EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0018

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/18, annettu 8 päivänä tammikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 154) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/154

OJ L 8, 11.1.2021, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/18/oj

11.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/18,

annettu 8 päivänä tammikuuta 2021,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 154)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (3) ja erityisesti sen 63 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1809 (4) annettiin sen jälkeen, kun tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, oli tietyissä jäsenvaltioissa ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia ja kyseiset jäsenvaltiot olivat muodostaneet suoja- ja valvontavyöhykkeet direktiivin 2005/94/EY mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1809 säädetään, että mainitun täytäntöönpanopäätöksen liitteessä lueteltujen jäsenvaltioiden direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään mainitussa liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitettä muutettiin äskettäin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/2238 (5), kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uusia taudinpurkauksia oli esiintynyt siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa Alankomaissa, Irlannissa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Tanskassa, ja nämä taudinpurkaukset oli huomioitava kyseisessä liitteessä.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/2238 hyväksymispäivän jälkeen Saksa on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin tuoreista taudinpurkauksista piirikunnissa Oldenburg, Cloppenburg, Leipzig, Dithmarschen, Spree-Neisse, Nordwestmecklenburg ja Vorpommern-Greifswald sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(5)

Lisäksi Puola on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uusista taudinpurkauksista voivodikunnissa Ala-Sleesia (województwo dolnośląskie), Warmia-Mazury (województwo warmińsko-mazurskie), Wielkopolska (województwo wielkopolskie) ja Lublin (województwo lubelskie) sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(6)

Myös Ranska on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uusista taudinpurkauksista departementeissa Landes, Vendée, Deux-Sèvres ja Hautes Pyrénées sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(7)

Myös Tanska on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin tuoreesta taudinpurkauksesta Viborgin kunnassa sijaitsevalla tilalla, jolla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(8)

Lisäksi Ruotsi on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uudesta taudinpurkauksesta Sjöbon kunnassa sijaitsevalla tilalla, jolla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(9)

Myös Alankomaat on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uudesta taudinpurkauksesta Noord-Brabantin maakunnassa sijaitsevalla tilalla, jolla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(10)

Myös Unkari on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksista piirikunnassa Komárom-Esztergom sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja.

(11)

Nämä Alankomaiden, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Unkarin ja taudinpurkaukset ovat tapahtuneet täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteessä tällä hetkellä lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet tarvittavat direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten taudinpurkausten ympärille.

(12)

On syytä huomata, että Unkarin taudinpurkaukset sijaitsevat Slovakian rajan läheisyydessä. Sen vuoksi kyseisten kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet asianmukaisesti yhteistyötä tarvittavan valvontavyöhykkeen muodostamisessa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti, sillä tämän taudinpurkauksen valvontavyöhyke ulottuu Slovakian alueelle.

(13)

Lisäksi Kroatian toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut komissiolle päätöksestä jatkaa kyseisen jäsenvaltion osalta täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeiksi luetelluilla alueilla sovellettavien toimenpiteiden voimassaoloa.

(14)

Komissio on tutkinut Alankomaiden, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Tanskan ja Unkarin toteuttamat toimenpiteet ja katsoo, että kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä tiloista, joilla korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäiset taudinpurkaukset on vahvistettu.

(15)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Alankomaiden, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Tanskan ja Unkarin kanssa, uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ovat direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostaneet.

(16)

Sen vuoksi olisi muutettava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteessä lueteltuja Alankomaiden, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan ja suoja- ja valvontavyöhykkeitä.

(17)

Lisäksi Unkarin suoja- ja valvontavyöhykkeet ja Slovakian valvontavyöhykkeet olisi lueteltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteessä.

(18)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Alankomaiden, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Tanskan ja Unkarin toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamat uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto, sekä Kroatian osalta luetelluilla suoja- ja valvontavyöhykkeillä sovellettavien rajoitusten keston jatkamiseksi.

(19)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2020/1809 olisi muutettava.

(20)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteeseen tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(21)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUVL L 10 14.1.2006, s. 16.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1809, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 402, 1.12.2020, s. 144).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2238, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1809 liitteen muuttamisesta (EUVL L 436, 28.12.2020, s. 4).


LIITE

”LIITE

A OSA

1 artiklassa tarkoitettu suojavyöhyke:

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,126743 – lat 50,820040

17.12.2020

Jäsenvaltio: Kroatia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

21.1.2021

Jäsenvaltio: Tanska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

1.2.2021

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

10.12.2020

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

SAINT-CYR-L'ECOLE

10.12.2020

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

9.12.2020

Les communes suivantes dans le département de Landes (40)

ANGRESSE

BENESSE-MAREMNE

CAPBRETON

JOSSE

LABENNE

ORX

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SAUBUSSE

2.1.2021

AMOU

BAIGTS

BASTENNES

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CANDRESSE

CASTEL-SARRAZIN

CAUPENNE

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

HAGETMAU

HINX

HORSARRIEU

LARBEY

MAYLIS

MIMBASTE

MISSON

MONTFORT-EN-CHALOSSE

NARROSSE

POUILLON

POYARTIN

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINTE-COLOMBE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SORT-EN-CHALOSSE

26.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

ANTIGNY

CEZAIS

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

VOUVANT

4.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Deux Sèvres (79)

BOISME (north west of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (south of the 938 Ter departmental road)

6.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

TIESTE-URAGNOUX

18.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

AURIEBAT

CAUSSADE-RIVIERE

ESTIRAC

LABATUT-RIVIERE

18.1.2021

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

BRANDENBURG

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Bärenklau, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, Lübbinchen, Pinnow und Schenkendöbern

20.1.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Lärz – Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau

Gemeinde Mirow – Ortsteil Birkenhof

7.1.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg

Stadt Gadebusch – Ortsteile Wakenstädt, Neu Bauhof, Ganzow, Dorf Ganzow und Möllin,

Gemeinde Pokrent – im Ortsteil Pokrent die Meierei Pokrent

Gemeinde Krembz – Ortsteile Radegast und Groß Salitz

19.1.2021

Landkreis Vorpommern-Greifswald,

17509 Wusterhusen mit den Ortsteilen Gustebin, Konerow, Pritzwald, Stevelin

17509 Lubmin

Ortsteile Kräpelin und Vierow der Gemeinde 17509 Brünzow

20.1.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring nach Westen entlang der Straßen Höltinghauser Ring, Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis zur Boelckestraße, entlang dieser bis zum Steinweg, diesen in südlicher Richtung und folgend bis zum Felsenweg, diesen nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, der Verbindungsstraße in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg und diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße, entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und entlang Baumweg bis zur Straße Zu den Fischteichen und dieser folgend bis zur B213. Entlang dieser in westliche Richtung bis Baumwegstraße, dieser in südliche Richtung folgend, vor der Bahnlinie der Verbindungsstraße in westlicher Richtung folgend bis Eisenbahnstraße, dieser südlich der Bahnlinie folgend und Deukastraße bis Hauptstraße. Dieser folgend in südlicher Richtung bis Immengarten, entlang dieser und Kirchstraße und Cloppenburger Straße bis zur Kreuzung Industriezubringer / Heidlage. Dort der Cloppenburger Straße / Höltinghauser Straße nördlich abknickend folgend bis zur B72. Entlang dieser nördlich bis zur Abfahrt Cloppenburg / Bethen und in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring.

13.1.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg die Bundesautobahn 29 in südlicher Richtung bis zur Abfahrt Ahlhorn, dort westlich der Bundesstraße 213 folgend bis Kellerhöher Straße, dort nördlich folgend bis Bether Tannen, dieser westlich bis Kanalweg folgend, diesem nördlich bis Heidegrund und diesem westlich bis Heideweg. Entlang diesem bis Gabelung Wiesenweg und nordöstlich dem Verbindungsweg bis zum Steinweg folgend. Entlang dem Steinweg bis zur Boelckestraße und dieser folgend bis Varrelbuscher Straße und weiter bis Werner-Baumbach-Straße, diese nördlich bis Flugplatzweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Neuer Esch und nördlich folgend der Wittenhöher Straße bis Anhöhe. Dieser westlich folgend bis Garreler Straße und dieser nördlich bis zur Lindenallee. Entlang dieser bis zum Falkenberger Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Schmählstraße, entlang dieser und Falkenberger Straße bis Bergaue, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Zu den Auen, entlang dieser in westliche Richtung bis Zum Richtemoor. Entlang diesem nördlich und Am Steinkamp bis Richtweg und diesem nördlich folgend bis Garreler Straße, entlang dieser in westliche Richtung bis Oldenburger Weg und diesem folgend bis zur Lahe. Dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Korsorsstraße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Kreisgrenze. Der Kreisgrenze südlich folgend bis zum Ausgangspunkt zur Bundesautobahn 29.

27.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrgebietes ist im Süden der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg, Buswendeplatz

Ostwärts auf die Annenstraße

Von dort dem Dünsener Bach folgen Richtung BAB A 1 (Groß Ippener)

Über die Autobahn zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Samtgemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung über den Eschenbach zum Wunderburger Weg

Auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg

Wunderburg folgen bis zur BAB A1

BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke bis zur Gemeindegrenze Harpstedt/Dötlingen

Über den Altonaer Mühlbach bis zur B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Str., Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstr. Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Str. bis zur Kreisgrenze

Südwärts Richtung Ausgangspunkt des Sperrgebietes an der Kreisgrenze entlang bis zur Straßenkreuzung Annen und Am Kronschlatt

14.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg und die Korsorsstraße in Harbern II

Der Korsorsstraße Richtung Achternmeer folgen bis Stromtrasse querend

Von dort der Stromtrasse südlich Richtung Beverbruch (Cloppenburg) bis zur Kreisgrenze folgen

Anschließend der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Harbern II

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

19.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe auf Höhe der Straße Sager Meerweg in Bissel

Weiter über den Sager Meerweg Richtung BAB 29 auf Garreler Straße (L871)

Der L871 Richtung Garrel bis Einmündung Ringstraße folgen

Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohriede auf BAB 29

Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg / Cloppenburg an der Lethe folgen

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Bissel

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

19.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist in Wardenburg der Kreisverkehr am Betonsteinwerk

Weiter über die Astruper Straße (K235) die BAB 29 querend nach Sandkrug auf K346 (Bümmersteder Straße)

Von dort Richtung Kirchhatten über den Bahnübergang auf der Bahnhofstraße bis Einmündung Barneführerholzweg

Über Barneführerholzweg und Heideweg auf Huntloser Straße (L871) in Sandhatten

Der L871 bis zur Bahntrasse in Huntlosen folgen

Weiter der Bahntrasse südlich bis Querung der Straße Zum Breitenstrohe (L871) in Döhlen

Von dort über die Straßen Schmehl und Zur Steinhöhe am Rande des Hegeler Waldes auf Hegeler-Wald-Straße in Hengstlage

Über Hengstlager Weg die BAB 29 querend und Burgstraße auf Windmühlenweg

Weiter über die Straße Kamp und Schlotweg erneut auf Windmühlenweg zur K241 (Halenhorster Straße)

Der K241 Richtung Littel bis Einmündung Eichenstraße folgen

Weiter über Eichenstraße, An der Bäke und Ahrensberg auf Garreler Straße (L847) in Littel

L847 bis Kreuzung Oldenburger Straße in Wardenburg folgen

Von dort südlich Richtung Tüdick zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

27.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe auf Höhe der Straße An der Lethe in Halenhorst

Weiter über die Beverbrucher Straße auf die Halenhorster Straße (K241)

Der K241 nach Bissel bis Einmündung Am Kapetstein folgen

Garreler Straße (L871) westlich Richtung Beverbruch bis Einmündung Ringstraße

Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohriede auf BAB 29

Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg / Cloppenburg an der Lethe folgen

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Halenhorst

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen

27.1.2021

SACHSEN

Landkreis Leipzig

Gemeinde Grimma: Beginnend von der Landkreisgrenze zu Nordsachsen nördlich des Ziegelteichs und östlich von der Gemeinde Fremdiswalde, der Straße nach Fremdiswalde folgend, den Ort dem Verlauf der südlichen Ortsstraße folgend südlich umfahrend bis zur Kreuzung mit der K8313, dieser Richtung Cannewitz folgend, den Ort Cannewitz östlich umfahrend auf die „Alte Dorfstraße“, dieser Richtung Löbschütz folgend, Löbschütz dabei östlich umfahrend dem Straßenverlauf Richtung A14 folgend, dann Richtung Westen und dabei nördlich an Prösitz vorbei Richtung Köllmichen auf die Straße „Am Berg“, dem Verlauf dieser Straße Richtung Köllmichen folgend und den Ort dabei nördlich umfahrend dem Verlauf des „Mutzschener Wassers“ nach Osten entlang und dabei Merschwitz südlich umfassend weiter zur Chausseestraße Richtung Jeesewitz, diesen Ort nördlich umfassend Richtung Landkreisgrenze zu Nordsachsen

22.1.2021

Landkreis Norsachsen

Gemeinde Wermsdorf: mit der westlichen Begrenzung Horstsee, Pfarrteich, Grenze zum Landkreis Leipzig; der nördlichen Begrenzung Zeisigteich, Häuschenteich, Steinbruch; der östlichen Begrenzung Mulde-Elbe-Radroute und Steinberg sowie der Umfassung der Ortsteile Wiederoda und Liptitz als südliche Begrenzung.

Die Gemeinde Mügeln mit dem Ortsteil Grauschwitz

22.1.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Neufelderkoog

Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog – Gemeindegebiet südlich der Süderstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg

Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth – das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

7.1.2021

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Gudendorf: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Barlt: das Gemeindegebiet nördlich der Gemeindegrenze Barlt/Volsemenhusen ab dem Gemeindegrenzpunkt St. Michaelisdonn/ Volsemenhusen/Barlt bis zur Dorfstraße (L 173) und östlich der Bebauung der Dorfstraße (L 173) sowie östlich der Straße Neuerweg bis zur Einmündung Einfeldsweg, diesem folgend bis zum nächsten Feldweg rechts Richtung Brustwehrstrom /Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093).

Gemeinde Busenwurth: das Gemeindegebiet nordöstlich der Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093) bis zur Einmündung in die Wolfenbüttler Straße, südlich der Wolfenbüttler Straße bis zur Einmündung in die Straße Wolfenbüttel, östlich der Straße Wolfenbüttel bis zur Einmündung in den Grenzweg der Gemeinde Elpersbüttel.

Gemeinde Elpersbüttel: das Gemeindegebiet östlich der Straße Grenzweg bis zur Einmündung in die Straße Elpersbüttlerdonn, südlich der Straße Elpersbüttlerdonn bis zur Gemeindegrenze Windbergen.

Gemeinde Windbergen: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Frestedt: das Gemeindegebiet südlich der Straße Windberger Weg (K 22) bis zur Einmündung Loheweg, westlich der Straßen Loheweg, Westertsweg, Scharfenstein und Hauptstraße bis zur Gemeindegrenze St. Michaelisdonn.

Gemeinde St. Michaelisdonn: das gesamte Gemeindegebiet von der Gemeindegrenze Frestedt nordwestlich der Hauptstraße bis Einmündung Burger Straße; nördlich der Straße Burger Weg bis zur Einmündung in die Straße Hopen, nördlich der Bebauungsgrenze der Gemeinde St. Michaelisdonn Richtung Westen bis zur Einmündung in die Marner Straße (L 142), nördlich der Marner Straße (L 142) entlang der Gemeindegrenze St. Michaelisdonn / Volsemenhusen.

20.1.2021

Jäsenvaltio: Unkari

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319, valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

7.2.2021

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Starting at the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower and heading south along the R721. Turning east at the junction of the R721 and the L3205. Continuing north east along the L3205 past the townland of Garryhoe. Crossing Ballinglen bridge and then turning southwest. Continuing north west then turning north east through the townsland of Askakeagh. Turning west then north east towards Askanagap. Heading north through the townlands of Coolballintaggart and Ballycurragh. Turning east then contouring north west. Continuing southwest along the L7132 through the townsland of Ballygobban. Turning north and following the L7135. Turning west onto the L3260-117 through the townsland of Barnameelia. Turning south onto L7258 and heading south west through Kilcarney Upper and Kilcarney Lower. Continuing south west through the townslands of Rathduffmore, Ballyedmond and Rathnafushoge. Returning to the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower.

6.1.2021

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Province: Noord-Brabant

1.

Vanaf Kruising A58 / Schoolstraat, Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat tot aan Raadhuisstraat.

2.

Raadhisstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Oirschotseweg tot aan Heiligenboom.

3.

Heiligenboom volgen in noordelijke richting tot aan Zandstraat.

4.

Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan Fransebaan.

5.

Fransebaan volgen in oostelijke richting tot aan Rosepdreef.

6.

Rosepdreef volgen in zuidelijke richting overgaand in De Logt tot aan Logtsebaan.

7.

Logtsebaan volgen in oostelijke richting tot aan Heibloemdijk.

8.

Heibloemdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Broekstraat.

9.

Broekstraat volgen in oostelijke richting tot aan Langendonksedijk.

10.

Langendonksedijk volgen zuidelijke richting tot aan Spoordonkseweg.

11.

Spoordonkseweg volgen in 00stelijke richting tot aan Beerze (water)

12.

Beerze volgen in zuidelijke richting tot aan Wilhelminakanaal.

13.

Wilhelminakanaal volgen in westelijke richting tot aan Jonkheer de la Courtweg.

14.

Jonkheer de la Courtweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterste Heistraat.

15.

Achterste Heistraat volgen in westelijke richting tot aan Heikant.

16.

Heikant volgen in zuidelijke richting overgaand in Putstraat tot aan Kattenbergseweg.

17.

Kattenbergseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Voorteindseweg.

18.

Voorteindseweg volgen in westelijke richting overgaand in Beerseweg overgaand in Julianastraat tot aan Laarstraat.

19.

Laarstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoekje.

20.

Hoekje volgen in noordelijke richting overgaand in Biestsedijk tot aan Biestsestraat.

21.

Biestsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Vossenhol.

22.

Vossenhol volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk.

23.

Kanaaldijk volgen in noordelijke richting tot aan Akkerstraat.

24.

Akkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenakkerstraat.

25.

Molenakkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Servennestraat.

26.

Servennestraat volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelstraat.

27.

Heuvelstraat volgen in oostelijke richting tot aan Pijnendijk.

28.

Pijnendijk volgen in noordelijke richting tot aan Heistraat.

29.

Heistraat volgen in oostelijke richting tot aan A58.

30.

A58 volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

27.1.2021

Jäsenvaltio: Puola

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim:

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

23.12.2020

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.16083 E 16.01134

6.1.2021

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1623 E 16.0228

13.1.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bielany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

27.12.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim:

Części gmin Kobylnica i Dębnica Kaszubska w powiecie słupskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.3578 E 17.0528

1.1.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach grodziskim i wolsztyńskim:

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz części gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0978 E 16.295

1.1.2021

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1556 E 16.05

7.1.2021

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim, część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.09083 E 16.27916

4.1.2021

W województwie mazowieckim w powiecie gostynińskim i w województwie łódzkim w powiecie kutnowskim:

W województwie mazowieckim: część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.35512 E 19.44334

31.12.2021

W województwie łódzkim: część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.35512 E 19.44334

31.12.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach nowomiejskim i iławskim:

Części gminy Grodziczno w powiecie nowomiejskim i część gminy Lubawa w powiecie iławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.4372 E 19.7969

4.1.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim:

Części gmin Wielichowo i Kamieniec w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1275 E 16.3625

9.1.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim:

Część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.39154 E 19.35376

6.1.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i nowotomyskim:

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztynskim i część gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.17632 E 15.92335

8.1.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

Części gmin Pniewy, Duszniki i Szamotuły w powiecie szamotulskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.5231 E 16.3775

8.1.2021

W województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim:

Części gmin Mielno i Będzino w powiecie koszalińskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

21.1.2021

W województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim:

Część gminy Kłodzko w powiecie kłodzkim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.4239 E 16.5967

9.1.2021

Część gminy Kłodzko w powiecie kłodzkim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.4036 E 16.5704

21.1.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim:

Część gminy Pisz w powiecie piskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.5906 E 21.8419

13.1.2021

W województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim:

Część gminy Ludwin w powiecie łęczyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.3657 E 23.0049

21.1.2021

W województwie lubelskim, w powiatach radzyskim i bialskim:

Części gmin Wohyń i Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim oraz część gminy Drelów w powiecie bialskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.8089 E 22.7603

28.1.2021

Jäsenvaltio: Ruotsi

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Those parts of the municipality of Sjöbo (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.34.25 and E13.37.39

28.1.2021

B OSA

1 artiklassa tarkoitettu valvontavyöhyke:

Jäsenvaltio: Belgia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

The municipalities Ledegem, Menen, Wervik and Wevelgem and those parts of the municipalitiy of Izegem, Zonnebeke, Komen, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Moeskroen, Moorslede and Roeselare contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 lat 50.820040 and beyond the area described in the protection zone

26.12.2020

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 – lat 50.820040

18.12.2020–26.12.2020

Jäsenvaltio: Kroatia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

22.1.2021–31.1.2021

Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi – Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

31.1.2021

Jäsenvaltio: Tanska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

The parts of Vejle municipality (ADNS code 01630), Hendensted municipality (ADNS code 01766) beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N55.80446; E9.39902

11.1.2021

The parts of Vejle municipality (ADNS code 01630), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N55.80446; E9.39902

3.1.2021–11.1.2021

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

10.2.2021

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

2.2.2021–10.2.2021

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

All except the following:

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

19.12.2020

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

11.12.2020–19.12.2020

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

BAILLY

BOIS-D'ARCY

BOUGIVAL

BUC

LA CELLE-SAINT-CLOUD

CHAMBOURCY

CHATEAUFORT

CHAVENAY

LE CHESNAY

LES CLAYES-SOUS-BOIS

CROISSY-SUR-SEINE

ELANCOURT

L'ETANG-LA-VILLE

FONTENAY-LE-FLEURY

FOURQUEUX

GUYANCOURT

JOUY-EN-JOSAS

LES LOGES-EN-JOSAS

LOUVECIENNES

MAGNY-LES-HAMEAUX

MAREIL-MARLY

MARLY-LE-ROI

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOISY-LE-ROI

LE PECQ

PLAISIR

LE PORT-MARLY

RENNEMOULIN

ROCQUENCOURT

SAINT-NOM-LA-BRETECHE

TOUSSUS-LE-NOBLE

TRAPPES

VELIZY-VILLACOUBLAY

VERSAILLES

LE VESINET

VILLEPREUX

VIROFLAY

VOISINS-LE-BRETONNEUX

20.12.2020

SAINT-CYR-L'ECOLE

11.12.2020–20.12.2020

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

ALBITRECCIA

APPIETTO

CALCATOGGIO

CANNELLE

CASAGLIONE

CAURO

COGNOCOLI-MONTICCHI

CUTTOLI-CORTICCHIATO

ECCICA-SUARELLA

OCANA

PERI

PIETROSELLA

SARI-D\'ORCINO

SANT\'ANDRÉA-D\'ORCINO

TAVACO

VALLE-DI-MEZZANA

VILLANOVA

18.12.2020

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

10.12.2020–18.12.2020

Les communes suivantes dans le département Nord (59)

BOUSBECQUE

COMINES

HALLUIN

LINSELLES

NEUVILLE-EN-FERRAIN

RONCQ

WERVICQ-SUD

26.12.2020

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

ANGOUME

BIARROTTE

BIAUDOS

DAX

HEUGAS

MAGESCQ

MEES

OEYRELUY

ONDRES

ORIST

PEY

PORT-DE-LANNE

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

SAINT-BARTHELEMY

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-MARIE-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-PAUL-LES-DAX

SEIGNOSSE

SIEST

SOORTS-HOSSEGOR

SOUSTONS

TARNOS

TERCIS-LES-BAINS

TOSSE

11.1.2021

ARGELOS

ARSAGUE

AUBAGNAN

AUDIGNON

BANOS

BATS

BENESSE-LES-DAX

BONNEGARDE

CAGNOTTE

CASSEN

CASTAIGNOS-SOUSLENS

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTEL-SARRAZIN

CAUNA

CAUNEILLE

CAZALIS

CLERMONT

COUDURES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HAURIET

LABASTIDE-CHALOSSE

LABATUT

LACRABE

LAHOSSE

LAMOTHE

LAUREDE

LOUER

LOURQUEN

MANT

MARPAPS

MISSON

MOMUY

MONSEGUR

MONTAUT

MONTSOUE

MORGANX

MOUSCARDES

MUGRON

NASSIET

NERBIS

NOUSSE

ONARD

OSSAGES

OZOURT

PEYRE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

POUDENX

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-PANDELON

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAMADET

SARRAZIET

SERRES-GASTON

SEYRESSE

SORDE-L'ABBAYE

SOUPROSSE

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

URGONS

VICQ-D'AURIBAT

VIELLE-TURSAN

YZOSSE

5.2.2021

ANGRESSE

BENESSE-MAREMNE

CAPBRETON

JOSSE

LABENNE

ORX

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SAUBUSSE

3.1.2021–11.1.2021

AMOU

BAIGTS

BASTENNES

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CANDRESSE

CASTEL-SARRAZIN

CAUPENNE

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

HAGETMAU

HINX

HORSARRIEU

LARBEY

MAYLIS

MIMBASTE

MISSON

MONTFORT-EN-CHALOSSE

NARROSSE

POUILLON

POYARTIN

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINTE-COLOMBE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SORT-EN-CHALOSSE

27.1.2021–5.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

BOURNEAU

BREUIL-BARRET

CHEFFOIS

FOUSSAIS-PAYRE

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARILLET

MERVENT

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

PUY-DE-SERRE

SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

THOUARSAIS-BOUILDROUX

13.1.2021

ANTIGNY

CEZAIS

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

VOUVANT

5.1.2021–13.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Deux Sèvres (79)

BOISME (south est of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (north of the 938 Ter departmental road)

CHANTELOUP

CHICHE

CLESSE

COURLAY

FAYE-L'ABBESSE

GEAY

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

15.1.2021

BOISME (north west of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (south of the 938 Ter departmental road)

7.1.2021–15.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARMENTIEUX

BEAUMARCHES

JU-BELLOC

JUILLAC

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

MARCIAC

RICOURT

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-JUSTIN

27.1.2021

TIESTE-URAGNOUX

19.1.2021–27.1.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BASSILLON-VAUZE

BETRACQ

CORBERE-ABERES

CROUSEILLES

LABATUT

LASSERRE

MONCAUP

MONPEZAT

MONSEGUR

SEMEACQ-BLACHON

27.1.2021

BAIGTS-DE-BEARN

BELLOCQ

BERENX

BIRON

BONNUT

CASTETIS

L'HOPITAL-D'ORION

LAA-MONDRANS

LAHONTAN

LANNEPLAA

ORTHEZ

OZENX-MONTESTRUCQ

PUYOO

RAMOUS

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SALIES-DE-BEARN

SALLES-MONGISCARD

SALLESPISSE

5.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANSOST

CAIXON

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

HERES

LAFITOLE

LAHITTE-TOUPIERE

LARREULE

LASCAZERES

MADIRAN

MAUBOURGUET

MONFAUCON

SAINT-LANNE

SAUVETERRE

SOMBRUN

SOUBLECAUSE

VIC-EN-BIGORRE

VIDOUZE

VILLEFRANQUE

27.1.2021

AURIEBAT

CAUSSADE-RIVIERE

ESTIRAC

LABATUT-RIVIERE

19.1.2021–27.1.2021

Jäsenvaltio: Saksa

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

BRANDENBURG

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Neuzelle mit den Gemarkungen Treppeln südlich der L43 und die gesamte Ortslage Treppeln, Henzendorf, Bahro, Göhlen, Ossendorf, Schwerzko, Bomsdorf, Streichwitz und Steinsdorf

Gemeinde Neißemünde mit den Gemarkungen Wellmitz, Coschen, Ratzdorf und Breslack

30.1.2021

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Wittstock/Dosse – Gemarkungen Berlinchen, Sewekow, Dranse, Schweinrich, Zempow

Gemeinde Rheinsberg – Gemarkung Flecken Zechlin

7.1.2021

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Atterwasch, Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose, Reicherskreuz, Sembten und Staakow

Gemeinde Tauer mit den Gemarkungen Tauer und Schönhöhe

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Drewitz und Jänschwalde

30.1.2021

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Bärenklau, Grano, Groß Drewitz, Krayne, Lauschütz, Lübbinchen, Pinnow und Schenkendöbern

20.1.2021–30.1.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Gemeinde Zarrentin am Schaalsee – Ortsteile und Ortslagen: Bernstorf, Stintenburger Hütte, Bockstanz

Gemeinde Wittendörp – Ortsteile und Ortslagen: Woez, Piesack

28.1.2021

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Rechlin – Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow, Vietzen

Gemeinde Mirow – Ortschaften Mirow, Granzow, Peetsch, Fleeth, Fleether Mühle, Starsow, Diemitz

Gemeinde Schwarz – Ortschaften Schwarz, Buschhof

Gemeinde Lärz – Ortschaften Troja, Neu Gaarz, Lärz, Ichlim, Gaarzer Mühle

Gemeinde Buchholz – Ortschaft Buchholz

Gemeinde Priborn – Ortschaften Kolkhof, Priborn

Gemeinde Südmüritz – Ortschaften Vipperow, Vipperow-Ausbau, Solzow

Gemeinde Melz – Ortschaften Melz, Friedrichshof, Heide

Gemeinde Kieve – Ortschaft Kieve

7.1.2021

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Lärz – Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau

Gemeinde Mirow – Ortsteil Birkenhof

7.1.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg

Stadt Gadebusch – Ortsteile Reinhardtsdorf, Buchholz, Güstow, Klein Hundorf,

Gemeinde Wedendorfersee- Ortsteile, Köchelstorf, Groß Hundorf, Benzin, Kirch Grambow, Wedendorf

Gemeinde Veelböken – Ortsteile Botelsdorf, Paetrow, Passow, Passow Ausbau, Frauenmark, Jungfrauenmark, Veelböken

Gemeinde Dragun – Ortsteile Vietlübbe, Dragun, Neu Dragun,

Gemeinde Brüsewitz – Ortsteile Rosenberg und Brüsewitz

Gemeinde Lützow

Gemeinde Gottesgabe – Ortsteile Rosenhagen, Klein Welzin,

Gemeinde Schildetal

Gemeinde Pokrent – Ortsteile Pokrent, Alt Pokrent und Neuendorf,

Gemeinde Krembz – Ortsteile Neu Steinbeck, Alt Steinbeck, Krembz, Stöllnitz, Schönwolde

Gemeinde Rögnitz

Gemeinde Kneese

Gemeinde Roggendorf

Gemeinde Königsfeld – Ortsteile Demern, Bestenrade und Woitendorf,

Gemeinde Rehna – Ortsteile Dorf Nesow, Nesow, sowie die Wohnbebauung am Radegastweg in Rehna,

Gemeinde Holdorf

28.1.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg

Stadt Gadebusch – Ortsteile Wakenstädt, Neu Bauhof, Ganzow, Dorf Ganzow und Möllin

Gemeinde Pokrent – im Ortsteil Pokrent die Meierei Pokrent

Gemeinde Krembz – Ortsteile Radegast und Groß Salitz

20.1.2021–28.1.2021

Landkreis Vorpommern-Greifswald,

17509 Brünzow mit den OT Stielow, Stielow Siedlung, Klein Ernsthof

17493 Greifswald OT Friedrichshagen und FriedrichshagenHof 1/2/3

17509 Hanshagen

17509 Katzow mit den OT Netzeband, Kühlenhagen, ägerhof

17509 Kemnitz mit den OT Kemnitzerhagen, Kemnitz eierei, Neuendorf, Rappenhagen,

17440 Kröslin mit den OT Freest, Spandowerhagen, Karrin

17509 Loissin mit den OT Gahlkow, Ludwigsburg

17509 Neu Boltenhagen mit dem OT Lodmannshagen

17509 Rubenow mit den OT Rubenow Siedlung, Voddow, Latzow, Nonnendorf, Groß Ernsthof

OT Schalense der Stadt 17438 Wolgast

17449 Peenemünde

29.1.2021

Landkreis Vorpommern-Greifswald,

17509 Wusterhusen mit den Ortsteilen Gustebin, Konerow, Pritzwald, Stevelin

17509 Lubmin

Ortsteile Kräpelin und Vierow der Gemeinde 17509 Brünzow

21.1.2021–29.1.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Beschreibung Anschluss-Beobachtungsgebiet im Bereich der Gemeinde Edewecht:

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der Küstenkanalstraße B401 gegenüber dem Bahnweg. Dem Bahnweg in nördlicher Richtung folgend bis zum Falkenweg. Dem Falkenweg nach Osten, im Anschluss nach Norden und wiederum nach Osten folgend bis zum Grünstreekendamm, diesem nördlich folgend bis zum Reiherweg. Dem Reiherweg folgend nach Osten bis zum Bachmannsweg K321, diesem folgend nach Norden bis zur Straße An der Vehne. Der Straße An der Vehne östlich folgend bis zur Vegesacker Straße, diese überquerend im weiteren Verlauf dem Flussverlauf der Vehne folgend bis zum Wehrweg. Dem Wehrweg nach Norden folgend, im weiteren Verlauf als Straße Hinterm Kälberhof folgend bis zur Wischenstraße K142, dieser südlich folgend bis zum Scharreler Damm K141. Diesem nach Osten folgend bis zum Kurlandweg. Dem Kurlandweg nach Nordosten folgend, im Anschluss nach Norden folgend bis zum Jeddeloher Damm L828. Dem Jeddeloher Damm L828 nach Osten folgend, im weiteren Verlauf als Friedrichsfehner Straße, bis zum Kavallerieweg. Dem Kavallerieweg nach Süden folgend entlang der Stadtgrenze der Stadt Oldenburg bis zur Kreuzung Küstenkanalstraße B401. Daran anschließend entlang der Kreisgrenze zum Ausgangspunkt Bahnweg.

Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

28.1.2021

Landkreis Cloppenburg

Ab Beginn der kleinen Tredde in Dwergte, im weiteren Verlauf als Augustendorfer Weg, an der Gabelung der nord-östlichen Abzweigung folgend, bis zur Gemeindegrenze Molbergen-Friesoythe entlang dieser in nord-östlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Molbergen-Friesoythe-Garrel in der Thülsfelder Talsperre, von dort folgend der Gemeindegrenze Garrel-Friesoythe bis zum Thülsfelder Weg, diesem folgend bis zur Kampstraße, nördlich bis zum Wasserlauf zum Varrelbuscher Graben II hin, diesem in nord-östlicher Richtung folgend bis zur Thüler Straße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zum Sandrocken, diesem folgend bis zum Wachberg, entlang Hüllen, Falkenstraße, Kaiforter Straße, Nachtigallenweg, Zum Dickenstroh, Teichstraße, Böseler Straße, Petersdorfer Straße, Hinterm Forde, Zum Auetal, Pöhlendamm, Libettweg, Nikolausdorfer Straße – im Weiteren Oldenburger Straße, Halenhorster Straße bis zur Lethe, der Kreisgrenze folgend bis zur Abzweigung Halter/Stüvenweg dort folgend dem Stüvenweg bis Im Gartherfeld – im Weiteren Ahlhorner Straße, dem südlich folgend bis Sülzbührener Straße entlang Hoher Weg, süd-westlich Herzog-Erich-Weg, Sperber Weg, Bundesautobahn 1, Emsteker Straße/Bundesstraße 72, Ecopark-Allee, Verbindungsstraße zum Grenzweg, Grenzweg in westlicher Richtung, dann Desumer Straße in südlicher Richtung, Bührener Straße – im Weiteren Schierlingsdamm, Hogen Brink – im Weiteren Brouksträke, Holtkamp, Zur Bokeler Mühle, Heidske Weg, Brouksträke, Wißmühlener Straße, Elstener Straße/Hauptstraße in nord-westlicher Richtung, Langenkamp, Taubenstraße, Plauk, Süsfelde, Warnstedter Straße, Kampstraße – im Weiteren Kastanienallee, Heidlage bis zur Gemeindegrenze Cappeln-Cloppenburg, der folgend in nördlicher Richtung bis Südkamp, weiter entlang Holtestraße, Osnabrücker Straße, Stapelfelder Kirchstraße, Vahrener Damm/Bundestraße 213, Westeresch, Matrumer Weg, Kampweg, Westerfeld, Verbindungsweg zum Vahrener Weg, Vahrener Weg, Zum Gewerbegebiet in nord-östlicher Richtung, Cloppenburger Straße in westlicher Richtung, Bergfeld, Alter Heerweg – im Weiteren Dwergter Straße, Molberger Straße bis zum Ausgangspunkt kleine Tredde.

22.1.2021

Landkreis Cloppenburg

In Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring nach Westen entlang der Straßen Höltinghauser Ring, Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis zur Boelckestraße, entlang dieser bis zum Steinweg, diesen in südlicher Richtung und folgend bis zum Felsenweg, diesen nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, der Verbindungsstraße in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg und diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße, entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und entlang Baumweg bis zur Straße Zu den Fischteichen und dieser folgend bis zur B213. Entlang dieser in westliche Richtung bis Baumwegstraße, dieser in südliche Richtung folgend, vor der Bahnlinie der Verbindungsstraße in westlicher Richtung folgend bis Eisenbahnstraße, dieser südlich der Bahnlinie folgend und Deukastraße bis Hauptstraße. Dieser folgend in südlicher Richtung bis Immengarten, entlang dieser und Kirchstraße und Cloppenburger Straße bis zur Kreuzung Industriezubringer / Heidlage. Dort der Cloppenburger Straße / Höltinghauser Straße nördlich abknickend folgend bis zur B72. Entlang dieser nördlich bis zur Abfahrt Cloppenburg / Bethen und in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring.

14.1.2021–22.1.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg die Bundesautobahn 29 in südlicher Richtung bis zur Abfahrt Ahlhorn, dort westlich der Bundesstraße 213 folgend bis Kellerhöher Straße, dort nördlich folgend bis Bether Tannen, dieser westlich bis Kanalweg folgend, diesem nördlich bis Heidegrund und diesem westlich bis Heideweg. Entlang diesem bis Gabelung Wiesenweg und nordöstlich dem Verbindungsweg bis zum Steinweg folgend. Entlang dem Steinweg bis zur Boelckestraße und dieser folgend bis Varrelbuscher Straße und weiter bis Werner-Baumbach-Straße, diese nördlich bis Flugplatzweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Neuer Esch und nördlich folgend der Wittenhöher Straße bis Anhöhe. Dieser westlich folgend bis Garreler Straße und dieser nördlich bis zur Lindenallee. Entlang dieser bis zum Falkenberger Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Schmählstraße, entlang dieser und Falkenberger Straße bis Bergaue, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Zu den Auen, entlang dieser in westliche Richtung bis Zum Richtemoor. Entlang diesem nördlich und Am Steinkamp bis Richtweg und diesem nördlich folgend bis Garreler Straße, entlang dieser in westliche Richtung bis Oldenburger Weg und diesem folgend bis zur Lahe. Dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Korsorsstraße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Kreisgrenze. Der Kreisgrenze südlich folgend bis zum Ausgangspunkt zur Bundesautobahn 29.

28.1.2021– 5.2.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stüvenweg in westliche Richtung bis Im Gartherfeld und dieser südlich folgend bis Sülzbührener Straße, entlang dieser bis Hoher Weg und diesem westlich folgend bis Herzog-Erich-Weg. Entlang diesem bis Sperberweg und diesem folgend bis zur Bundesautobahn 1. Entlang dieser in südliche Richtung bis Abfahrt 63 – Cloppenburg. Der Bundesstraße 72 – Emsteker Straße westlich folgend bis Ecopark-Allee, entlang diesem über den Kreisverkehr bis zur Verbindungsstraße zum Grenzweg, dem Grenzweg westlich folgend bis Desumer Straße, entlang dieser in südliche Richtung bis Bührener Straße, dieser westlich folgend und Schierlingsdamm bis Hogen Brink. Entlang diesem südlich bis Tenstedter Straße und weiter südlich Brouksträke bis Holtkamp, diesem folgend bis Zur Bokeler Mühle und Heidske Weg in südliche Richtung und weiter Brouksträke westlich bis Wißmühlener Straße. Dieser folgend und weiter Elstener Straße und Hauptstraße in nördliche Richtung bis Langenkamp, entlang diesem und Taubenstraße bis Plauk. Diesem und Süsfelde südlich folgend und weiter Warnstedter Straße in nördliche Richtung bis Kampstraße, dieser westlich folgend und Kastanienallee bis Heidlage und dieser bis zur Gemeindegrenze Cappeln / Cloppenburg. Entlang der Gemeindegrenze in nördliche Richtung folgend bis Südkamp und diesem bis Holtestraße bis Osnabrücker Straße und diese nördlich bis Stapelfelder Kirchstraße. Dieser bis Vahrener Damm / Bundestraße 213 westlich folgend bis Westeresch. Über diesen und Matrumer Weg zum Kampweg bis Westerfeld. Diesem und Im Westerfeld westlich folgend bis zum Waldrand, dem folgend nördlich bis zum Vahrener Weg, über diesen westlich bis Zum Gewerbegebiet und weiter östlich bis Cloppenburger Straße. Entlang dieser westlich bis Bergfeld, dieser folgend und Alter Heerweg, Dwergter Straße und Molberger Straße bis Kleine Tredde. Entlang dieser und Augustendorfer Weg, an der Gabelung der nord-östlichen Abzweigung folgend, und weiter Dwergter Straße bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend bis Zum Herrensand und dieser bis Am Waldesrand, diesem folgend bis Mittelthüler Straße und dieser westlich bis zum Markhauser Moorgraben. Dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Vorderthüler Straße, diese östlich und Am Horstberg bis Wittmoorsdamm, entlang diesem bis Pehmertanger Straße und nördlich folgend über Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße. Diese in nordwestliche Richtung bis Am Galgenberg, entlang dieser und Meeschenstraße bis Oldenburger Ring und weiter nordöstlich bis Böseler Straße. Diese westlich bis Altenoyther Straße und nordöstlich bis Riege-Wolfstange, dieser folgend und über Zu (An) den Tannen bis Altenoyther Straße. Entlang dieser nordöstlich bis Rudolfweg und über diesen und Otto-Jens-Weg bis Kanalstraße, dieser östlich folgend bis zur Kreisgrenze. Der Kreisgrenze in südliche Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Stüvenweg.

5.2.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg die Bundesautobahn 29 in südlicher Richtung bis zur Abfahrt Ahlhorn, dort westlich der Bundesstraße 213 folgend bis Kellerhöher Straße, dort nördlich folgend bis Bether Tannen, dieser westlich bis Kanalweg folgend, diesem nördlich bis Heidegrund und diesem westlich bis Heideweg. Entlang diesem bis Gabelung Wiesenweg und nordöstlich dem Verbindungsweg bis zum Steinweg folgend. Entlang dem Steinweg bis zur Boelckestraße und dieser folgend bis Varrelbuscher Straße und weiter bis Werner-Baumbach-Straße, diese nördlich bis Flugplatzweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Neuer Esch und nördlich folgend der Wittenhöher Straße bis Anhöhe. Dieser westlich folgend bis Garreler Straße und dieser nördlich bis zur Lindenallee. Entlang dieser bis zum Falkenberger Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Schmählstraße, entlang dieser und Falkenberger Straße bis Hollberg, entlang dieser und Petersfelder Straße in nordöstliche Richtung über Mittelweg bis Thüler Straße. Dieser in westliche Richtung folgend bis zur Bergaue, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Zu den Auen, entlang dieser in westliche Richtung bis Zum Richtemoor. Entlang diesem nördlich und Am Steinkamp bis Richtweg und diesem nördlich folgend bis Garreler Straße, entlang dieser in westliche Richtung bis Oldenburger Weg und diesem folgend bis zur Lahe. Dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Korsorsstraße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Kreisgrenze. Der Kreisgrenze südlich folgend bis zum Ausgangspunkt zur Bundesautobahn 29.

25.1.2021–2.2.2021

Landkreis Cuxhaven

innerhalb der Samtgemeinde Land Hadeln:

Von der Elbe her kommend ca. 600m westlich der Medemmündung auf Norderteiler Deich, Otterndorf, der Straße folgend über den Deich auf die Deichstraße, der Straße folgend in Richtung Schleuse am Hafen Otterndorf; ab der Schleuse dem Verlauf des Flusses Medem folgend flussaufwärts bis zur Eisenbahnbrücke auf Höhe der Bahnhofstraße, Otterndorf und weiter auf der Bahnlinie Cuxhaven-HH in Richtung HH. Ab dem ehemaligen Bahnhof Neuhaus weiter auf der L144 „Am Bahnhof“ Richtung Intzenbüttel über die Bahnhofstraße Richtung Neuhaus. Ab dem Übergang zur B73 der Bundesstraße folgend Richtung Stade bis Dingwörden; weiter auf der L111 (zunächst Dingwörden wechselt namentlich auf Itzwörden) bis zur Landkreisgrenze Stade

8.1.2021

Landkreis Diepholz

Das Beobachtungsgebiet umschreibt einen Teil der Gemeinden Stuhr und Bassum im nord-westlichen Kreisgebiet. Es Beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322 und verläuft von dort aus entlang der B 322 in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 439, von dort weiter südlich entlang der B 439 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 51. Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft weiter in südliche Richtung entlang der B 51 bis zur Einmündung der Landesstraße L 340, dann weiter in westliche Richtung entlang der L 340 bis zur Kreuzung der L 340 mit dem Dünsener Bach. Von dort verläuft die Grenze des Beobachtungsgebietes weiter entlang des Dünsener Bachs in süd-westliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 776, von dort weiter in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze. Die westliche Grenze des Beobachtungsgebietes umschreibt die Kreisgrenze in nördliche, später nord-östliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der B 322.

23.1.2021

Stadt Delmenhorst

Die nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft ab der Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg entlang der Oldenburger Landstraße in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Rudolf-Königer-Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis zum Bismarckplatz und von diesem in südöstliche Richtung die Bismarckstraße entlang, von der Bismarck-traße weiter in die Düsternortstraße übergehend in südliche Richtung bis zur Kreuzung der Düsternortstraße mit der Straße Am Stadion, dann entlang der Straße Am Stadion bis zum Schnittpunkt mit dem Hasporter Damm, den Hasporter Damm entlang in südöstliche Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Autobahn A28, in südöstliche Richtung entlang der Autobahn A28 bis zu Stadtgrenze, weiter entlang der Stadtgrenze das gesamte südliche Stadtgebiet umfassend

23.1.2021

Landkreis Oldenburg

Im westlichen Teil des Landkreises an der Kreisgrenze zum Landkreis Cloppenburg in der Gemeinde Großenkneten nimmt das Beobachtungsgebiet nachfolgenden Verlauf:

Ausgangspunkt ist an der Kreisgrenze zum Landkreis Cloppenburg das Heumoor entlang der Straße „An der Lethe“,

weiter auf dem Mühlendamm, die BAB A 29 querend bis zur Stromtrasse nahe Goosthöhe,

der Stromtrasse in südöstlicher Richtung folgen bis zur L 870 Richtung Sage entlang der Sager Straße,

am Sager Ortsrand in die Straße Barkenshorn bis zur nächsten Kreuzung,

Roggenkamp, Alter Kirchweg, Dorfkamp bis zur Straße Sager Esch (L 871),

hier der Richtung Großenkneten folgend bis zum Rickensand,

vom Rickensand auf die Straße Wachtberg Richtung Moorschlatt.

von dort entlang der Stromtrasse in südlicher Richtung bis zum Umspannwerk Bakenhus

auf die Ahlhorner Straße (K 239) in Richtung Ahlhorn bis zum Dünhoop.

über Dünhoop und der Wildeshauser Straße in östlicher Richtung bis Rüspelbusch,

entlang Rüspelbusch und Sehresch auf die Visbeker Straße Richtung Engelmannsbäke (L880),

weiter der BAB A 1 folgend Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze und von dort wieder entlang der Kreisgrenze zum Ausgangspunkt An der Lethe im Heumoor in der Bauerschaft Bissel.

Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

22.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes im Süden ist der Kreuzungsbereich L 341 und K 6/Wildeshauser Str. in Beckeln Richtung Wildeshausen, der K 6 folgend Hackfeld, Kellinghausen, Reckum auf die K 225

Im Reckumer Kreuzungsbereich die Verbindung zur Katenbäker Straße folgend bis zum Hubertusweg in Wildeshausen

Weiter auf Marschweg bis Huntetor, Zwischenbrücken, entlang der Hunte flussabwärts Richtung Dötlingen über die A1 bis zum Altarm der Hunte

Von dort aus der Querverbindung zum Heideweg/In den Badbergen folgen Richtung Dötlingen

Krummer Weg, Zum Sande bis zum Kreuzungspunkt Gerichtsstätte

Zu Aschenbeck auf die Aschenstedter Str./K 237, Krim, An der Dackheide auf die Neerstedter Str/K 237 Richtung Neerstedt

In Neerstedt auf die Hauptstraße/L 872, Ortsdurchfahrt auf die Kirchhatter Straße bis zum Rittrumer Mühlbach

Flussabwärts, Flusskreuz in Richtung Nuttel bis zur Straße Hinterm Feld

In Nuttel auf den Stedinger Weg Richtung Dingstede bis zur Kreuzung Dachsweg

Der Straße Hinterm Felde folgend bis Kreuzung Auf dem Varel/Alte Dorfstraße auf die Straße Tange

Am Ohlande, Orthstraße, Welsestraße, der Welse über Brüning, Almsloh und Elmeloh folgen bis zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Delmenhorst

Von dort der Kreisgrenze folgen bis zur Straße Zum Neuen Lande Richtung Beckeln

Auf dem Wirtschafsweg parallel zur Stromtrasse weiter bis zum Kreuzungsbereich die direkte Verbindung zur K 341 genommen werden kann

23.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes ist im Süden der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg, Buswendeplatz

Ostwärts auf die Annenstraße

Von dort dem Dünsener Bach folgen Richtung BAB A 1 (Groß Ippener)

Über die Autobahn zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Samtgemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung über den Eschenbach zum Wunderburger Weg

Auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg

Wunderburg folgen bis zur BAB A1

BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke bis zur Gemeindegrenze Harpstedt/Dötlingen

Über den Altonaer Mühlbach bis zur B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Str., Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstr. Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Str. bis zur Kreisgrenze

Südwärts Richtung Ausgangspunkt des Sperrgebietes an der Kreisgrenze entlang bis zur Straßenkreuzung Annen und Am Kronschlatt

15.1.2021–23.1.2021

Landkreis Oldenburg

Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst die gesamte Gemeinde Wardenburg und Teile der Gemeinde Großenkneten. Daher wird im weiteren Verlauf lediglich die Grenzen des Anschlussbeobachtungsgebietes in der Gemeinde Großenkneten näher beschrieben.

Verlauf Anschlussbeobachtungsgebiet in der Gemeinde Großenkneten:

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Gemeindegrenzen Wardenburg/ Großenkneten und Hatten am Naturschutzgebiet Barneführer Holz

Von dort der Gemeindegrenze Wardenburg und Großenkneten bis zur Bahntrasse folgen

Anschließend über die Bahntrasse Richtung Cloppenburg bis L871 (Döhler Straße) querend in Großenkneten

Der Döhler Straße bis Einmündung Moorbeker Straße folgen

Weiter über Moorbeker Straße, Hageler Straße, Hageler Damm auf Wildeshauser Straße

Wildeshauser Straße in östlicher Richtung bis Rüspelbusch

Entlang Rüspelbusch und Sehresch auf die Visbeker Straße Richtung Engelmannsbäke (L880) bis BAB A 1

Weiter der BAB A 1 folgend Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze und von dort entlang der Kreisgrenze bis zur Gemeindegrenze Wardenburg / Großenkneten an der Lethe

Abschließend der Gemeindegrenze Wardenburg / Großenkneten östlich bis zur Bahntrasse folgen

Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

5.2.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg und die Korsorsstraße in Harbern II

Der Korsorsstraße Richtung Achternmeer folgen bis Stromtrasse querend

Von dort der Stromtrasse südlich Richtung Beverbruch (Cloppenburg) bis zur Kreisgrenze folgen

Anschließend der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Harbern II

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

20.1.2021–28.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe auf Höhe der Straße Sager Meerweg in Bissel

Weiter über den Sager Meerweg Richtung BAB 29 auf Garreler Straße (L871)

Der L871 Richtung Garrel bis Einmündung Ringstraße folgen

Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohriede auf BAB 29

Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg / Cloppenburg an der Lethe folgen

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Bissel

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

20.1.2021–28.1.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Beobachtungsgebiets ist die Kreisgrenze in Wardenburg / Bösel (Höhe Renkenweg).

Der Kreisgrenze folgend Richtung Norden bis zum Küstenkanal. Am Küstenkanal beginnt die Stadtgrenze zur Stadt Oldenburg.

Der Stadtgrenze Oldenburg entlang des Küstenkanals in östlicher Richtung weiter folgend bis zum Sprungweg. Dem Sprungweg weiter in östlicher Richtung bis zum Übergang in den Claußenweg folgend. Dem Claußenweg dann weiter folgend in östlicher Richtung bis zum Übergang in die Hatter Landstraße.

Der Hatter Landstraße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Bremer Straße / Kuhlmannsweg. Nach rechts in die Bremer Straße abbiegend. Dem Straßenverlauf der Bremer Straße (L868) weiter Richtung Altmoorhausen folgend. Der Abzweigung Bremer Straße in den Brandholzweg auf der rechten Seite in südlicher Richtung weiter nach Munderloh folgend bis zur Kreuzung im Tiefen Grund. An der Kreuzung Im Tiefen Grund nach links in östliche Richtung abbiegend. Dem Straßenverlauf Im Tiefen Grund folgend bis zur Abzweigung Dorfstraße.

Der Dorfstraße in südlicher Richtung weiter folgend bis zum Übergang in die Munderloher Straße. Dem Straßenverlauf der Munderloher Straße über die A 28 hinaus weiter folgend bis zur Abzweigung in den Strootweg. Dem Verlauf des Strootweg weiter folgend bis zum Übergang in den Hermann-Krause-Weg. Dem Hermann-Krause-Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Abzweigung in den Ziegeleiweg. Dem linken Ziegeleiweg in südlicher Richtung weiter folgend bis zum Übergang in die Bergstraße. Der Bergstraße weiter in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Bergstraße / Alter Postweg folgend. Dem Straßenverlauf Alter Postweg weiter folgend Richtung Dingstede bis zur Kreuzung Rickelsweg. Dem Rickelsweg nach rechts abbiegend in südlicher Richtung bis zum Übergang auf die Hatter Straße folgend.

Dem Straßenverlauf der Hatter Straße weiter entlang in südlicher Richtung folgend. Die Hatter Straße geht über in die Dingsteder Straße. Dem weiteren Verlauf der Dingsteder Straße bis zur Abzweigung Twiestweg auf der linken Seite weiter folgend. Dem Twiestweg weiter folgend bis zur Kreuzung mit dem Braker Sand. Dem Verlauf des Braker Sand nach rechts abbiegend in südwestlicher Richtung weiter folgend. Abbiegend auf den ersten Wirtschaftsweg auf der linken Seite des Braker Sand. Dem Wirtschaftsweg weiter folgend bis zur Wildeshauser Straße. In die Wildeshauser Straße nach links in südlicher Richtung abbiegend. Dem Straßenverlauf der Wildeshauser Straße sowie dem Übergang in die Kirchhatter Straße weiter folgend. Der Kirchhatter Straße weiter folgend in südlicher Richtung bis zum Übergang in die Hauptstraße, Gemeinde Neerstedt. Dem Straßenverlauf der Hauptstraße bis zur Abzweigung auf der rechten Seite in die Neerstedter Straße weiter folgend. Die Abzweigung Kuhweide auf der rechten Seite nehmend und dieser weiter folgend hinaus über den Geveshauser Kirchweg bis zum Übergang auf den Poggenpohlsweg. Dem Poggenpohlsweg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Oehlmuehle. Nach rechts abbiegend dem Verlauf der Oehlmuehle weiter folgend Richtung Amelhauser Straße / K 242. Von der Amelhauser Straße weiter Richtung Norden folgend bis zur linken Abzweigung Bullernriede. Von dem Verlauf Bullernriede nach rechts abbiegend in den Wegverlauf An der Possenkuhle. An der Possenkuhle weiter folgend bis zur rechten Abzweigung Am Gräberfeld. Dem Wegverlauf Am Gräberfeld weiter folgend bis zur Abzweigung am Griesenmoor. Am Griesenmoor weiter folgend bis zum Übergang auf die Buchenallee. Der Buchenallee nach links in südlicher Richtung weiter folgend bis Kreuzung mit der Hageler Höhe. Der Hageler Höhe weiter folgend bis zum Übergang auf die Hageler Straße. Der Hageler Straße nach links abbiegend bis zum Hageler Damm folgend.

Dem Hageler Damm bis zur Wildeshauser Straße folgend. Links abbiegend in die Wildeshauser Straße dem Verlauf bis zur nächsten Abzweigung auf der rechten Seite in den Rüspelbusch folgend. Dem Verlauf Rüspelbusch folgend bis zur Abzweigung Sehresch. Dem Verlauf Sehresch folgend bis zum Übergang in die Visbeker Straße. Der Visbeker Straße nach links abbiegend in südlicher Richtung folgend bis zur Überführung der A1. Dem Verlauf der A1 in südlich-westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgend. Dem Kreisgrenzenverlauf Richtung Norden weiter folgend bis zum Ausgangspunkt des Beobachtungsgebiets.

5.2.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist in Wardenburg der Kreisverkehr am Betonsteinwerk

Weiter über die Astruper Straße (K235) die BAB 29 querend nach Sandkrug auf K346 (Bümmersteder Straße)

Von dort Richtung Kirchhatten über den Bahnübergang auf der Bahnhofstraße bis Einmündung Barneführerholzweg

Über Barneführerholzweg und Heideweg auf Huntloser Straße (L871) in Sandhatten

Der L871 bis zur Bahntrasse in Huntlosen folgen

Weiter der Bahntrasse südlich bis Querung der Straße Zum Breitenstrohe (L871) in Döhlen

Von dort über die Straßen Schmehl und Zur Steinhöhe am Rande des Hegeler Waldes auf Hegeler-Wald-Straße in Hengstlage

Über Hengstlager Weg die BAB 29 querend und Burgstraße auf Windmühlenweg

Weiter über die Straße Kamp und Schlotweg erneut auf Windmühlenweg zur K241 (Halenhorster Straße)

Der K241 Richtung Littel bis Einmündung Eichenstraße folgen

Weiter über Eichenstraße, An der Bäke und Ahrensberg auf Garreler Straße (L847) in Littel

L847 bis Kreuzung Oldenburger Straße in Wardenburg folgen

Von dort südlich Richtung Tüdick zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

28.1.2021–5.2.2021

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe auf Höhe der Straße An der Lethe in Halenhorst

Weiter über die Beverbrucher Straße auf die Halenhorster Straße (K241)

Der K241 nach Bissel bis Einmündung Am Kapetstein folgen

Garreler Straße (L871) westlich Richtung Beverbruch bis Einmündung Ringstraße

Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohriede auf BAB 29

Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg / Cloppenburg an der Lethe folgen

Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe entlang zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Halenhorst

Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen

28.1.2021–5.2.2021

Landkreis Stade

Gemeinde Balje:

„Itzwördener Straße” ab der Landkreisgrenze Stade / Cuxhaven über die Straße „Hörne-Ost“ bis zur Straße „Süderdeich-West“ Höhe Hausnummer 34 (Landesstraße 111), von dort eine gedachte Linie zum Wohngebäude „Elbdeich-West 25“ und weiter über die private Erschließungsstraße zur öffentlichen Straße „Elbdeich-West“, außendeichs entlang der Straßen „Elbdeich-West“ und „Deichstraße“ bis zur Deichüberfahrt in Höhe der Kreuzung „Deichstraße / Bahnhofstraße / Baljer Weg“ und von dort über den Weg in Richtung der Bundeswasserstraße „Elbe“ bis zum dortigen Hochwasserschutzdeich und weiter bis an das südliche Elbufer (Landkreisgrenze)

8.1.2021

Stadt Oldenburg

Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes ist die Grenze zum Landkreis Oldenburg auf Höhe des Osternburger Kanals im Ortsteil Kreyenbrück.

Dem Osternburger Kanal in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der BAB 28 (zwischen den Anschlussstellen Marschweg/Kreyenbrück) folgend.

Der A28 in östlicher Richtung (Fahrtrichtung Bremen) bis zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost / Osternburg folgend.

Abfahrt Osternburg auf den Müllersweg nach rechts abbiegend in Fahrtrichtung zur Kreuzung Bremer Heerstraße.

An der Kreuzung Bremer Heerstraße nach links in süd-östlicher Richtung bis zur Kreis-/ Stadtgrenze folgend.

Der Kreis-/ Stadtgrenze entlang bis zum Ausgangspunkt Osternburger Kanal.

5.2.2021

SACHSEN

Landkreis Leipzig

Beginnend auf dem Gebiet der Gemeinde Lossatal an der Landkreisgrenze zu Nordsachsen an der Dahlener Straße östlich von Meltewitz, dieser Straße folgend und dabei Meltewitz nördlich umfahrend Richtung des Quarzporhyrbruchs Dornreichenbach, diesen nördlich umfahrend Richtung Dornreichenbach, dabei Dornreichbach nördlich umfahrend weiter und an der Westseite von Dornreichenbach auf die Straße Richtung Körlitz, dem Straßenverlauf Richtung Körlitz folgend, vor Körlitz nach Süden abbiegend und dabei Körlitz westlich und südlich umrundend zur Straße Richtung Kornhain, deren Verlauf auf dem Gebiet der Gemeinde Wurzen Richtung Kornhain folgend, dabei Kornhain östlich außen vor lassend weiter entlang dem Verlauf des Kornhainer Bachs folgend südlich an Nemt vorbei, dabei nördlich des Dammühlenwegs auf den Weg zur S11, der S11/Wurzener Straße entlang Richtung Oelschütz, an der Kreuzung des Grenzgrabens an das Ostufer der Mulde, dem Flussverlauf Richtung Süden folgend auf der Ostseite, auf der Höhe der Nordgrenze von Nitzschka über den Fluß auf die Westseite Richtung Rothersdorf, an Rothersdorf südlich vorbei und dabei dem Verlauf der Straße „Zum Planitzwald“ Richtung Westen folgend auf dem Gebiet der Gemeinde Trebsen/Mulde bis zur Abzweigung der Verbindungsstraße zur K8364, dieser folgend Richung Altenhain bis zur Abzweigung zum Porphyrbruch Trebsen, den Porphyrbruch westlich umfahrend Richtung Seelingstädt, den Ort östlich und südlich umfahrend bis zur Straße K8365/Seelingstädter Straße, dieser Richtung Grimma folgend auf das Gebiet der Gemeinde Grimma bis zur Kreuzung mit der Straße B107a, dieser Straße Richtung Osten durch Grimma zum nächsten Kreisel folgend, dann dem Verlauf der Straße B107 durch Grimma folgend bis zum Abzweig der Straße S11, dieser nach Osten über die Mulde folgend und an der Ostseite der Mulde Richtung Süden dem Flussverlauf folgend bis zur Höhe Höfgen, der Straße „Zur Fähre“ Richtung Höfgen folgend, Höfgen nördlich umfahrend zur Straße „Messeweg“ Richtung Schkortitz bis zum Abzweig der Verbindungsstraße nach Förstgen, dieser durch den Wald folgend bis zu ihrer Einmündung in die K8330, dann weiter Richtung Wald, an der Waldgrenze entlang Richtung Süden, dabei nördlich am Naherholungsgebiet Thümmlitzsee vorbei zum Nordufer des Thümmlitzsees, dessen Uferlinie westwärts folgend bis zur K8335/Keiselwitzer Straße, dieser Richtung Kössern folgend bis auf Höhe des Knoblochwegs, dann der Waldgrenze entlang Richtung Süden, dabei den östlichsten Schmelzteich an dessen Westseite umrundend weiter an der Waldgrenze zur K8338, dieser Straße Richtung Böhlen folgend, am Waldausgang der Waldgrenze entlang Richtung Seidewitz folgend, nördlich von Seidewitz Richtung Osten an die Landkreisgrenze zu Mittelsachsen

31.1.2021

Landkreis Leipzig

Gemeinde Grimma: Beginnend von der Landkreisgrenze zu Nordsachsen nördlich des Ziegelteichs und östlich von der Gemeinde Fremdiswalde, der Straße nach Fremdiswalde folgend, den Ort dem Verlauf der südlichen Ortsstraße folgend südlich umfahrend bis zur Kreuzung mit der K8313, dieser Richtung Cannewitz folgend, den Ort Cannewitz östlich umfahrend auf die „Alte Dorfstraße“, dieser Richtung Löbschütz folgend, Löbschütz dabei östlich umfahrend dem Straßenverlauf Richtung A14 folgend, dann Richtung Westen und dabei nördlich an Prösitz vorbei Richtung Köllmichen auf die Straße „Am Berg“, dem Verlauf dieser Straße Richtung Köllmichen folgend und den Ort dabei nördlich umfahrend dem Verlauf des „Mutzschener Wassers“ nach Osten entlang und dabei Merschwitz südlich umfassend weiter zur Chausseestraße Richtung Jeesewitz, diesen Ort nördlich umfassend Richtung Landkreisgrenze zu Nordsachsen

22.1.2021–31.1.2021

Landkreis Mittelsachsen

Stadt Leisnig mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bockelwitz, Börtewitz, Clennen, Dobernitz, Doberquitz, Doberschwitz, Fischendorf, Görnitz, Großpelsen, Hetzdorf, Kalthausen, Kleinpelsen, Korpitzsch, Kroptewitz, Leuterwitz, Naunhof, Nicollschwitz, Polditz, Polkenberg, Sitten, Zennewitz, Zeschwitz, Zschockau,

Gemeinde Großweitzschen mit dem Ortsteil Strocken

31.1.2021

Landkreis Nordsachsen

Gemeinde Wermsdorf mit allen Ortsteilen,

Gemeinde Dahlen mit dem Ortsteil Radegast,

Große Kreisstadt Oschatz mit den Ortsteilen Fliegerhorst, Limbach und der Gemarkung Haida,

Gemeinde Mügeln mit den Ortsteilen Ablaß, Baderitz, Berntitz, Gaudlitz, Glossen, Grauschwitz, Kemmlitz, Lichteneichen, Mügeln, Nebitzschen, Neubaderitz, Neusornzig, Paschkowitz, Pommlitz, Poppitz, Querbitzsch, Remsa, Schleben, Seelitz, Sornzig und Zävertitz

31.1.2021

Landkreis Nordsachsen

Gemeinde Wermsdorf: mit der westlichen Begrenzung Horstsee, Pfarrteich, Grenze zum Landkreis Leipzig; der nördlichen Begrenzung Zeisigteich, Häuschenteich, Steinbruch; der östlichen Begrenzung Mulde-Elbe-Radroute und Steinberg sowie der Umfassung der Ortsteile Wiederoda und Liptitz als südliche Begrenzung.

Die Gemeinde Mügeln mit dem Ortsteil Grauschwitz

22.1.2021–31.1.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Kaiser-Wilhelmkoog – Gemeindegebiet nördlich der Süderstraße

Gemeinde Friedrichskoog – Gemeindegebiet südlich des Feldweges in Höhe des Krabbenlochs, westlich der Hauptstraße, südlich der Straßen Jürgensweg, Maaßenweg und Koogstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet nördlich der Straße Süderquerweg und südlich der Friedrichsköger Straße, östlich der Schleusenstraße und südlich der Straße Mühlenweg (L144)

Gemeinde Trennewurth – Gemeindegebiet südlich der Straße Trennewurther Altendeich inkl. der nördlichen Bebauung an den Straßen Op de Meent und Dorfstraße

Gemeinde Helse

Stadt Marne

Gemeinde Marnerdeich

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth – Gemeindegebiet östlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

Gemeinde Volsemenhusen – Gemeindegebiet inkl. der östlichen Bebauung der Straße L 173 (Kannemoor) und inkl. des Ortsteils Norderwisch, südlich und westlich der Straße Rösthusener Querweg, westlich der Straße Rösthusen

Gemeinde Ramhusen

Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Barlt – Gemeindegebiet südlich der L 144, westlich der Dorfstraße

Gemeinde Dingen – das Gemeindegebiet westlich der Marschstraße

Gemeinde Eddelak – das Gemeindegebiet westlich der Bebauung an der L 138

Stadt Brunsbüttel – Gemeindegebiet westlich der Fritz-Staiger-Straße, nordwestlich der Ostermoorer Straße und der Schillerstraße bis zum Schleusenzentrum NOK

8.1.2021

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Neufelderkoog

Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog – Gemeindegebiet südlich der Süderstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog – Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg

Gemeinde Neufeld – Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt – das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth – das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

7.1.2021–8.1.2021

Landkreis Dithmarschen

Die Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Krumstedt, Nindorf, Windbergen und Wolmersdorf, die Stadt Meldorf sowie Teile der Gemeinde Epenwöhrden, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen.

Die Gemeinden Averlak, Brickeln, Buchholz, Burg, Dingen, Edddelak, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Kuden, Quickborn, St. Michaelisdonn und Süderhastedt, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen.

Die Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kronprinzenkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth und Volsemenhusen, die Stadt Marne und Teile der Gemeinde Friedrichskoog.

Stadt Brunsbüttel: das Gemeindegebiet westlich der Straße Borsweg, nördlichlich der B 5, östlich der Straßen Bredenweg und Westerbelmhusener Straße.

29.1.2021

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Gudendorf: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Barlt: das Gemeindegebiet nördlich der Gemeindegrenze Barlt/Volsemenhusen ab dem Gemeindegrenzpunkt St. Michaelisdonn/ Volsemenhusen/Barlt bis zur Dorfstraße (L 173) und östlich der Bebauung der Dorfstraße (L 173) sowie östlich der Straße Neuerweg bis zur Einmündung Einfeldsweg, diesem folgend bis zum nächsten Feldweg rechts Richtung Brustwehrstrom /Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093).

Gemeinde Busenwurth: das Gemeindegebiet nordöstlich der Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093) bis zur Einmündung in die Wolfenbüttler Straße, südlich der Wolfenbüttler Straße bis zur Einmündung in die Straße Wolfenbüttel, östlich der Straße Wolfenbüttel bis zur Einmündung in den Grenzweg der Gemeinde Elpersbüttel.

Gemeinde Elpersbüttel: das Gemeindegebiet östlich der Straße Grenzweg bis zur Einmündung in die Straße Elpersbüttlerdonn, südlich der Straße Elpersbüttlerdonn bis zur Gemeindegrenze Windbergen.

Gemeinde Windbergen: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Frestedt: das Gemeindegebiet südlich der Straße Windberger Weg (K 22) bis zur Einmündung Loheweg, westlich der Straßen Loheweg, Westertsweg, Scharfenstein und Hauptstraße bis zur Gemeindegrenze St. Michaelisdonn.

Gemeinde St. Michaelisdonn: das gesamte Gemeindegebiet von der Gemeindegrenze Frestedt nordwestlich der Hauptstraße bis Einmündung Burger Straße; nördlich der Straße Burger Weg bis zur Einmündung in die Straße Hopen, nördlich der Bebauungsgrenze der Gemeinde St. Michaelisdonn Richtung Westen bis zur Einmündung in die Marner Straße (L 142), nördlich der Marner Straße (L 142) entlang der Gemeindegrenze St. Michaelisdonn / Volsemenhusen.

20.1.2021–29.1.2021

Landkreis Herzogtum Lauenburg

NSG Goldenseeufer, Heidberg und Umgebung ausgenommen des Teils nördlich des Ortsteils Goldensee der Gemeinde Kittlitz

NSG Schaalsee mit Niendorfer Binnensee, Priestersee und Großzecher Küchensee, Phulsee, Seedorfer Küchensee und Umgebung- der Gebietsanteil östlich des Hellerteich und einer Verbindungslinie von nördlich des Kittlitzer Bachs zur Landzunge gegenüber dem Fährkaten am Niendorfer Binnensee

28.1.2021

Jäsenvaltio: Unkari

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319, valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

16.2.2021

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319, valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2021–16.2.2021

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétaap települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319, valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

16.2.2021

Jäsenvaltio: Irlanti

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Beginning at Tobinstown crossroads and heading east along the R727. Turning south onto the L2008 and passing through the townsland of Carrarea. Crossing Aghinree bridge and following the L3252 southeast through the townsland of Lumcloon. Turning east onto the L7252. Continuing east on the 7252 through the townsland of Kilquiggan. Turning south east onto the L7248 then north onto the L7249. Continuing east on the L7249. Turning south east on the L7246-30. Continuing south east on the L7244 until Ballyraheen crossroads. Continuing east on the L7844 then turning south onto the L7744. Turning north east on the L3215 and passing through the townslands of Gorteen, Rosnastraw, Coolalug, Ballagh and Kilpipe. Turning east on the L6198-27. Turning north on the L6199. Turning north east on the L6699. Joining the R753 briefly before turning north east on the L2140-65. Following the L2140-64 north through the townsland of Macreddin. Continuing on the L2140-35 thorough the townsland of Ballycreen. Heading north east on the L2140. Continuing on the L2140 through the townsland of Ballinanty. Crossing the Avonbeg river then turning north west on the L6126-30. Continuing north west on the L6126. Continuing north west on the L6082. Turning west in Glenmalure and continuing south west through the townslands of Clohernagh, Corrigasleggaun, Slievemaan and Ballinabarny. Continuing north west on the L4264. Turning south west on the L8296-38. Continuing south west on the L8267 through the townslands of Ballytoole and Killybeg. Continuing south east on the L7266. Turning south west on the L7770 through the townsland of Newtown. Turning west on the L3260. Turning south on the L7270-21 and following the L7270-21 until it joins the L7269. Heading south on the L7269 through the townslands of Killalish Lower and Killalish Upper until it joins the L6005. Turning south on the L6004 through the townsland of Knocklishen Beg. Turning west on the L2013 through the townsland of Knockevagh. Turning south on the L2001-34 Continuing south on the L2034. Continuing south on the L2003-23 until it reaches Tobinstown crossroads.

15.1.2021

Starting at the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower and heading south along the R721. Turning east at the junction of the R721 and the L3205. Continuing north east along the L3205 past the townland of Garryhoe. Crossing Ballinglen bridge and then turning southwest. Continuing north west then turning north east through the townsland of Askakeagh. Turning west then north east towards Askanagap. Heading north through the townlands of Coolballintaggart and Ballycurragh. Turning east then contouring north west. Continuing southwest along the L7132 through the townsland of Ballygobban. Turning north and following the L7135. Turning west onto the L3260-117 through the townsland of Barnameelia. Turning south onto L7258 and heading south west through Kilcarney Upper and Kilcarney Lower. Continuing south west through the townslands of Rathduffmore, Ballyedmond and Rathnafushoge. Returning to the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower.

7.1.2021–15.1.2021

Jäsenvaltio: Alankomaat

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Province: Friesland

1.

Vanaf kruising Harneleane met Sedyk, Sedyk volgen in oostelijke richting overgaand in Poldyk overgaand in Noorderleeg tot aan Zeedyk.

2.

Zeedyk volgen in noordelijke richting tot aan Wijbenga Loane.

3.

Wijbenga Loane volgen in zuidelijke richting tot aan Botniaweg.

4.

Botniaweg volgen in oostelijke richting tot aan Louwersedyk volgen in zuidelijke richting tot aan De Prysterfinne.

5.

De Prysterfinne volgen in zuidelijke richting overgaand in Finne overgaand in De Stringen tot aan Jipperdastrjitte.

6.

Jipperdastrjitte volgen in westelijke richting tot aan Noordermiedweg.

7.

Noordermiedweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Tergreft tot aan Dokkumer-Ee(water).

8.

Dokkumer-Ee volgen in zuidelijke richting tot aan Professor Meester P.S. Gerbrandyweg.

9.

Professor Meester P.S. Gerbrandyweg volgen in oostelijke richting tot aan Groningerstraatweg.

10.

Groningerstraatweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Archipelweg overgaand in Franklinstraat overgaand in Julianastraat tot aan spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

11.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen westelijke richting tot aan Julianalaan.

12.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Middelzeelaan.

13.

Middelzeelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal (water).

14.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan De Swefte(water)

15.

De Swefte volgen in zuidelijke richting tot aan Swettepad.

16.

Swettepad volgen in westelijke richting tot aan Hegedyk.

17.

Hegedyk volgen in noordelijke richting tot aan Smidshoeke

18.

Smidshoeke volgen in westelijke richting overgaand in Hilaarderdyk overgaand in Van Aylvalaene overgaand in Hopstisterdyk tot aan Westergoawei.

19.

Westergoawei volgen in westelijke richting tot aan Froonackerdyk.

20.

Froonackerdyk volgen in noordelijke richting tot aan Franekervaart(water).

21.

Franekervaart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

22.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan Oud Kaatsveld.

23.

Oud Kaatsveld volgen in noordelijke richting overgaand in Leeuwarderweg tot aan Burgermeester J. Dijkstraweg.

24.

Burgermeester J. Dijkstraweg volgen in noordelijke richting tot aan Hertog van Saxenlaan.

25.

Hertog van Saxenlaan volgen in noordelijke richting tot aan A31

26.

A31 volgen in westelijke richting tot aan Getswerderdyk.

27.

Getswerderdyk volgen in noordelijke richting overgaand in Slachte tot aan Haerdawei.

28.

Haerdawei volgen in oostelijke richting tot aan Konkelswei.

29.

Konkelswei volgen in noordelijke richting overgaand in Harnelaene tot aan Zeedyk.

7.1.2021

1.

Vanaf Kruising Zuiderweg / Oosteinde , Oosteinde volgen in oostelijke richting tot aan Middelweg-West tot aan Koudeweg.

2.

Koudeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudebiltdijk.

3.

Oudebiltdijk volgen in oostelijke richting tot aan Attesweg.

4.

Attesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waling Dijkstrastraat.

5.

Waling Dijkstrastraat volgen in oostelijke richting overgaand in Stienzer Hegedyk tot aan Middelseewei.

6.

Middelseewei volgen in westelijke richting overgaand in Noordwesttangent tot aan Westerwirdsleane.

7.

Westerwirdsleane volgen in zuidelijke richting tot aan Ingelumerdyk.

8.

Ingelumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Bitgumerdyk.

9.

Bitgumerdyk volgen in westelijke richting overgaand in Dyksterbuorren tot aan Berltsumerdyk.

10.

Berltsumerdyk volgen in noordelijke richting overgaand in Klaester Anjum tot aan Botgorre(water).

11.

Botgorre volgen in westelijke richting tot aan Berlikumer Wijd(water).

12.

Berlikumer Wijd volgen in noordelijke richting tot aan Aldmaer(water).

13.

Aldmaer volgen in noordelijke richting tot aan Moaije Peal.

14.

Moaije Peal volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderweg.

15.

Zuiderweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosteinde.

30.12.2020–7.1.2021

1.

Vanaf kruising Rondweg-Noord/ Lauwersmeerweg(N361), Lauwersmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Suderie(water).

2.

Suderie volgen in oostelijke richting tot aan De Raskes(water)

3.

De Raskes volgen in oostelijke richting overgaand in Slenk (water) tot aan Babbelaar(water).

4.

Babbelaar volgen in zuidelijke richting tot aan Middelgat (water).

5.

Middelgat volgen in zuidelijke richting tot aan Kwelderweg.

6.

Kwelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Nittersweg.

7.

Nittersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olde Borchweg.

8.

Olde Borchweg volgen in oostelijke richting tot aan Methardusstraat.

9.

Methardusstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Zijlstraat overgaand in De Schans overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Ooster-Waarddijk.

10.

Ooster-Waarddijk volgen in oostelijke richting tot aan Hoekje.

11.

Hoekje volgen in zuidelijke richting overgaand in Waardweg overgaand in Kievitsweg tot aan Friessestraatweg.

12.

Friessestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Westerhornerweg.

13.

Westerhornerweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leewarden-Groningen

14.

Spoorlijn Leeuwarden-Groningen volgen in oostelijke richting tot aan Poelweg.

15.

Poelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

16.

Provincialeweg volgen in westelijke richting overgaand in Hoofdstraat overgaand in Rondweg overgaand in Bovenweg overgaand in Provincialeweg tot aan Kaleweg.

17.

Kaleweg volgen in westelijke richting tot aan Hoflaan.

18.

Hoflaan volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

19.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Topweer.

20.

Topweer volgen in zuidelijke richting tot aan Poelbuurt.

21.

Poelbuurt volgen in westelijke richting tot aan Scheiding.

22.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

23.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.

24.

Warreboslaan volgen in zuidelijke richting overgaand in De Trij Roeden tot aan Boelens.

25.

Boelens volgen in noordelijke richting tot aan Parksterreed.

26.

Parksterreed volgen in westelijke richting tot aan Suversloane.

27.

Stuversloane volgen in westelijke richting tot aan Langewyk.

28.

Langewyk volgen in zuidelijke richting tot aan Buorren.

29.

Buorren volgen in westelijke richting tot aan Bildwei.

30.

Bildwei volgen in westelijke richting tot aan Robyntjewei.

31.

Robyntjewei volgen in noordelijke richting overgaand in Zwarteweg overgaand in Teij Tolstraat overgaand in Sumarderwei overgaand in Lensbuorren tot aan Reed.

32.

Reed volgen in noordelijke richting overgaand in Houwinksreed tot aan Prinses Margrietkanaal.

33.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Sintrale As (N356).

34.

Sintrale AS volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg.

35.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan De Wal.

36.

De Wal volgen in westelijke richting tot aan Prysterikker.

37.

Prysterikker volgen in noordelijke richting overgaand in Butefjild tot aan Burgermeester Nautaweg.

38.

Burgermeester Nautaweg volgen in oostelijke richting tot aan Schwartzenbergloane.

39.

Schwartzenbergloane volgen in noordelijke richting overgaand in Singel tot aan Haerewei.

40.

Haerewei volgen in oostelijke richting tot aan Achterwei.

41.

Achterwei volgen in oostelijke richting tot aan Haadwei.

42.

Haadwei volgen in noordelijke richting overgaand in Murmerwoudsterweg overgaand in Rondweg-West overgaand in Ringweg-Noord tot aan Lauwersmeerweg (N361).

14.1.2021

1.

Vanaf kruising Bounswei/ Foarwei, Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Triemsterloana.

2.

Triemsterloane volgen in noordelijke richting overgaand in de Triemen overgaand in de Trekwei tot aan Eelke Meinertswei.

3.

Eelke Meinertswei volgen in noordelijke richting tot aan Prellewei.

4.

Prellewei volgen in oostelijke richting tot aan Lanlanspaad.