EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1748

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/1748, annettu 28 päivänä syyskuuta 2021, Välimerellä toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUNAVFOR MED IRINI) EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä ja päätöksen (YUTP) 2021/561 kumoamisesta (EUNAVFOR MED IRINI/4/2021)

ST/11766/2021/INIT

EUVL L 350, 4.10.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022; Kumoaja 32022D0513

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1748/oj

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/7


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1748,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2021,

Välimerellä toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUNAVFOR MED IRINI) EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä ja päätöksen (YUTP) 2021/561 kumoamisesta (EUNAVFOR MED IRINI/4/2021)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Välimerellä toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED IRINI) 31 päivänä maaliskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/472 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2020 hyväksymällä päätöksellä (YUTP) 2020/472 perustettiin ja käynnistettiin Välimerellä toteutettava Euroopan unionin sotilasoperaatio (EUNAVFOR MED IRINI), jonka komentajana toimii EU:n operaation komentaja, kontra-amiraali Fabio AGOSTINI.

(2)

Neuvosto valtuutti päätöksen (YUTP) 2020/472 mukaisesti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään päätökset EUNAVFOR MED IRINIn EU-joukkojen komentajan nimittämisestä.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2021 päätöksen (YUTP) 2021/561 (2), jolla nimitettiin kontra-amiraali Stefano FRUMENTO EUNAVFOR MED IRINIn EU:n joukkojen komentajaksi.

(4)

Kreikan sotilasviranomaiset ehdottivat 1 päivänä syyskuuta 2021 kommodori Michail MAGKOSin nimittämistä kontra-amiraali Stefano FRUMENTOn seuraajaksi EUNAVFOR MED IRINIn EU:n joukkojen komentajaksi 1 päivästä lokakuuta 2021 alkaen.

(5)

Euroopan unionin sotilaskomitea tuki 7 päivänä syyskuuta 2021 Kreikan sotilasviranomaisten suositusta.

(6)

Olisi tehtävä päätös kommodori Michail MAGKOSin nimittämisestä.

(7)

Päätös (YUTP) 2021/561 olisi kumottava.

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla.,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään kommodori Michail MAGKOS Välimerellä toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUNAVFOR MED IRINI) EU:n joukkojen komentajaksi 1 päivästä lokakuuta 2021.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2021/561 (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2021.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2021.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  EUVL L 101, 1.4.2020, s. 4.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2021/561, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2021, Välimerellä toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUNAVFOR MED IRINI) EU:n joukkojen komentajan nimittämisestä (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021) (EUVL L 119, 7.4.2021, s. 1).


Top