EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1100

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/1100, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2020, poikkeuksista, joita voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1073/2013 nojalla, annetun päätöksen (EU) 2015/32 muuttamisesta (EKP/2020/33)

OJ L 241, 27.7.2020, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1100/oj

27.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/32


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/1100,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2020,

poikkeuksista, joita voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1073/2013 nojalla, annetun päätöksen (EU) 2015/32 muuttamisesta (EKP/2020/33)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 18 päivänä lokakuuta 2013 annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) (1), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kansalliset keskuspankit voivat myöntää tilastointivaatimuksia koskevia poikkeuksia sellaisille sijoitusrahastoille, joihin sovellettavien kansallisten kirjanpitosäännösten mukaan varojen arvostus voi tapahtua harvemmin kuin neljännesvuosittain. Lisäksi siinä säädetään, että EKP:n neuvosto päättää sijoitusrahastojen luokista, joille kansallisilla keskuspankeilla on oikeus myöntää poikkeuksia. EKP:n neuvosto sisällyttää näiden sijoitusrahastojen luokkien luettelon päätökseensä.

(2)

EKP:n neuvosto päätti Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/32 (EKP/2014/62) (2) 1 artiklan mukaisen tarkistuksen yhteydessä, että on otettava mukaan uusia sijoitusrahastojen luokkia, joille voidaan myöntää poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 artiklan 2 kohdan nojalla, Itävallan, Latvian, Liettuan ja Portugalin osalta ja poistettava Ranskan osalta sellaisia sijoitusrahastojen luokkia, joita ei enää käytetä, sekä tehtävä vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat tiettyihin kansallisiin säädöksiin tehdyistä muutoksista.

(3)

Näin ollen päätöstä (EU) 2015/32 (EKP/2014/62) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

Päätöksen (EU) 2015/32 (EKP/2014/62) liite korvataan tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä heinäkuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62) (EUVL L 5, 9.1.2015, s. 17).


LIITE

Korvataan päätöksen (EU) 2015/32 (EKP/2014/62) liite seuraavasti:

”LIITE

NE SIJOITUSRAHASTOJEN LUOKAT, JOIHIN KUULUVILLE SIJOITUSRAHASTOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ POIKKEUKSIA ASETUK-SEN (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 8 ARTIKLAN 2 KOHDAN NOJALLA

Jäsenvaltio

Sijoitusrahastojen luokan nimi

Luokkaan liittyvä säädös

Arvostusten aikavälin määrittävä säädös

Arvostusten aikaväli kansallisen lainsäädännön mukaan

Säädöksen nimi

Säädöksen nro/antamispvm

Merkitykselliset säännökset

Säädöksen nimi

Säädöksen nro/antamispvm

Merkitykselliset säännökset

Itävalta

Alternative Investmentfonds

(vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ammattisijoittajille)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rahastoyhtiöistä annettu laki)

BGBl. I nro 135/2013

AIFMG 2013, 2 §

ja joihin ei

sovelleta AIFMG:n 48 §:ää

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rahastoyhtiöistä annettu laki)

BGBl. I nro 135/2013

AIFMG 2013, 17 §:n 3 momentti

Vuosittain

Itävalta

Immobilienfonds

(kiinteistösijoitusrahastot)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(kiinteistösijoitusrahastoista annettu laki)

BGBl. I nro 80/2003

ImmoInvFG 2003, 1 §

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(kiinteistösijoitusrahastoista annettu laki)

BGBl. I nro 80/2003

ImmoInvFG 2003, 29 §:n 2 momentti

Vuosittain

Ranska

Fonds commun de placement à risque

(riskipääomarahastot)

Code monétaire et financier

(raha- ja rahoituslaki)

 

IV luvun 2 jakson 2 kohta,

L214-28 §

L214-32 §

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(rahoitusmarkkinaviranomaista koskeva yleinen sääntely)

 

IV osa,

II osasto,

422-120-13 §

Puolivuosittain

Italia

Fondi chiusi

(suljetut rahastot)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(asetus – sisältää kaikki rahoituksen välityksen alaa koskevat säännökset)

nro 58, 24.2.1998.

I osan 1 §

II osan 36, 37 ja 39 §

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d’Italian säädös – säästöjen kollektiivista hallinnointia koskeva asetus)

23.12.2016

V osan 1 luvun II jakso, 4.6 §

Vuosittain

Decreto ministeriale –

Regolamento attutivo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nro 58

(Ministerial decree

– ministeriön asetus, jolla pannaan täytäntöön 24.2.1998 annetun asetuksen nro 58 37 §)

nro 228, 24.5.1999.

II luvun 12 §

Latvia

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(vaihtoehtoiset sijoitusrahastot)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja niiden hoitajista annettu laki)

9.7.2013 annettu laki

III luku, 27 jakson 6 osa

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja niiden hoitajista annettu laki)

9.7.2013 annettu laki

III luku, 27 jakson 6 osa

Vuosittain

Liettua

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(asiantuntijasijoittajille tarkoitetut yhteissijoitusyritykset)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(laki asiantuntijasijoittajille tarkoitetuista yhteissijoitusyrityksistä)

nro XII-376, 18.6.2013.

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12.12.2019)

2 §:n 5 momentti

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(laki asiantuntijasijoittajille tarkoitetuista yhteissijoitusyrityksistä)

nro XII-376, 18.6.2013.

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12.12.2019)

42 §:n 2 momentti

Puolivuosittain/vuosittain

Liettua

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(vaihtoehtoiset yhteissijoitusyritykset)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(laki vaihtoehtoisten yhteissijoitusyritysten hoitajista)

nro XII-1467, 18.12.2014.

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12.12.2019)

3 §:n 13 momentti

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(laki vaihtoehtoisten yhteissijoitusyritysten hoitajista)

nro XII-1467, 18.12.2014.

(sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12.12.2019)

16 §:n 1 momentti

Puolivuosittain/vuosittain

Portugali

Fundos de capital de risco

(riskipääomarahastot)

Lei

(laki)

nro 18/2015, 4.3.2015.

1 ja 3 §

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(arvopaperimarkkinakomission asetus)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(arvopaperimarkkinakomission suuntaviivat)

nro 3/2015, 3.11.2015.

nro 7/2016, 29.11.2016.

2 § ja 15 §:n 1 momentti

Sääntö 2

Puolivuosittain

Portugali

Fundos de empreendedorismo social

(sosiaalisen yrittäjyyden rahastot)

Organismos de investimento alternativo especializado

(erikoistuneet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot)

Lei

(laki)

nro 18/2015, 4.3.2015.

1 ja 4 §

1 ja 5 §

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(arvopaperimarkkinakomissiosta annettu asetus)

nro 3/2015, 3.11.2015.

2 § ja 15 §:n 2 momentti

Vuosittain


Top