Langenberger Str.

Rechts auf Langenberger Str., in östlicher Richtung folgen bis Triftstr.

Links auf Triftstr., in nördlicher Richtung folgen bis Am Rehweg

Links auf Am Rehweg, in nördlicher Richtung folgen bis Bachlauf Richtung Huckegraben

Bachlauf in nördlicher Richtung folgen bis Huckegraben

Huckegraben in nord-östlicher Richtung folgen bis Bokel-Mastholder-Hauptgraben

Bokel-Mastholder-Hauptgraben in nord-westlicher Richtung folgen bis Bachlauf Richtung Sudeschweg

Bachlauf in nord-östlicher Richtung folgen bis Sudeschweg

Links auf Sudeschweg, in nördlicher Richtung folgen bis Lannertstr.

Rechts auf Lannertstr., in östlicher Richtung folgen bis Grenzweg

Links auf Grenzweg, in nördlicher Richtung folgen bis Bokeler Str.

Rechts auf Bokeler Str., in östlicher Richtung folgen

Weiter auf Rottwiese, in nördlicher Richtung folgen bis Wiedenbrücker Str.

Rechts auf Wiedenbrücker Str., in süd-östlicher Richtung folgen bis Dasshorststr.

Links auf Dasshorststr., in nördlicher Richtung folgen bis Sennebach

Sennebach in nord-östlicher Richtung folgen bis Feldweg zur Detmolder Str.

Feldweg in nördlicher Richtung folgen bis Detmolder Str.

Rechts auf Detmolder Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Neuenkirchener Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Dammweg

Rechts auf Dammweg, in südlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Dammweg, in südlicher Richtung folgen bis Bachlauf Richtung Dammweg

Bachlauf in östlicher Richtung folgen bis Dammweg

Links auf Dammweg, in nördlicher Richtung folgen

Rechts auf Dammweg, in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Westerwieher Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Rechts auf Westerwieher Str., in südlicher Richtung folgen bis Ulmenstr.

Links auf Ulmenstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Tannenstr.

Rechts auf Tannenstr., in süd-östlicher Richtung folgen bis Südstr.

Links auf Südstr., in nord-östlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Südstr., in südlicher Richtung folgen bis Sennebach

Sennebach in östlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

Kreisgrenze GT / PB in süd-westlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / SO

Kreisgrenze GT / SO in westlicher Richtung folgen bis zum Ausgangspunkt

2.1.2022

Kreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt im Süd-Osten an der Kreisgrenze GT / PB nord-östlich von Westenholz

Bresserstr. in nord-westlicher Richtung folgen bis Merschemkeweg

Rechts auf Merschemkeweg, in nördlicher Richtung folgen

Links weiter auf Merschemkeweg, in süd-westlicher Richtung folgen bis Bresserstr.

Rechts auf Bresserstr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Wulfhorstweg

Rechts auf Wulfhorstweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Am Eichenhof

Links auf Am Eichenhof, in nord-westlicher Richtung folgen bis Mastholter Str.

Rechts auf Mastholter Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis B64

Links auf B64, in nord-westlicher Richtung folgen bis Rottwiese

Rechts auf Rottwiese, in nördlicher Richtung folgen

Weiter auf Steinbreede, in nord-westlicher Richtung folgen bis Schnellweg

Rechts auf Schnellweg, in nördlicher Richtung folgen bis Merschweg

Rechts auf Merschweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Schnellweg

Links auf Schnellweg, in nördlicher Richtung folgen bis Feldweg Richtung Merschweg

Feldweg Richtung Merschweg in westlicher Richtung folgen

Weiter auf Merschweg, in westlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Merschweg, in nördlicher Richtung folgen bis Rothenbach

Rothenbach in nord-östlicher Richtung folgen bis Druffeler Str.

Links auf Druffeler Str., in nördlicher Richtung folgen

Links auf Druffeler Str., in nord-westlicher Richtung folgen

Weiter auf Am Postdamm, in nord-westlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Am Postdamm, in nördlicher Richtung folgen bis Wapelstr.

Rechts auf Wapelstr., in östlicher Richtung folgen

Links weiter auf Wapelstr., in nord-westlicher Richtung folgen bis Varenseller Str.

Rechts auf Varenseller Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Weiter auf Hauptstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Gütersloher Str.

Links auf Gütersloher Str., in nördlicher Richtung folgen bis Ölbach

Ölbach in nord-östlicher Richtung folgen bis Klosterweg

Klosterweg in nördlicher Richtung folgen

Weiter auf Determeyerstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Verler Str.

Links auf Verler Str., in westlicher Richtung folgen bis A2

Rechts auf A2, in nord-östlicher Richtung folgen bis Berensweg

Rechts auf Berensweg, in nord-östlicher, dann süd-östlicher, dann wieder nord-östlicher Richtung folgen bis Waldstr.

Links auf Waldstr., in nördlicher Richtung folgen bis Trakehner Str.

Rechts auf Trakehner Str., in nord-östlicher Richtung folgen

Durch den Kreisverkehr weiter auf Industriestr., in nord-östlicher, dann östlicher Richtung folgen bis Isselhorster Str.

Links auf Isselhorster Str., in nördlicher Richtung folgen bis A2

Rechts auf A2, in nord-östlicher Richtung folgen bis Grünstr.

Rechts auf Grünstr., in nord-östlicher Richtung folgen bis Eckardtsheimer Str.

Rechts auf Eckardtsheimer Str., in südlicher Richtung folgen bis Sobbeweg

Links auf Sobbeweg, in östlicher Richtung folgen bis Winterstr.

Rechts auf Winterstr., in südlicher Richtung folgen bis Sender Str.

Links auf Sender Str., in östlicher Richtung folgen

Weiter auf Landerdamm, in süd-östlicher Richtung folgen

Links auf Schlossstr., in nördlicher Richtung folgen bis Pollstr.

Rechts auf Pollstr., in süd-östlicher Richtung folgen bis Bahnhofstr.

Rechts auf Bahnhofstr., in südlicher Richtung folgen bis Ölbach

Ölbach in östlicher Richtung folgen bis Füchtenweg

Rechts auf Füchtenweg, in südlicher Richtung folgen bis Holter Str.

Links auf Holter Str., in östlicher Richtung folgen bis Trapphofstr.

Rechts auf Trapphofstr., in südlicher Richtung folgen bis Floßweg

Links auf Floßweg, in östlicher Richtung folgen bis Paderborner Str.

Rechts auf Paderborner Str., in südlicher Richtung folgen bis Bonifatiusweg

Links auf Bonifatiusweg, in süd-östlicher Richtung folgen bis Hubertusweg

Rechts auf Hubertusweg in süd-westlicher Richtung folgen bis Auf den Holen

Links auf Auf den Holen, in südlicher Richtung folgen bis Am Furlbach

Links auf Am Furlbach, in östlicher Richtung folgen bis Kapellenweg

Rechts auf Kapellenweg, in südlicher Richtung folgen bis Senner Str.

Links auf Senner Str., in östlicher Richtung folgen bis Panzerringstr.

Rechts auf Panzerringstr., in südlicher Richtung folgen

Links weiter auf Panzerringstr., in westlicher Richtung folgen

Rechts auf Senner Str., in südlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

Kreisgrenze in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen

2.1.2022

Kreis Gütersloh

Die Beschreibung beginnt an der Kreisgrenze GT / PB westlich des Steinhorster Beckens

Ziegeleisstr. in nord-westlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Ziegeleistr., in nördlicher Richtung folgen bis Westerwieher Str.

Links auf Westerwieher Str., in nord-westlicher Richtung folgen bis Kaunitzer Str.

Rechts auf Kaunitzer Str., in nord-östlicher Richtung folgen bis Am Furlbach

Rechts auf Am Furlbach, in nord-östlicher Richtung folgen

Links weiter auf Am Furlbach, in nördlicher Richtung folgen bis Tegelheide

Rechts auf Tegelheide, in nord-östlicher Richtung folgen bis Sennebach

Sennebach in nord-östlicher Richtung folgen bis Südstr.

Links auf Südstr., in nördlicher Richtung folgen

Rechts weiter auf Südstr., in östlicher Richtung folgen bis Delbrücker Str.

Links auf Delbrücker Str., in nördlicher Richtung folgen bis Feldweg Richtung Koldingsweg

Rechts auf Feldweg, in östlicher Richtung folgen bis Koldingsweg

Links auf Koldingsweg, in nördlicher Richtung folgen bis Feldweg Richtung Zum Furlbach

Rechts auf Feldweg, in nord-östlicher Richtung folgen bis Zum Furlbach

Rechts auf Zum Furlbach, in östlicher Richtung folgen bis Zum Sennebach

Rechts auf Zum Sennebach, in südlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze GT / PB

Kreisgrenze in süd-westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen

25.12.2021–2.1.2022

Kreis Paderborn

Von der Kreisgrenze Gütersloh-Paderborn der K9 in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Franzosenweg, dem Franzosenweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Schöninger Straße, dem Verbindungsweg bis zur Einmündung Schöninger Straße folgen, dann der Schöninger Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Sudfeld, dem Sudfeld folgen bis zum Übergang Jüdendamm, dem Jüdendamm weiterfolgen bis zum Übergang Graf-Sporck-Straße, der Graf-Sporck-Straße weiterfolgen bis zur Einmündung Lange Laake, Lange Laake in südwestlicher Rich-tung folgen bis zum Kreisverkehr, am Kreisverkehr in südlicher Richtung weiter folgen auf Himmelreichallee, Himmelreichallee folgen bis zur Einmündung Adolf-Kolping-Straße, Adolf-Kolping-Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Boker Straße, der Boker Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung B64, der B64 in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Schlaunstraße, Schlaunstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Jakobstraße, Jakobstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Stettiner Straße, Stettiner Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Kanalweg, Kanalweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Anreppener Straße, der Anreppener Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung „Am Hagenbach“, Am Hagenbach in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung „Im Hagen“, Im Hagen in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Paradiesstraße, der Pa-radiesstraße in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Bentfelder Straße, Bent-felder Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung „Am Römerlager“, Am Rö-merlager in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Trösterbruch, dem Trösterbruch weiter folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Straße Barbruch, Barbruch in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Gunneweg, dem Gunneweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Thüler Straße, der Thüler Straße in westlicher Rich-tung folgen bis zur Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Westernstraße, dann Westernstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Liemekestraße, dem Verbindungsweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Liemekestraße, Liemekestraße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Mühlendamm, Mühlendamm in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hauptstraße, Hauptstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Sundern, Sundern in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Im Heil, Im Heil in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Verner Holz, Verner Holz in südlicher Richtung folgen bis zur nächsten Einmündung, dann Verner Holz in südwestlicher Richtung weiterfolgen bis zur Kreisgrenze Soest.

19.12.2021

Kreis Paderborn

Von der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn der Haselhorsterstraße in östlicher Richtung folgen, in südlicher Richtung weiter auf Haselhorsterstraße bis Köttmers Kamp, Köttmers Kamp in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Moorlake, Moorlage in südöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Baumweg, Baumweg folgen in östlicher Richtung bis zur Aufzweigung Baumweg/Wiebeler Straße, Baumweg weiter folgen in nördlicher Richtung auf Wulfhorster Straße, Wulfhorster Straße erst in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung vom Bogenweg, dann Wulfhorster Straße weiter folgen in östlicher Richtung bis zur Einmündung in den Talweg, Talweg in südlicher Richtung folgen bis zur Ein-mündung in Westenholzer Straße, Westenholzer Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rieger Straße, Rieger Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in Suternstraße, Suternstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Lippstädter Straße weiter in östlicher Richtung bis zur Einmündung, der Lippstädter Straße südlich weiterfolgen, danach der Lippstädter Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Blumenweg, danach in westlicher Richtung bis zur Einmündung Westenholzer Straße, der Westenholzer Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wildweg, Wildweg folgen bis zur Kreisgrenze Soest.

11.12.2021–19.12.2021

Kreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn ab dem Ausgangspunkt Kaunitzer Straße, Kaunitzer Straße folgen bis zur Ems, der Ems in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hossengrund, Hossengrund in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Krukenhorst, Krukenhorst in südöstlicher Richtung folgen bis zum Übergang Postweg, Postweg folgen bis zur Einmündung Hohes Feld, Hohes Feld folgen bis zur Einmündung Steinhorster Straße, Steinhorster Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Heideweg, Heideweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Osterloher Straße (K6), Osterloher Straße (K6) in süd-östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Auf der Bache, Auf der Bache folgen bis zur Einmündung Horsthoefe, Horsthoefe folgen bis zur Einmündung Auf dem Haupte, Auf dem Haupte in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Hövelhofer Straße (L822), Hövelhofer Straße in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Lohberg, Am Lohberg folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Bühlenbrink, Bühlenbrink in südöstlicher Richtung folgen bis zum Fluss Alter Haustenbach, dem Fluss Alter Haustenbach in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Linnenstraße, Linnenstraße in südlicher Richtung fol-gen bis zur Einmündung Paderborner Straße, Paderborner Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Buddenbruch, Buddenbruch folgen bis zur Einmündung Lesterweg, Lesterweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Graf Meerveldt-Straße (L815), Graf-Meerveldt-Straße (L815) in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Im Lester Mersch, den Feldwegen Im Lester Mersch, Gerenfeld und In der Ahle folgen bis zur Einmündung Bentfelder Straße, Bentfelder Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Holzweg, Holzweg folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Schillerlake, dem Feldweg Schillerlake folgen bis zur Einmündung des Feldwegs Im Barbruch, dem Feldweg Im Barbruch folgen bis zur Einmündung Gunneweg, Gunneweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Thüler Straße, Thüler Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Bleichstraße, Bleichstraße folgen bis zur Einmündung Zum Rauschfeld, Zum Rauschfeld folgen bis zur Einmündung Westernstraße, Westernstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Boker Damm (K55), Boker Damm (K55) in südlicher Richtung folgen bis zum Übergang Mühlendamm, Mühlendamm folgen bis zur Einmündung Bornstraße, Bornstraße folgen bis zum Übergang Auf dem Bruche, Auf dem Bruche folgen bis zur Einmündung Königstraße, Königstraße in westlicher Richtung folgen bis zum Übergang Hedertal, Hedertal folgen bis zum Übergang Holser Heide, Holser Heide folgen bis zur Einmündung Zur Hederaue, Zur Hederauer in südwestlicher Richtung folgen bis zum Übergang Am Flüth, Am Flüth folgen bis zur Einmündung Delbrücker Straße (L549), Delbrücker Straße (L549) in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze Paderborn - Soest, Verlauf der Kreisgrenze Paderborn - Soest ab Delbrücker Straße (L549) bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh auf der Kaunitzer Straße.

20.12.2021

Kreis Paderborn

Verlauf der Kreisgrenze Gütersloh - Paderborn entlang der Ems bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Entenweg, Entenweg folgen bis zur Einmündung Klosweg, Klosweg folgen bis zum Übergang Brockweg, Brockweg folgen bis zur Einmündung Rietberger Straße (B64), Rietberger Straße (B64) in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Nordhagener Straße, Nordhagener Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Brinkweg, Brinkweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Obernheideweg, Obernheideweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Rieger Str., Rieger Str. in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Talweg, Talweg in südwestlicher Richtung folgen bis zum Brückenweg, Brückenweg in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Mühlenheider Straße, dem Verbindungsweg folgen bis zur Kreuzung mit dem Entwässerungsgraben, dem Entwässerungsgraben in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Mühlenheider Straße, Mühlenheider Straße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Mastholter Straße, Mastholter Straße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Moorlaake, Moorlaake folgen bis zur Einmündung Vennegosse, Vennegosse folgen bis zur Einmündung Seitenweg, Seitenweg folgen bis zur Einmündung Vennegosse, Vennegosse folgen bis zur Einmündung Randweg, Randweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Am Mastholter See, Am Mastholter See folgen bis zum Verlauf der Kreisgrenze Paderborn – Gütersloh.

12.12.2021–20.12.2021

Kreis Paderborn

Beginnend mit der Kreisgrenze Paderborn – Gütersloh, entlang der Haselhorster Str. bis zur Einmündung Wulfhorster Str., der Wulfhorster Str. folgen bis zur Einmündung Wiebeler Str., der Wiebeler Str. folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Westenholzer Str., dem Verbindungsweg folgen bis zur Westenholzer Str., der Westenholzer Str. folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, dem Obernheideweg folgen bis zur Einmündung Suternstr., der Suternstr. folgen bis zur Einmündung Haustenbach, dem Haustenbach folgen bis zur Einmündung Rohlingsweg, dem Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Lippstädter Str., der Lippstädter Str. folgen bis zur Einmündung Leiwesdamm, dem Leiwesdamm folgen bis zur Einmündung Mantinghauser Str., der Mantinghauser Str. folgen bis zur Einmündung Boker Str., dann am Grenzverlauf im Osten: Der Boker Str. folgen bis zur Einmündung Heitwinkel, dem Heitwinkel folgen bis zur Einmündung Verner Str., der Verner Str. folgen auf K55 übergehend in den Boker Damm, dem Boker Damm folgen bis zur Einmündung Mühlendamm, dem Mühlendamm folgen bis zur Einmündung Hauptstr., der Hauptstr. folgen bis zur Einmündung Sundern, Sundern folgen bis zur Einmündung Verner Holz, dann weiter am Grenzverlauf im Süden: Entlang der Kreisgrenze Paderborn – Soest bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh an der Verlängerung der Straße Am Freien Stuhl, dann weiter entlang am Grenzverlauf im Westen: Entlang der Kreisgrenze Paderborn – Gütersloh bis zum Anschluss an die Haselhorster Str.

22.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: Die Kaunitzer Straße ab der Kreisgrenze PB-GT bis zur Einmündung der Steinbredde, dem Verlauf der Steinbredde folgend bis zur Einmündung in die Weststraße, dem Verlauf der Weststraße folgend weiter entlang der Espelner Straße, der Espelner folgend bis zur Einmündung in die Hövelhofer Straße, der Hövelhofer Straße folgend bis zum Abzweig der Mühlensenner Straße, der Mühlensenner Straße folgend bis zum Abzweig Wittendorfer Straße, der Wittendorfer Straße folgend bis zum Abzweig Heierweg, dem Heierweg folgend bis zur Straße Am Haustenbach.

Im Osten: Der Straße Am Haustenbach ab Einmündung Heierweg folgen bis zum Übergang in den Sennemühlenweg, dem Sennemühlenweg folgen bis zur Einmündung Georg-Lucas-Weg, dem Georg-Lucas-Weg folgen bis zur Einmündung in die Ostenländer Straße, von der Ostenländer abbiegend in den Kiebitzweg bis zur Einmündung in die Sunderkampstraße, der Sunderkampstraße folgend bis zur Einmündung in die B64, der B64 folgen bis zur Einmündung der Straße Am Brockhof, der Straße Am Brockhof folgen bis zur Einmündung Gesselner Straße, der Gesselner Straße folgen bis zur Einmündung Escherfeld, der Straße Escherfeld folgen bis zur Einmündung Zum Rottberg, der Straße Zum Rottberg in westlicher Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Paderborn / Salzkotten, der Stadtgrenze folgend bis zur Einmündung Holzweg, dem Holzweg folgend bis zur Einmündung Delbrücker Weg, der Verlängerung des Holzwegs in südwestlicher Richtung folgend bis zum Übergang in die Straße An der Schützenhalle, dem Verlauf der Straße An der Schützenhalle ca. 375m folgend, anschließend in südlicher Richtung abknickend entlang der Feld-/Waldgrenze bis zum Zusammentreffen mit der Pastor-Epke-Straße, der Pastor-Epke-Straße folgend bis zur Einmündung Bergstraße, der Bergstraße folgen bis zur Einmündung Bahnhofstraße, der Bahnhofstraße folgend bis zum Kreisverkehr, ab dem Kreisverkehr in südlicher Richtung dem parallel zur Scharmeder Straße verlaufenden unbenannten Weg bis zu dessen Einmündung in die Scharmeder Straße folgend, der Scharmeder Straße folgend bis zur Einmündung Thüler Feld, dem Thüler Feld ca. 400m folgend bis zur Einmündung des Verbindungswegs bis zur Einmündung Auf der Ewert, der Straße Auf der Ewert bis zur Einmündung Thüler Straße, der Thüler Straße in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung B1.

Im Süden: der B1 von der Einmündung Thüler Straße bis zur Kreisgrenze Paderborn-Soest, der Kreisgrenze PB-Soest folgend bis zum Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Gütersloh.

Im Westen: An der Kreisgrenze PB-GT ab dem Zusammentreffen mit der Kreisgrenze Soest bis zum Zusammentreffen mit der Kaunitzer Straße.

26.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: Dem Grasweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Grubebachstraße, der Grubebachstraße folgen bis zur Einmündung Im Kuhlen, an der Gabelung dann weiter auf den Westernwiesenweg, dem Westernwiesenweg folgend bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Enger Weg, dem Enger Weg folgend bis zum Übergang in die Straße Birkenkamp, dem Birkenkamp folgend bis zur Einmündung Nordhagener Straße, der Nordhagener Straße folgend bis zur Einmündung Sperberweg, dem Sperberweg folgend bis zur Einmündung Lerchenweg, dem Lerchenweg folgend bis zur Einmündung Westenholzer Straße.

Im Osten: Der Westenholzer Straße folgend bis zur Einmündung Timmerdamm, dem Timmerdamm folgend bis zur Einmündung Lippstädter Straße, der Lippstädter Straße in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur Straße Zu-Neukirchs-Schleuse, Zu-Neukirchs-Schleuse folgend bis zur Einmündung Wiesenweg, dem Wiesenweg folgend bis zur Einmündung Kiliansdamm, dem Kiliansdamm folgend bis zur Einmündung Neue Reihe, Neue Reihe folgend bis zur Einmündung der Straße Im Ort, Im Ort folgend bis zur Einmündung der Straße Untereichen, Untereichen folgend bis zur Einmündung Mantinghauser Straße, der Mantinghauser Straße folgend bis zur Boker Straße, der Boker Straße folgend bis zur Einmündung Alte Römerstraße.

Im Süden: Der Alte Römerstraße folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße.

Im Westen: Der Westenholzer Straße folgen bis zur Einmündung Wildweg, dem Wildweg ca. 600m folgend, dann ca. 700m in nördlicher Richtung am Feldrand entlang, dann in westliche Richtung bis zur Einmündung Alter Mühlenweg, Alter Mühlenweg folgend bis zum Übergang Brückenweg, Brückenweg folgend bis zur Einmündung Ziegeleistraße, Ziegeleistraße folgend bis zur Einmündung Mühlenheider Straße, Mühlenheider Straße folgend bis zum Übergang in die Wulfhorster Straße, Wulfhorster Straße folgend bis zur Einmündung Bogenweg, dann in östlicher Richtung der Wulfhorster Straße folgend bis zur Einmündung Wiebeler Straße, dann der westlichen Grenze des Golfplatzes folgend bis zur Einmündung Boikweg, dem Boikweg folgend bis zur Einmündung Knäppenstraße, der Knäppenstraße folgend bis zur Einmündung Ottensdamm, dem Ottensdamm folgend bis zur Einmündung Grasweg.

18.12.2021–26.12.2021

Kreis Paderborn

Im Norden: An der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh der Kaunitzer Straße/L 751 folgen bis zum Verbindungsweg zur Straße Hossengrund, dem Verbindungsweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Hossengrund, der Straße Hossengrund in südlicher Richtung folgen bis zur Querung der Ems, der Ems in östlicher Richtung folgen bis zum Übergang in den Schwarzwasserbach, dem Schwarzwasserbach folgen bis zur Querung der Straße Langer Weg, der Straße Langer Weg folgen bis zum Verbindungsweg in Richtung der Straße Mittelweg, dem Verbindungsweg folgen bis zum Übergang in die Straße Mittelweg, der Straße Mittelweg erst in südlicher, dann weiter in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Hallerweg.

Im Osten: Der Straße Hallerweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Im Brande, der Straße Im Brande in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Nordstraße, der Nordstraße folgen bis zur Einmündung in die Hövelhofer Straße, der Hövelhofer Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zu den Straßen Schnietzweg/Woltweg, dem Woltweg folgen bis zur Einmündung der Straße Dullwalsweg, der Straße Dullwalsweg in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Moorweg, der Straße Moorweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Bauernweg, der Straße Bauernweg folgen bis zur Einmündung der Straße Grenzweg, der Straße Grenzweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Heierweg, der Straße Heierweg in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Grenzweg, der Straße Grenzweg folgen bis zur Einmündung in die Bielefelder Straße, der Bielefelder Straße folgen bis zur Querung der A 33, der A 33 folgen bis zur Querung der B 64, der B 64 in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Nesthauser Straße, der Nesthauser Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Mittelweg, der Straße Mittelweg in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Straße Elser Bruch, der Straße Elser Bruch in nordwestlicher Richtung folgen bis zum Übergang in die Mühlenteichstraße, der Mühlenteichstraße folgen bis zur Einmündung in die Sander Straße, der Sander Straße in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Obernheideweg, der Straße Obernheideweg folgen bis zur Einmündung der Karl-Arnold-Straße, der Karl-Arnold-Straße folgen bis zur Einmündung in die Gesselner Straße, die Gesselner Straße queren in die Straße An der Brotkuhle, der Straße An der Brotkuhle folgen bis zur Einmündung in die Josefstraße, der Josefstraße folgen bis zur Einmündung in die Dionysiusstraße, der Dionysiusstraße folgen bis zur Einmündung in die Urbanstraße, der Urbanstraße in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Holzweg, der Straße Holzweg folgen bis zur Einmündung der Straße Funkenfeldweg, der Straße Funkenfeldweg folgen bis zur Einmündung in die Scharmeder Straße, der Scharmeder Straße folgen bis zur Kreisverkehr, ab dem Kreisverkehr der Straße Alte Schanze in Richtung der Straße Neuhäuser Weg folgen, der Straße Neuhäuser Weg folgen bis zur Einmündung in die Straße Widey, der Straße Widey in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Kluswiese, der Straße Kluswiese folgen bis zur Einmündung in die Salzkottener Straße/B 1.

Im Süden: Der Salzkottener Straße/B 1 folgen bis zum Übergang in die Paderborner Straße/B 1, der Paderborner Straße/B 1 folgen bis zur Einmündung der Wewelsburger Straße, der Wewelsburger Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Am Stadtgraben, der Straße Am Stadtgraben folgen bis zur Einmündung der Klingelstraße, der Klingelstraße folgen bis zur Einmündung in die Marktstraße, der Marktstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Straße Am Kunstrad, der Straße am Kunstrad folgen bis zur Einmündung in die Straße Oelweg, der Straße Oelweg folgen bis zum Kreisverkehr, von dort aus der Straße Lange Brückenstraße folgen, der Straße Lange Brückenstraße folgen bis zur Einmündung der Von-Sobbe-Straße, der Von-Sobbe-Straße folgen bis zur Einmündung in die Bruchstraße, der Bruchstraße folgen bis zum Übergang in die Haholtstraße, der Haholtstraße folgen bis zur Einmündung in die Kettelerstraße, der Kettelerstraße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Simonstraße, der Simonstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Straße Westring, der Straße Westring folgen bis zur Einmündung in die Straße Eichfeld, der Straße Eichfeld in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Geseker Straße/B 1, der Geseker Straße/B 1 in südwestlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze Paderborn/Soest.

Im Westen: Der Kreisgrenze Paderborn/Soest folgen bis zur Kreisgrenze Paderborn/Soest/Gütersloh, ab dort der Kreisgrenze Paderborn/Gütersloh folgen bis zur Kaunitzer Straße.

2.1.2022

Kreis Paderborn

Im Norden: Am Übergang von der Straße Am Sporckhof zum Grubebach dem Grubebach folgen bis zur Einmündung der Straße Jüdendamm, der Straße Jüdendamm in südlicher Richtung folgen bis zum Übergang in die Graf-Sporck-Straße, der Graf-Sporck-Straße folgen bis zum Übergang in die Straße Alter Markt, der Straße Alter Markt folgen bis zum Übergang in die Straße Thülecke, der Straße Thülecke folgen bis zur ersten Einmündung der Kirchstraße, der Kirchstraße folgen bis zur Einmündung der Straße Am Wiemenkamp, der Straße Am Wiemenkamp folgen bis zur Einmündung in die Adolf-Kolping-Straße, der Adolf-Kolping-Straße folgen bis zur Einmündung in die Boker Straße.

Im Osten: Der Boker Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Südstraße, der Südstraße folgen bis zur Einmündung Schlaunstraße, der Schlaunstraße folgen bis zur Einmündung Jakobstraße, der Jakobstraße folgen bis zur Einmündung Stettiner Straße, der Stettiner Straße folgen bis zum Übergang in die Straße Galgenlaake, der Straße Galgenlaake folgen bis zur Einmündung in die Anreppener Straße, der Anreppener Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Am Hagenbach, der Straße am Hagenbach folgen bis zur Einmündung in die Paradiesstraße, der Paradiesstraße folgen bis zur Einmündung der Straße Hengsterberg, der Straße Hengsterberg folgen bis zur Einmündung der Feldmarkstraße, der Feldmarkstraße folgen bis zum Verbindungsweg zum Hölzermannweg, dem Verbindungsweg folgen bis zum Hölzermannweg, dem Hölzermannweg folgen bis zur Einmündung der Von-der-Recke-Straße, der Von-der-Recke-Straße folgen bis zur Einmündung der Paradiesstraße.

Im Süden: Der Paradiesstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Boker Straße, der Boker Straße in südlicher Richtung folgen bis zur Querung der Lippe, der Lippe folgen bis zur Querung der Brückenstraße, der Brückenstraße folgen bis zur Einmündung der Boker Straße, der Boker Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Am See, der Straße Am See folgen bis zur Einmündung Alte Römerstraße, der Straße Alte Römerstraße folgen bis zur Einmündung Parkstraße, der Parkstraße folgen bis zur Einmündung Sudhäger Straße, der Sudhäger Straße folgen bis zum Übergang in die Sudhagener Straße, der Sudhagener Straße folgen bis zur Einmündung in den Blumenweg.

Im Westen: Dem Blumenweg folgen bis zur Einmündung in die Suternstraße, der Suternstraße folgen bis zur Einmündung der Anton-Pieper-Straße, der Anton-Pieper-Straße folgen bis zur Einmündung in die Westenholzer Straße, der Westenholzer Straße folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zum Biekedamm, dem Verbindungsweg folgen bis zur Einmündung in den Biekedamm, dem Biekedamm in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Im Kuhlen, der Straße Im Kuhlen in östlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Nordhagener Straße.

Im Norden: Der Nordhagener Straße folgen bis zur Einmündung in die Rietberger Straße/B 64, der Rietberger Straße/B 64 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Am Sporckhof, der Straße Am Sporckhof folgen bis zur Querung des Grubebaches.

25.12.2021–2.1.2022

Kreis Paderborn

Im Osten: An der Kreisgrenze Paderborn/Gütersloh dem Verbindungsweg zur Straße Mittweg folgen, der Straße Mittweg folgen bis zur Einmündung in die Hausenbecker Straße, der Hausenbecker Straße in südwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung in die Staumühler Straße, der Staumühler Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Heideweg, der Straße Heideweg folgen bis zum Übergang in die Pater-Ewald-Straße, der Pater-Ewald-Straße folgen bis zur A 33, der A 33 folgen bis zur Einmündung der Münsterstraße/B 64.

Im Süden: Der Münsterstraße/B 64 in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Nesthauser Straße, der Nesthauser Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Mittelweg, der Straße Mittelweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Elser Bruch, der Straße Elser Bruch folgen bis zur Einmündung Mühlenteichstraße, der Mühlenteichstraße folgen bis zur Einmündung in die Sander Straße, der Sander Straße in nordwestlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Altenginger Weg, der Straße Altenginger Weg folgen bis zur Einmündung der Straße Am Brockhof, der Straße am Brockhof in südlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Gesselner Straße, der Gesselner Straße folgen bis zur Einmündung bis zum Übergang in die Bentfelder Straße, der Bentfelder Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Breiter Weg, der Straße Breiter Weg folgen bis zur Einmündung der Straße Auf dem Bruche, der Straße Auf dem Bruche folgen bis zur Einmündung in die Scharmeder Straße, der Scharmeder Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Rietenbruch, der Straße Rietenbruch folgen bis zum Zusammentreffen mit der Stadtgrenze Delbrück-Salzkotten, dem Verlauf der Stadtgrenze folgen bis zur Einmündung in den Gunneweg, dem Gunneweg in westlicher Richtung folgen bis zum Zusammentreffen mit der Stadtgrenze Delbrück-Salzkotten, dem Verlauf der Stadtgrenze Delbrück-Salzkotten folgen bis zum Zusammentreffen mit der Straße Barbruch, der Straße Barbruch in westlicher Richtung folgend bis zum Einmündung Boker Straße.

Im Westen: Der Boker Straße in nördlicher Richtung folgen bis zum Römerweg, dem Römerweg folgen bis zur Einmündung der Straße Waterkamp, der Straße Waterkamp folgen bis zur Einmündung Mantinghauser Straße, der Mantinghauser Straße folgen bis zur Einmündung der Straße Leiwesdamm, der Straße Leiwesdamm folgen bis zur Einmündung der Straße Boker-Heide-Weg, dem Boker-Heide-Weg ca. 700 m in südwestlicher Richtung folgen, danach entlang des in nordwestlich verlaufenden Feldweges bis zum Delbrück-Cappeler-Graben, danach dem Delbrück-Cappeler-Graben in westlicher Richtung folgen bis zum Zusammentreffen an der Einmündung der Straße Rohlingsweg in die Lippstädter Straße, dem Rohlingsweg folgen bis zum Zusammentreffen mit dem Haustenbach, dem Haustenbach in westlicher Richtung folgen bis zum Zusammentreffen mit der Suternstraße, der Suternstraße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, dem Obernheideweg folgen bis zur Einmündung Westenholzer Straße, der Westenholzer Straße in nördlicher Richtung folgen bis zur Einmündung Wiebeler Straße, der Wiebeler Straße folgen bis zur Einmündung Ottensdamm/Am Hügel. Der Straße Ottensdamm/Am Hügel folgen bis zur Einmündung Knäppenstraße, der Knäppenstraße in westlicher Richtung folgen bis zur Einmündung der Straße Pulsweg, dem Pulsweg folgen bis zur Einmündung in die Straße Im Brinkort, der Straße im Brinkort in nördlicher Richtung folgen bis zur Kreigrenze Paderborn-Gütersloh in Höhe der Bresserstraße.

Im Norden: Der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh von der Einmündung der Bresser Straße folgend bis zur Einmündung in den Mittweg.

2.1.2022

Kreis Paderborn

Im Norden: Der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh von deren Zusammentreffen mit der Westerwieher Straße in östlicher Richtung folgend bis zu deren Zusammentreffen mit der Gütersloher Straße.

Im Osten: Entlang der Gütersloher Straße von der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis zur Einmündung des Hallerweges, dem Hallerweg folgend bis zu dessen Zusammentreffen mit der Gemeindegrenze Delbrück-Hövelhof, der Gemeindegrenze Delbrück-Hövelhof in süd-westlicher Richtung folgend bis zu deren Zusammentreffen mit der Nordstraße, der Nordstraße in östlicher Richtung folgend bis zu deren Einmündung in die Hövelhofer Straße, entlang der Hövelhofer Straße bis zur Einmündung der Straße Auf dem Haupte.

Im Süden: Der Straße Auf dem Haupte von deren Abzweig von der Hövelhofer Straße folgend bis zu deren Übergang in die Straße Auf der Bache, der Straße Auf der Bache folgend bis zur Einmündung der Straße Horsthöfe, der Straße Horsthöfe folgend bis diese ca. 340 Meter vor der Einmündung des Strothweges einen Entwässerungsgraben überquert, dem Entwässerungsgraben ca. 1900 Meter in westlicher Richtung folgend bis zu dessen Zusammentreffen mit dem Prozessionsweg, dem Prozessionsweg folgend bis zu dessen Übergang in die Lipplinger Straße, der Lipplinger Straße folgend bis zur Einmündung des Postdamms.

Im Westen: Dem Postdamm von der Einmündung der Lipplinger Straße bis zur Einmündung des Hammweges, dem Hammweg ca. 450 in nördlicher Richtung folgend bis zur Überquerung eines Entwässerungsgrabens, dem Entwässungsrungsgraben ca. 260 Meter entlang bis zu dessen Zusammentreffen mit der Straße Brakendiek, der Straße Brakendiek in westlicher Richtung entlang bis Einmündung des Jüdendamms, dem Jüdendamm in nördlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in Westerwieher Straße, der Westerwieher Straße von der Einmündung Jüdendamm in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh.

25.12.2021–2.1.2022

Kreis Soest

Ab Lippe Höhe Gieseler in östlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis Bismarckstraße, Bismarckstraße in südlicher Richtung bis Sandstraße, Sandstraße bis Zur Kisse, Zur Kisse bis Höhe Lippe, Lippe in östlicher Richtung folgend bis Schambrede, Schambrede bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Garfelner Straße, Garfelner Straße bis Dörferweg, Dörferweg bis Düning, Düning bis Höhe Brandenbaumer Bach, Brandenbaumer Bach in nördlicher Richtung bis Lippe, Lippe der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis Verner Holz, Verner Holz in südlicher Richtung folgend bis Verner Straße, Verner Straße bis Schorlemerstraße, Schorlemerstraße bis Trappenweg, Trappenweg bis Delbrücker Straße, Delbrücker Straße in südlicher Richtung folgend bis Markusstraße, Markusstraße bis Ernst-von-Bayern-Straße, Ernst-von-Bayern-Straße bis Alhardstraße, Alhardstraße bis Erwitter Straße (B1), Erwitter Straße in westlicher Richtung folgend bis K50, K50 bis Mühlenweg, Mühlenweg bis Rüthener Straße, Rüthener Straße in nördlicher Richtung bis Grandweg, Grandweg bis Bruchstraße, Bruchstraße bis Osterbachstraße, Osterbachstraße bis Leckhausstraße, Leckhausstraße bis Nordstraße, Nordstraße in nördlicher Richtung folgend bis Zur Erwitter Warte, Zur Erwitter Warte bis Alter Lipperweg, Alter Lipperweg bis Höhe Gieseler, Gieseler in nordwestlicher Richtung folgend bis Lippe

19.12.2021

Kreis Soest

Ab Bismarckstraße Höhe Mastholter Grenzgraben in östlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis zur Lippe, der Lippe in westlicher Richtung folgend bis Brandenbaumer Bach, Brandenbaumer Bach folgend bis Düning, Düning in westlicher Richtung bis Dörferweg, Dörferweg bis Garfelner Straße, Garfelner Straße in westlicher Richtung bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Schambrede, Schambrede bis Lippe, Lippe in westlicher Richtung folgend bis Höhe Zur Kisse, Zur Kisse bis Sandstraße, Sandstraße in westlicher Richtung folgend bis Bismarckstraße, Bismarckstraße bis Höhe Mastholter Grenzgraben

11.12.2021–19.12.2021

Kreis Soest

Ab Lippe Höhe Gieseler in östlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis Bismarckstraße, Bismarckstraße in südlicher Richtung bis Sandstraße, Sandstraße bis Zur Kisse, Zur Kisse bis Höhe Lippe, Lippe in östlicher Richtung folgend bis Schambrede, Schambrede bis Hörster Straße, Hörster Straße bis Garfelner Straße, Garfelner Straße bis Dörferweg, Dörferweg bis Düning, Düning bis Höhe Brandenbaumer Bach, Brandenbaumer Bach in nördlicher Richtung bis Lippe, Lippe der Kreisgrenze in südöstlicher Richtung folgend bis Verner Holz, Verner Holz in südlicher Richtung folgend bis Verner Straße, Verner Straße bis Schorlemerstraße, Schorlemerstraße bis Trappenweg, Trappenweg bis Delbrücker Straße, Delbrücker Straße in südlicher Richtung folgend bis Markusstraße, Markusstraße bis Ernst-von-Bayern-Straße, Ernst-von-Bayern-Straße bis Alhardstraße, Alhardstraße bis Erwitter Straße (B1), Erwitter Straße in westlicher Richtung folgend bis K50, K50 bis Mühlenweg, Mühlenweg bis Rüthener Straße, Rüthener Straße in nördlicher Richtung bis Grandweg, Grandweg bis Bruchstraße, Bruchstraße bis Osterbachstraße, Osterbachstraße bis Leckhausstraße, Leckhausstraße bis Nordstraße, Nordstraße in nördlicher Richtung folgend bis Zur Erwitter Warte, Zur Erwitter Warte bis Alter Lipperweg, Alter Lipperweg bis Höhe Gieseler, Gieseler in nordwestlicher Richtung folgend bis Lippe

20.12.2021

Kreis Soest

Ab Dorfstraße Höhe Lippe der Kreisgrenze in östlicher Richtung folgend bis L747, L747 in westlicher Richtung bis Zum Alten Berg, Zum Alten Berg bis Johannesholzstraße, Johannesholzstraße bis L747, L747 bis Zu den Birken, Zu den Birken bis Papenweg, Papenweg bis L747, L747 bis Hoinkhauser Straße, Hoinkhauser Straße bis L747, L747 bis Weickede, Weickede bis Rüthener Straße, Rüthener Straße bis Berger Landstraße, Berger Landstraße bis Eichholzweg, Eichholzweg 980 Meter folgend bis Feldweg, Feldweg in westlicher Richtung bis Höhe Pohlgartenstraße, Feldweg in nördlicher Richtung folgend bis Angsfeldweg, Angstfeldweg bis Lippstädter Straße, Lippstädter Straße bis A44, A44 in westlicher Richtung folgend bis Kliever Straße, Kliever Straße bis Im Brok, Im Brok bis Heideweg, Heideweg bis Feldweg, Feldweg 540 Meter in nördlicher, 255 Meter in westlicher und 130 Meter in nördlicher Richtung folgen bis Soester Straße, Soester Straße in westlicher Richtung folgend bis Hahnebrink, Hahnebrink bis K49, K49 bis Langestraße, Langestraße 90 Meter in östlicher Richtung folgend bis Feldweg, Feldweg 680 Meter in nördlicher Richtung folgend bis Zur Windmühle, Zur Windmühle bis Horstweg, Horstweg bis Zum Birkengrund, Zum Birkengrund bis Stephanusstraße, Stephanusstraße bis Am Lindloh, Am Lindloh bis Flurstraße, Flurstraße bis Dorfstraße, Dorfstraße bis Höhe Lippe

22.12.2021

Kreis Soest

Ab Lipperoder Straße Ecke Lippertor bis Lippestraße, Lippestraße bis Sandstraße, Sandstraße bis Niederdedinghauser Straße, Niederdedinghauser Straße bis Schleusenstraße, Schleusenstraße bis Hörster Straße, Hörster Straße in östlicher Richtung bis Bahnecke, Bahnecke bis Corveyer Straße, Corveyer Straße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Dorf, Dorf bis Nächstenbruch, Nächstenbruch bis Schmielenbreite, Schmielenbreite bis Schützenstraße, Schützenstraße bis Puisterweg, Puisterweg bis Am Wilmsweg, Am Wilmsweg bis Langeneicker Straße, Langeneicker Straße in westlicher Richtung bis Grandweg, Grandweg bis Bruchstraße, Bruchstraße bis Leckhausstraße, Leckhausstraße bis Nordstraße, Nordstraße bis Westernkötter Straße, Westernkötter Straße bis Bökenförder Straße, Bökenförder Straße bis Unionstraße, Unionstraße bis Oststraße, Oststraße bis Klusetor, Klusetor bis Lange Straße, Lange Straße bis Lippertor, Lippertor bis Lipperoder Straße

14.12.2021– 22.12.2021

Kreis Soest

Ab Scheidenstraße Höhe Mastholter Grenzgraben der Kreisgrenze in östlicher Richtung folgend bis B1, B1 in westlicher Richtung bis Ortfelderweg, Ortfelderweg 1,2 km folgend bis K58, K58 in westlicher Richtung bis Trappenweg, Trappenweg bis Delbrücker Straße, Delbrücker Straße bis Markusstraße, Markusstraße bis Bönninghauser Straße, Bönninghauser Straße bis Ehringhauser Straße, Ehringhauser Straße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Dorf, Dorf bis Heidfeldweg, Heidfeldweg bis Im Bruch, Im Bruch in nördlicher Richtung bis Dedinghauser Straße, Dedinghauser Straße in westlicher Richtung bis Ehringhauser Straße, Ehringhauser Straße bis Am Bleichgraben, Am Bleichgraben bis Am Bauernstück, Am Bauernstück bis Am Kusel, Am Kusel bis Elsternweg, Elsternweg bis Alpenstraße, Alpenstraße bis Paderborner Straße, Paderborner Straße bis Biedermeisterstraße, Biedermeisterstraße bis Salzkottener Straße, Salzkottener Straße in östlicher Richtung bis Knappstraße, Knappstraße bis In den Amtswiesen, In den Amtswiesen bis Lippestraße, Lippestraße in westlicher Richtung bis B55, B55 in nördlicher Richtung bis Scheidenstraße, Scheidenstraße in östlicher Richtung bis Kreisgrenze

26.12.2021

Kreis Soest

Ab Mastholter Straße der Kreisgrenze in östlicher Richtung folgend bis Bahnlinie Höhe Haltiger Sundern, Bahnlinie in westlicher Richtung folgend bis Umspannungswerk Ehringhausen, Ab Umspannungswerk Ehringhausen der Hochspannungsleitung in nordwestlicher Richtung folgend bis Niederbergheimer Straße, Niederbergheimer Straße in westlicher Richtung bis Sandstraße, Sandstraße 400 Meter folgend bis Hochspannungsleitung, Hochspannungsleitung in nördlicher Richtung folgend bis Bleidiger Weg, Bleidiger Weg in westlicher Richtung bis Bismarckstraße, Bismarckstraße in nördlicher Richtung bis Kreisgrenze

2.1.2022

Kreis Warendorf

Beginnend an der Kreisgrenze der Lippstädter Str. Richtung Norden folgen (L852 bis Liesborn). In Liesborn rechts in die Straße Zu den Sieben Eichen einbiegen und weiter Richtung Norden der Nordstr. folgen. Diese geht über in die Straße Im Kreuzfeld (K14). Der K 14 bis Wadersloh folgen. In Wadersloh rechts in die Straße Am Park einbiegen und dieser Richtung Norden folgen; über den Kreisverkehr Schulkamp weiter Richtung Norden. Dann rechts in die Langenberger Str. einbiegen (K56). Der K56 weiter Richtung Norden bis zur Kreisgrenze folgen.

19.12.2021

Kreis Warendorf

Bornefelder Str. von Kreisgrenze Gütersloh bis zur K14; K14, Nordstr., Zu den sieben Eichen, Bäggerie, Königstr., L 848 bis zur südlichen Kreisgrenze (Lippe); Kreisgrenze Soest; Kreisgrenze Güterslo

22.12.2021

SACHSEN

Landkreis Zwickau

Stadt Crimmitschau

Gemarkungen: Crimmitschau, Gösau, Frankenhausen, Leitelshain, Gablenz, Wahlen, Lauenhain, Gersdorf, Harthau, Langenreinsdorf, Rußdorf, Blankenain, Großpillingsdorf, Kleinpillingsdorf,

Gemeinde Neukirchen

Gemarkungen: Neukirchen, Dänkritz, Lauterbach, Schweinsburg, Culten, Kleinhessen,

Stadt Werdau

Gemarkungen: Werdau, Leubnitz, Langenhessen, Königswalde

Gemeinde Langenbernsdorf

Gemarkungen: Langenbernsdorf, Niederalbertsdorf, Oberalbertsdorf, Trünzig

Stadt, Zwickau

Gemarkungen: Oberrothenbach, Mosel, Hartmannsdorf

Gemeinde Dennheritz

Stadt Meerane

Gemarkungen: Meerane, Seifferitz, Crotenlaide, Götzenthal

6.1.2022

Landkreis Zwickau

Stadt Crimmitschau

Gemarkungen: Gösau westlich Schnittpunkt Kreisstraße K 9378 Landesgrenze Thüringen zu A4 „Drei Linden“

Frankenhausen westlich A4 „Drei Linden“ bis Forsthaus Sahnpark,

Leitelshain westlich Forsthaus Sahnpark bis Kühgrund

Crimmitschau nordwestlich des Kühgrunds bis zur Gemarkungsgrenz Rudelswalde,

Rudelswalde nördlich entlang der Straße Am Feldschlösschen, bis zur Kreuzung Westbergstraße,

Langenreinsdorf nördlich der Ortslage entlang „Vorderes Tal“ bis Gemarkungsgrenze Mannichswalde

Gemarkung Mannichswalde

28.12.2021–6.1.2022

SACHSEN-ANHALT

 

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Nördliche Begrenzung: Ortseingang Hilmsen aus Richtung Peckensen kommend, Ortseingang Kuhfelde aus Richtung Salzwedel kommend, Ortseingang Hagen aus Richtung Altensalzwedel kommend

Östliche Begrenzung: Apenburg am Schwimmbad Richtung Rittleben, Ortseingang Hohenhenningen aus Richtung Lockstedt kommend,

Südliche Begrenzung: Ortseingang Dönitz aus Richtung Immekath kommend, B248 Bundeslandgrenze zu Niedersachsen

Westliche Richtung: Ortseingang Jübar aus Richtung Hanum kommend, Ortseingang Drebenstedt aus Richtung Molmke kommend, Ortseingang Dankensen aus Richtung Molmke kommend

11.1.2022

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

 

nördliche Begrenzung: Ortsausgang Püggen Richtung Rohrberg

 

östliche Begrenzung: Ortsausgang Beetzendorf Richtung Siedengrieben

 

südliche Begrenzung: Ortsausgang Tangeln Richtung Beetzendorf

 

westliche Begrenzung: Orsteingang Ahlum aus Richtung Mellin

3.1.2022–11.1.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Steinburg

Beschreibung/Bennung der Überwachungszone:

Amt Krempermarsch

Die Stadt Krempe und die Gemeinden

Bahrenfleth, Elskop, Grevenkop, , Krempermoor, Neuenbrook sowie die Gemeinde Süderau

von der Gemeindegrenze Bahrenfleth dem Flurstück, Gemarkung Hodorf, Flur 7, Flurstück 502 folgend, diesem Flurstück bis zur Straße Wiesengrund folgend

der Straße Wiesengrund bis zur Straße Dorfstraße folgen

der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Straße Bockwischer Weg folgen

dem Bockwischer Weg in östlicher Richtung bis zur Itzehoer Straße folgen

der Itzehoer Straße in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Neuenbrook folgen

Amt Horst-Herzhorn

Die Gemeinden:

Altenmoor, Borsfleth, Herzhorn, Kiebitzreihe, Kollmar, Krempdorf, Neuendorf b. Elmshorn sowie die Gemeinde Sommerland

von der Gemeindegrenze Süderau beim Flurstück, Gemarkung Horst, Flur 23, Flurstück 12/6 beginnend entlang “Die Landwehr” bis zur Gemeindegrenze Kiebitzreihe (L288)

Amt Wilstermarsch

die Gemeinden:

Brokdorf und Wewelsfleth

von der Gemeindegrenze Brokdorf entlang der Straße Rotenmeer/Hochfeld (L170) bis zur Straße Hochfeld (L136) folgend

der Straße Hochfeld folgend bis zur Straße Klein Kampen (K49)

der Straße Klein Kampen bis zur Hochfelder Wettern folgend

der Hochfeldern Wettern bis zur Gemarkung Beidenfleth, Flur 10, Flurstück 5/1 folgend

dem Flurstück in südöstlicher Richtung Stör folgend

10.1.2022

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

die Stadt Glückstadt

die Gemeinden Blomesche Wildnis und Engelbrechtsche Wildnis

ab der Gemeindegrenze Blomesche Wildnis, der Straße Büttel bis zur Dorfstr. in der Gmd. Krempdorf folgend

der Dorfstr. folgend bis zum Flurstück Gemarkung Krempdorf, Flur 1, Flurstück 159/88, diesem Flurstück in südöstl. Richtung folgen bis zum Flur 5, Flurstück 6/4

den Flurstücken Gemarkung Krempdorf, Flur 5, Flurstück 2/1 und Flur 5, Flurstück 47/1 und dem Flurstück, Gemarkung Elskop, Flur 1, Flurstück 4/2 bis zur Elskoper Dorfswettern folgend

Gemarkung Elskop, Flur 1, Flurstück 510 bis zur Gemeindegrenze Engelbrechtsche Wildnis südöstlich folgen

2.1.2022–10.1.2022

THÜRINGEN

Kreis Altenburger Land

Gemeinde Gössnitz: Ortsteil Gössnitz (bei Meerane), Hainichen (bei Meerane), Kauritz, Nörditz

Gemeinde Heukewalde: Ortsteil Heukewalde (Rückersdorf)

Gemeinde Jonaswalde: Ortsteil Nischwitz (Mannichswalde),

Gemeinde Löbichau

Gemeinde Nobitz: Ortsteil Bornshain, Neidamühle (Gössnitz), Taupadel (bei Gößnitz)

Gemeinde Ponitz

Gemeinde Posterstein

Gemeinde Schmölln: Ortsteil Bohra, Brandrübel (bei Schmölln), Brandrübel (Weißbach), Burkersdorf (Nöbdenitz), Drogen (Wildenbörten), Kemnitzmühle, Kummer (bei Crimmitschau), Leedenmühle (Nöbdenitz),Lohma (Nöbdenitz), Mühlberg (Weißbach), Nitzschka (bei Schmölln), Nöbdenitz (Ronneburg), Nödenitzsch (Wildenbörten), Raudenitz (Nöbdenitz), Schlossig (Löbichau), Schmölln (bei Crimmitschau), Selka (Nöbdenitz), Sommeritz (bei Schmölln), Steinsdorf (Schlossig), Thomas-Müntzer-Siedlung (bei Schmölln), Trebula, Untschen (Löbichau), Wartenbergsiedlung, Weidegrund, Weißbach (Nöbdenitz), Wildenbörten (Löbichau), Zagkwitz (Löbichau), Zschernitzsch (bei Crimmitschau)

Gemeinde Volkmershain: nordwestlich der die Gemeinde schneidenden Hochspannungsleitungen

Gemeinde Heyersdorf: nordöstlich der Landstraße L2168

7.1.2022

Kreis Altenburger Land

Gemeinde Heyersdorf: Ortsteil Heyersdorf

Gemeinde Jonaswalde: Ortsteil Jonaswalde

Gemeinde Thonhausen

Gemeinde Vollmershain: Ortstei Vollmershain (Nöbdenitz)

30.12.2021– 7.1.2022

Kreis Greiz

Gemeinde Braunichswalde

Gemeinde Gauern

Gemeinde Linda b. Weida

Gemeinde Paitzdorf

Gemeinde Ronneburg

Gemeinde Rückersdorf

Gemeinde Seelingstädt

Gemeinde Hilbersdorf: nordöstlich der Bahngleisen

4.1.2022

Kreis Greiz

Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf mit den Gemeinden

Gemeinde Gauern

Gemeinde Linda b. Weida, OT Pohlen

Gemeinde Seelingstädt mit den OT Chursdorf, Fiedmannsdorf, Zwirtzschen

Gemeinde Braunichswalde mit OT Vogelgesang

Gemeinde Rückersdorf mit OT Haselbach und Reust

Gemeinde Paitzdorf mit dem OT Mennsdorf

Gemeinde Ronneburg mit den OT Raitzhain und Grobsdorf

Gemeinde Hilbersdorf: nordöstlich der Bahngleise

7.1.2022

Kreis Hildburghausen

Gemeinde Themar: Ortsteil Wachenbrunn

Gemeinde St.Bernhard

Gemeinde Schmeheim

Gemeinde Schleusingen inkl. Sensenhammer und Freihof sowie die Ortsteile: Altendambach, Breitenbach (Schleusingen), Erlau (Schleusingen), Fischbach (Schleusingen), (Schleusingen), Geisenhöhn, Gethles, Gottfriedsberg, Heckengereuth, Hirschbach (bei Suhl), Oberrod (bei Schleusingen), Rappelsdorf, Ratscher, Schleusingen,), Sankt Kilian, Stutenhaus

Gemeinde Reurieth

Gemeinde Oberstadt

Gemeinde Marisfeld

Gemeinde Kloster Veßra: südlich der Hauptstraße ausgehend von Zollbrück inkl. des Ortsteil Zollbrück

Gemeinde Hildburghausen: Ortsteil Ebenhards, Gerhardtsgereuth, Hildburghausen, Birkenfeld (bei Hildburghausen), Häselrieth, Wallrabs, Leimrieth, Neuendambach, Pfersdorf (bei Hildburghausen)

Gemeinde Eichenberg

Gemeinde Dingsleben

Gemeinde Bischofrod

Gemeinde Beinerstadt: Ortsteil Beinerstadt

Gemeinde Ahlstädt

Gemeinde Römhild: Waldgebiet um Schwabhäuser Berg, nördlich von Zeilfeld von Osten ausgehend Grenze Hildburghausen (X: 32617394 Y: 5586425) nach Westen über X: 32616110 Y: 5586281 bis Grenze Dingsleben (X: 32614379 Y: 5586394)

Gemeinde Grub

9.1.2022

Kreis Hildburghausen

Gemeinde Ehrenberg

Gemeinde Grimmelshausen

Gemeinde Henfstädt

Gemeinde Kloster Veßra: nördlich der Hauptstraße ausgehend von Zollbrück inkl. der Ortsteile Kloster Veßra und Neuhof (Lengfeld)

Gemeinde Lengfeld

Gemeinde Themar: Ortsteil Obermühle, Ortsteil Rasenmühle, Ortsteil Schöne Aussicht, Ortsteil Tachbach, Ortsteil Themar

Gemeinde Beinerstadt: nordöstliches Gebiet ausgehend von den Koordinaten X: 32614791 Y:5593257 nach Westen bis X: 32614791 Y: 5593257

1.1.2022–9.1.2022

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Grabfeld mit den Ortsteilen Exdorf, Jüchsen, Queienfeld und die

Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrücke“ mit den Orten Leutersdorf, Vachdorf, Belrieth, Neubrunn

wie folgt beschreiben:

Östliche Landkreisgrenze beginnend im Bereich der Gemeinde Exdorf westwärts der Landkreisgrenze entlang – der Ortsverbindungsstraße aus Richtung Westenfeld (LK HBN) westwärts folgend bis nach Queienfeld und westliche Begrenzung an der Autobahnanschlussstelle 23 der A71 (Rentwertshausen)

Nordwärts die A71 entlang bis zur Gemeinde Ellingshausen – nordostwärts entlang der Bahnlinie Richtung Dillstädt bis zur Stadtgrenze der kreisfreien Stadt Suhl

Südwärts entlang der Landkreisgrenzen der kreisfreien Stadt Suhl und des Landkreises Hildburghausen entlang bis zum südöstlichstem Punkt der Landkreisgrenze im Bereich der Gemeinde Exdorf

9.1.2022

Stadt Suhl

Dietzhausen südlich der Bahnlinie, Mäbendorf südlich der Bahnlinie, Heinrichs südlich der Bahnlinie

Westliche Landkreisgrenze im Bereich der Gemeinde Dillstädt (Landkreises Schmalkalden-Meiningen) ostwärts entlang der Bahnlinie aus Richtung Dillstädt (Landkreises Schmalkalden-Meiningen), über Wichtshausen, Dietzhausen, Mäbendorf, Heinrichs bis zum Bahnhof Suhl

Vom Bahnhof Suhl südostwärts entlang der Bahnlinie in Richtung Friedberg bis zur Landkreisgrenze des Landkreises Hildburghausen

Westwärts entlang der Grenze der kreisfreien Stadt Suhl und des Landkreises Hildburghausen sowie des Landkreises Schmalkalden-Meiningen bis zur Bahnlinie aus Richtung Dillstädt (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) bzw. im Bereich Wichtshausen

9.1.2022

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Cavan and Monaghan Counties

Surveillance zone 1

That part of the Counties of Cavan and Monaghan that comprises the townlands of:

(a)

the Electoral Divisions of Cormeen, Knappagh, Shercock, Corraneary (apart from the townlands of Corragarry, Latully, Tonyhull, Kilnacrew, Killycloghan, Latsey), Cootehill Rural (apart from the townlands of Bellamont Forest, Coragh, Lisawaum, Lisnasaran, Dung, Drumbarkey, Drumsivney, Lislea, Drumman, Campstown, Lattyloo, Keeghan, Dinginavanty, Leamgeltan, Tonymacgilduff, Drumgill, Corfad, Muff), Taghart (apart from the townlands of Nolagh, Crossmakeelan, Taghart South), the townlands of Lisdonan, Knockbride, Drumeague, Drumamuck Glebe in the Electoral Division of Skeagh, and the townland of Killan in the Electoral Division of Bailieborough, all in County Cavan, and

(b)

the Electoral Divisions of Clontibret, Cremartin, Ballybay Urban, Ballybay Rural, Anny, Drumgurra, Broomfield, Annayalla (apart from townlands situate in protection zone 4), Carrickaslane (apart from townlands situate in protection zone 4), Castleblayney Rural (apart from townlands situate in protection zone 4), Church Hill (apart from townlands situate in protection zone 4), the townlands of Drumgolat, Feddans, Drumbeg, Listinny, Shanmullagh, Annaseeragh, Ennis, Mullans, Clerran, Tirmacmoe, Moy Etra, Moy Otra, Corcaskea, Bryanlitter, Tulllybuck, Lisaginny situate in the Electoral Division of Castleshane, the townland of Ballycronin situate in the Electoral Division of Rathwallace, the townlands of Corfad, Corlongford, Cussaboy, Corraviller, Derrylusk, Cornahoe, Cornanagh, Tiromedan, Cordolough, Coohey, Corfinlough, Derryhallagh, Lennan, Drumroosk, Cargaghramer, Drumlongfield, Cornanure situate in the Electoral Division of Tullycorbet, the townland of Maghernacharny situate in the Electoral Division of Lisnaveane, the townlands of Corkeeran, Glen, Drumlona situate in the Electoral Division of Dawsongrove, the townlands of Beagh, Greaghlone, Comertagh, Drumcarrow, Cornalaragh, Doagh, Greaghawillin (Richey), Greaghawillin (Jackson) (situate in the Electoral Division of Drumcarrow the townlands of Bocks Lower, Bocks Middle, Bocks Upper, Drumberagh, Aghacloghan, Killarue, Cashlan West, Lisdoonan, Dunaree, Dunaree Latin, Brackly, Drumlurg situate in the Electoral Division of in the Electoral Division of Bocks, the townlands of Crossalare, Dooraa, Tusker, Monyglen, Cornacrew, Cullentraghduff situate in the Electoral Division of in the Electoral Division of Crossalare, the Electoral Division of Creeve (apart from the townlands situate in protection zone 1), the Electoral Division of Carrickatee(apart from the townlands situate in protection zone 1), the Electoral Division of Bellatrain (apart from the townlands situate in protection zone 1), the Electoral Division of Raferagh (apart from the townlands situate in protection zone 1), and the Electoral Division of Corracharra (apart from the townlands situate in protection zone 1), all in county Monaghan.

16.1.2022

That part of the County Monaghan that comprises the townlands of Corhelshinagh, Corlat, Corlea, Corracharra, Cortaghart, Cortober, Crossduff, Derrygoony, Dooraa, Drumcanon, Drumcunnion, Drumgor, Fairtaghy, Faraghy, Formil, Garrybane, Garryduff, Kilkit, Lackan, Lattacrom, Lisinisky, Lurgachamlough, Mullanalt, Rebane, Shantonagh, Shantony, Tooa and Tullyrain.

That part of the County of Monaghan that lies within the outer margin of an imaginary line drawn from the junction of the roads known as the R162-10 and the L0310-12 in the townland of Creeve, continuing along the L310-12, the L30121, the L03012, and the L07040-0 to the boundary with county Cavan at Vicar Bridge and, from there continuing along the county boundary with County Cavan, in an easterly direction, to the junction of the R181 and the L04023-0 at Loughaphortan, and then continuing along the L04023-0, the L04013-0, the L04012, the L04011, the L04010, the R180-3, the L0410, the L03131-0 to the junction of that L0310-12 and the R162-10 in the townland of Creeve.

25.12.2021–9.1.2022

Surveillance zone 2

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Aghaliskeevan, Aghamackalinn, Aghnaha, Annagh, Ardkirk, Astrish Beg, Astrish More, Attiduff, Ballynahon, Brackagh, Bragan, Caldavet, Cavan (Cope), Cavanleckagh, Cavanmore, Carrigans, Cloghernagh, Cloghfin, Clonkeen, Coolberrin, Coraghbrack, Corclare, Corlattallan, Cornacreeve, Cornaheive, Cornanure, Corry, Corryarbeg, Crossnacaldoo, Curkin, Davagh Etra, DavaghOtra, Dernacoo, Dernadarriff, Dernahatten, Dernahinch, Dernalosset, Dernalosset, Dernamuck, Dernaved, Derrilla, Derrygassan Lower, Derrygassan Upper, Derrygola, Derryhee, Derryhellan, Derryrellan, Derrykinard, Derrykinnigh Beg, Derrykinnigh More, Derrylea, Derrylea Beg, Derrylea More, Derrynarget, Derrynashallog, Derryveagh, Drumarrell, Drumbristan, Drumcondra, Drumconnelly, Drumfernasky, Drumfurrer, Drumlester, Drummully, Drumturk, Dundian, Dungillick, Dunmadigan, Edenmore, Elvey, Emy, Figanny, Figullar, Glasmullagh, Glebe, Glen Beg, Glen More, Golan, Gorticleave, Greagh, Inishdevlin, Kilfahavon, Killakeady, Killanny, Killeanly, Killybern, Killybreen, Killybressal, Killycarran, Killycooly, Killycorran, Killydonagh, Killyfaragh, Killylaragh, Killyleck (Anketell), Killyleck (Lucas), Killylough, Killyloughavoy, Killymurry, Killyrean Lower, Killyrean Upper, Kilnageer, Kilnagullan, Kiltubbrid, Knockabeany, Knockakirwan, Knockaphubble, Knockconan, Knockcor, Knocknacarney, Knocknagrave, Knocknasave, Latgee, Lenagh, Lisavargy, Lisgrew, Liskenna, Lisseagh, Luppan, Monmurry, Mount Anketell, Mullabryan, Mulladermot, Mullaghboy, Mullaghcor, Mullaghmore, Mullagh Otra, Mullaghselsana, Mullan, Mullananallog, Portinaghy, Pullis, Ralaghan, Rakelly, Rarutagh, Scarnageeragh Or Emyvale, Shanco, Shanmullagh, Sogher, Tamlat, Tiramoan, Tireran, Tonintlieve, Tonyclea, Tonycoogan, Tonyfinnigan, Tonyfohanan, Tonynumery, Tonyshandeny, Tonysillogagh and Tully.

11.1.2022

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Aghaderry, Aghadrumcru, Aghnavar, Ardginny, Cavan (Moutray), Clonacullen, Clonisboyle, Corgreenan, Creaghan, Derrygorry, Dernagola, Drumartigan, Drumbirn, Esker, Girfin, Ivy Hill, Killybrone, Killydreen, Killyhoman, Killyreask, Killyslavan, Lisroosky, Moy, Kullanacask, Mullanacross, Mullaghnahegny, Mullanafinnog, Mullanderg, Mullynure, Raflacony, Skinnahergna, Tavanagh and Urlish.

3.1.2022–11.1.2022

Surveillance Zone 3

That part of the county of Cavan that comprises the Electoral Divisions of Ardue (apart from the townlands of Greaghrahan, Cranaghan, Killywilly, Ardue, Tomassan, Drumrush, Camalier, Tirgormley, Kilcoerby and Drumgart), Kilcooney, Belturbet, Grilly, Castlesaunders (apart from the townlands situate in protection zone 4), Redhill, that part of the Electoral division of Drumcarn that comprises the townlands of Killoughter, Drumeens, Claragh, Treehog, Mullalougher, Annaghoash, Ardamagh, Mullacroghery, Coolcanadas and Dresternagh)), the Electoral Divisions of Ballyhaise, Clonervy, Cavan Rural (apart from the townlands situate in protection zone 4), Cavan Urban, Killykeen (apart from the townlands of Drumheel, Caughoo and Corgannon), Crossdoney (apart from the townlands of Kevit Lower, Shantully, Lismore Demesne, Cornamucklagh, Newtown, Drumbar, Coonoskan, Farranseer, Clonnafean, Drumcoghill, Shancor, Cloncose and Aghaknock), Killeshandra (apart from the townlands of Aghabane, Derrindrehid,Aghavadrin, Cappagh, Derry and Creenagh Glebe), the Electoral Division of Milltown, that part of the Electoral Division of Carn that comprises the townlands of Kildallan, Bocade Glebe, Clarahpottle, Listiernan and Carn, and the townlands of Tullyhumphrey, and Clonfad and Cornapaste.

16.1.2022

That part of the county of Cavan that comprises the Electoral Division of Carrafin (apart from the townlands of Killaghmeen, Derryhoo, Tullyanog, Portacloghan, Fawlaght, and Feugh (Maxwell)), the Electoral Division of Butler’s Bridge (apart from the towlands of Corracreeny, Drumharid, and Curraghanoe), that part of the Electoral Division of Castlesaunderson that comproses the townlands of Portlawney, Bessbrook, Drumalure beg, Cormacmullan, Drumalure More, and that part of the Electoral Division of Cavan Rural that comprises the townlands of Derryheen, Derredis Lower, Derridis Upper, Drummullig and Rahultan.

8.1.2022– 16.1.2022

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-HAUT

AVERON-BERGELLE

AYZIEU

BASCOUS

BASCOUS

BETOUS

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZAUBON

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESPAS

LANNE-SOUBIRAN

LAUJUZAN

LOUBEDAT

MAGNAN

MARGOUET-MEYMES

MAUPAS

NOGARO

NOULENS

PANJAS

RAMOUZENS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SION

SORBETS

URGOSSE

16.1.2022

EAUZE

MANCIET

8.1.2022– 16.1.2022

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

BERGUES

BIERNE

BRAY-DUNES

COUDEKERQUE-BRANCHE

LEFFRINCKOUCKE

TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE

UXEM

3.1.2022

ARNEKE

BAVINCHOVE

BISSEZEELE

BOESCHEPE

BOLLEZEELE

CAESTRE

CASSEL

CROCHTE

EECKE

ESQUELBECQ

GHYVELDE

GODEWAERSVELDE

HARDIFORT

HONDEGHEM

HOYMILLE

NOORDPEENE

OCHTEZEELE

OXELAERE

PITGAM

QUAEDYPRE

RUBROUCK

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SOCX

STEENE

TERDEGHEM

WEMAERS-CAPPEL

ZEGERSCAPPEL

ZERMEZEELE

ZUYDCOOTE

ZUYTPEENE

8.1.2022

WARHEM

26.12.2021–6.1.2022

BAMBECQUE

HERZEELE

HONDSCHOOTE

HOUTKERQUE

KILLEM

LEDRINGHEM

OOST-CAPPEL

OUDEZEELE

REXPOEDE

STEENVOORDE

WEST-CAPPEL

WINNEZEELE

WORMHOUT

WYLDER

31.12.2021–8.1.2022

Jäsenvaltio: Kroatia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Županija: Sisačko-moslavačka

Naselja na području općine Lekenik : Petrovec i Žažina.

Naselja na području općine Martinska Ves: Bok Palanječki, Ljubljanica, Setuš, Strelečko, Tišina Erdedska, Tišina Kaptolska i Žirčica.

Naselja na području Grada Petrinje: Brest Pokupski, Hrastovica, Mala Gorica, Moščenica, Nova Drenčina, Novo Selište, Taborište i Petrinja.

Naselja na području Grada Siska: Budaševo, Crnac, Gornje Komarevo, Greda, Hrastelnica, Klobučak, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Palanjek, Prelošćica i Topolovac te područje Siska južno od linije koja prolazi Capraškom ulicom.

26.12.2021

Naselja na području Grada Siska: Odra Sisačka, Stara Drenčina, Vurot, Staro Pračno, Stupno, Žabno, Sela i Jazvenik te područje Siska sjeverno od linije koja prolazi Capraškom ulicom.

18.12.2021–26.12.2021

Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Regions: Veneto, Lombardia and Emilia Romagna

The area of Veneto Region, Lombardia Region and Emilia Romagna Region, extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00054, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00059, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00063, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00070, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00085, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00087, IT-HPAI(P)-2021-00088, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00091, IT-HPAI(P)-2021-00092, IT-HPAI(P)-2021-00093, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00102, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00104, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00108, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00134, IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00136, IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00140, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00147, IT-HPAI(P)-2021-00148, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00161, IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00220, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00222, IT-HPAI(P)-2021-00223, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00230, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00240, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00254, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256, IT-HPAI(P)-2021-00257 (WGS84 dec. coordinates N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.143767787 E11.236107915, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.29094 E10.155602, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.206867817 E11.104038155, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.203818305 E10.990038222, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.36976874 E11.299938509, N45.385069666 E10.952114147, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.158817 E11.085753, N45.212961569 E11.569073484, N45.147313 E10.965899, N45.179407 E10.993756, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.441104605 E10.888279804, N45.210448697 E11.731952791, N45.20830846 E11.706987889, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.245441 E11.316658, N45.226552621 E11.625151446, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.20814 E10.132711, N45.219025246 E11.2044031, N45.180835 E11.396585, N45.318426217 E11.622130447, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.144248388 E11.221639049, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.38623123 E10.946356142, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.253853 E11.2513, N45.221999 E10.142106, N45.291849 E10.22094, N45.287212 E10.211417, N45.225241 E11.519374, N45.407173686 E11.106457363, N45.320354003 E11.598131352, N0 E0, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.268601 E10.198274, N45.267177 E10.233081, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.202676157 E11.59248139, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.257577 E10.533102, N45.283549 E10.669582, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.372915861 E11.595687681, N45.175584392 E11.504312926, N45.290374 E10.902535, N45.268433724 E11.56989791, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.23719605 E11.592096053, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.490788167 E10.878953759, N45.279600307 E11.580033364, N45.287398 E10.352606, N45.257987 E10.432123, N45.248841 E10.643449, N45.28669 E10.780547, N0 E0, N45.176134 E11.554899, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.393123102 E10.946768294, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.181351695 E11.549993059, N45.27651552 E10.998598533, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204, N45.380752258 E11.560276195, N45.333108 E10.522951, N45.2787 E10.80099, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.285595 E10.618179, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705, N45.467634674 E11.647320817)

9.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00091, IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.441104605 E10.888279804, N45.490788167 E10.878953759)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00230 (WGS84 dec. coordinates N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.393123102 E10.946768294)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00054, IT-HPAI(P)-2021-00108, (WGS84 dec. coordinates N45.143767787 E11.236107915, N45.144248388 E11.221639049)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the outbreaks IT-HPAI(P)-2021-00104 (WGS84 dec. coordinates N45.180835 E11.396585)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00092, IT-HPAI(P)-2021-00093 (WGS84 dec. coordinates N45.210448697 E11.731952791, N45.20830846 E11.706987889)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00063, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00070, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00085, IT-HPAI(P)-2021-00087, IT-HPAI(P)-2021-00088, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256 (WGS84 dec. coordinates N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.206867817 E11.104038155, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.203818305 E10.990038222, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.36976874 E11.299938509, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.158817 E11.085753, N45.147313 E10.965899, N45.179407 E10.993756, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.245441 E11.316658, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.219025246 E11.2044031, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.253853 E11.2513, N45.407173686 E11.106457363, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.290374 E10.902535, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.28669 E10.780547, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.27651552 E10.998598533, N45.2787 E10.80099, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243 (WGS84 dec. coordinates N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.212961569 E11.569073484, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.226552621 E11.625151446, N45.318426217 E11.622130447, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.225241 E11.519374, N45.320354003 E11.598131352, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.202676157 E11.59248139, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.372915861 E11.595687681, N45.175584392 E11.504312926, N45.268433724 E11.56989791, N45.23719605 E11.592096053, N45.279600307 E11.580033364, N0 E0, N45.176134 E11.554899, N45.181351695 E11.549993059, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the outbreaks IT-HPAI(P)-2021-00257 (WGS84 dec. coordinates N45.467634674 E11.647320817)

9.1.2022– 31.1.2022

Region: Lombardia

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00059, IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00136, IT-HPAI(P)-2021-00147, IT-HPAI(P)-2021-00148, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00222, IT-HPAI(P)-2021-00223, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238 (WGS84 dec. coordinates N45.29094 E10.155602, N45.291849 E10.22094, N45.287212 E10.211417, N45.268601 E10.198274, N45.267177 E10.233081, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.287398 E10.352606, N45.257987 E10.432123, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204)

10.1.2022– 31.1.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00102, IT-HPAI(P)-2021-00134 (WGS84 dec. coordinates N45.20814 E10.132711, N45.221999 E10.142106)

1.1.2022–9.1.2022

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00161) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.257577 E10.533102

1.1.2022–9.1.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00254 (WGS84 dec. coordinates N45.283549 E10.669582, N45.248841 E10.643449, N45.285595 E10.618179)

10.1.2022–31.1.2022

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00140) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.010521 E 10.840548

1.1.2022– 9.1.2022

The area of the parts of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00240) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333108 E10.522951

1.1.2022–9.1.2022

Region: Friuli Venezia Giulia

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00133) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46.102221 E13.09021

10.1.2022

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00133) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46.102221 E13.09021

2.1.2022–10.1.2022

Region: Emilia Romagna

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00166) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N43.931118 E12.696819

6.1.2022

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00166) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N43.931118 E12.696819

29.12.2021– 6.1.2022

Jäsenvaltio: Unkari

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Borota, Császártöltés, Felsőszentiván, Hajós, Homokmégy, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Mélykút, Tompa, Ásotthalom települések védőkökörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Drágszél, Dusnok, Érsekhalma, Mátételke, Miske, Nemesnádudvar, Öregcsertő, Rém, Tataháza és Mórahalom települések teljes közigazgatási területe.

3.1.2022

Balotaszállás, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kisszállás, Petőfiszállás, Öttömös Pusztamérges és Ruzsa települések védőkökörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Bugac, Kiskunfélegyháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Kecel, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunfehértó, Móricgát, Pálmonostora, Pirtó, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Szatymaz, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

Domaszék és Szeged közigazgatási területeinek a 46.347251 és a 19.940479 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

16.1.2022

Császártöltés, Hajós és Homokmégy a 46.407141 és a 19.197183, a 46.417287 és a 19.158443, valamint a 46.411300 és a 19.191000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2021– 3.1.2022

Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.586610 és a 19.793628 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2021– 16.1.2022

Balotaszállás, Jánoshalma, Kelebia, Kisszállás, Mélykút és Tompa települések közigazgatási területeinek a 46.223598 és a 19.589190, a 46.224850 és a 19.411590, a 46.227060 és a 19.395470, a 46.286000 és a 19.560700, a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, a 46.275470 és a 19.528820, a 46.235270 és a 19.529500, a 46.268432 és a 19.574210, a 46.244355 és a 19.552609, a 46.240529 és a 19.552816, a 46.283838 és a 19.357308, a 46.177780 és a 19.616043, a 46.281765 és a 19.555604, a 46.276507 és a 19.343578, a 46.311164 és a 19.293536, a 46.294410 és a 19.668580, a 46.257726 és a 19.266559, valamint a 46.204650 és a 19.524540 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2021–3.1.2022

Ásotthalom település közigazgatási területének a 46.224214 és a 19.642898 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2021– 3.1.2022

Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, valamint a 46.294410 és a 19.668580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2021– 16.1.2022

Bordány, Forráskút és Zsombó elepülések közigazgatási területeinek a 46.347251 és a 19.940479 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.12.2021– 16.1.2022

Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.460266 és a 19.844996 valamint a 46.457047 és 19.878295 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2022– 16.1.2022

Kiskunmajsa közigazgatási területének a 46.49166107 és a 19.6898098 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.1.2022– 16.1.2022

Jászszentlászló és Kiksunmajsa és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, valamint a 46.527020 és a 19.755420 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.1.2022– 16.1.2022

Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.552970 és a 19.970389 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.1.2022– 16.1.2022

Csengele és Kistelek települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, valamint a 46.527020 és a 19.755420 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.1.2022– 16.1.2022

Csengele település települések közigazgatási területének a 46.460266 és a 19.844996 valamint a 46.457047 és 19.878295 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

6.1.2022– 16.1.2022

Kistelek, Ópusztaszer és Pusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.535800 és a 19.999900, a 46.552970 és a 19.970389 valamint a 46.539249 és a 19.819304 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.1.2022– 16.1.2022

Békés megye:

Békéscsaba, Csabaszabadi, Szabadkígyós és Újkígyós települések közigazgatási területeinek a 46.589450 és a 20.998790, a 46.592343 és a 21.001890, valamint a 46.597195 és a 21.045011 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Csanádapáca, Gerendás, Gyula Kétegyháza, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Szabadkígyós és Telekgerendás települések közigazgatási területeinek a 46.589450 és a 20.998790 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Békéscsaba, Csabaszabadi, Szabadkígyós és Újkígyós települések közigazgatási területeinek a 46.589450 és a 20.998790, a 46.592343 és a 21.001890, valamint a 46.597195 és a 21.045011 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2021– 7.1.2022

Kétsoprony és Kondoros települések közigazgatási területeinek a 46.746460 és a 20.826430 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Csabacsüd, Csorvás, Gyomaendrőd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás, Orosháza és Örménykút települések közigazgatási területeinek a 46.746460 és a 20.826430 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

4.1.2022

Kétsoprony és Kondoros települések közigazgatási területeinek a 46.746460 és a 20.826430 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.12.2021– 4.1.2022

Hajdú-Bihar megye:

Nyíradony és Nyírmártonfalva települések közigazgatási területeinek a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Hajdúhadház, Hajdúsámson és Nyíracsád települések közigazgatási területeinek a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Nyíradony és Nyírmártonfalva települések közigazgatási területeinek a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2021– 7.1.2022

Balmazújváros, Hajdúböszörmény és Nagyhegyes települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219, a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Debrecen, Hajdúhadház, Hortobágy és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219, a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

19.1.2022

Balmazújváros és Nagyhegyes települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2021– 19.1.2022

Hajdúböszörmény település közigazgatási területének a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

11.1.2022– 19.1.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Dombrád, Gégény, Kékcse, Pátroha, Rétközberencs és Tiszakanyár települések közigazgatási területeinek a 48.198772 és a 21.972811 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Ajak, Anarcs, Berkesz, Beszterec, Demecser, Döge, Gyulaháza, Kék, Kisvárda, Nyírtass, Szabolcsveresmart és Újdombrád települések közigazgatási területeinek a 48.198772 és a 21.972811 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

27.12.2021

Dombrád, Gégény, Kékcse, Pátroha, Rétközberencs ésTiszakanyár települések közigazgatási területeinek a 48.198772 és a 21.972811 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

18.12.2021– 27.12.2021

Balkány település közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Bököny, Geszteréd, Szakoly, Nyírgelse, Nyírlugos, Nyírmihálydi települések közigazgatási területeinek a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

7.1.2022

Balkány település közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.685637 és a 21.866401 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2021– 7.1.2022

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Cigánd és Ricse települések közigazgatási területeinek a 48.198772 és a 21.972811 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

27.12.2021

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Municipality De Ronde Venen

1.

Vanaf de kruising Molenkade/ Amstel, Amstel volgen in oostelijke tot aan Jaagpad nr 10.

2.

Bij Jaagpad nr 10 water volgen in noordelijke richting tot aan Ringvaart.

3.

Ringvaart volgen in oostelijke richting tot aan Dwarsweg.

4.

Dwarsweg volgen in noordelijke richting tot aan overgaand in Robend overgaand in Einsteinstraat tot aan kudelstaartseweg.

5.

Kudelstaartseweg volgen in noordelijke richting tot aan Zwarteweg.

6.

Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Molenvlietweg tot aan Middenweg.

7.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan N201.

8.

N201 volgen in noordelijke richting tot aan Oosteinderweg.

9.

Oosteinderweg volgen in oostelijke richting tot aan Pontweg.

10.

Pontweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringvaart Haarlemmermeerpolder.

11.

Ringvaart Haarlemmermeerpolder volgen in oostelijke richting tot aan A9.

12.

A9 volgen in zuidelijke richting tot aan Amsterdamseweg.

13.

Amsterdamseweg volgen in noordelijke richting tot aan Keizer Karelweg.

14.

Keizer Karelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Laan Walcheren.

15.

Laan Walcheren volgen in oostelijke richting tot aan Rembrandtweg.

16.

Rembrandtweg volgen in noordelijke richting overgaand in Saskia van Uywlenburgweg tot aan Laan van Kronenburg.

17.

Laanvan kronenburg volgen in noordelijke richting tot aan Kalfjeslaan.

18.

Kalfjeslaan volgen in oostelijke richting tot aan de Amstel.

19.

Amstel volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam- Utrecht.

20.

Spporlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Bijlmerdreef.

21.

Bijlmerdreef volgen in oostelijke richting tot aan Gooiseweg.

22.

Gooiseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Langbroekdreef.

23.

Langbroekdreef volgen in oostelijke richting tot aan N236.

24.

N236 volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

25.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan de Vecht.

26.

Vecht volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Dammerweg.

27.

Nieuwe Dammerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg.

28.

Randweg volgen in oostelijke richting tot aan Gabrielweg.

29.

Gabrielweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreelandseweg volgen in oostelijke richting tot aan Moleneind.

30.

Moleneind volgen in zuidelijke richting overgaand in Horndijk overgaand in Veendijk Loosdrechtse plassen overstekend tot aan Nieuweweg.

31.

Nieuweweg volgen in westelijke richting Vecht overstekend tot aan Straatweg.

32.

Straatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Woerdenseweg.

33.

Woerdenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Otterspoorbroek overgaand in Naarssenbroeksedijk oost tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

34.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn.

35.

Haarrijn volgen in westelijke richting tot aan Gieltjesdorp.

36.

Gieltjesdorp volgen in zuidelijke richting tot aan Laag Nieuwkoopsebuurtweg overgaand in laag Nieuwkoop tot aan Rodendijk.

37.

Rodendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Gerverscop.

38.

Gerverscop volgen in westelijke richting tot aan Geestdorp.

39.

Geestdorp volgen in oostelijke richting tot aan Ingenieur Enschedeweg.

40.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Spruitweg.

41.

Spruitweg volgen in westelijke richting tot aan Knotwilgenlaan.

42.

Knotwilgenlaan volgen in noordelijke richting tot aan Van Teylingenweg.

43.

Van Teylingenweg volgen in noordelijke richting tot aan Houtkade.

44.

Houtkade volgen in westelijke richting Grecht overstekend tot aan Oude Meije.

45.

Oude Meije volgen in westelijke richting tot aan De Meije.

46.

Meije volgen in westelijke richting tot aan Meijepad.

47.

Meijepad volgen in noordelijke richting tot aan Zuideinde.

48.

Zuideinde volgen in noordelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Nieuwveenseweg.

49.

Nieuwveenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Schilkerweg.

50.

Schilkerweg volgen in westelijke richting tot aan W.P.Speelmanweg.

51.

W.P.Speelmanweg volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat tot aan Dorpsstraat.

52.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Ursulapad.

53.

Ursulapad volgen in noordelijke richting tot aan Molenkade.

54.

Molenkade volgen in noordelijke richting tot aan Amstel.

22.12.2021

1.

Vanaf de kruising van de Tweede Velddwarsweg en de Veldweg, de Veldweg volgend in noordwestelijke richting tot aan de Oude Waver (water).

2.

De Oude Waver (water) volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Winkel (water) overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de A2.

3.

De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de Oukoop.

4.

De Oukoop volgend in westzuidelijke richting tot aan de Haanweg.

5.

De Haanweg volgend in westelijke richting tot aan de Demmeriksekade.

6.

De Demmeriksekade volgend in zuidelijke richting tot aan de Ter Aase Zuwe.

7.

De Ter Aase Zuwe volgend in westelijke richting overgaand in de Uitweg overgaand in Oudhuijzerweg overgaand in de Dorpsstraat overgaand in de Herenweg tot aan de Bozenhoven.

8.

De Bozenhoven volgend in westnoordelijke richting tot aan de Rondweg.

9.

De Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Dukaton.

10.

De Dukaton volgend in westelijke richting tot aan de Tweede Zijlweg.

11.

De Tweede Zijlweg volgend in noordelijke richting tot aan de N201.

12.

De N201 volgend in westelijke richting tot aan de Tienboerenweg.

13.

De Tienboerenweg volgend in oostnoordelijke richting overgaand in de Tweede Velddwarsweg tot aan de Veldweg.

14.12.2021–22.12.2021

Municipality Ravels

1.

Vanaf de kruising Dorpsstraat/ Bartelbaan, Bartelbaan volgen in noordelijke richting tot aan Hondseind.

2.

Hondseind volgen in oostelijke richting tot aan Hondseindsebaan.

3.

Hondseindsebaan volgen in westelijke richting tot aan Maijkant.

4.

Maijkant volgen in noordelijke richting tot aan Oude Bredasebaan.

5.

Oude Bredasebaan volgen in oostelijke richting tot aan zandweg naast bosrand.

6.

Zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Bredasebaan.

7.

Bredasebaan volgen in noordelijke richting tot aan zandweg tegenover Bredaseweg 39.

8.

Zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Ulicotensebaan.

9.

Ulicotensebaan volgen in oostelijke richting tot aan Hofstade.

10.

Hofstade volgen in oostelijke richting tot aan Willibrordplein.

11.

Willibrordplein volgen in zuidelijke richting, overgaand in Stationsstraat.

12.

Stationstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Belslijntje.

13.

Belslijntje volgen in noordelijke richting tot aan Schellestraat.

14.

Schellestraat volgen in westelijke richting, overgaand in Goorstraat, overgaand in Nieuwkerk tot aan Grens Nederland-België.

15.

Grens Nederland-België volgen in oostelijke richting tot aan Oude Trambaan.

16.

Oude Trambaan volgen in oostelijke richting tot aan Rooverstebaan.

17.

Rooverstebaan volgen in zuidelijke richting, overgaand in Zandweg tot aan Zandweg (Grens gem Hilvarenbeek en Gem Reusel-De Mierden).

18.

Zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Lage Mierdeseweg (N269).

19.

N269 volgen in zuidelijke richting tot aan Bernardusweg.

20.

Bernardusweg volgen in westelijke richting, overgaand in Dorpsplein tot aan Hooge Mierdeseweg.

21.

Hooge Mierdeseweg volgen in westelijke richting, overgaand in Koestraat tot aan Lemenweg.

22.

Lemenweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Kuilenrode, overgaand in Sint Cornelisstraat, overgaand in Myrthaplein tot aan De Stad.

23.